خرید کاربری تجاری در گاندی

خرید مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی روبروی پدر خوب مرک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

گاندی نبش کوی چهارم مرکز خرید گاندی ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

گاندی روبروی خ نهم پاساژ کودک پل..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه گاندی ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

گاندی روبروی ک نهم ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه گاندی ۴۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی جنب ک چهارم مرکز..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

کافی شاپ

خرید مغازه گاندی ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

گاندی روبروی ک نهم ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

گاندی نبش کوی چهارم مرکز خرید گاندی ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

گاندی نبش کوی چهار..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۵۵ متر طبقه: اول بر: ۱۰ متر

گاندی جنوبی نبش خ چهارم مرکز خری..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه گاندی ۳۴ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

گاندی کوی چهارم مرکز خرید گاندی پل..

قیمت روز

امکانات: گاز فن کوئل

دارای جواز کافی شاپ

فروش مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

گاندی مرکز خرید گان..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه گاندی ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

گاندی روبروی کوچه نهم پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: اسپلیت باز سازی شده

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی روبروی پدر خوب مرکز خرید گاندی ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

مغازه گاندی ۵۰ متر طبقه: همکف

گاندی جنوبی مرکز خریدگاندی پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

باکلیه لوازم رستوران - ۲ پارکینگ

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی روبروی پدر خوب مرکز خرید گاندی ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر فن کوئل

خرید مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی مرکز خرید گان..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه گاندی ۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

گاندی روبروی خ نهم پاساژ..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۴۴ متر بر: ۴ متر

گاندی جنب کوی چهارم مرکز..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز کافی شاپ

مغازه گاندی ۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

گاندی روبروی خ نهم پاساژ..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۸,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی روبروی پدر خوب مرک..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

فروش مغازه گاندی ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

گاندی مرکز خرید گان..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ گاز

مغازه گاندی ۸۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

گاندی نبش..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه گاندی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

گاندی روبروی کوچه ن..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

مغازه گاندی ۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

گاندی روبروی خ نهم پاساژ کودک پل..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه گاندی ۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

گاندی روبروی خ نهم پاساژ کودک پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

خرید مغازه گاندی ۳۲ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

گاندی مرکز خرید گان..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی روبروی پدر خوب مرک..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: فن کوئل

مغازه گاندی ۴۴ متر بر: ۴ متر

گاندی جنب کوی چهارم مرکز..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز کافی شاپ

مغازه گاندی ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

گاندی خ ۱۸ کفش آدی..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۲۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

گاندی روبروی ک ۹ پاساژ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

برق تک فاز/جواز پوشاک/با ۱۰ سال سابقه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در گاندی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در گاندی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.