خرید زمین در سعادت آباد

خرید زمین سعادت آباد زمین: ۲,۲۵۰ متر بر: ۴۵ متر

سعادت آباد بلوارشهرداری نبش یازدهم شرقی(زند وکی..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

سعادت آباد زمین: ۱۲۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد میدان کتاب خ فرحزادی گلبرگ پنج..

قیمت کل: ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

سعادت آباد زمین: ۶۰۰ متر بر: ۵۷ متر

سعادت آباد انتهای بلوار فرهنگ نرسیده به یادگارامام نبش فر..

قیمت روز

گذر ۱۰ / ۵ -بایر

سعادت آباد زمین: ۱۰۰ متر بر: ۱۰ متر

سعادت آباد ۲۰ متری فرهنگ کوی فرهنگ خ دیندار کوی صفا نبش گل..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقدسند

سعادت آباد زمین: ۵,۰۶۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بلوار مدیریت بین علامه کوی گله..

قیمت کل: ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنهa ۱۲۲

خرید زمین سعادت آباد زمین: ۱۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد خ کوهستان خ صحرای شمالی بالاتراز او..

قیمت روز

زمین بایر - فاقد کاربری

سعادت آباد زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۰ متر

سعادت آباد خ علامه شمالی خ ۱۶ شرقی پ..

قیمت کل: ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

محصورشده

سعادت آباد زمین: ۸۴ متر بر: ۵ متر

سعادت آباد بالاتر از م کاج جنب آپارت..

قیمت روز

امکانات: بایر

سعادت آباد زمین: ۲۶۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد فرحزاد خ تبرک خ توسل کوی عموئی..

قیمت روز

پهنه ۱۱۲ - گذر ۳ متری

سعادت آباد زمین: ۱,۶۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد پل مدیریت جنب دانشگاه امام صاد..

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش زمین سعادت آباد زمین: ۱۰,۰۰۰ متر بر: ۳۱۰ متر

سعادت آباد خ درختی جنب ساختمان ارغوان ..

قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳ بر- زمین بایر

سعادت آباد زمین: ۵۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد دشت بهشت پلاک ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین مشاع - اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد زمین: ۱,۳۲۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد گلدیسان جنب یادگار امام پ..

قیمت روز

فاقد کاربری-بایر-آب و برق-از طول بر اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش زمین سعادت آباد زمین: ۱۲۰,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد کوی فراز بالاتراز سازمان زندانه..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

پهنهm-دارای صلح نامه وجواز- ۳۰ درصدمسکونی مابقی محوطه سازی- ۵۰ درصدنقد+ ۵۰ درصدمعاوضه با ملک

سعادت آباد زمین: ۱۱۰ متر بر: ۷ متر

سعادت آباد میدان کتاب خ کوهستان پل..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید زمین سعادت آباد زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

سعادت آباد پل مدیریت شهرک نیایش جنوبی خ یعقوبی ن..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طرح شهرداری- محصورشده

سعادت آباد زمین: ۳۶۰ متر بر: ۲۰ متر

سعادت آّباد ارغوان غربی خ پائیزان خ گلریزا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۷۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

ملک سه بر می باشد-زمین بایر

سعادت آباد زمین: ۳,۵۰۰ متر بر: ۳۵ متر

سعادت آباد روبروی رستوران زرین دشت پ..

قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کاربری باغ

سعادت آباد زمین: ۱۰۰ متر بر: ۸ متر

سعادت آباد میدان کتاب خ کوهستان خ صحرای شمال..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

سعادت آباد زمین: ۵,۰۰۰ متر بر: ۷۰ متر

سعادت آباد میدان سرو پلاک ..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنه ۱۱۳ - بنای مفید تجاری ۱۱۴۷ -بنای مفید ۱۸۷۸ اداری- دارای جواز

فروش زمین سعادت آباد زمین: ۲۵۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد کوی فراز ایثارگران شمالی بالاتراز مخابرات روب..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین بایر -فاقد کاریری-فاقدجواز

سعادت آباد زمین: ۶۰۰ متر بر: ۵۷ متر

سعادت آباد انتهای بلوار فرهنگ نرسیده به یادگارامام نبش فر..

قیمت روز

گذر ۱۰ / ۵ -بایر

سعادت آباد زمین: ۲۸۶ متر بر: ۱۱ متر

سعادت آباد بلوار دریا خ فرهنگ فرهنگ سوم ک گلست..

قیمت کل: ۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

سعادت آباد زمین: ۳,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد خ طاهرخانی نبش پارت سنگ پ..

قیمت کل: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشارکت / فروش زمین سعادت آباد زمین: ۷۹۵ متر بر: ۰ متر

سعادت آبادخ حسینی خ بهاران کوی بهاران یک..

قیمت روز

زمین بایر

خرید زمین سعادت آباد زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۴۰ متر

سعادت آباد خ درختی جنب برج شقایق پ..

