خرید کاربری تجاری در کریم خان

خرید دفتر کار کریم خان سند تجاری ۱۲۸ متر طبقه: اول قدیمی

کریمخان نبش خردمندجنوبی پلاک..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۱۰۸ متر طبقه: همکف

کریمخان جنب داروخانه ۱۳ آبان پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۴۲ مترمفید-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه کریم خان ۲۰ متر بر: ۲ متر

کریم خان خ آبان شمالی ک آبیار پل..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه کریم خان ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان خ ایرانشهر زیرهتل ایرانشهر پ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان ابتدای خ حافظ پلاک ۴۷۴ ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷۶,۹۲۳,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز کفش فروشی

خرید مغازه کریم خان ۱۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲۱ متر

کریمخان نرسیده به حافظ پلاک..

قیمت کل: ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ دهنه

مغازه کریم خان ۲۰ متر بر: ۹ متر

کریمخان نرسیده به هفت تیر مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: فن کوئل

مغازه کریم خان ۸۲ متر بر: ۸ متر

کریمخان خ ایرانشهر خ آذر شهر کا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۲,۶۰۱,۰۰۰ ت

۸۲ م بالکن

مغازه کریم خان بر: ۱۷ متر

کریمخان ابتدای خردمند ج..

طبقه: اول زیربنا: ۵۰

طبقه: همکف زیربنا: ۵۰

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۵۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

کریم خان بین خ سنایی و ح..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۳ متر انباری و پارکینگ در قیمت محاسبه شده

فروش مغازه کریم خان ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

کریمخان روبروی بیمارستان تهران پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ پارکینگ

رستوران کریم خان ۵۲ متر طبقه: زیرهمکف

کریمخان بین بانک مسکن و بان..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

کنتورگاز آب برق جداگانه- ۷ پله به پایین

مغازه کریم خان ۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان نبش خ نجات ال..

قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

صرافی فعال

مغازه کریم خان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان خ خردمند جنوبی پلاک..

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

دفتر کار کریم خان دارای مغازه ۱۳۷ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

کریمخان خ خردمند شمالی ک د..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

خرید مغازه کریم خان ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کریمخان بعد از سمی..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

دفتر کار کریم خان سند تجاری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان نبش کوی ماهشهر پ..

قیمت کل: ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

دارای ۲ سند ۳ دانگ

مغازه کریم خان ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان نرسیده به پل مجتمع اداری تجار..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه کریم خان ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان خردمند جنو..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی جواز خشکبار

مغازه کریم خان ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریمخان خ آبان جنوبی نبش ک عقیلی پ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

فروش مغازه کریم خان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

کریمخان ابتدای خردمند ج..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان خ خردمند جن..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

دفتر کار کریم خان سند تجاری ۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان بین میرزای شیرازی و ویلا مرکز خرید طلا و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب کارگاه طلا سازی - سرقفلی

مغازه کریم خان ۷۸ متر

کریمخان نبش نجات اللهی پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز اطفاء حریق

شیشه ضدگلوله-صرافی فعال- ملک وسرقفلی

مغازه کریم خان ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان ابتدای خ میرزای شی..

قیمت کل: ۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۳۰ متر بالکن دارد که در قیمت نصف محاسبه می شود جمعا ۵۵ متر- شغل تهیه غذا

خرید مغازه کریم خان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان خ خردمند جنوبی پلاک..

قیمت کل: ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه کریم خان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان خ ایرانشهر خ ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

۱۰ متر بالکن که محاسبه نمیشود

مغازه کریم خان ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان خردمند جنو..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

جواز خشکبار

معاوضه / فروش مغازه کریم خان ۱۷ متر بر: ۴ متر

کریمخان بین آبان و حافظ مجت..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان و ماشین

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در کریم خان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در کریم خان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.