خرید زمین در شهرستان

خرید زمین شهرستان زمین: ۳,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

جاده ساوه چهاردانگه محله گلشهر پل..

قیمت کل: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

۳ قطعه زمین ۱۰۰۰ متری-اطلاع دقیق نداشتند

شهرستان زمین: ۷۶۲ متر بر: ۰ متر

گیلان شمالی سیاهکل روستای ویشک پل..

قیمت کل: ۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ ملک ۳۸۱ متری همجوار- محصورشده

شهرستان زمین: ۵۰۰ متر بر: ۰ متر

کناردشت جنب دریاچه ولشت ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

محصورشده - گودبرداری شده

شهرستان زمین: ۱۰,۰۰۰ متر بر: ۵۰ متر

ملارد ماهدشت بالاتر از پلیس راه اخترآباد ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کمیسیون کامل

شهرستان زمین: ۵۶,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

ورامین خ صالح آباد جنب کارخانه بستنی میهن..

قیمت کل: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

از طول بر اطلاع نداشتند

خرید زمین شهرستان زمین: ۴۰۰ متر بر: ۱۵ متر

لواسان بزرگ کوی چشمه عین حیات پل..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

۶۰ متربنا - محصورشده-فاقدجواز

شهرستان زمین: ۲۱۰ متر بر: ۰ متر

مازندران چمستان آهودشت قطعه پلا..

قیمت کل: ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش زمین شهرستان زمین: ۳۵۰ متر بر: ۱۴ متر

قائمشهر خ ساری روبروی سه راه شهدا نرسیده به پمپ ب..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کاربری تجاری - باجوازساخت هزینه پرداخت شده است

معاوضه / فروش زمین شهرستان

معاوضه / فروش زمین شهرستان زمین: ۱,۷۰۰ متر بر: ۰ متر

فشم روستای قصران روته پلاک..

قیمت روز

شهرستان زمین: ۱,۳۰۰ متر بر: ۲۳۳ متر

دماوند خ سربندان..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش زمین شهرستان زمین: ۵۰۰ متر بر: ۰ متر

رویان ونوش شهر..

متری: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

شهرستان زمین: ۵۶۳ متر بر: ۸ متر

گیلان فومن روستای رودبار شیره پل..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرستان زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۱۲ متر

دماوند مهرآباد بالاتر از مسکن مهر ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

فاقد جواز - بردیگر ۱۲

شهرستان زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۱۲ متر

آمل بین آمل و محمودآباد اسکی محله اوج آباد..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

محصورشده-دارای سند منگوله دار

شهرستان زمین: ۷۲۰ متر بر: ۵۰ متر

دماوند کیلان خ اتاق سرا پلاک..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

دارای جواز ۳ طبقه

خرید زمین شهرستان زمین: ۵۶۰ متر بر: ۱۸ متر

دماوند چشمه اعلاء پلاک ه..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش زمین شهرستان زمین: ۵,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

تالش لیسار صلصال پلاک ه..

قیمت روز

شهرستان زمین: ۲,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

دماوند روستای مشاع نرسیده به امامزاده ابراهی..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

شهرستان زمین: ۲۲۵ متر بر: ۸ متر

محمودآباد روستای بونده روبروی خانه بهداشت جنب شهرک..

قیمت کل: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین شهرکی-دارای جواز ساخت ویلا

شهرستان زمین: ۱,۰۴۸ متر بر: ۰ متر

دماوند ابتدای جاده چشمه اعلاء روبروی موتورآب کوی قاسمی نبش کو..

قیمت کل: ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

فروش زمین شهرستان زمین: ۵۴,۰۰۰ متر بر: ۱۹۶ متر

رشت فلکه گاز بلوار پروفسور سمیعی ایستگاه رضاپ..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

---/ ۲۰۰ م شیرینی به مشاور-ابر دیگر ۳۸۵ کاربری مسکونی

خرید زمین شهرستان

معاوضه / فروش زمین شهرستان زمین: ۱,۵۰۰ متر بر: ۰ متر

چالوس زوات شرقی خ طبیعت هفتم پل..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت بصورت نقد

امکانات: گاز آب و برق

محصورشده-کاربرمسکونی-جهت معاوضه با ملک

شهرستان زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۱۱ متر

دماوند چناران یاس چها..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

۵۰ مترزیربنای مفید

شهرستان زمین: ۷۲۰,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

قم روستای راهجرد محدوده سلفچگان پل..

قیمت روز

مرغداری ۲۷۰۰۰ متر باجواز-برق ۳ فاز-سند ۶ دانگ - قنات آب

شهرستان زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

محمود آباد سرخ رود شهرک درویش آباد پ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

محصورشده

خرید زمین شهرستان زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۴ متر

چالوس نرسیده به رامسر متل قو قواره پ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

بر دیگر ۱۳ / ۵

شهرستان زمین: ۳۰۵ متر بر: ۱۲ متر

سلمانشهر خ فلاحی خ ولیعصر..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند تک برگ تضمین مجوز ساخت

شهرستان زمین: ۷۰۰ متر بر: ۲۰ متر

نوشهر منطقه انارور شهرک گل بیشه پل..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

محصورشده

معاوضه / فروش زمین شهرستان زمین: ۱,۰۵۵ متر بر: ۲۰ متر

چالوس کمربندی نمک آبرود ابتدای جاده رس..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشجر-محصورشده-معاوضه با ملک در تهران یا کرج

شهرستان زمین: ۱,۰۴۰ متر بر: ۱۱۶ متر

گیلان صومعه سرا پلاک ه..

