خرید زمین در بلوار مرزداران

خرید زمین بلوار مرزداران زمین: ۳۰۵ متر بر: ۱۱ متر

مرزداران خ ایثار بین خ ابراهیمیان و خ سه..

قیمت کل: ۲۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۱۰

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۰ متر

مرزداران خ آریافر کوی نیلوفر قطعه ششم ..

قیمت کل: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۳ متر بر: ۱۵ متر

بلوار مرزداران خ ایثار خ ابرا..

قیمت کل: ۱۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۲ متر بر: ۰ متر

بلوار مرزداران تقاطع خ ایثار و ابراهیمیان..

قیمت کل: ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۱ متر

بلوار مرزداران خ ایثار روبروی بلوارخرم رودی خ س..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

مجوز در دست اقدام

معاوضه / فروش زمین بلوار مرزداران زمین: ۶,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

مرزداران خ بلال جنب مسجد امیرالمؤمنین ..

قیمت کل: ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

دارای جواز ۷ طبقه-پهنه m ۱۱۳ - ۳۰ درصدنقد مابقی معاوضه با خودرو وآپارتمان

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۲ متر بر: ۱۱ متر

مرزداران خ ایثار نرسیده به یادگا..

قیمت روز

در حال اخذ دستور نقشه

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۲ متر بر: ۱۱ متر

بلوار مرزداران خ ایثار زمینهای تعاونی کارکنان ژاندا..

قیمت روز

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۴ متر بر: ۱۱ متر

مرزداران شهرک ژاندارمری خ ایثار خ سهیل ..

متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش ۳ دانگ

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۵ متر بر: ۴۰ متر

مرزداران خ ایثار بین ابراهیمیان..

قیمت کل: ۲۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنه ار ۱۱۲

فروش زمین بلوار مرزداران زمین: ۳۰۱ متر بر: ۱۲ متر

بلوار مرزداران خ ایثارگران نبش خ ابراهیمی..

قیمت روز

بایر

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۰ متر

بلوار مرزداران ژاندارمری بلوار آریافر کوی نیلو..

قیمت کل: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

محصورشده

بلوار مرزداران زمین: ۳۲۵ متر بر: ۱۰ متر

مرزداران خ جانبازان بین دانش و ایثار رو..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

باجواز دوطبقه و یک پیلوت و یک زیرزمین - دستور نقشه

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۰ متر

مرزداران جلال آل احمد خ آریافر خ معتمدی..

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

فاقد جواز محصور شده

بلوار مرزداران زمین: ۲۲ متر بر: ۰ متر

مرزداران خ ایثار بر ایثار زیر پل یادگار..

قیمت روز

خرید زمین بلوار مرزداران زمین: ۳۲۵ متر بر: ۰ متر

بلوار مرزداران شهرک ژاندارمری ابتدای جانبازان بالاترازکلانتری روبروی ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز ۴ طبقه با ۹۰ متر ورزشی

بلوار مرزداران زمین: ۳۲۵ متر بر: ۱۰ متر

مرزداران خ جانبازان بین دانش و ایثار رو..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

باجواز دوطبقه و یک پیلوت و یک زیرزمین - دستور نقشه

بلوار مرزداران زمین: ۶,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

بلوار مرزداران جنب مسجد جامع امیرالمومنین..

قیمت روز

بایر - پهنه m ۱۱۳

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۱ متر بر: ۰ متر

بلوار مرزداران خ ایثار پلاک..

قیمت روز

بلوار مرزداران زمین: ۶,۰۰۰ متر بر: ۸۰ متر

مرزداران بعد از پل یادگار امام جنب مسجد جامع..

قیمت کل: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

فروش زمین بلوار مرزداران زمین: ۱,۹۷۵ متر بر: ۰ متر

بلوار مرزداران میدان آرش خ ساجدی نیا خ میث..

قیمت کل: ۱۱۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۷۰ درخت- کاربری پارکینگ درپهنه r ۱۲۲

بلوار مرزداران زمین: ۵۷۷ متر بر: ۲۲ متر

مرزداران ۳۵ متری لاله بوستان ۶ شرقی پ..

