خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی مقابل بزرگمهر ساختمان ا..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بزرگمهر و طالقانی نبش درب شمالی مجت..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر چیلر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از میدان نرسیده به زرتشت ..

قیمت کل: ۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سنداداری-تجاری ۵۵ متر طبقه: چهارم قدیمی

ولیعصر نرسیده به چهارراه امیراکرم پ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۸ متر طبقه: همکف

ولیعصر بین زرتشت وفاطمی پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی دو راهی یوسف اباد فرو..

قیمت کل: ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سنداداری-تجاری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر نرسیده به پارک دانشجو مجتمع تجاری وفا طبقه فوقا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتراز دوراهی یوسف آباد نرسیده..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ازکف ۶ متر - دارای ۳۶ متر بالکن

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری دارای مغازه ۱۰۸ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

ولیعصر چهارراه زرتشت جنب ..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای ۴۵ متر دفترکار

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۲ متر بر: ۳ متر

ولیعصر مرکز خرید ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت نرسیده به مترو جهاد ن..

قیمت کل: ۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی- ۵۵ متر طبقه بالا که در قیمت نصف محاسبه میشود

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی گمرک پاساژ مر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۲۰۹ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به سه راه فاطمی کوی صدر ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

درحال حاضر باشگاه

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) بر: ۱۰ متر

ولیعصر زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکس..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۲ . ۵ متر-شغل پارچه فروشی-ملک و سرقفلی

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۷ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از چهارراه طالقانی مرک..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از میدان جنب سینما آفریقا ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

ولیعصر مطهری پاساژ هتل تهرا..

قیمت کل: ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز دفترمهندسی و کافی نت/برق ۱ فاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر میدان ولیعصر نبش پاساژ ایران..

قیمت کل: ۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۷ متر بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به پارک دانشجو کوی ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۵۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

ولیعصر نرسیده به ۴ راه طالقانی..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۷۱ متر طبقه: همکف بر: ۱ متر

ولیعصر زرتشت پ..

قیمت روز

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ملک و سرقفلی باشگاه بدنسازی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۶ متر بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی مطهری پلاک ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۶,۴۱۰,۰۰۰ ت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

ولیعصر ضلع شمال غربی میدان مرکز ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر

کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۲۲۰ متر بر: ۹ متر

ولیعصر بالاتر از امیراکرم ک..

قیمت روز

۴۳۵ مترتجاری

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نبش طالقانی ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶ متر طبقه: همکف

ولیعصر بالاتر از بزرگمهر..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

گازاختصاصی- آب اشتراکی -برق تک فاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر چهارراه طالقان..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود-ملکیت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

چهارراه ولیعصر بالاتر از بازار ر..

قیمت کل: ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.