خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۵ متر بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر مرکز کامپ..

قیمت کل: ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

انباری ۲۰ متر قیمت ۱۵۰ متری جداگانه

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۲ متر بر: ۳ متر

ولیعصر مرکز خرید ک..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۶ متر بر: ۵ متر

چهارراه ولیعصر ضلع جنوب ۴ راه رو به..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۱۵۳,۸۴۶,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

ولیعصر خ لبافی نژاد روبروی شانزه ..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱,۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۵ متر

ولیعصر ضلع جنوب شرقی پل ح..

قیمت کل: ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

کمیسیون کامل- ۶ پارکینگ

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰ متر بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتراز سینما استقلال کوی عتیق پل..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر جنب سینما استقلال نبش ..

قیمت روز

امکانات: گاز

۳۸ متر طبقه بالا که در قیمت نصف محاسبه میشود-کلا ۵۴ متر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۴۵ متر طبقه: اول ۱ ساله

ولیعصر چهارراه امام خمینی (کاخ مرم..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز فلت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۷۳ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از میدان و..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۶,۹۸۶,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) بر: ۳ متر

ولیعصرچهارراه ولیعصر روبروی پاس..

زیربنا: ۱۳ قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۸ قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۶ قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: آب و برق

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۱ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت شرقی مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از طالقانی پاساژ کامپی..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بین بزرگمهر و طالقانی نبش درب شم..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

ولیعصر بالاتر ازمیدان ولیعصر بلو..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ نور ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۷ متر طبقه: اول

ولیعصر بالاتر از چهارره طالقانی مرک..

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

ولیعصر پایین تراز میدان نبش خ دمشق..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۰۰ متر زیر زمین داردکه درقیمت نصف محاسبه میشودکلا ۱۳۰ متر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

ولیعصر ابتدای فا..

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سرقفلی واگذار میشود

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از میدان مجتمع تجارت..

قیمت روز

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) دارای مغازه ۲۰۲ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

ولیعصر خ زرتشت غربی جنب بانک مه..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به تخت طاووس پلا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی اداره گمرک پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۰ متر بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی ایستگاه مترو ضلع شمال غربی میدان مرکز خرید..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دارای جواز پوشاک

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نبش طالقانی..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از فاطمی روبروی خبرگزاری ای..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری دارای مغازه ۱۳۵ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر بین انقلاب و طالقانی مقابل بزرگمهر سا..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر بالاتر از میدان جنب سینم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر چهارراه طالقان..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.