خرید زمین در سعادت آباد

خرید زمین سعادت آباد زمین: ۱۰۰ متر بر: ۸ متر

سعادت آباد میدان کتاب خ کوهستان خ صحرای شمال..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

سعادت آباد زمین: ۱,۴۰۰ متر بر: ۱۴ متر

سعادت آباد خ دهقان زاده پلاک..

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ قواره زمین ۷۰۰ متری با بر ۵۰ در ۱۴ - ۲ زمین همجواز

سعادت آباد زمین: ۸۴ متر بر: ۵ متر

سعادت آباد بالاتر از م کاج جنب آپارت..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

زمین / فاقد جواز

سعادت آباد دارای مغازه زمین: ۱,۵۷۰ متر بر: ۵۰ متر

سعادت آباد بلوار ذبیحی خ صبحی پل..

قیمت کل: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

باجواز ۱۱ طبقه - ۳۴۰ مترتجاری

سعادت آباد زمین: ۳۶۰ متر بر: ۲۰ متر

سعادت آّباد ارغوان غربی خ پائیزان خ گلریزا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۷۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

ملک سه بر می باشد-زمین بایر

معاوضه / فروش زمین سعادت آباد زمین: ۷۵ متر بر: ۷ متر

سعادت آباد میدان کتاب خ صحرا صحرای دهم ..

قیمت کل: ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

سعادت آباد زمین: ۱۱۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد خ کوهستان پلاک ..

قیمت روز

زمین بایر

سعادت آباد زمین: ۲۸۶ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بلوار د ریا خ فرهنگ فرهنگ سوم کوی گلس..

قیمت کل: ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

سعادت آباد زمین: ۱۰۰ متر بر: ۱۰ متر

سعادت آباد ۲۰ متری فرهنگ کوی فرهنگ خ دیندار کوی صفا نبش گل..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقدسند

سعادت آباد زمین: ۸۰ متر بر: ۹ متر

سعادت آباد پل مدیریت نیایش جنوبی خ یعقوبی نژاد کوی ا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بازدید با هماهنگی

فروش زمین سعادت آباد زمین: ۶۰۰ متر بر: ۵۷ متر

سعادت آباد انتهای بلوار فرهنگ نرسیده به یادگارامام نبش فر..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۱۰ / ۵ -بایر

سعادت آباد زمین: ۸۴ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بالاتر از میدان کاج جنب آپارتمانهای علوم ..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد زمین: ۵۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد دشت بهشت پلاک ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین مشاع - اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد زمین: ۸,۰۰۰ متر بر: ۱,۵۰۰ متر

سعادت آباد بالاتراز میدان کتاب ..

قیمت روز

بعداز اصلاحی ۷۲۰۰ میباشد

سعادت آباد زمین: ۲,۲۵۰ متر بر: ۴۵ متر

سعادت آباد بلوارشهرداری نبش یازدهم شرقی(زند وکی..

قیمت کل: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

پهنهM

خرید زمین سعادت آباد زمین: ۱۴۵ متر بر: ۱۰ متر

سعادت آباد بلوارکوهستان نرسیده به مجتمع اوپا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقد جواز

سعادت آباد زمین: ۲۶۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد فرحزاد خ تبرک خ توسل کوی عموئی..

قیمت روز

پهنه ۱۱۲ - گذر ۳ متری

سعادت آباد زمین: ۳,۲۰۰ متر بر: ۲۵ متر

سعادت آباد خ کوهستان خ صحرای شمالی ک..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کاربری کشاورزی

معاوضه / فروش زمین سعادت آباد زمین: ۲۴,۰۰۰ متر بر: ۶۰ متر

سعادت آباد بلوار ۲۴ متری خ سوری ..

قیمت کل: ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

کمیسیون کامل- ۲۰۰ مترزیربنای مفید-کاربری خدماتی- ۵۰ درصدر بصورت نقد ۵۰ درصد اپارتمان

سعادت آباد زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بلوارایثارگران شمالی بلوار فیروزی خ سهند نبش..

