خرید کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک)

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

برق سه فاز/مناسب کافی شاپ/دارای جواز

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری دارای مغازه ۲۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی روبر..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز تابلو خور

۷ متر بالکن-جواز تولید پوشاک-تابلوخور

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی جنب رستورا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز پرده فروشی -اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: درکل بر: ۶ متر

ولیعصر روبروی پارک سا..

قیمت کل: ۲۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از بهشتی بالاتر از دوراهی مستوفی ..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پاساژ صدف ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی جنب مبل یاتاش ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کانتربندی

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی ب..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

ولیعصر بالاترازبهشتی روبروی کوی دل افروز..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۹ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر بالاتراز سه راه به..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۲,۶۵۳,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ دهنه - جواز آزاد

فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مجتم..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی روبروی رستوران نایب مجت..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی ..

قیمت روز

امکانات: کولر

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک س..

قیمت روز

جواز مصنوعات چوبی

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی ب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر نرسیده به میدان و..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی جنب پمپ بنزین ب..

قیمت کل: ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی روبروی ..

قیمت روز

امکانات: گاز

یک دهنه-ملک وسرقفلی

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۷۰ متر طبقه: اول ۱۵ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی جنب پمپ بنزین..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

۳ طبقه تجاری + ۱۵ طبقه اداری

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر نرسیده به میدان و..

قیمت کل: ۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی ساندویچ فرو..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۷,۶۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاترازپارک ساعی بالاترازکوچه ساعی دو..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

قابل معاوضه

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از سه راه بهشتی پل..

قیمت کل: ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: اسپلیت آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی روبروی رستوران نایب مجت..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی کوی چمن پ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۹۰ متر ۷ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصر پایین تراز پارک ساعی جنب بانک..

قیمت کل: ۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

انباری داخل واحد-سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۵۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر نرسیده به بهشتی روبروی دنیس تریکو سوپر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز سوپر مارکت - ۳۶ متر زیرزمین

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مجتم..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی ساختما..

قیمت کل: ۴,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج فلت فروش با مستاجر

بازسازی شده-ملک و سرقفلی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.