خرید زمین در متفرقه

خرید زمین متفرقه زمین: ۶۷۰ متر بر: ۰ متر

فشم میگون خ دربندسر خ خاتمی پلا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

اطلاع دقیق نداشتند

متفرقه زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۰ متر

قلعه حسن خان شهرقدس بلوار ۴۵ متری انقلاب خ صنعت..

قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کاربری حمل و نقل

متفرقه زمین: ۱,۴۰۰ متر بر: ۰ متر

لواسان بزرگ منطقه خواجه مرغ پلا..

قیمت کل: ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

دارای درخت میوه-ازطول براطلاع نداشتند

متفرقه زمین: ۱,۴۰۰ متر بر: ۵۰ متر

دماوند گیلاوند ابتدای شهرک سپاه پل..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز ساخت هتل ۷ طبقه

خرید زمین متفرقه

متفرقه زمین: ۲,۰۰۰ متر بر: ۳۱ متر

شهریار باغستان جنب پمپ بنزین جهان آراء خ باک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

زمین کشاورزی-بردیگر ۶۴ متر

خرید زمین متفرقه زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۰ متر

شهریار باغستان جنب پمپ بنزین جهان آراء خ باکری خ ن..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بردیگر ۵۰ متر

متفرقه زمین: ۲,۵۰۰ متر بر: ۲۵ متر

علی آباد جنوبی بلواردستواره نبش کوی کاظمی..

قیمت روز

دارای جواز ۱۰۰۰۰ متر در ۹ طبقه-قابلیت تجاری در همکف

خرید زمین متفرقه

معاوضه / فروش زمین متفرقه زمین: ۵۰۰ متر بر: ۱۳ متر

لواسان اولیاء بالاترازموزه وزیری پ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

معاوضه با آپارتمان منطقه یک و ۲ و ۳

متفرقه زمین: ۱۸۵ متر بر: ۱۰۰ متر

میگون میگون نو خ باغبان تنگه نساء پ..

قیمت کل: ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش ۲ دانگ-زمین مشجر

متفرقه زمین: ۷۳۴ متر بر: ۳۲ متر

لواسان بلوار امام خمینی جنب ..

قیمت کل: ۵۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

موقعیت تجاری - بر دیگر : ۴۲ متر

فروش زمین متفرقه زمین: ۳۰۰ متر بر: ۰ متر

مرادآباد بخش یازدهم پلاک ..

قیمت روز

فاقد جواز-بر مشاع دارد-اطلاع دقیق نداشتند

متفرقه زمین: ۱,۵۲۰ متر بر: ۶۰ متر

لواسان بوستان برگ جهان نرسیده به آبشار قواره س..

قیمت کل: ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

متفرقه زمین: ۱۸۰ متر بر: ۱۰ متر

رباط کریم کمربندی شرقی پلاک..

قیمت کل: ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

موقعیت تجاری

معاوضه / فروش زمین متفرقه زمین: ۱۱,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

هشتگرد تنکمان خ دولت آباد پلا..

قیمت روز

امکانات: محصور شده

۱۵۰۰ متر زیربنای مفید -برق وگاز اختصاصی-دارای جواز-اطلاع دقیق نداشتند

متفرقه زمین: ۴,۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

بازار خ ۱۵ خرداد خ پامنار جنب ک مشیر خلوت شرقی جنب ب..

متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

موقعیت تجاری

خرید زمین متفرقه

خرید زمین متفرقه زمین: ۱۲۰ متر بر: ۱۰ متر

مسعودیه مسگرآباد خ گلزار جنب..

قیمت کل: ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

باکمیسیون کامل-کاربری مسکونی-بند (ز) از اداره ثبت

متفرقه زمین: ۱,۲۰۰ متر بر: ۲۲ متر

فشم میگون نو خ باغبان پلاک..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز ویلائی

متفرقه زمین: ۱,۸۲۲ متر بر: ۳۶ متر

فشم میگون نو خ باغبان نبش حنانه پل..

قیمت کل: ۳۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز ۴۵۰ متری دارد

متفرقه زمین: ۲,۵۰۰ متر بر: ۴۰ متر

فشم امامه انتهای خ جام جم پلا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

متفرقه زمین: ۱,۰۰۸ متر بر: ۱۹ متر

لواسان ابتدای کیور پلاک ..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۸۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

باکمیسیون کامل

فروش زمین متفرقه زمین: ۱,۱۰۰ متر بر: ۴۵ متر

لواسان ناران کوی مفتخر پلاک..

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قابل تفکیک به ۴ قطعه-موقعیت مسکونی

متفرقه زمین: ۶۵۰ متر بر: ۱۲ متر

لواسان زردبند کوی یاس پلاک..

متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

متفرقه زمین: ۵,۵۳۳ متر بر: ۵۰ متر

خاوران میدان آقانور مشیریه بوعلی غربی جنب مس..

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۲۲ s - م اداری تجاری

متفرقه دارای مغازه زمین: ۱۸۰ متر بر: ۱۰ متر

لواسان بزرگ پشت سدلتیان پلاک..

قیمت کل: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

در سند ۲۵ متر تجاری قید شده

متفرقه زمین: ۱۰,۰۰۰ متر بر: ۱۰۰ متر

دماوند حسین آباد خ گیلاوند پلا..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

خرید زمین متفرقه زمین: ۵۶۰ متر بر: ۳۲ متر

لواسان خ پیام کوی آف..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

متفرقه زمین: ۴,۸۵۰ متر بر: ۷۰ متر

بزرگراه آزادگان بالاتر از خ امیرکبیر خ شهرکر..

