خرید کاربری تجاری در یوسف آباد

خرید مغازه یوسف آباد ۱۳۸ متر طبقه: همکف

یوسف آباد نبش کوی ۳ ..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۱,۹۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار یوسف آباد دارای مغازه ۱,۱۶۴ متر طبقه: درکل ۳۰ ساله

یوسف آباد خ اسدآبادی روبروی خ ۶۴ ..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی بین خ ۶ و ۸ جنب ..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۱ / ۲ از ۱۵ متر بالکن کلا ۵۰ / ۵ متر تجاری

مغازه یوسف آباد ۹۷ متر طبقه: همکف بر: ۱ متر

یوسف آباد خ اسد آبادی نبش خ یازدهم سفر..

قیمت کل: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

۲ بر

آپارتمان یوسف آباد ۱۲۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

یوسف آباد نبش خ نهم ابن ..

قیمت کل: ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج آب و برق

خرید مغازه یوسف آباد ۷۵ متر بر: ۷ متر

یوسف آباد تقاطع مستوفی و اب..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۳۳ جنب اس..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

مناسب سوپر مارکت و سوپر گوشت-سند عرصه و اوقافی

معاوضه / فروش مغازه یوسف آباد ۳۰۰ متر

یوسف آباد میدان سلمان خ فتحی شقاقی زیر بانک تجارت ضلع جنو..

قیمت روز

مغازه یوسف آباد ۹۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ یازد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی و ملکیت

مغازه یوسف آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد بین خ یازدهم و س..

قیمت کل: ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش مغازه یوسف آباد ۵۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد چهارراه فتحی شقاقی ..

قیمت کل: ۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

مغازه یوسف آباد ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۶ متر

یوسف آباد جهان آرا نب..

قیمت کل: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

مغازه یوسف آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ چهلستون نرسیده به خ چهارم ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۱۷۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی نبش خ فتحی شقاقی ..

قیمت کل: ۴۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد دارای مغازه ۱,۱۶۴ متر طبقه: درکل ۳۰ ساله

یوسف آباد خ اسدآبادی روبروی خ ۶۴ ..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه یوسف آباد ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد کوی ش..

قیمت روز

امکانات: گاز

یک دهنه

دفتر کار یوسف آباد سند تجاری دارای مغازه ۱۷۴ متر طبقه: همکف نوساز

یوسف آباد ک ۵۴ ..

قیمت کل: ۱۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی نرسیده به میدا..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۳,۹۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۵ متر انباری که در قیمت نصف محاسبه شده است-کلا ۳۰ . ۵ متر-ملکیت و سرقفلی-اسپیلت

مغازه یوسف آباد ۲۷ متر بر: ۴ متر

یوسف آباد خ جهان آرا بین خ ۵۶ و ۵۸ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲۹ م زیرزمین- ۴۲ مترمفید

معاوضه / فروش مغازه یوسف آباد ۱۰۰ متر طبقه: همکف

یوسف آباد بالاتراز سه راه عباس آباد جنب کبابی من..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

برق ۲۵ آمپر - گاز اختصاصی

فروش مغازه یوسف آباد ۵۲۰ متر طبقه: همکف

یوسف آباد نبش چهارراه ف..

قیمت کل: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

مغازه یوسف آباد ۳۰ متر طبقه: همکف

یوسف آباد خ فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلم..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه یوسف آباد ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی بین خ ۶ و ۸ جنب ..

قیمت کل: ۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۳۳ جنب اس..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

مناسب سوپر مارکت و سوپر گوشت-سند عرصه و اوقافی

مغازه یوسف آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد بین خ یازدهم و س..

قیمت کل: ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه یوسف آباد ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد بالاتر از دوراهی یوسف آباد نرسیده به مطه..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد روبروی دو راهی یوسف اباد فر..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

دفتر کار یوسف آباد سند تجاری دارای مغازه ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ فتحی شقاقی پلا..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۳۶ قیمت کل: ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۹۵ قیمت کل: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز کارگاه- ۳۸ متر بالکن

مغازه یوسف آباد ۱۱ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

یوسف آباد اسد آبادی بین خ ۱۳ و ۱۵ پا..

قیمت روز

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.