خرید دفتر کار در الهیه

خرید دفتر کار الهیه مسکونی اداری ۵۳ متر طبقه: اول قدیمی

الهیه خ گلنار پلاک هن..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۹,۴۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

الهیه مناسب کار ۲۳۵ متر طبقه: چهارم ۶ ساله

الهیه خ مریم شرقی پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج فلت

الهیه سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

الهیه تقاطع فرشته و شریفی منش ساخت..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

الهیه مناسب کار ۱۶۸ متر ۴ خوابه طبقه: سوم نوساز

الهیه خ شهید فیاضی خ شبدیز روبروی ..

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل

الهیه مناسب کار ۱۱۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

الهیه خ مریم شرقی ساختما..

قیمت کل: ۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج

خرید دفتر کار الهیه مناسب کار ۱۱۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

الهیه خ مریم شرقی ساختما..

قیمت کل: ۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج

الهیه مناسب کار ۶۸ متر طبقه: دوم قدیمی

الهیه خ گلنار پلاک ..

قیمت کل: ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

الهیه مناسب کار ۱۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

الهیه خ پندار برج..

قیمت کل: ۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

الهیه مناسب کار نوساز

الهیه نبش خ سروش پلاک ه..

زیربنا: ۸۱ قیمت کل: ۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۳۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۷۷ قیمت کل: ۲۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج فلت

الهیه مناسب کار ۱۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم نوساز

الهیه خ شهید فیاضی خ شبد..

قیمت کل: ۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل

فروش دفتر کار الهیه ۱۰,۷۰۰ متر ۲۵ خوابه طبقه: درکل نوساز

الهیه خ مریم شرقی پلاک ه..

قیمت کل: ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۶,۹۷۶,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

۲۵ واحد ۴۰۰ متری ۱ خ موقعیت اداری ۷۰۰ متر تجاری ملکیت و سرقفلی- ۶۰ متر پارکینگ-- ۲ لاین -قیمت کلی ملک ۱۶۰ میلیارد تومان

الهیه مناسب کار ۸۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

الهیه خ گلنار ..

قیمت کل: ۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۸۲ مترقدرالسهم

الهیه مناسب کار ۱۴۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

الهیه خ ماهرو نبش الهیه پنجم پل..

قیمت کل: ۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

الهیه مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

الهیه خ بیدار پلاک..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

الهیه مناسب کار ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

الهیه خ مریم شرق..

قیمت کل: ۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار الهیه مناسب کار ۱۴۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

الهیه خ ماهرو نبش الهیه پنجم پل..

قیمت کل: ۷,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

الهیه مناسب کار ۳۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

الهیه خ بیدار برج ج..

قیمت کل: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی پکیج سالن اجتماعات

کلیدنخورده- تماس از ساعت ۹ الی ۱۶

الهیه مناسب کار نوساز

الهیه خ شهید فیاضی خ شبدیز روبروی دانشگاه..

زیربنا: ۱۷۲ خواب: ۴

زیربنا: ۱۳۴ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۴

متری: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل

الهیه مناسب کار ۱۱۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

الهیه خ مریم شرقی ساختما..

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج

الهیه مناسب کار ۴,۰۰۰ متر ۲۵ خوابه طبقه: درکل نوساز

الهیه خ مریم شرقی پلاک ه..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۶۲۹,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

۲۵ واحد ۴۰۰ متری ۱ خ موقعیت اداری ۷۰۰ متر تجاری ملکیت و سرقفلی- ۶۰ متر پارکینگ-- ۲ لاین -قیمت کلی ملک ۱۶۰ میلیارد تومان

فروش دفتر کار الهیه مناسب کار ۵۳ متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

الهیه خ بیدار پلاک هن..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۸۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت پکیج فلت

چندپله به پائین

خرید دفتر کار الهیه مناسب کار

الهیه مناسب کار نوساز

الهیه خ آقابزرگی خ کرمعلی حسن رضایی بن بس..

زیربنا: ۱۰۴

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۳۷ خواب: ۱

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

درب مجزا

الهیه مناسب کار ۲۶۳ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

الهیه مریم شرقی..

قیمت کل: ۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت

دارای ۱۲۰ متر قدرالسهم

الهیه ۷۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

الهیه م تخت..

قیمت کل: ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل چیلر

الهیه مناسب کار ۱۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

الهیه خ گلنار ساختمان ارسلان ..

قیمت کل: ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۹ مترانباری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در الهیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در الهیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر