خرید زمین در منطقه سه شهرداری

خرید زمین ونک زمین: ۱,۷۶۰ متر بر: ۴۱ متر

ونک نبش خ فرزان غربی پلاک ..

قیمت کل: ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

زمین

ده ونک زمین: ۳,۰۰۰ متر بر: ۳۰۰ متر

ونک ده ونک پلاک هنگ..

قیمت روز

ظفر زمین: ۱,۴۰۰ متر بر: ۰ متر

ظفر خ تخارستان پلاک ه..

قیمت کل: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

درصورت تمایل به گرفتن سند از طرف مالک قیمت بیشتر میشود

میرداماد زمین: ۴۷۰ متر بر: ۲۰ متر

میرداماد خ حصاری خ کو..

قیمت کل: ۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ده ونک زمین: ۵۵ متر بر: ۰ متر

ده ونک خ کولیوند خ موسوی جنب خ امداد و موسو..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۱۸۰,۰۰۰ ت

بایر

خرید زمین جردن زمین: ۳,۱۰۲ متر بر: ۶۰ متر

جردن نرسیده به خ اسفندیاری نبش خ رحیمی ..

قیمت کل: ۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پاسداران زمین: ۲,۴۱۷ متر بر: ۶۱ متر

پاسداران پایین تر از چهار راه فرمانیه نبش نارنجستان..

قیمت کل: ۵۸۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

پهنه m ۱۱۱

جردن زمین: ۱,۲۰۸ متر بر: ۳۵ متر

جردن بلوار آفریقا نبش خ ارمغان غربی ..

قیمت کل: ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۹۹۱ متر بعداز اصلاحی

جردن زمین: ۲,۳۷۳ متر بر: ۰ متر

جردن خ گیتی کوچه دو..

قیمت روز

امکانات: محصور شده

اطلاع دقیق نداشتند

ده ونک زمین: ۴,۲۲۲ متر بر: ۰ متر

ده ونک خ اوستا بن بست شهید کیومرث پ..

قیمت کل: ۱۸۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش زمین ونک زمین: ۸۶ متر بر: ۱۴ متر

ونک ده ونک خ مجیدپور بن بست شکوفه پ..

قیمت روز

بایر

جردن زمین: ۱,۲۵۱ متر بر: ۳۰ متر

جردن نبش خ نیلوفر پلاک ه..

متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنه ۱۱۳ ام-موقعیت تجاری مسکونی

شیخ بهایی زمین: ۲۲۰ متر بر: ۱۲ متر

شیخ بهائی خ امدادشرقی پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند-زمین داخل باغ واقع شده

ده ونک زمین: ۴۶۰ متر بر: ۱۳ متر

ده ونک کوچه مجیدپور روبروی خوابگاه دانشگاه الز..

قیمت کل: ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

عیان - محصور شده

ده ونک زمین: ۳۰۰ متر بر: ۲۰ متر

ده ونک خ مجیدپور نبش ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند قولنامه ای

خرید زمین جردن زمین: ۹۸۰ متر بر: ۳۷ متر

جردن نبش قبادیان شر..

قیمت کل: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

آیت الله صدر زمین: ۵۱,۸۰۰ متر بر: ۰ متر

آیت الله صدر روبروی دانشگاه امام حسین ..

متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

اطلاع دقیق نداشتند

شیخ بهایی زمین: ۶۱۲ متر بر: ۱۴ متر

شیخ بهایی عرفی شیرازی قطعه سوم جنوبی ..

قیمت کل: ۸۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ونک زمین: ۱,۷۶۰ متر بر: ۴۱ متر

ونک بالاتر از میدان نبش خ فرزان غربی ..

قیمت کل: ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

شیراز زمین: ۵۰۷ متر بر: ۰ متر

شیرازجنوبی بن بست امینی پلاک..

قیمت کل: ۳۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

اطلاع دقیق نداشتند

خرید زمین شیراز

فروش زمین ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۳۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت نبش خ رحیمی پ..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند بنچاق

شریعتی(ظفر تا تجریش) زمین: ۳,۵۰۰ متر بر: ۰ متر

شریعتی تقاطع ظفر پلاک ه..

قیمت کل: ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

ده ونک زمین: ۴۴۰ متر بر: ۰ متر

ده ونک کوچه مجیدپور پلاک ..

قیمت روز

محصورشده- دارای برق

ونک زمین: ۲,۰۰۰ متر بر: ۲۰ متر

ونک روبروی خ آفتاب پلاک ..

قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

محصور شده - درحال اخذ جواز

ونک زمین: ۶۳۰ متر بر: ۳۰ متر

ونک روبروی پارک ایرانیان جنب پست برق ..

قیمت روز

معاوضه / فروش زمین ده ونک زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

ده ونک خ رجبی کوچه سهیل پلاک..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

محصورشده-گذر

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۲,۹۴۹ متر بر: ۸۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت نبش خ رحیمی پ..

