خرید کاربری تجاری در یوسف آباد

خرید مغازه یوسف آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد بین خ یازدهم و س..

قیمت کل: ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ مدبر پلاک ه..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

ملک سرقفلی

مغازه یوسف آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ چهلستون نرسیده به خ چهارم ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۲۷ متر بر: ۴ متر

یوسف آباد خ جهان آرا بین خ ۵۶ و ۵۸ ..

قیمت کل: ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۹ م زیرزمین- ۴۲ مترمفید

مغازه یوسف آباد ۱۱۷ متر بر: ۷ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاقی غ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه یوسف آباد ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد اسد آبادی بین خ ۱۳ و ۱۵ پا..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۳۵ متر طبقه: همکف

یوسف آباد خ چهلستون نبش کوی چهارم پ..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه یوسف آباد ۲۱ متر طبقه: همکف

یوسف آباد دوراهی یوسف آباد بین خ دو..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای ۲۸ متر زیرزمین

دفتر کار یوسف آباد سند تجاری ۲۰۰ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

یوسف آباد ضلع جنوب میدان سلماس پل..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مناسب باشگاه بیلیارد باشگاه ورزشی

مغازه یوسف آباد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ اشک شهر نبش خ ۲۱ پل..

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه یوسف آباد ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد کوی ش..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

یک دهنه

مغازه یوسف آباد ۵۲ متر بر: ۵ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاقی ضلع شمال شرقی میدان سلم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

یوسف آباد نبش خ ۱ ..

قیمت کل: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

در حال حاضر صرافی میباشد-دارای ۲۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود-دارای ۴۳ متر زیرزمین که در قیمت نصف محاسبه میشو

مغازه یوسف آباد ۱۷۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی نبش خ فتحی شقاقی ..

قیمت کل: ۲۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی بین خ ششم و هشتم جنب..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج

۱ / ۲ از ۱۵ متر بالکن کلا ۵۰ / ۵ متر تجاری

خرید مغازه یوسف آباد ۹ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

یوسف آباد خ کاج شمالی نبش ک چهاردهم ر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۳۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

یوسف آبادی خ اسدآبادی نبش ..

قیمت کل: ۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه یوسف آباد ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد بین خ سیزدهم و خ پانز..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اسپیلت/ملک و سرقفلی

مغازه یوسف آباد ۹۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ یازد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی و ملکیت

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۳۳ جنب اس..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

مناسب سوپر مارکت و سوپر گوشت-سند عرصه و اوقافی

فروش مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

یوسف آباد جهان آرا خ ۲ ..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

دارای جواز

مغازه یوسف آباد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد اسد آبادی پایین تراز تاتر گلر..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴۴,۴۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ . ۵ متر- ۲۷ متر بالکن

مغازه یوسف آباد ۱۸۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

یوسف آباد نبش فتحی شقاقی ر..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فن کوئل

سرقفلی/ هماهنگی ۰۹۱۲۴۹۵۷۰۷۳

مغازه یوسف آباد ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی نرسیده به میدا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۵ متر انباری که در قیمت نصف محاسبه شده است-کلا ۳۰ . ۵ متر-ملکیت و سرقفلی-اسپیلت

مغازه یوسف آباد ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ اسد آبادی بین خ بیستم و ب..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

بالکن غیرسندی میباشد

خرید مغازه یوسف آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاق..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آیاد خ جهان آرا خ اشک شهر پل..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

یوسف آباد خ اکبری(مستو..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۱۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

یوسف آباد ک ۵۴ ..

قیمت کل: ۱۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاقی بین کاج ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: برق 3 فاز آب و برق

یک دهنه

خرید مغازه یوسف آباد
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.