قیمت کل: ۷۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۵ متر بر: ۱۱ متر

مرزداران خ ایثار بین ابراهیمیان..

قیمت کل: ۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده بایر

معاوضه / فروش زمین بلوار مرزداران زمین: ۸۶۰ متر بر: ۲۰ متر

بلوار مرزداران خ بهار خ یگانه ش..

قیمت روز

امکانات: بایر

۳۰ درصد قابل معاوضه- بایر -اسناد ثبتی بدون معارض فقط شهرداری فضای سبز قرارداده قابل مذاکر

بلوار مرزداران زمین: ۶,۰۰۰ متر بر: ۸۰ متر

بلوار مرزداران جنب مسجد امیرالمومنین ..

قیمت روز

سند تک برگ - جواز تجاری مسکونی- اطلاع دقیق نداشتند

خرید زمین بلوار مرزداران زمین: ۳۰۲ متر بر: ۱۱ متر

مرزداران شهرک ژاندارمری خ ایثار ..

قیمت روز

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۱ متر

مرزداران شهرک ژاندارمری خ ایثار روبروی بلوارخرم رودی خ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

مجوز در دست اقدام-

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۵ متر بر: ۲۹ متر

مرزداران بین ابراهیمی وس..

قیمت کل: ۲۰,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقد جواز

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۲ متر

مرزداران شهرک ژاندارمری خ جانبازان ب..

قیمت روز

بلوار مرزداران زمین: ۳۰۲ متر بر: ۱۱ متر

شهرک ژاندارمری خ ایثار خ س..

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش زمین در بلوار مرزداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید زمین در بلوار مرزداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • منصوره محمدی شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۸

  قیمت کلنگی در شهرک ژاندارمری.جانبازان خشهید کمالو چنده در حال حاظر

 • شهریار جعفری سه شنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۷

  بر خیابان فرحزاد شمالی باغچه 200متر 70متر زیر زمین آشپزخانه دستشویی حمام پشت بام هم 100 داراب جواز قهوه خانه چقدر قیمتش هست می ارزه که بخوابم بخریم

 • اکبری دو شنبه، ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۵

  زمین 300 متری و 600 متری در ده ونک متری چند است ؟

 • زهرا دو شنبه، ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۰

  یه واحد آپارتمان 103 متری واقع در شهرک راه آهن بلوار گلها کوچه یاس یک دارم سه خوابه و 15 سال ساخته طبقه دوم و بدون آسانسور هست پارکینگ دارد بفرمایید قیمتش چنده؟ممنون

 • کیان مهر دو شنبه، ۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۲

  سلام-یک قطعه زمین 300 متری در مرادآباد از زمین های تعاونی جهاد دارم-قیمت واقعی فروش را میفرمایید.قصد فروش دارم

 • محمداحمدی شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۹

  سلام.قصدفروش سهام زمین دیوان عدالت اداری ک ب ادرس شهران نزدیک انبارنفت هست رادارم خواستم اگرقیمت مشخص وخریدارباشدباارایه مدارک ک تعاونی مسکن دراختیاراعضا قرارذاده ب فروش برسانم .تشکر

 • ملکی يك شنبه، ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۸

  قیمت هر متر مربع واحد تجاری در خیابان خلیج فارس نزدیک بیمارستان شماره دو چند؟ 7000 متری است .

 • فرهودی سه شنبه، ۱۵ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۲

  سلام علیکم قیمت زمین در سعادت آباد خ بهزاد شمالی جنب مجتمع فنی پلاک 4 متراژ زمین 1729.56 متر میباشد .

