خرید کاربری تجاری در کارگر شمالی

خرید مغازه کارگر شمالی ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگر شمالی بالاتراز فرص..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز پکیج آب و برق

سه دهنه جواز آزاد

مغازه کارگر شمالی ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی نبش خ نصرت پلاک..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه کارگر شمالی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی بالاتر از جلال نبش کوچه عزیزی..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر چیلر

مغازه کارگر شمالی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگر شمالی خ نصرت روبروی مسجد ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه کارگر شمالی ۱۰۰ متر بر: ۱۰ متر

کارگرشمالی بالاتر از پمپ ب..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه کارگر شمالی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کارگرشمالی روبروی بیمارستان قلب کوی مظ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

بالکن کاذب

مغازه کارگر شمالی ۲۵ متر طبقه: اول

کارگرشمالی بالاتراز چهارراه فاطمی نبش ک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه کارگر شمالی ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

کارگر شمالی تقاطع اتوبان جلال پل..

قیمت کل: ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

سرقفلی کلیدی میباشد دارای ۶ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمیشود

مغازه کارگر شمالی ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

امیر آباد بالاتر از جلال نبش کو..

قیمت کل: ۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

برق تک فاز- جواز دارد- مناسب تمام مشاغل-در حال حاضر نانوایی

دفتر کار کارگر شمالی سند تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگر شمالی نرسیده به جلال پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

درحال حاضر سفره خانه و کافی شاپ-ملک و سرقفلی

فروش مغازه کارگر شمالی ۱۰۶ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگر شمالی نبش ک برهانی پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر

-مناسب بانک و فست فود و برندها

مغازه کارگر شمالی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب پ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: گاز

مغازه کارگر شمالی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی خ مظفری خواه پلاک..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز پرده فروشی

مغازه کارگر شمالی ۹ متر بر: ۳ متر

امیرآباد شمالی خ ۱۲ ک ..

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه کارگر شمالی ۱۰۱ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگر شمالی نبش ک احمدی پلاک..

قیمت کل: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دارای ۳۶ متر بالکن/ ۲ پارکینگ

خرید مغازه کارگر شمالی ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگر شمالی بالاتر از جلال ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

برق ۳ فاز

مغازه کارگر شمالی ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

کارگرشمالی نبش خ دوازدهم فروردین روب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فن کوئل

مغازه کارگر شمالی ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگر شمالی روبروی پارک لاله ..

قیمت کل: ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز آزاد

مغازه کارگر شمالی بر: ۵ متر

کارگر شمالی نرسیده به نصرت کوی طباطبائی..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۷

طبقه: همکف زیربنا: ۱۷

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه کارگر شمالی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگر شمالی کوی بهمن عروجی نرسیده به نصرت..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه کارگر شمالی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگر شمالی نبش شهید فکوری جنب پمپ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دهنه جواز آزاد- سرقفلی

مغازه کارگر شمالی ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

کارگرشمالی بین پمپ بنزین و جلال نبش کوی مظ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۶,۶۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

بالابر

مغازه کارگر شمالی ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی بین فرصت و نصرت پلا..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

مغازه کارگر شمالی ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالای خ فرصت شیراز..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر چیلر

مغازه کارگر شمالی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگرشمالی بالاتر از جلال آل احمد نبش ک ۱۴ مر..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه کارگر شمالی ۲۳ متر بر: ۳ متر

کارگر شمالی پیتزا ساندویچ ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه کارگر شمالی ۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگرشمالی بالاترازموزه معاصر بازارچه خود..

قیمت روز

امکانات: گاز

سرقفلی

مغازه کارگر شمالی ۱۱۸ متر طبقه: زیرهمکف

کارگر شمالی بالا تراز چهارراه دکتر فاطمی نبش ک..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز رستوران- ۵ پله به پایین

مستغلات کارگر شمالی تفکیک شده دارای مغازه ۲ ط ۲ واحدی و ۱در کل ۳ واحد زیربنای کل: ۱۲۰م قدیمی

کارگر شمالی بین نصرت و بلوار کش..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۲۰۱ متری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>