قیمت کل: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای جواز ساخت

خرید زمین شهرستان
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش زمین در شهرستان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید زمین در شهرستان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • رهنمایئ يك شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۱

  زمین300متری درشهرک گلویتان منطقه 22درمیلادهاقیمت روز چند است. ..متشکرم

 • اعظم نصیری شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  سلام ما400مترزمین درعباس آبادمهرآبادخریدیم چطورمیتونیم بفهمیم که ازمنابع طبیعی خارج شده والان قیمت چندهست ممنونم

 • کیقباد محمدزاده سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۲

  400 متر زمین واقع در انتهای حکیم جنب تعاونی سنگ فروشی و زیر قیمت بازار حداقل 40 درصد زیر قیمت بفروش میرسد

 • حسین طبایی چهار شنبه، ۲۴ دي ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  سلام زمین پونک تهران بالاترازفلکه دوم‌کوی بهاره متری چندهست؟؟؟

 • سپهر از اصفهان سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۳:۳۳

  سلام زمینی به متراژ 300متر واقع در کن از جهاد خریدم قیمت زمین و شرایط تفکیک شدن زمینهای جهاد که در کن بود رو میخواستم بدونم تشکر لطفا جواب بدید مطالعه میکنم

 • کریم سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۱:۵۹

  سلام زنین سعادت آباد بلوار پاکنژاد بالاتر از نیایش متری چقدر است

 • محمدرضا فرزین جمعه، ۵ دي ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲

  قیمت زمین های جهادکشاورزی با متراژ 200 چنده؟

 • حسن پور يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶

  دنبال زمین متراژبالا هستم.باکار بری مسکونی لطفا مالکان رو معرفی

 • سامان اسماعیلیان سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

  در منطقه 22 اطراف ورداورد (نرسیده داخل تهران)زمین حدود 7هزار متر تفکیک شده به قطعات کوچکتر جهت فروش یا مشارکت با قیمت مناسب جهت انتقال فوری موجود است. تقاضای مساعدت مورد تمنا است. با تشکر

 • جعفری دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۴:۱۰

  یک قطعه زمین 190 متری مهاب قدس در انتهای خ یاسر برای فروش(قیمت پیشنهادی)

 • پرویز پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  آگهی فروش زمین در اوشان بافت شهری، سند دفترچه ای، 1639 متر دارای آب شهری، برق، گاز، اگو بر 20 متری،، خ اسپرس اسفالت شش دانگ، مشرف به تمام اوشان، متری 20.000.000 فروشی نقد و معاوضه آپارتمان در تهران.

 • بهروز چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  باسلام خدمت شما یک عدد به متراژ 13450 بعداز یادگاردارم برای فروش سند اماده محضر تغیر کاربری انجام شده

 • هاشمی دو شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳

  سلام زمین 140 متری آگهی 99/5/23 زمینهای جهاد کشاورزی سوهانک قیمت چند هست

 • حمید همت یار چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام 300 متر مجد دارم سند تک برگ هم داره میخوام بفروشم قیمت را بفرمایید قرار میزاریم

 • دست افشان چهار شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲

  مالک یک قطعه 300متری اززمین های مراد اباد تعاونی مجد هستم.می فروشم به قیمت 3000000000 تتومان متری 10000000 تومان

 • علی دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲

  قصد خرید امتیاز 2قطعه 100متری از پروژه قوه قضائیه دارآباد را از یکی آشنایان بازنشسته قوه را دارم امکانش هست بفرمایید هر قطعه 100متری این پروژه فی روز عرف نرخ میخوره


  موحد دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳

  تو سایتو جستجو کنید قیمت موردهای مشابه و مشاهده کنید  داریوش يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۸

  زمین چهاردیواری. بالای 5هزار متر. بلوار اشرفی اصفهاتی. نزدیک تیراژه. قیمت متری چند و. زمین چهاربر

 • سعید سه شنبه، ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  من 300متر سند منگولهدارو سال 76 سرمو کولاه گزاشتن وکالتی خریدن ایا سند اصلی هنوز به نام من هست کجا باید پیگیر شم


  محمد دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۹

  باید برین اداره ی ثبت ببینید به نام چه کسی هست و بعد اگه واقعا سرتون کلاه رفته شکایت کنید.

 • حسین شنبه، ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲

  قیمت زمین در تهران خیابان الهیه خیالت مهدیه چه مبلغی میباشد؟

 • طهرانی چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام،270 متر زمین در رندان دارم، آماده معاوضه با زمین در سولقان هستم.