خرید کاربری تجاری در کارگر شمالی

خرید مغازه کارگر شمالی ۴ متر طبقه: همکف بر: ۱ متر

کارگر شمالی بالاتراز چهارراه فاطمی ابتدای..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز کلید سازی

مغازه کارگر شمالی ۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگرشمالی خ ۱۲ ک کی..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

۲ / ۵ متر بالکن که در قیمت کل محاسبه شده

مغازه کارگر شمالی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگر شمالی خ نصرت روبروی مسجد ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه کارگر شمالی ۷۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

کارگرشمالی نبش لبافی ن..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دارای سوئیت ۶۰ متری

دفتر کار کارگر شمالی دارای مغازه ۳۷ متر ۱۵ ساله

کارگر شمالی بالاتر از فر..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۷,۲۷۲,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار کارگر شمالی دارای مغازه

خرید مغازه کارگر شمالی ۱۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالاتر از ۴ راه فاطمی نبش ک..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۸۴۷,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

شغل فعلی آشپزخانه و تهیه غذا- ۴ پله به زیربر ملک حدودی ذکر شده

مغازه کارگر شمالی ۱۰۰ متر طبقه: همکف

کارگرشمالی بالاتراز چهارراه فاطمی نبش کوچ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴۰,۹۰۹,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

۵ دهنه

مغازه کارگر شمالی ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگر شمالی بالاتر از جلال ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۴۰ متر بالکن که در قیمت ۱ / ۲ محاسبه میشود-در کل ۱۰۵ متربرق ۳ فاز

مغازه کارگر شمالی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگر شمالی روبروی بیمارستان شریعتی خ شکرا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه کارگر شمالی ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگرشمالی نبش مستعلی پلاک..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۷,۳۰۱,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

سرقفلی

فروش دفتر کار کارگر شمالی دارای مغازه ۳۷ متر قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از فرصت جنب ک جعف..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده

دفتر کار کارگر شمالی دارای مغازه ۴۶ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی نبش خ نصرت تقاطع کارگر..

قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

مغازه کارگر شمالی ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگرشمالی بین نصرت وفرصت پلا..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز خشکبار فروشی

دفتر کار کارگر شمالی سند تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگر شمالی نرسیده به جلال پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

درحال حاضر سفره خانه و کافی شاپ-ملک و سرقفلی

مغازه کارگر شمالی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگر شمالی ک بهمن عروجی نرسیده به نصرت..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار کارگر شمالی دارای مغازه ۱۰۰ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی بین نصرت و بلوا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه کارگر شمالی ۱۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالای خ فرصت شیراز..

قیمت روز

امکانات: چیلر

با ملک مسکونی هم انجام میشود

مغازه کارگر شمالی ۱۰۱ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگر شمالی نبش ک احمدی پلاک..

قیمت کل: ۱۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دارای ۳۶ متر بالکن/ ۲ پارکینگ

کلنگی کارگر شمالی بدون جواز زمین: ۳۵۰ متر بر: ۱۲ متر

کارگرشمالی بالاتراز میدان ان..

قیمت روز

باکمیسیون کامل

مغازه کارگر شمالی ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

کارگرشمالی بین پمپ بنزین و جلال نبش کوی مظ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

بالابر

فروش مغازه کارگر شمالی ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگر شمالی روبروی پارک لاله ..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز آزاد

مغازه کارگر شمالی ۲۸ متر طبقه: همکف

کارگرشمالی نبش پاساژ صفوی پلا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

فقط ۲ دانگ

مغازه کارگر شمالی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگرشمالی بالاتر از جلال آل احمد نبش ک ۱۴ مر..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کارگر شمالی ۹ متر بر: ۳ متر

امیرآباد شمالی خ ۱۲ ک ..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

۲ / ۵ متر بالکن که در قیمت کل محاسبه شده

مغازه کارگر شمالی ۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگرشمالی بالاترازموزه معاصر بازارچه خود..

قیمت روز

امکانات: گاز

سرقفلی

خرید مغازه کارگر شمالی ۱۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالاتر خ فرصت شیراز..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر

مغازه کارگر شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی نرسیده به نصرت ک طب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲ باب ۱۷ متری-که یکی از مغازه ها ۱۷ متر زیرزمین دارد که در قیمت کل حساب شده

مغازه کارگر شمالی ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

کارگر شمالی تقاطع اتوبان جلال پل..

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۵ متر سرقفلی دارای ۶ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمیشود

مغازه کارگر شمالی ۱۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالاتر از ۴ راه فاطمی نبش ک..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۸۴۷,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

شغل فعلی آشپزخانه و تهیه غذا- ۴ پله به زیربر ملک حدودی ذکر شده

دفتر کار کارگر شمالی سند تجاری دارای مغازه ۴۶ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی نبش خ نصرت تقاطع کارگر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

ملکیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.