خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) دارای مغازه ۸۸ متر طبقه: همکف ۱۶ ساله

ولیعصر بالاتر از طالقانی پاساژ کامپی..

قیمت کل: ۱۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۴۶ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۱۱۱ متر تجاری

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰ متر

ولیعصرچهارراه ولیعصر روبروی تئاتر شه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

از بر و ارتفاع اطلاع نداشتند

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از میدان جنب سینما آفریقا ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از چهارراه طالقان..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۱۷ متر طبقه: زیرهمکف

ولیعصر تقاطع طالقانی پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

کاربری رستوران-سرقفلی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر مرکز خرید ک..

قیمت کل: ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت نرسیده به سه راه فاطم..

قیمت روز

امکانات: گاز

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود-ملکیت

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

ولیعصر چهارراه امیراکرم مجتمع ع..

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان)

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) بر: ۳ متر

ولیعصرچهارراه ولیعصر روبروی پاس..

زیربنا: ۱۶ قیمت کل: ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۹ قیمت کل: ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۲۰ قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر خ بزرگمهر نبش فریمان پلا..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

کلیه لوازم دستگاه نان فانتزی و کافی شاپ- ملکیت-

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر جنب اداره پست فر..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۵۴ متر طبقه: همکف

ولیعصر جنب سینما استقلال نبش ک..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مورد بصورت دوبلکس-سرقفلی

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از سینما استقلال جنب خ غز..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از زرتشت نرسیده به مترو جهاد ن..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی- ۵۵ متر طبقه بالا که در قیمت نصف محاسبه میشود

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتراز طالقانی نبش ..

طبقه: همکف زیربنا: ۷۰

طبقه: اول زیربنا: ۷۰

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از میدان مجت..

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آب و برق

معاوضه با ماشین

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۷ متر طبقه: همکف

ولیعصر چهارراه طالقانی مجت..

متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۴۵ متر طبقه: اول نوساز

ولیعصر چهارراه امام خمینی (کاخ مرم..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

ولیعصر ابتدای فا..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

سرقفلی

فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سنداداری-تجاری ۱۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۴ ساله

ولیعصر ابتدای فاطمی جنب قناد..

قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۲۰ مترسوئیت جداگانه محاسبه میشود-انباری داخل واحد

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

ولیعصر نرسیده به طالقانی مجتمع کامپیوتر..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل

یک دهنه

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۸۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر ۴ راه ولیعصر جنب مترو پلا..

قیمت کل: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مجهز به لوازم فست فود

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر نبش فاطمی پا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر نرسیده به مطهری پلاک..

قیمت روز

خرید مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۴ متر طبقه: پنجم

ولیعصر بین چهارراه اکرم و ولیعصر بین کوی ماه و م..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

ولیعصر بین میدان ولیعصر و زرتشت پل..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.