خرید زمین در مینی سیتی

خرید زمین مینی سیتی زمین: ۸۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک خ بیدستان پلا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

مینی سیتی زمین: ۱۴۰ متر بر: ۱۰ متر

مینی سیتی سوهانک خ سوهانی خ کوهسار خ بیدستان د..

قیمت روز

بایر

مینی سیتی زمین: ۴۰۰ متر بر: ۲۰ متر

مینی سیتی سوهانک خ بیدستان خ بیدستان دهم..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین بایر از ۴۵ هزار متر زمین میباشد

مینی سیتی زمین: ۳۳۳ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی بلوار ارتش جاده لشگرک روبروی انبار ن..

قیمت کل: ۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین بایر-از طول بر اطلاع نداشتند

مینی سیتی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک خ بیدستان دهم پل..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید زمین مینی سیتی زمین: ۳۴,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک جنب ساختمان لاله پ..

قیمت کل: ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بایر

معاوضه / فروش زمین مینی سیتی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک نرسیده به شهرک نفت زمینهای..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقد جواز-از طول بر واصلاحی اطلاع نداشتند

مینی سیتی زمین: ۱۶۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک بالاتراز میدان زمی..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

فاقدجواز-اطلاع دقیق نداشتند

مینی سیتی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک بلوارارتش جنب شهرک لاله خ بیدس..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

مینی سیتی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی بلوارارتش شهرک لاله پل..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش زمین مینی سیتی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک خ بیدستان نبش بیدستان هفت..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

از طول براطلاع نداشتند

مینی سیتی زمین: ۴۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک بیدستان نهم پل..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مینی سیتی زمین: ۷,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: محصور شده

۳ نبش

مینی سیتی زمین: ۹۶۰ متر بر: ۲۰ متر

مینی سیتی سوهانک بلوارپرستو روبروی سوپرمارکت پر..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

--/ ۲ میلیارد شیرینی به مشاور

مینی سیتی زمین: ۱۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک خ بیدستان پلا..

قیمت روز

امکانات: بایر

خرید زمین مینی سیتی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک بالاترازشعبه بانک ملی ..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین مشاع ۱۰۰ هکتاری

مینی سیتی زمین: ۱۵۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک خ بیدستان نهم پل..

قیمت روز

امکانات: بایر

ازطول براطلاع نداشتند

مینی سیتی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک خ بیدستان نبش بیدستان هفت..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

بایر

مینی سیتی زمین: ۱۵۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک روبروی شهرک قائم پ..

قیمت روز

فاقد جواز- از طول بر اطلاع نداشتند

مینی سیتی زمین: ۱۵۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک بالاترازبانک پل..

قیمت روز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش زمین مینی سیتی زمین: ۱۴۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک شهرک لاله پلا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

اطلاع دقیق نداشتند

مینی سیتی زمین: ۴۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک شهرک لاله بالاتراز میدان پرس..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مینی سیتی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک زمینهای جهادک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مینی سیتی زمین: ۳۱۵ متر بر: ۱۰ متر

مینی سیتی سوهانک باغ سردار خ بیدستان خ بیدس..

قیمت کل: ۱۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

معاوضه / فروش زمین مینی سیتی زمین: ۳۳۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک اراضی سوهانک قطعه پ..

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه با ملک ویلائی-فاقد جواز

خرید زمین مینی سیتی زمین: ۳۳۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک جنب شهرک لاله پل..

قیمت کل: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

مینی سیتی زمین: ۱۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک خ دانشگاه زمین..

قیمت روز

مشاع میباشد-اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش زمین مینی سیتی زمین: ۳۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک تعاونی شماره ۳ جهاد ..

قیمت روز

کاربری مسکونی-معاوضه باآپارتمان درشمال تهران یا شهر شمال-بدون جواز

مینی سیتی زمین: ۱۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک خ بیدستان پلا..

قیمت روز

زمین بایر

مینی سیتی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

مینی سیتی سوهانک انتهای بیدستان دهم روبروی باشگاه اسب ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

تفکیک شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش زمین در مینی سیتی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید زمین در مینی سیتی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • منصوره محمدی شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۸

  قیمت کلنگی در شهرک ژاندارمری.جانبازان خشهید کمالو چنده در حال حاظر

 • شهریار جعفری سه شنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۷

  بر خیابان فرحزاد شمالی باغچه 200متر 70متر زیر زمین آشپزخانه دستشویی حمام پشت بام هم 100 داراب جواز قهوه خانه چقدر قیمتش هست می ارزه که بخوابم بخریم

 • اکبری دو شنبه، ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۵

  زمین 300 متری و 600 متری در ده ونک متری چند است ؟

 • زهرا دو شنبه، ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۰

  یه واحد آپارتمان 103 متری واقع در شهرک راه آهن بلوار گلها کوچه یاس یک دارم سه خوابه و 15 سال ساخته طبقه دوم و بدون آسانسور هست پارکینگ دارد بفرمایید قیمتش چنده؟ممنون

 • کیان مهر دو شنبه، ۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۲

  سلام-یک قطعه زمین 300 متری در مرادآباد از زمین های تعاونی جهاد دارم-قیمت واقعی فروش را میفرمایید.قصد فروش دارم

 • محمداحمدی شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۹

  سلام.قصدفروش سهام زمین دیوان عدالت اداری ک ب ادرس شهران نزدیک انبارنفت هست رادارم خواستم اگرقیمت مشخص وخریدارباشدباارایه مدارک ک تعاونی مسکن دراختیاراعضا قرارذاده ب فروش برسانم .تشکر

 • ملکی يك شنبه، ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۸

  قیمت هر متر مربع واحد تجاری در خیابان خلیج فارس نزدیک بیمارستان شماره دو چند؟ 7000 متری است .

