خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی دو راهی یوسف اباد فرو..

قیمت کل: ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۷ متر بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به پارک دانشجو کوی ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۹ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از سینما استقلال جنب خ غز..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۹۲۳,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

سرقفلی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

ولیعصر تقاطع طالقان..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

کاربری رستوران-دارای ۴ متر انباری که در قیمت کل محاسبه شده است

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از بزرگمه..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۲۰۹ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به سه راه فاطمی کوی صدر ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

درحال حاضر باشگاه

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۵ متر بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر مرکز کامپ..

قیمت کل: ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۶ متر بر: ۵ متر

چهارراه ولیعصر ضلع جنوب ۴ راه رو به روی پارک دان..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۱۵۳,۸۴۶,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۵ متر طبقه: دوم بر: ۷ متر

ولیعصر جنب سینما استقلال پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۳ متر طبقه: همکف

ولیعصر خ بزرگمهر پاساژ بز..

قیمت کل: ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ملکیت

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۲ متر بر: ۳ متر

ولیعصر مرکز خرید ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاترازچهارراه طالقانی فرو..

قیمت کل: ۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

چهارراه ولیعصر مجتمع..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر چهارراه طالقان..

قیمت کل: ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

جواز پیک موتوری

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر جنب سینما آفریقا نرسیده به..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۷۱۴,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی/بر دقیق ۳ / ۵ - ۷۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۱۰۵ متر تجاری

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر میدان ولیعصر نبش پاساژ ایران..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۷۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاترازچهارراه طالقانی روبروی پاساژ نور نبش خ ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۳ بر-سرقفلی

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۵۸ متر

ولیعصر بالاتر از امیراکرم..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

جواز پوشاک

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از میدان نرسیده به زرتشت ..

قیمت کل: ۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

ولیعصر ضلع جنوب شرقی میدان مرکز تجار..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) دارای مغازه ۲۷۰ متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

ولیعصر بالاتر ازمیدان ولیعصر بلو..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

ولیعصر فاطم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سند اداری-تجاری-سرقفلی واگذار میشود

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۲ متر بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی سینما آفریق..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

ولیعصر نبش خ مطهری پاسا..

قیمت کل: ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود-ملکیت

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۴ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

ولیعصر چهارراه ولیعصر پاساژ کامپیوت..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از میدان روبروی سینما آفریقا ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

یک دهنه - جواز پرده فروشی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

ولیعصر پایین تراز میدان نبش خ دمشق..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۲۶۴,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۰۰ متر زیر زمین داردکه درقیمت نصف محاسبه میشودکلا ۱۳۰ متر ارتفاع ۵ متر سرقفلی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر چهارراه ولیعصر پ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر جنب سینما استقلال نبش ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۳۸ متر طبقه بالا که در قیمت نصف محاسبه میشود-کلا ۵۴ متر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.