 • الهام شمس جمعه، ۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۴۲

  فروش 200 متری زمین مشا در بلوار دانشجو ولنجک

 • رهنمایئ يك شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۱

  زمین300متری درشهرک گلویتان منطقه 22درمیلادهاقیمت روز چند است. ..متشکرم

 • اعظم نصیری شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  سلام ما400مترزمین درعباس آبادمهرآبادخریدیم چطورمیتونیم بفهمیم که ازمنابع طبیعی خارج شده والان قیمت چندهست ممنونم

 • کیقباد محمدزاده سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۲

  400 متر زمین واقع در انتهای حکیم جنب تعاونی سنگ فروشی و زیر قیمت بازار حداقل 40 درصد زیر قیمت بفروش میرسد

 • حسین طبایی چهار شنبه، ۲۴ دي ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  سلام زمین پونک تهران بالاترازفلکه دوم‌کوی بهاره متری چندهست؟؟؟

 • سپهر از اصفهان سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۳:۳۳

  سلام زمینی به متراژ 300متر واقع در کن از جهاد خریدم قیمت زمین و شرایط تفکیک شدن زمینهای جهاد که در کن بود رو میخواستم بدونم تشکر لطفا جواب بدید مطالعه میکنم

 • کریم سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۱:۵۹

  سلام زنین سعادت آباد بلوار پاکنژاد بالاتر از نیایش متری چقدر است

 • محمدرضا فرزین جمعه، ۵ دي ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲

  قیمت زمین های جهادکشاورزی با متراژ 200 چنده؟

 • حسن پور يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶

  دنبال زمین متراژبالا هستم.باکار بری مسکونی لطفا مالکان رو معرفی

 • سامان اسماعیلیان سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

  در منطقه 22 اطراف ورداورد (نرسیده داخل تهران)زمین حدود 7هزار متر تفکیک شده به قطعات کوچکتر جهت فروش یا مشارکت با قیمت مناسب جهت انتقال فوری موجود است. تقاضای مساعدت مورد تمنا است. با تشکر

 • پرویز پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  آگهی فروش زمین در اوشان بافت شهری، سند دفترچه ای، 1639 متر دارای آب شهری، برق، گاز، اگو بر 20 متری،، خ اسپرس اسفالت شش دانگ، مشرف به تمام اوشان، متری 20.000.000 فروشی نقد و معاوضه آپارتمان در تهران.

 • بهروز چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  باسلام خدمت شما یک عدد به متراژ 13450 بعداز یادگاردارم برای فروش سند اماده محضر تغیر کاربری انجام شده

 • هاشمی دو شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳

  سلام زمین 140 متری آگهی 99/5/23 زمینهای جهاد کشاورزی سوهانک قیمت چند هست

 • حمید همت یار چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام 300 متر مجد دارم سند تک برگ هم داره میخوام بفروشم قیمت را بفرمایید قرار میزاریم

 • دست افشان چهار شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲

  مالک یک قطعه 300متری اززمین های مراد اباد تعاونی مجد هستم.می فروشم به قیمت 3000000000 تتومان متری 10000000 تومان

 • علی دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲

  قصد خرید امتیاز 2قطعه 100متری از پروژه قوه قضائیه دارآباد را از یکی آشنایان بازنشسته قوه را دارم امکانش هست بفرمایید هر قطعه 100متری این پروژه فی روز عرف نرخ میخوره


  موحد دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳

  تو سایتو جستجو کنید قیمت موردهای مشابه و مشاهده کنید  داریوش يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۸

  زمین چهاردیواری. بالای 5هزار متر. بلوار اشرفی اصفهاتی. نزدیک تیراژه. قیمت متری چند و. زمین چهاربر

 • سعید سه شنبه، ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  من 300متر سند منگولهدارو سال 76 سرمو کولاه گزاشتن وکالتی خریدن ایا سند اصلی هنوز به نام من هست کجا باید پیگیر شم


  محمد دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۹

  باید برین اداره ی ثبت ببینید به نام چه کسی هست و بعد اگه واقعا سرتون کلاه رفته شکایت کنید.

 • حسین شنبه، ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲

  قیمت زمین در تهران خیابان الهیه خیالت مهدیه چه مبلغی میباشد؟

 • طهرانی چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام،270 متر زمین در رندان دارم، آماده معاوضه با زمین در سولقان هستم.