خرید کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک)

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی پارک س..

قیمت کل: ۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به بیمارستان ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

ولیعصر بالاترازبهشتی روبروی کوی دل افروز..

قیمت کل: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از بهشتی بالاتر از دوراهی مستوفی ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۸۷۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۵ متر طبقه: همکف

ولیعصر نرسیده به پارک سا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی جنب رستوران..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اسپیلت-جواز پرده فروشی -

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از پارک سا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: درکل بر: ۶ متر

ولیعصر روبروی پارک سا..

قیمت روز

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند-انباری تجاری

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۴۹ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر بالاتراز سه راه به..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲ دهنه/ ۱۵ متر بالکن/ جواز فست فود

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی روبروی رستوران نا..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مجتم..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاترازپارک ساعی بالاترازکوچه ساعی دو..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

قابل معاوضه

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی روبروی ..

قیمت روز

امکانات: گاز

یک دهنه-ملک وسرقفلی

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر نرسیده به میدان و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۷۰ متر طبقه: اول ۱۵ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی جنب پمپ بنزین..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

۳ طبقه تجاری + ۱۵ طبقه اداری

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۹۰ متر طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی جنب بانک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

انباری داخل واحد-سرقفلی

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۲۶ متر طبقه: همکف

ولیعصر بالاتر از پارک ساع..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) دارای مغازه زمین: ۱۸۳ متر بر: ۰ متر

ولیعصر روبروی پارک ساع..

قیمت کل: ۳۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

۸۵ متر تجاری

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

برق سه فاز/مناسب کافی شاپ/دارای جواز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی جنب مبل یاتاش ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

کانتربندی

فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی ب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۵۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر نرسیده به بهشتی روبروی دنیس تریکو سوپر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز سوپر مارکت - ۳۶ متر زیرزمین

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۹۰ متر طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصر پایین تراز پارک ساعی جنب بانک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

انباری داخل واحد-سرقفلی

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به بیمارستان ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۳۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی ..

قیمت روز

امکانات: کولر

خرید مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از سه راه بهشتی پل..

قیمت روز

امکانات: اسپلیت آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۵۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۵ متر

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی جنب پمپ بنزین ب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۵ متر طبقه: همکف

ولیعصر نرسیده به پارک سا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولیعصر نرسیده به میدان و..

قیمت کل: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۲۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی روبر..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز تابلو خور

جواز تولید پوشاک-تابلوخور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(بهشتی تا ونک) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.