خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر خ زرتشت مرکز ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۰۶ متر طبقه: اول بر: ۱۲ متر

ولیعصر نرسیده به چهارراه زرتشت طبقه ف..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

سرقفلی وملکیت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر بالاتر از میدان جنب سینما آفری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

ولیعصر پایین تر از چهارراه طالقانی پاساژ پارسی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۳ متر طبقه: همکف

ولیعصر خ بزرگمهر پاساژ بز..

قیمت روز

ملکیت

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

ولیعصر نبش خ مطهری پاسا..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۷ متر بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر خ قضایی ..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی مقابل بزرگمهر ساختمان ..

قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از جهارراه طالقانی ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر ضلع جنوبی پاساژ ایرانیان..

قیمت کل: ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی گمرک پاساژ مر..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۸ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

ولیعصر خ طالقانی مجتمع نور..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز و مناسب پوشاک/برق ۱ فاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶ متر بر: ۳ متر

ولیعصر ضلع جنوب شرقی میدان مرکز تجار..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از میدان مجت..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آب و برق

معاوضه با ماشین

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۹ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از سینما استقلال جنب خ غز..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۱۰۲,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

سرقفلی

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

ولیعصر چهارراه امیراکرم مجتمع ع..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از میدان جنب سینما آفریقا ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود-ملکیت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر چهارراه ولیعصر جنب مترو پل..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۶۳ متر بر: ۱۰ متر

ولیعصر ابتدای چهارراه امیریه روبروی مهدیه..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه - ۱۶ متربالکن- شیرینی مشاور

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۵ متر بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر مرکز کامپ..

قیمت کل: ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۶۰ متر انبار

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۵ متر طبقه: دوم بر: ۷ متر

ولیعصر جنب سینما استقلال پ..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف

ولیعصر ضلع شمال غربی میدان مرکز خ..

قیمت کل: ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر آب و برق

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از میدان بالاتر ازسینما استقلا..

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۳۷۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرقفلی

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سنداداری-تجاری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر نرسیده به پارک دانشجو مجتمع تجاری وفا طبقه فوقا..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

ولیعصر پایین تراز میدان نبش خ دمشق..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۱۰۰ متر زیر زمین داردکه درقیمت نصف محاسبه میشودکلا ۱۳۰ متر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۹۰ متر طبقه: دوم ۲۰ ساله

ولیعصر جنب سینما آفریقا بازا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر مرکز کامپیوتر ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۷,۰۶۴,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج

جواز کامپیوتر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

ولیعصر خ زرتشت غربی جنب بانک مه..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

//کمیسیون ۲ برابر//تخفیف

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نبش طالقانی ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۶,۶۶۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.