 • فرهودی سه شنبه، ۱۵ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۲

  سلام علیکم قیمت زمین در سعادت آباد خ بهزاد شمالی جنب مجتمع فنی پلاک 4 متراژ زمین 1729.56 متر میباشد .

 • الهام شمس جمعه، ۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۴۲

  فروش 200 متری زمین مشا در بلوار دانشجو ولنجک

 • رهنمایئ يك شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۱

  زمین300متری درشهرک گلویتان منطقه 22درمیلادهاقیمت روز چند است. ..متشکرم

 • اعظم نصیری شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  سلام ما400مترزمین درعباس آبادمهرآبادخریدیم چطورمیتونیم بفهمیم که ازمنابع طبیعی خارج شده والان قیمت چندهست ممنونم

 • کیقباد محمدزاده سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۲

  400 متر زمین واقع در انتهای حکیم جنب تعاونی سنگ فروشی و زیر قیمت بازار حداقل 40 درصد زیر قیمت بفروش میرسد

 • حسین طبایی چهار شنبه، ۲۴ دي ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  سلام زمین پونک تهران بالاترازفلکه دوم‌کوی بهاره متری چندهست؟؟؟

 • سپهر از اصفهان سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۳:۳۳

  سلام زمینی به متراژ 300متر واقع در کن از جهاد خریدم قیمت زمین و شرایط تفکیک شدن زمینهای جهاد که در کن بود رو میخواستم بدونم تشکر لطفا جواب بدید مطالعه میکنم

 • کریم سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۱:۵۹

  سلام زنین سعادت آباد بلوار پاکنژاد بالاتر از نیایش متری چقدر است

 • محمدرضا فرزین جمعه، ۵ دي ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲

  قیمت زمین های جهادکشاورزی با متراژ 200 چنده؟

 • حسن پور يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶

  دنبال زمین متراژبالا هستم.باکار بری مسکونی لطفا مالکان رو معرفی

 • سامان اسماعیلیان سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

  در منطقه 22 اطراف ورداورد (نرسیده داخل تهران)زمین حدود 7هزار متر تفکیک شده به قطعات کوچکتر جهت فروش یا مشارکت با قیمت مناسب جهت انتقال فوری موجود است. تقاضای مساعدت مورد تمنا است. با تشکر

 • پرویز پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  آگهی فروش زمین در اوشان بافت شهری، سند دفترچه ای، 1639 متر دارای آب شهری، برق، گاز، اگو بر 20 متری،، خ اسپرس اسفالت شش دانگ، مشرف به تمام اوشان، متری 20.000.000 فروشی نقد و معاوضه آپارتمان در تهران.

 • بهروز چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  باسلام خدمت شما یک عدد به متراژ 13450 بعداز یادگاردارم برای فروش سند اماده محضر تغیر کاربری انجام شده

 • هاشمی دو شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳

  سلام زمین 140 متری آگهی 99/5/23 زمینهای جهاد کشاورزی سوهانک قیمت چند هست

 • حمید همت یار چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام 300 متر مجد دارم سند تک برگ هم داره میخوام بفروشم قیمت را بفرمایید قرار میزاریم

 • دست افشان چهار شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲

  مالک یک قطعه 300متری اززمین های مراد اباد تعاونی مجد هستم.می فروشم به قیمت 3000000000 تتومان متری 10000000 تومان

 • علی دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲

  قصد خرید امتیاز 2قطعه 100متری از پروژه قوه قضائیه دارآباد را از یکی آشنایان بازنشسته قوه را دارم امکانش هست بفرمایید هر قطعه 100متری این پروژه فی روز عرف نرخ میخوره


  موحد دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳

  تو سایتو جستجو کنید قیمت موردهای مشابه و مشاهده کنید  داریوش يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۸

  زمین چهاردیواری. بالای 5هزار متر. بلوار اشرفی اصفهاتی. نزدیک تیراژه. قیمت متری چند و. زمین چهاربر

 • سعید سه شنبه، ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  من 300متر سند منگولهدارو سال 76 سرمو کولاه گزاشتن وکالتی خریدن ایا سند اصلی هنوز به نام من هست کجا باید پیگیر شم


  محمد دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۹

  باید برین اداره ی ثبت ببینید به نام چه کسی هست و بعد اگه واقعا سرتون کلاه رفته شکایت کنید.

 • حسین شنبه، ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲

  قیمت زمین در تهران خیابان الهیه خیالت مهدیه چه مبلغی میباشد؟

 • طهرانی چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام،270 متر زمین در رندان دارم، آماده معاوضه با زمین در سولقان هستم.