خرید کاربری تجاری در یوسف آباد

خرید مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ مدبر..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۵۲ متر بر: ۵ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاقی ضلع شمال شرقی میدان سلم..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۳,۸۴۶,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۹ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

یوسف آباد خ کاج شمالی نبش ک چهاردهم ر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۱۷۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

یوسف آباد نبش فتحی شقاقی ر..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فن کوئل

دفتر کار یوسف آباد سند تجاری ۱۳۸ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ فتحی شقاقی پلا..

قیمت کل: ۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز کارگاه

خرید مغازه یوسف آباد ۳۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

یوسف آبادی خ اسدآبادی نبش ..

قیمت کل: ۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه یوسف آباد ۷۵ متر بر: ۷ متر

یوسف آباد تقاطع مستوفی و اب..

قیمت کل: ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه یوسف آباد ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد بین خ سیزدهم و خ پانز..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اسپیلت/ملک و سرقفلی

مغازه یوسف آباد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد اسد آبادی خیابان گ..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۲۷ متر بالکن

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ مدبر پلاک ه..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

ملک سرقفلی

فروش مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۳۳ جنب اس..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

مناسب سوپر مارکت و سوپر گوشت-سند عرصه و اوقافی

مغازه یوسف آباد ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ اسد آبادی بین خ بیستم و ب..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

تخفیف

مغازه یوسف آباد ۲۷ متر بر: ۴ متر

یوسف آباد خ جهان آرا بین خ ۵۶ و ۵۸ ..

قیمت کل: ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۹ م زیرزمین- ۴۲ مترمفید

مغازه یوسف آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاق..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۱۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۶ متر

یوسف آباد خ سعادت آبادی کوی..

قیمت کل: ۳۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

یک دهنه- ۲ پارکینگ

خرید مغازه یوسف آباد ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

یوسف آباد نبش خ فتحی شقاقی پلا..

قیمت کل: ۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت

مغازه یوسف آباد بر: ۳ متر

یوسف آباد خ ۳۷ ..

طبقه: همکف زیربنا: ۲۳

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۵

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ کاج شمالی کوی ۱۶ / ۱ پل..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد بین خ یازدهم و س..

قیمت کل: ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه یوسف آباد ۳۵ متر طبقه: همکف

یوسف آباد خ چهلستون نبش کوی چهارم پ..

قیمت کل: ۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

معاوضه / فروش مغازه یوسف آباد ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۰ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاقی میدان سلمان پ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ چهلست..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ جهان آرا خ عظیمی بین کوی ۲۱ و ۲ ..

قیمت کل: ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه یوسف آباد ۱۷۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاقی پلاک..

قیمت کل: ۲۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۹۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ یازد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی و ملکیت

خرید دفتر کار یوسف آباد سند تجاری ۱۳۸ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

یوسف آباد نبش خ فتحی شقاقی پلا..

قیمت کل: ۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فلت آب و برق

مناسب کترینگ و رستوران-ورزش-از تعداد طبقات اطلاع دقیق نداشتند

مغازه یوسف آباد ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

یوسف آباد خ اکبری(مستو..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

دفتر کار یوسف آباد سند تجاری دارای مغازه ۵۲۰ متر طبقه: همکف ۱۴ ساله

یوسف آباد نبش چهارراه ف..

قیمت کل: ۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

مغازه یوسف آباد ۱۷۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

یوسف آباد نبش فتحی شقاقی ر..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فن کوئل

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.