خرید کاربری تجاری در یوسف آباد

معاوضه / فروش مغازه یوسف آباد ۹۷ متر طبقه: همکف بر: ۱ متر

یوسف آباد خ اسد آبادی نبش خ یازدهم سفر..

قیمت روز

۲ بر

مغازه یوسف آباد ۳۶۰ متر بر: ۲۰ متر

یوسف آباد خ ابن سینا نبش ک..

قیمت کل: ۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۳۳ جنب اس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

مناسب سوپر مارکت و سوپر گوشت-سند عرصه اوقافی

مغازه یوسف آباد ۳۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

یوسف آبادخ اسدآبادی نبش ..

قیمت کل: ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه یوسف آباد ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد دوراهی یوسف آباد بین خ دو..

قیمت روز

دارای ۲۸ متر زیرزمین

خرید مغازه یوسف آباد ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد بین خ ششم و فتحی ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۳,۵۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه یوسف آباد ۱۷۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی نبش خ فتحی شقاقی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۱۸ متر بر: ۳ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی بین خ ۱۳ و ۱۵ پ..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه یوسف آباد ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی بین خ ۶ و ۸ جنب ..

قیمت کل: ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مغازه یوسف آباد ۱۶ متر بر: ۴ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی نبش خ ۵۱ مجتمع..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

معاوضه / فروش مغازه یوسف آباد ۶۰ متر بر: ۶ متر

یوسف آباد جهان آرا خ ۲۷ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد اسدآبادی پایینتراز تاتر گلریز ب..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۲۷ متر بر: ۴ متر

یوسف آباد خ جهان آرا بین خ ۵۶ و ۵۸ ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲۹ م زیرزمین- ۴۲ مترمفید

معاوضه / فروش مغازه یوسف آباد ۱۳۴ متر

یوسف آباد خ چهلستون پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه یوسف آباد ۱۶۰ متر

یوسف آباد خ بیستون بین خ شانزدهم و هجدهم..

قیمت کل: ۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه یوسف آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ چهلستون نرسیده به خ چهارم ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۳۱ متر طبقه: همکف

یوسف آباد خ فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلم..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار یوسف آباد سند تجاری ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ فتحی شقاقی پلا..

طبقه: همکف زیربنا: ۹۵ قیمت کل: ۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۳۶ قیمت کل: ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز کارگاه- ۳۸ متر بالکن

مغازه یوسف آباد ۱۳۸ متر طبقه: همکف

یوسف آباد نبش کوی ۳ ..

قیمت کل: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه یوسف آباد ۴۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

یوسف آباد میدان فرهنگ کوی بانک اقتصاد نوی..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

سرقفلی

فروش مغازه یوسف آباد ۸۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ ۶۴ مجتمع ..

قیمت کل: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار یوسف آباد سند تجاری دارای مغازه ۲۰۰ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

یوسف آباد ضلع جنوب میدان سلماس پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۶ متر

یوسف آباد جهان آرا نب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

مغازه یوسف آباد ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی بین خ ۶ و ۸ جنب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مغازه یوسف آباد ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی نرسیده به میدان اسد آبادی خ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۵ متر انباری که در قیمت نصف محاسبه شده است-کلا ۳۰ . ۵ متر-اسپیلت

خرید مغازه یوسف آباد ۲۲۵ متر

یوسف آباد نبش خ ۴۸ پلاک ..

قیمت کل: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

جواز هایپر-با تمامی وسایل

خرید مغازه یوسف آباد

مغازه یوسف آباد ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

یوسف آباد نبش خ فتحی شق..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر

اسپیلت

خرید مغازه یوسف آباد

مغازه یوسف آباد ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد دوراهی یوسف آباد بین خ دو..

قیمت روز

دارای ۲۸ متر زیرزمین

مغازه یوسف آباد ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد کوی ش..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

یک دهنه

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.