خرید کاربری تجاری در کارگر شمالی

خرید مغازه کارگر شمالی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگر شمالی نبش شهید فکوری جنب پمپ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دهنه جواز آزاد- سرقفلی

مغازه کارگر شمالی ۱۰۱ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگر شمالی نبش ک احمدی پلاک..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

دارای ۳۶ متر بالکن/ ۲ پارکینگ

دفتر کار کارگر شمالی دارای مغازه ۱۰۰ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی بین نصرت و بلوا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

مغازه کارگر شمالی ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

کارگرشمالی بین پمپ بنزین و جلال نبش کوی مظ..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

بالابر

مغازه کارگر شمالی ۴ متر طبقه: همکف بر: ۱ متر

کارگر شمالی بالاتراز چهارراه فاطمی ابتدای..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز کلید سازی

خرید مغازه کارگر شمالی ۲۳ متر بر: ۳ متر

کارگر شمالی پیتزا ساندویچ ..

قیمت کل: ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه کارگر شمالی ۱۰۰ متر طبقه: همکف

کارگرشمالی بالاتراز چهارراه فاطمی نبش کوچ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

۵ دهنه

مغازه کارگر شمالی ۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگرشمالی بالاترازموزه معاصر بازارچه خود..

قیمت روز

امکانات: گاز

سرقفلی

مغازه کارگر شمالی ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی خ مظفری خ..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۶۶۶,۰۰۰ ت سرقفلی

مغازه کارگر شمالی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگرشمالی بالاتر از جلال آل احمد نبش ک ۱۴ مر..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه کارگر شمالی ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

کارگر شمالی تقاطع اتوبان جلال پل..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۵ متر سرقفلی دارای ۶ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمیشود

مغازه کارگر شمالی ۱۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالاتر از فاطمی نبش کوی..

قیمت کل: ۵,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جوازوشغل تهیه غذا/برق ۳ و ۱ فاز

مغازه کارگر شمالی ۱۷ متر بر: ۳ متر

کارگر شمالی ک بهمن عروجی نرسیده به نصرت..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۷,۶۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کارگر شمالی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگرشمالی خ مظفری خواه پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز پرده فروشی

مغازه کارگر شمالی ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

کارگر شمالی بالاتراز فرصت شی..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه کارگر شمالی ۱۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالاتراز خ فرصت شیرا..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر

مغازه کارگر شمالی ۲۶ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالاتر از جلال نبش خ ۱۴ ..

قیمت کل: ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار کارگر شمالی سند تجاری ۷۲ متر طبقه: همکف قدیمی

کارگرشمالی روبروی بیمارستان مرکز قلب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه کارگر شمالی ۸۳ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

کارگر شمالی خ هفت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آب و برق

۳ دهنه

مغازه کارگر شمالی ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگرشمالی روبروی پارک لاله خ..

قیمت کل: ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز آزاد

فروش دفتر کار کارگر شمالی سند تجاری دارای مغازه ۴۶ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی نبش خ نصرت تقاطع کارگر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

ملکیت

دفتر کار کارگر شمالی دارای مغازه ۱۰۰ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی بین نصرت و بلوا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

مغازه کارگر شمالی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کارگرشمالی روبروی بیمارستان قلب کوی مظ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

بالکن کاذب

مغازه کارگر شمالی ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

کارگر شمالی تقاطع اتوبان جلال پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۵ متر سرقفلی دارای ۶ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمیشود

مغازه کارگر شمالی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگرشمالی بالاتر از جلال آل احمد نبش ک ۱۴ مر..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه کارگر شمالی ۱۱۸ متر طبقه: زیر همکف بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالاتر از فاطمی نبش کوی..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جوازوشغل تهیه غذا/برق ۳ و ۱ فاز

مغازه کارگر شمالی ۱۷ متر بر: ۳ متر

کارگر شمالی ک بهمن عروجی نرسیده به نصرت..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه کارگر شمالی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگرشمالی خ مظفری خواه پلا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز پرده فروشی

مغازه کارگر شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی نرسیده به نصرت ک طب..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲ باب ۱۷ متری-که یکی از مغازه ها ۱۷ متر زیرزمین دارد که در قیمت کل حساب شده-ارتفاع ۳ متر-سرقفلی کلیدی

مغازه کارگر شمالی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی بالاتر از پارک لاله بازا..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.