خرید کاربری تجاری در یوسف آباد

خرید مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ مدبر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۳۵ متر طبقه: همکف

یوسف آباد خ چهلستون نبش کوی چهارم پ..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

ملکیت

مغازه یوسف آباد ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

یوسف آباد خ اکبری(مستو..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ مدبر پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه یوسف آباد ۱۰۰ متر طبقه: همکف

یوسف آباد بالاتراز سه راه عباس آباد جنب کبابی من..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

برق ۲۵ آمپر - گاز اختصاصی

خرید مغازه یوسف آباد ۲۷ متر بر: ۴ متر

یوسف آباد خ جهان آرا بین خ ۵۶ و ۵۸ ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۱,۲۰۴,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۹ م زیرزمین- ۴۲ مترمفید

مغازه یوسف آباد ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی بین خ ششم و هشتم جنب..

قیمت کل: ۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

۱ / ۲ از ۱۵ متر بالکن کلا ۵۰ / ۵ متر تجاری

مغازه یوسف آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد بین خ یازدهم و س..

قیمت کل: ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه یوسف آباد ۲۸ متر بر: ۳ متر

فتحی شقاقی بین کاج و گم..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای ۲۷ متر بالکن که در قمیت نصف محاسبه میشود کلا ۴۱ . ۵ متر

مغازه یوسف آباد ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۶ متر

یوسف آباد جهان آرا نب..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

فروش مغازه یوسف آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ چهلستون نرسیده به خ چهارم ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۷۵ متر بر: ۷ متر

یوسف آباد تقاطع مستوفی و اب..

قیمت کل: ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

یوسف آباد جهان آرا خ ۲ ..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

دارای جواز

مغازه یوسف آباد ۱۷۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی نبش خ فتحی شقاقی ..

قیمت کل: ۲۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آیاد خ جهان آرا خ اشک شهر پل..

قیمت روز

امکانات: گاز

خرید مغازه یوسف آباد ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد کوی ش..

قیمت روز

امکانات: گاز

یک دهنه

مغازه یوسف آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاق..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

کلیدی

معاوضه / فروش مغازه یوسف آباد ۳۰۰ متر

یوسف آباد میدان سلمان خ فتحی شقاقی زیر بانک تجارت ضلع جنو..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه یوسف آباد ۱۸۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

یوسف آباد نبش فتحی شقاقی ر..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فن کوئل

مغازه یوسف آباد ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

یوسف آباد نبش خ فتحی شقاقی پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت

سرقفلی

فروش مغازه یوسف آباد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد اسد آبادی پایین تراز تاتر گلری..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۶,۲۹۶,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ . ۵ متر- ۲۷ متر بالکن

مغازه یوسف آباد ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی نرسیده به میدا..

قیمت کل: ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۵,۲۱۷,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۵ متر انباری که در قیمت نصف محاسبه شده است-کلا ۳۰ . ۵ متر-ملکیت و سرقفلی-اسپیلت

دفتر کار یوسف آباد سند تجاری دارای مغازه ۱۷۴ متر طبقه: همکف نوساز

یوسف آباد ک ۵۴ ..

قیمت کل: ۱۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۳۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

یوسف آبادی خ اسدآبادی نبش ..

قیمت کل: ۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه یوسف آباد ۹۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ یازد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی و ملکیت

خرید دفتر کار یوسف آباد سند تجاری ۱۴۶ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ فتحی شقاقی پلا..

قیمت کل: ۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز کارگاه

مغازه یوسف آباد ۵۲۰ متر طبقه: همکف

یوسف آباد نبش چهارراه ف..

قیمت کل: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۳۳ جنب اس..

قیمت کل: ۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

مناسب سوپر مارکت و سوپر گوشت-سند عرصه و اوقافی

مغازه یوسف آباد ۱۷۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی نبش خ فتحی شقاقی ..

قیمت کل: ۲۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۵۲ متر بر: ۵ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاقی ضلع شمال شرقی میدان سلم..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۳,۸۴۶,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.