خرید کاربری تجاری در کریم خان

خرید مغازه کریم خان ۵۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۲ متر

کریمخان جنب خ حسی..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۷ پله

معاوضه / فروش مغازه کریم خان ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان بین آبان و حافظ مجت..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان و ماشین

مغازه کریم خان ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان ابتدای خ حافظ پلاک ۴۷۴ ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز کفش فروشی ارتفاع ۴ . ۶ متر ملک و سرقفلی

مغازه کریم خان ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریمخان خ آبان جنوبی نبش ک عقیلی پ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر

مغازه کریم خان ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کریمخان بعد از سمی..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه کریم خان ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان خ ایرانشهر زیره..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۱۲ متر بر: ۳ متر

کریم خان ابتدای حافظ مجتمع..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی

مغازه کریم خان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

کریمخان ابتدای خردمند ج..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان نبش خ نجات ال..

قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

صرافی فعال

مغازه کریم خان ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

کریمخان روبروی بیمارستان تهران پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ پارکینگ

فروش مغازه کریم خان ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان بین قرنی و ایرانشهر ۱۹۲ / ۱ پ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه کریم خان ۶۰ متر بر: ۷ متر

کریمخان ایرانشهر شمالی بالاتر از چهاررا..

قیمت کل: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه کریم خان ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان خردمند جنو..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

جواز خشکبار

دفتر کار کریم خان سند تجاری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان نبش کوی ماهشهر پ..

قیمت کل: ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

دارای ۲ سند ۳ دانگ

دفتر کار کریم خان سند تجاری ۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان بین میرزای شیرازی و ویلا مرکز خرید طلا و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب کارگاه طلا سازی - سرقفلی

خرید مغازه کریم خان ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان نرسیده به پل مجتمع اداری تجار..

قیمت کل: ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه کریم خان ۵۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

کریمخان جنب خ حسی..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۷ پله

مغازه کریم خان ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان سپهبد قرنی بعد از چهاررا..

قیمت روز

امکانات: گاز

یک دهنه

مغازه کریم خان ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کریمخان بعد ازسمی..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه کریم خان ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کریم خان ابتدای خ حافظ پلاک ۴۷۴ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه کریم خان ۲۰ متر بر: ۲ متر

کریم خان خ آبان شمالی ک آبیار پل..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه کریم خان ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان خ ایرانشهر زیره..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان نبش خ نجات ال..

قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

صرافی فعال

مغازه کریم خان بر: ۱۷ متر

کریمخان ابتدای خردمند ج..

طبقه: اول زیربنا: ۵۰

طبقه: همکف زیربنا: ۵۰

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کریم خان ۲۰ متر بر: ۹ متر

کریمخان نرسیده به هفت تیر مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: فن کوئل

خرید مغازه کریم خان ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کریمخان خ خردمند جن..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه کریم خان ۱۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲۱ متر

کریمخان نرسیده به حافظ پلاک..

قیمت کل: ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ دهنه

مغازه کریم خان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان خ خردمند جنوبی پلاک..

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه کریم خان ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

کریمخان زند نبش آبان جنوبی ساختم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در کریم خان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در کریم خان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.