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سعادت آباد زمین: ۱۸,۰۰۰ متر بر: ۵۰ متر

سعادت آباد بالاتراز میدان کتاب پل..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مسکونی تجاری

سعادت آباد زمین: ۲,۵۱۴ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بلوار بوعلی پشت علوم پزشکی ..

قیمت کل: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۷,۲۸۰,۰۰۰ ت

زمین بایر

سعادت آباد زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

سعادت آباد بالاتراز میدان بوعلی بام سعادت آب..

قیمت روز

سعادت آباد زمین: ۵,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بلواردادمان روبروی حسن سیف ..

قیمت روز

امکانات: بایر

زمین بایر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش زمین در سعادت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید زمین در سعادت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • رهنمایئ يك شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۱

  زمین300متری درشهرک گلویتان منطقه 22درمیلادهاقیمت روز چند است. ..متشکرم

 • اعظم نصیری شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  سلام ما400مترزمین درعباس آبادمهرآبادخریدیم چطورمیتونیم بفهمیم که ازمنابع طبیعی خارج شده والان قیمت چندهست ممنونم

 • کیقباد محمدزاده سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۲

  400 متر زمین واقع در انتهای حکیم جنب تعاونی سنگ فروشی و زیر قیمت بازار حداقل 40 درصد زیر قیمت بفروش میرسد

 • حسین طبایی چهار شنبه، ۲۴ دي ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  سلام زمین پونک تهران بالاترازفلکه دوم‌کوی بهاره متری چندهست؟؟؟

 • سپهر از اصفهان سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۳:۳۳

  سلام زمینی به متراژ 300متر واقع در کن از جهاد خریدم قیمت زمین و شرایط تفکیک شدن زمینهای جهاد که در کن بود رو میخواستم بدونم تشکر لطفا جواب بدید مطالعه میکنم

 • کریم سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۱:۵۹

  سلام زنین سعادت آباد بلوار پاکنژاد بالاتر از نیایش متری چقدر است

 • محمدرضا فرزین جمعه، ۵ دي ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲

  قیمت زمین های جهادکشاورزی با متراژ 200 چنده؟

 • حسن پور يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶

  دنبال زمین متراژبالا هستم.باکار بری مسکونی لطفا مالکان رو معرفی

 • سامان اسماعیلیان سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

  در منطقه 22 اطراف ورداورد (نرسیده داخل تهران)زمین حدود 7هزار متر تفکیک شده به قطعات کوچکتر جهت فروش یا مشارکت با قیمت مناسب جهت انتقال فوری موجود است. تقاضای مساعدت مورد تمنا است. با تشکر

 • جعفری دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۴:۱۰

  یک قطعه زمین 190 متری مهاب قدس در انتهای خ یاسر برای فروش(قیمت پیشنهادی)

 • پرویز پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  آگهی فروش زمین در اوشان بافت شهری، سند دفترچه ای، 1639 متر دارای آب شهری، برق، گاز، اگو بر 20 متری،، خ اسپرس اسفالت شش دانگ، مشرف به تمام اوشان، متری 20.000.000 فروشی نقد و معاوضه آپارتمان در تهران.

 • بهروز چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  باسلام خدمت شما یک عدد به متراژ 13450 بعداز یادگاردارم برای فروش سند اماده محضر تغیر کاربری انجام شده

 • هاشمی دو شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳

  سلام زمین 140 متری آگهی 99/5/23 زمینهای جهاد کشاورزی سوهانک قیمت چند هست

 • حمید همت یار چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام 300 متر مجد دارم سند تک برگ هم داره میخوام بفروشم قیمت را بفرمایید قرار میزاریم

 • دست افشان چهار شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲

  مالک یک قطعه 300متری اززمین های مراد اباد تعاونی مجد هستم.می فروشم به قیمت 3000000000 تتومان متری 10000000 تومان

 • علی دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲

  قصد خرید امتیاز 2قطعه 100متری از پروژه قوه قضائیه دارآباد را از یکی آشنایان بازنشسته قوه را دارم امکانش هست بفرمایید هر قطعه 100متری این پروژه فی روز عرف نرخ میخوره


  موحد دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳

  تو سایتو جستجو کنید قیمت موردهای مشابه و مشاهده کنید  داریوش يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۸

  زمین چهاردیواری. بالای 5هزار متر. بلوار اشرفی اصفهاتی. نزدیک تیراژه. قیمت متری چند و. زمین چهاربر

 • سعید سه شنبه، ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  من 300متر سند منگولهدارو سال 76 سرمو کولاه گزاشتن وکالتی خریدن ایا سند اصلی هنوز به نام من هست کجا باید پیگیر شم


  محمد دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۹

  باید برین اداره ی ثبت ببینید به نام چه کسی هست و بعد اگه واقعا سرتون کلاه رفته شکایت کنید.

 • حسین شنبه، ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲

  قیمت زمین در تهران خیابان الهیه خیالت مهدیه چه مبلغی میباشد؟

 • طهرانی چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام،270 متر زمین در رندان دارم، آماده معاوضه با زمین در سولقان هستم.