قیمت کل: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

ده ونک زمین: ۳۰۰ متر بر: ۲۰ متر

ده ونک خ مجیدپور نبش بن بست یاس پل..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جردن زمین: ۳,۱۰۲ متر بر: ۰ متر

جردن بالاترازاسفندیاری نبش خ رحیمی پ..

قیمت کل: ۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

اطلاع دقیق نداشتند

ونک زمین: ۶۱۲ متر بر: ۴ متر

ونک شیخ بهائی عرفی شیرازی قطعه سوم جنوبی..

متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کاربریR ۱۲۲

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش زمین در منطقه سه شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید زمین در منطقه سه شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین طبایی چهار شنبه، ۲۴ دي ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  سلام زمین پونک تهران بالاترازفلکه دوم‌کوی بهاره متری چندهست؟؟؟

 • سپهر از اصفهان سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۳:۳۳

  سلام زمینی به متراژ 300متر واقع در کن از جهاد خریدم قیمت زمین و شرایط تفکیک شدن زمینهای جهاد که در کن بود رو میخواستم بدونم تشکر لطفا جواب بدید مطالعه میکنم

 • کریم سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۱:۵۹

  سلام زنین سعادت آباد بلوار پاکنژاد بالاتر از نیایش متری چقدر است

 • محمدرضا فرزین جمعه، ۵ دي ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲

  قیمت زمین های جهادکشاورزی با متراژ 200 چنده؟

 • سید ابوالفضل کمالی سه شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۲

  سلام حدود 15 هزار متر زمین با کاربری ورزشی در چیتکر و حومه ان جهت کار ورزشی به صورت نقد خریدارم


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۹

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • مژگان طاهرپور جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۵

  زمینی به متراژ 500016 متر در طرح شهرداری بدون سند در منطقه 5 شهران باغ امام حسین بغل مدرسه سیاوش زیر قیمت واگذار میشود

 • حسن پور يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶

  دنبال زمین متراژبالا هستم.باکار بری مسکونی لطفا مالکان رو معرفی


  محسن پنج شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰

  سلام یک ملک در منطقه 21 موجود میباشد

 • سامان اسماعیلیان سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

  در منطقه 22 اطراف ورداورد (نرسیده داخل تهران)زمین حدود 7هزار متر تفکیک شده به قطعات کوچکتر جهت فروش یا مشارکت با قیمت مناسب جهت انتقال فوری موجود است. تقاضای مساعدت مورد تمنا است. با تشکر

 • جعفری دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۴:۱۰

  یک قطعه زمین 190 متری مهاب قدس در انتهای خ یاسر برای فروش(قیمت پیشنهادی)

 • پرویز پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  آگهی فروش زمین در اوشان بافت شهری، سند دفترچه ای، 1639 متر دارای آب شهری، برق، گاز، اگو بر 20 متری،، خ اسپرس اسفالت شش دانگ، مشرف به تمام اوشان، متری 20.000.000 فروشی نقد و معاوضه آپارتمان در تهران.

 • بهروز چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  باسلام خدمت شما یک عدد به متراژ 13450 بعداز یادگاردارم برای فروش سند اماده محضر تغیر کاربری انجام شده

 • بهروز جمعه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴

  باعرض سلام یک عدد زمین به متراژ 13450متربرای فروش دارم جنب بلوار مرزداران

 • هاشمی دو شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳

  سلام زمین 140 متری آگهی 99/5/23 زمینهای جهاد کشاورزی سوهانک قیمت چند هست

 • حمید همت یار چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام 300 متر مجد دارم سند تک برگ هم داره میخوام بفروشم قیمت را بفرمایید قرار میزاریم

 • دست افشان چهار شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲

  مالک یک قطعه 300متری اززمین های مراد اباد تعاونی مجد هستم.می فروشم به قیمت 3000000000 تتومان متری 10000000 تومان

 • علی دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲

  قصد خرید امتیاز 2قطعه 100متری از پروژه قوه قضائیه دارآباد را از یکی آشنایان بازنشسته قوه را دارم امکانش هست بفرمایید هر قطعه 100متری این پروژه فی روز عرف نرخ میخوره


  موحد دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳

  تو سایتو جستجو کنید قیمت موردهای مشابه و مشاهده کنید  داریوش يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۸

  زمین چهاردیواری. بالای 5هزار متر. بلوار اشرفی اصفهاتی. نزدیک تیراژه. قیمت متری چند و. زمین چهاربر

 • سعید سه شنبه، ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  من 300متر سند منگولهدارو سال 76 سرمو کولاه گزاشتن وکالتی خریدن ایا سند اصلی هنوز به نام من هست کجا باید پیگیر شم


  محمد دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۹

  باید برین اداره ی ثبت ببینید به نام چه کسی هست و بعد اگه واقعا سرتون کلاه رفته شکایت کنید.

 • حسین شنبه، ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲

  قیمت زمین در تهران خیابان الهیه خیالت مهدیه چه مبلغی میباشد؟

 • طهرانی چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام،270 متر زمین در رندان دارم، آماده معاوضه با زمین در سولقان هستم.


  میخلم سه شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۴:۴۹

  خوبه