خرید کاربری تجاری در کریم خان

خرید مغازه کریم خان ۱۲ متر بر: ۳ متر

کریم خان ابتدای حافظ مجتمع..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

رستوران کریم خان ۵۲ متر طبقه: زیرهمکف

کریمخان بین بانک مسکن و بان..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

کنتورگاز آب برق جداگانه- ۷ پله به پایین

زمین کریم خان دارای مغازه زمین: ۳۲۶ متر بر: ۸ متر

کریمخان خ آبان شمالی پشت..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۰۲ م تجاری-باجواز

مغازه کریم خان ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان خ ایرانشهر زیرهتل ایرانشهر پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار کریم خان سند تجاری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان نبش کوی ماهشهر پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

دارای ۲ سند ۳ دانگ

خرید دفتر کار کریم خان سند تجاری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۳۵ ساله

کریمخان خ آبان جنوبی پلا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه کریم خان ۲۰ متر بر: ۲ متر

کریم خان خ آبان شمالی ک آبیار پل..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه کریم خان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان خ ایرانشهر خ ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

۱۰ متر بالکن که محاسبه نمیشود

مغازه کریم خان ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان خردمند جنو..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

جواز خشکبار

مغازه کریم خان ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کریمخان بعد از سمی..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش دفتر کار کریم خان مناسب کار ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۲ ساله

کریمخان جنب بانک رفاه ساختما..

قیمت کل: ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه کریم خان ۱۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲۱ متر

کریمخان ابتدای حاف..

قیمت کل: ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ دهنه

مغازه کریم خان ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان ابتدای خ حافظ پلاک ۴۷۴ ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز کفش فروشی

مغازه کریم خان ۶۵ متر بر: ۴ متر

کریمخان خ حافظ شمالی جنب بانک سپه شعبه بهجت آب..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جوازطلافروشی

مغازه کریم خان ۶۰ متر طبقه: دوم

کریمخان خ حسینی..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار کریم خان سند تجاری قدیمی

کریمخان بین حافظ و آب..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۵

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه کریم خان ۲۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان بین ایرانشهر و قرنی پلا..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه کریم خان

مغازه کریم خان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

کریمخان خ خردمند جن..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر آب و برق

یک دهنه- جواز آزاد

مغازه کریم خان ۷۸ متر

کریمخان نبش نجات اللهی پلاک..

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اطفاء حریق

شیشه ضدگلوله-صرافی فعال

دفتر کار کریم خان سند تجاری ۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان بین میرزای شیرازی و ویلا مرکز خرید طلا و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب کارگاه طلا سازی - سرقفلی

فروش مغازه کریم خان ۲۰ متر بر: ۹ متر

کریمخان نرسیده به هفت تیر مجتمع تجاری..

قیمت روز

امکانات: فن کوئل

ملکیت سرقفلی

مغازه کریم خان ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان نرسیده به پل مجتمع اداری تجار..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه کریم خان ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان ابتدای خ میرزای شی..

قیمت کل: ۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۳۰ متر بالکن دارد که در قیمت نصف محاسبه می شود جمعا ۵۵ متر- شغل تهیه غذا

مغازه کریم خان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان خ خردمند جنوبی پلاک..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه کریم خان ۱۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۸ متر

کریمخان ابتدا کریمخان جنب مترو..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۷,۲۷۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

خرید مغازه کریم خان ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کریمخان ایرانشهر بالاتر از..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز فروش با مستاجر آب و برق

مغازه کریم خان ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کریمخان بعد از سمی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

معاوضه / فروش مغازه کریم خان ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان ابتدای خ حافظ پلاک ۴۷۴ ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز کفش فروشی -شیرینی مشاور

مغازه کریم خان ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان ابتدای حافظ مجتمع..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در کریم خان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در کریم خان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>