خرید کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک)

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از بهشتی بالاتر از دوراهی مستوفی ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

ولیعصر بالاترازبهشتی روبروی کوی دل افروز..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۵ متر بر: ۷ متر

ولیعصر نرسیده به میدان و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۹ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر بالاتراز سه راه به..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ دهنه - جواز آزاد

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک س..

قیمت روز

جواز مصنوعات چوبی-ارتفاع ۴ / ۵ متر- ۲۸ متر بالکن

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر پایین تر از میدان ..

قیمت کل: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

جواز مبلمان

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی ب..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی ساندویچ فرو..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مجتم..

قیمت کل: ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل

فروش دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی ساختما..

قیمت کل: ۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فلت فروش با مستاجر

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۲۰۰ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بعد از کوی ۳۶ ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی روبروی ..

قیمت روز

امکانات: گاز

یک دهنه-ملک وسرقفلی

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۰ متر بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی کوی چمن پ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری دارای مغازه ۵۵ متر طبقه: زیرهمکف ۵ ساله

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی جنب پمپ بنزین ب..

قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از پارک سا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بعد از کوی ۳۶ ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک)

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاترازپارک ساعی بالاترازکوچه ساعی دو..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

قابل معاوضه

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی ب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۶ متر طبقه: همکف

ولیعصر نرسیده به میدان ونک روبروی خ ۱۴ فروشگاه..

قیمت کل: ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز

۱۰ متر انباری که جداگانه محاسبه میشود

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۵۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر نرسیده به بهشتی روبروی دنیس تریکو سوپر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز سوپر مارکت - ۳۶ متر زیرزمین

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۹ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی ..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی روبروی رستوران نایب مجت..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی جنب گ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت برق 3 فاز آب و برق

جواز خشکبار-یک دهنه

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی ساختما..

قیمت کل: ۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج فلت فروش با مستاجر

بازسازی شده-ملک و سرقفلی-

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی جنب مبل..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۹۲۰,۰۰۰ ت

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی جنب رستورا..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز پرده فروشی -اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصرنرسیده به پارک ساعی مجتمع..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز پوشاک

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک)

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر پایین تراز پارک ساعی جنب بانک..

قیمت کل: ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

سرقفلی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>