خرید کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک)

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۹ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر بالاتراز سه راه به..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۲,۶۵۳,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ دهنه - جواز آزاد

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی برج سپهر ساعی..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۹۰ متر طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصر پایین تراز پارک ساعی جنب بانک..

قیمت کل: ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انباری داخل واحد-سرقفلی

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۵۰ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

ولیعصر بالاترازبهشتی روبروی کوی دل افروز..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی کوی چمن پ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک)

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی ساختما..

قیمت کل: ۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج فلت فروش با مستاجر

بازسازی شده-ملک و سرقفلی

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی روبروی رستوران نایب مجت..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی ساندویچ فرو..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۷,۶۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از سه راه بهشتی پل..

قیمت کل: ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: اسپلیت آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی جنب رستورا..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز پرده فروشی -اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی جنب مبل یاتاش ..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کانتربندی

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

برق سه فاز/مناسب کافی شاپ/دارای جواز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از پارک سا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مجتم..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر نرسیده به میدان و..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۲۰۰ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بعد از کوی ۳۶ ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۵۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر نرسیده به بهشتی روبروی دنیس تریکو سوپر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز سوپر مارکت - ۳۶ متر زیرزمین

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) دارای مغازه ۵۵ متر طبقه: زیرهمکف ۵ ساله

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی جنب پمپ بنزین ب..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۶ متر طبقه: همکف

ولیعصر نرسیده به میدان ونک روبروی خ ۱۴ فروشگاه..

قیمت کل: ۱۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز

۱۰ متر انباری که جداگانه محاسبه میشود

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۷۰ متر طبقه: اول ۱۵ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی جنب پمپ بنزین..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

۳ طبقه تجاری + ۱۵ طبقه اداری

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاترازپارک ساعی بالاترازکوچه ساعی دو..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

قابل معاوضه

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر نرسیده به میدان و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی ب..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی جنب مبل یاتاش ..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

کانتربندی

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک س..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز مصنوعات چوبی

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از پارک سا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۳,۳۳۳,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از بهشتی بالاتر از دوراهی مستوفی ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر پایین تراز پارک ساعی روبروی رستوران نایب مج..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی روبروی ..

قیمت روز

امکانات: گاز

یک دهنه-ملک وسرقفلی

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۹۰ متر ۷ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصر پایین تراز پارک ساعی جنب بانک ساما..

قیمت کل: ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انباری داخل واحد-سرقفلی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.