قیمت کل: ۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

محصورشده

معاوضه / فروش زمین متفرقه زمین: ۸,۹۰۰ متر بر: ۰ متر

کیانشهر خ رجب زاده پلاک ..

قیمت کل: ۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

از طول بر اطلاع نداشتند- ۵۰ % معاوضه با آپارتمان منطقه یک و ۲ و ۳

متفرقه زمین: ۲,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

کردان بلوار شهرداری پلاک ..

قیمت روز

امکانات: محصور شده

از طول بر اطلاع نداشتند

متفرقه زمین: ۲,۰۰۰ متر بر: ۵۰ متر

لواسان گلندوک پلاک هن..

قیمت روز

محصورشده-بردیگر:( ۴۰ متر)

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش زمین در متفرقه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید زمین در متفرقه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • رهنمایئ يك شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۱

  زمین300متری درشهرک گلویتان منطقه 22درمیلادهاقیمت روز چند است. ..متشکرم

 • اعظم نصیری شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  سلام ما400مترزمین درعباس آبادمهرآبادخریدیم چطورمیتونیم بفهمیم که ازمنابع طبیعی خارج شده والان قیمت چندهست ممنونم

 • کیقباد محمدزاده سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۲

  400 متر زمین واقع در انتهای حکیم جنب تعاونی سنگ فروشی و زیر قیمت بازار حداقل 40 درصد زیر قیمت بفروش میرسد

 • حسین طبایی چهار شنبه، ۲۴ دي ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  سلام زمین پونک تهران بالاترازفلکه دوم‌کوی بهاره متری چندهست؟؟؟

 • سپهر از اصفهان سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۳:۳۳

  سلام زمینی به متراژ 300متر واقع در کن از جهاد خریدم قیمت زمین و شرایط تفکیک شدن زمینهای جهاد که در کن بود رو میخواستم بدونم تشکر لطفا جواب بدید مطالعه میکنم

 • کریم سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۱:۵۹

  سلام زنین سعادت آباد بلوار پاکنژاد بالاتر از نیایش متری چقدر است

 • محمدرضا فرزین جمعه، ۵ دي ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲

  قیمت زمین های جهادکشاورزی با متراژ 200 چنده؟

 • حسن پور يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶

  دنبال زمین متراژبالا هستم.باکار بری مسکونی لطفا مالکان رو معرفی

 • سامان اسماعیلیان سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

  در منطقه 22 اطراف ورداورد (نرسیده داخل تهران)زمین حدود 7هزار متر تفکیک شده به قطعات کوچکتر جهت فروش یا مشارکت با قیمت مناسب جهت انتقال فوری موجود است. تقاضای مساعدت مورد تمنا است. با تشکر

 • جعفری دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۴:۱۰

  یک قطعه زمین 190 متری مهاب قدس در انتهای خ یاسر برای فروش(قیمت پیشنهادی)

 • پرویز پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  آگهی فروش زمین در اوشان بافت شهری، سند دفترچه ای، 1639 متر دارای آب شهری، برق، گاز، اگو بر 20 متری،، خ اسپرس اسفالت شش دانگ، مشرف به تمام اوشان، متری 20.000.000 فروشی نقد و معاوضه آپارتمان در تهران.

 • بهروز چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  باسلام خدمت شما یک عدد به متراژ 13450 بعداز یادگاردارم برای فروش سند اماده محضر تغیر کاربری انجام شده

 • هاشمی دو شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳

  سلام زمین 140 متری آگهی 99/5/23 زمینهای جهاد کشاورزی سوهانک قیمت چند هست

 • حمید همت یار چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام 300 متر مجد دارم سند تک برگ هم داره میخوام بفروشم قیمت را بفرمایید قرار میزاریم

 • دست افشان چهار شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲

  مالک یک قطعه 300متری اززمین های مراد اباد تعاونی مجد هستم.می فروشم به قیمت 3000000000 تتومان متری 10000000 تومان

 • علی دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲

  قصد خرید امتیاز 2قطعه 100متری از پروژه قوه قضائیه دارآباد را از یکی آشنایان بازنشسته قوه را دارم امکانش هست بفرمایید هر قطعه 100متری این پروژه فی روز عرف نرخ میخوره


  موحد دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳

  تو سایتو جستجو کنید قیمت موردهای مشابه و مشاهده کنید  داریوش يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۸

  زمین چهاردیواری. بالای 5هزار متر. بلوار اشرفی اصفهاتی. نزدیک تیراژه. قیمت متری چند و. زمین چهاربر

 • سعید سه شنبه، ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  من 300متر سند منگولهدارو سال 76 سرمو کولاه گزاشتن وکالتی خریدن ایا سند اصلی هنوز به نام من هست کجا باید پیگیر شم


  محمد دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۹

  باید برین اداره ی ثبت ببینید به نام چه کسی هست و بعد اگه واقعا سرتون کلاه رفته شکایت کنید.

 • حسین شنبه، ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲

  قیمت زمین در تهران خیابان الهیه خیالت مهدیه چه مبلغی میباشد؟

 • طهرانی چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام،270 متر زمین در رندان دارم، آماده معاوضه با زمین در سولقان هستم.