خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

ولیعصر نبش خ مطهری پاسا..

قیمت کل: ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۵۰ متر بر: ۴ متر

ولیعصر جنب دانشگاه امیرکب..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر مرکز خرید ک..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۰ متر بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی ایستگاه مترو ضلع شمال غربی میدان مرکز خرید..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دارای جواز پوشاک

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به چهارراه طالقان..

قیمت روز

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

ولیعصرابتدای فاط..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سند اداری-تجاری-سرقفلی واگذار میشود

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر جنب سینما آفریقا نرسیده به..

قیمت روز

امکانات: گاز

۷۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۱۰۵ متر تجاری

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۵ متر بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر مرکز کامپ..

قیمت کل: ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاترازطالقانی نرسیده به خ دمشق م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت پلاک..

قیمت کل: ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود-ملکیت

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۲ متر بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی سینما آفریق..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر چهارراه ولیعصر پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر جنب سینما استقلال نبش ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۳۸ متر طبقه بالا که در قیمت نصف محاسبه میشود-کلا ۵۴ متر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر چهارراه طالقان..

قیمت کل: ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز پیک موتوری

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ولیعصر زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۲ . ۵ متر-شغل پارچه فروشی-ملک و سرقفلی

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ نور ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

ولیعصر بالاتر ازمیدان ولیعصر بلو..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از میدان مجتمع تجارت..

قیمت کل: ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

ولیعصر پایین تراز میدان نبش خ دمشق..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۰۰ متر زیر زمین داردکه درقیمت نصف محاسبه میشودکلا ۱۳۰ متر ارتفاع ۵ متر سرقفلی

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۱۰ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

ولیعصر بالاتر از بلوار کشاورز نبش خ شورید..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت برق 3 فاز

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از سینما استقلال جنب ک غزای..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۷۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاترازچهارراه طالقانی روبروی پاساژ نور نبش خ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۳ بر-سرقفلی

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی گمرک پاساژ مر..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰۰ متر بر: ۸ متر

ولیعصر روبروی دو راهی یوسف آباد نبش ک..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۲۰۹ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ولبعصر نرسیده به سه راه فاطمی ک صدر ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

ولیعصر نبش خ مطهری پاسا..

قیمت کل: ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۰۰ متر طبقه: همکف

ولیعصر خ بزرگمهر بین فلسطین و وصال نبش..

قیمت کل: ۵۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

کافه-ملک سرقفلی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصربین بزرگمهر و طالقانی نبش درب شم..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۹ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از سینما استقلال جنب خ غز..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۹۲۳,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

سرقفلی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۲۰ متر طبقه: همکف

ولیعصر بین میدان ولیعصر و خ زرتشت پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.