خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

ولیعصر ضلع شمال غربی میدان مرکز ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰ متر طبقه: همکف

ولیعصر نرسیده به انقلاب نبش صدی..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

ولیعصر نرسیده به طالقانی مجتمع کامپیوتر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز فن کوئل

یک دهنه

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود-ملکیت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

ولیعصر تقاطع طالقان..

قیمت کل: ۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به چهارراه ولیعصر رو..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر چهارراه طالقان..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۰ متر بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی ایستگاه مترو ضلع شمال غربی میدان مرکز خرید..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای جواز پوشاک

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۵ متر بر: ۴ متر

ولیعصر پایین تر از میدان ولیعصر مرکز کامپ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر نرسیده به ۴ راه طالقانی پاساژ پار..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز ماشینهای اداری کامپیوتر

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از میدان بالاتر ازسینما استقلا..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۷۴,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرقفلی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۹ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از سینما استقلال جنب خ غز..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۱۰۲,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

سرقفلی

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

ولیعصر فاطم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سند اداری-تجاری-سرقفلی واگذار میشود

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر رو به روی مطهری پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۴ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

ولیعصر جنب پاساژ نورپاساژ ک..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: چیلر

اطلاع دقیق نداشتند

خرید کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) دارای مغازه زمین: ۳۸۷ متر بر: ۱۰ متر

ولیعصر نبش بزرگمهر نرسیده به میدان ولیع..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای ۵ تجاری ۲۵ و ۳۰ متری

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ولیعصر بالاتر از چهارراه امیراکر..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۰۶ متر طبقه: اول بر: ۱۲ متر

ولیعصر نرسیده به چهارراه زرتشت طبقه ف..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

سرقفلی وملکیت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از میدان نرسیده به زرتشت ..

قیمت کل: ۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر چهارراه ولیعصر روبروی تئات..

قیمت روز

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از میدان جنب سینما آفریقا ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۳ متر طبقه: همکف

ولیعصر خ بزرگمهر پاساژ بز..

قیمت کل: ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ملکیت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۵۰ متر

ولیعصر بالاتر از امیراکرم..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

جواز پوشاک

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۷۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر چهارراه ولیعصر خ امیراکرم جنب پارک دانشجو کوی ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاترازچهارراه طالقانی فرو..

قیمت کل: ۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ولیعصر زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکس..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۲ . ۵ متر-شغل پارچه فروشی-ملک و سرقفلی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت پلاک..

قیمت کل: ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

ولیعصر بالاتراز م ولیعصر جنب اداره پ..

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۵ متر طبقه: اول

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ نور..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.