قیمت روز

محصورنشده

فروش زمین سعادت آباد زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۰ متر

سعادت آباد خ علامه طباطبائی جنوبی خ ۲۴ شرقی آخر..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بایر-دارای ۳۶ مالک- از متراژ فوق ۱۰۳ متر بفروش میرسد

سعادت آباد زمین: ۸۰ متر بر: ۹ متر

سعادت آباد پل مدیریت نیایش جنوبی خ یعقوبی نژاد کوی ا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بازدید با هماهنگی

سعادت آباد زمین: ۸۴ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بالاتر از میدان کاج جنب آپارتمانهای علوم ..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

از طول بر اطلاع نداشتند-فاقد جواز-بایر

سعادت آباد زمین: ۳,۲۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد میدان کتاب بلوار کوهستان خ صحر..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کاربری کشاورزی-انحصاروراثت-زمین بایر

سعادت آباد زمین: ۸۴ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بالاتر از میدان کاج جنب آپارتمانهای علوم ..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

خرید زمین سعادت آباد زمین: ۳۶۰ متر بر: ۲۰ متر

سعادت آّباد ارغوان غربی خ پائیزان خ گلریزا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

ملک سه بر می باشد-زمین بایر

سعادت آباد زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

سعادت آباد میدان کتاب خ صح..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای دستور نقشه ۴ طبقه-فاقد جواز

سعادت آباد زمین: ۲,۵۱۴ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بلوار بوعلی پشت علوم پزشکی ..

قیمت کل: ۱۰۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین بایر

سعادت آباد زمین: ۷۰۰ متر بر: ۱۶ متر

سعادت آباد خ طاهرخانی خ کاج کوی سروششم ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین بایر

سعادت آباد زمین: ۸۰ متر بر: ۹ متر

سعادت آباد پل مدیریت نیایش جنوبی خ یعقوبی نژاد کوی ا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بازدید با هماهنگی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش زمین در سعادت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید زمین در سعادت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مژگان طاهرپور جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۵

  زمینی به متراژ 500016 متر در طرح شهرداری بدون سند در منطقه 5 شهران باغ امام حسین بغل مدرسه سیاوش زیر قیمت واگذار میشود

 • حسن پور يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶

  دنبال زمین متراژبالا هستم.باکار بری مسکونی لطفا مالکان رو معرفی

 • سامان اسماعیلیان سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

  در منطقه 22 اطراف ورداورد (نرسیده داخل تهران)زمین حدود 7هزار متر تفکیک شده به قطعات کوچکتر جهت فروش یا مشارکت با قیمت مناسب جهت انتقال فوری موجود است. تقاضای مساعدت مورد تمنا است. با تشکر

 • جعفری دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۴:۱۰

  یک قطعه زمین 190 متری مهاب قدس در انتهای خ یاسر برای فروش(قیمت پیشنهادی)

 • پرویز پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  آگهی فروش زمین در اوشان بافت شهری، سند دفترچه ای، 1639 متر دارای آب شهری، برق، گاز، اگو بر 20 متری،، خ اسپرس اسفالت شش دانگ، مشرف به تمام اوشان، متری 20.000.000 فروشی نقد و معاوضه آپارتمان در تهران.

 • بهروز چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  باسلام خدمت شما یک عدد به متراژ 13450 بعداز یادگاردارم برای فروش سند اماده محضر تغیر کاربری انجام شده

 • بهروز جمعه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴

  باعرض سلام یک عدد زمین به متراژ 13450متربرای فروش دارم جنب بلوار مرزداران

 • هاشمی دو شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳

  سلام زمین 140 متری آگهی 99/5/23 زمینهای جهاد کشاورزی سوهانک قیمت چند هست

 • حمید همت یار چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام 300 متر مجد دارم سند تک برگ هم داره میخوام بفروشم قیمت را بفرمایید قرار میزاریم

 • دست افشان چهار شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲

  مالک یک قطعه 300متری اززمین های مراد اباد تعاونی مجد هستم.می فروشم به قیمت 3000000000 تتومان متری 10000000 تومان

 • علی دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲

  قصد خرید امتیاز 2قطعه 100متری از پروژه قوه قضائیه دارآباد را از یکی آشنایان بازنشسته قوه را دارم امکانش هست بفرمایید هر قطعه 100متری این پروژه فی روز عرف نرخ میخوره


  موحد دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳

  تو سایتو جستجو کنید قیمت موردهای مشابه و مشاهده کنید  داریوش يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۸

  زمین چهاردیواری. بالای 5هزار متر. بلوار اشرفی اصفهاتی. نزدیک تیراژه. قیمت متری چند و. زمین چهاربر

 • سعید سه شنبه، ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  من 300متر سند منگولهدارو سال 76 سرمو کولاه گزاشتن وکالتی خریدن ایا سند اصلی هنوز به نام من هست کجا باید پیگیر شم


  محمد دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۹

  باید برین اداره ی ثبت ببینید به نام چه کسی هست و بعد اگه واقعا سرتون کلاه رفته شکایت کنید.

 • حسین شنبه، ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲

  قیمت زمین در تهران خیابان الهیه خیالت مهدیه چه مبلغی میباشد؟

 • طهرانی چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام،270 متر زمین در رندان دارم، آماده معاوضه با زمین در سولقان هستم.


  میخلم سه شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۴:۴۹

  خوبه