خرید کاربری تجاری در کریم خان

خرید دفتر کار کریم خان سند تجاری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کریمخان نبش خردمند جنوبی طبقه فوقانی بانک صادر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مورد ۲ نبش / جواز تولید پوشاک

مغازه کریم خان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

کریمخان ابتدای خردمند ج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریمخان خ آبان جنوبی نبش ک عقیلی پ..

قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر

مغازه کریم خان ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان بین قرنی و ایرانشهر ۱۹۲ / ۱ پ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۸,۱۴۸,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه کریم خان ۲۰ متر بر: ۲ متر

کریم خان خ آبان شمالی ک آبیار پل..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه کریم خان ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان خردمند جنو..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

جواز خشکبار

مغازه کریم خان ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کریمخان بعد از سمیه..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز فروش با مستاجر

مغازه کریم خان ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان خ ایرانشهر زیرهتل ایر..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان ابتدای خ حافظ پلاک ۴۷۴ ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷۶,۹۲۳,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز کفش فروشی ارتفاع ۴ . ۶ متر ملک و سرقفلی

دفتر کار کریم خان سند تجاری دارای مغازه ۸۲ متر ۳۰ ساله

کریمخان خ ایرانشهر خ آذر شهر کا..

قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۸۲ م بالکن

فروش دفتر کار کریم خان سند تجاری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان نبش کوی ماهشهر پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

دارای ۲ سند ۳ دانگ

مغازه کریم خان ۱۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲۱ متر

کریمخان نرسیده به حافظ پلاک..

قیمت کل: ۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ دهنه

مغازه کریم خان ۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان نبش خ نجات ال..

قیمت روز

امکانات: گاز

صرافی فعال-ملک و سرقفلی

دفتر کار کریم خان سند تجاری ۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان بین میرزای شیرازی و ویلا مرکز خرید طلا و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب کارگاه طلا سازی - سرقفلی

مغازه کریم خان ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان سپهبد قرنی بعد از چهاررا..

قیمت روز

امکانات: گاز

یک دهنه

خرید مغازه کریم خان ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان خ ایرانشهر زیره..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کریمخان بعد از سمی..

قیمت روز

امکانات: گاز فروش با مستاجر

دفتر کار کریم خان دارای مغازه ۸۲ متر ۳۰ ساله

کریمخان خ ایرانشهر خ آذر شهر کا..

قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۸۲ م بالکن

معاوضه / فروش مغازه کریم خان ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان بین آبان و حافظ مجت..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان و ماشین-سرقفلی

مغازه کریم خان ۵۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۲ متر

کریمخان جنب خ حسی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۷ پله

فروش مغازه کریم خان ۷۸ متر طبقه: همکف

کریمخان نبش نجات اللهی پلاک..

قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز دزدگیر

صرافی فعال - از طول بر اطلاع نداشتند

خرید مغازه کریم خان

مغازه کریم خان ۱۲ متر بر: ۳ متر

کریم خان ابتدای حافظ مجتمع..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی

مغازه کریم خان ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان ابتدای خ حافظ پلاک ۴۷۴ ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز کفش فروشی ارتفاع ۴ . ۶ متر ملک و سرقفلی

مغازه کریم خان ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان خ ایرانشهر زیرهتل ایرانشهر پ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کریمخان بعد از سمی..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فروش با مستاجر

خرید دفتر کار کریم خان دارای مغازه ۸۲ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

کریمخان خ ایرانشهر خ آذر شهر کا..

قیمت کل: ۱۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۸۲ م بالکن

مغازه کریم خان ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان نرسیده به پل مجتمع اداری تجار..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملکیت

مغازه کریم خان ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریمخان خ ایرانشهر جنوبی نرسیده ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار کریم خان سند تجاری ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

کریمخان نبش خردمند جنوبی پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار کریم خان سند تجاری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کریمخان نبش ک ماهش..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در کریم خان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در کریم خان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.