خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۵ متر بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر مرکز کامپ..

قیمت کل: ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

انباری ۲۰ متر قیمت ۱۵۰ متری جداگانه

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۷ متر طبقه: اول

ولیعصر بالاتر از چهارره طالقانی مرک..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ نور ..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر مرکز تجارت ایرانی..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به مطهری پلاک..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری دارای مغازه ۳۰ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

ولیعصر نبش طالقانی..

قیمت روز

امکانات: تهویه مطبوع

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۶۸ متر بر: ۳ متر

ولیعصر تقاطع خ زرتش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بین بزرگمهر و طالقانی نبش درب شم..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصرضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر مجتمع اداری تجاری..

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۶۰ متر

ولیعصر بالاتراز پاساژ رضا نبش پاساژ رنگین کم..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳ بر - سرقفلی- ۲ دهنه

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۰۰ متر طبقه: همکف

ولیعصر خ بزرگمهر بین فلسطین و وصال نبش..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

کافه-ملک سرقفلی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از میدان جنب سینما ..

قیمت کل: ۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری دارای مغازه ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر بین انقلاب و طالقانی مقابل بزرگمهر سا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۲ متر طبقه: سوم بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از چهارراه امیر اکرم جنب کوچه ماه ساختما..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۹ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از سینما استقلال جنب خ غز..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

سرقفلی

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از جهارراه طالقانی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰ متر بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتراز سینما استقلال کوی عتیق پل..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۵۸ متر طبقه: همکف

ولیعصر نرسیده به فاطمی پ..

قیمت کل: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر جنب سینما استقلال نبش ..

قیمت روز

امکانات: گاز

۳۸ متر طبقه بالا که در قیمت نصف محاسبه میشود-کلا ۵۴ متر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از چهارراه طالقانی..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر ضلع شمالی میدان مرکز خرید کیش ..

قیمت کل: ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۲ متر بر: ۳ متر

ولیعصر تقاطع طالقانی..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) دارای مغازه ۷۲ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

ولیعصر بالاتر از چهارراه طالقانی روبروی پاساژ نور خ ..

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱,۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۵ متر

ولیعصر ضلع جنوب شرقی پل ح..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

کمیسیون کامل- ۶ پارکینگ

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۰۵ متر طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر بالاتر از میدان بازار بزرگ ولیعصر نبش کوچه غ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

ولیعصر نرسیده میدان نبش خ دمشق ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۰۰ متر زیر زمین داردکه درقیمت نصف محاسبه میشودکلا ۱۳۰ متر- سرقفلی

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری دارای مغازه ۱۶۰ متر طبقه: اول قدیمی

ولیعصر ابتدای فا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی واگذار میشود

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۶ متر بر: ۵ متر

ولیعصر چهارراه ولیعصر ضلع جنوب چهارراه روبروی پارک د..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از طالقانی پاساژ کامپی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از میدان جنب سینما آفریقا ..

قیمت روز

امکانات: کولر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.