خرید کاربری تجاری در هفت تیر

خرید دفتر کار هفت تیر سند تجاری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

هفت تیر ابتدای مدرس پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش دفتر کار هفت تیر سند تجاری ۱۵۸ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

هفت تیر بالاتر از مسجد الجوا..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه هفت تیر ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

هفت تیر ابتدای خ کریم خان طبقه زیرین بانک سپه پلاک ۶ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی- جواز مانتو فروشی

مغازه هفت تیر ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

هفت تیر روبری داروخانه ۱۳ آبان ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه هفت تیر ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

هفت تیر مدرس نبش خ زهره جنب دا..

قیمت کل: ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

۲ دهنه-جوازرستوران

خرید مغازه هفت تیر ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

هفت تیر شمال میدان بالاتر از مسجد الجواد خ عبد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز مبلمان ۲۸ متر بالکن-سرقفلی

مغازه هفت تیر ۴۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هفت تیر ابتدای مفتح جنوبی فروشگ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل پوشاک

مغازه هفت تیر ۳۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

هفت تیر روبروی بانک ملی خ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

معاوضه / فروش مغازه هفت تیر ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

هفت تیر خ سلیمان خا..

قیمت کل: ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز تابلو خور

۳ نبش/ /با آپارتمان منطقه ۳ و ۱ یا ویلا رودهن یا لواسان یا مازندران

مغازه هفت تیر ۷۲ متر بر: ۳ متر

هفت تیر نبش بزرگراه ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۷۲۲,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش مغازه هفت تیر ۲۱۳ متر بر: ۵ متر

هفت تیر خ مفتح شمال..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه هفت تیر ۳۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

هفت تیر پایین تر از میدان روبروی ایران خودر..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۶,۸۷۵,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه هفت تیر ۱۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۸ متر

هفت تیر بالاتر از م..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار هفت تیر سند تجاری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

هفت تیر ابتدای مدرس پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه هفت تیر ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هفت تیر خ مدرس آرایش م..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۷۱۴,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه هفت تیر ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

هفت تیر کوی شریع..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۲ دهنه

مغازه هفت تیر ۸۵ متر طبقه: همکف

هفت تیر خ ملایری پور زیرک زاده نبش کوی آرا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۷,۶۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

جهت فست فود- باتمام تجهیزات

مغازه هفت تیر ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

هفت تیر ابتدای خ خردمند ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه هفت تیر ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هفت تیر شمال میدان بالاتر از مسجد الجواد خ عبد..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز مبلمان

مغازه هفت تیر ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

هفت تیر سلیمان خاطر ملایر..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

اب و برق و - جواز خشکشوی-فعال

معاوضه / فروش مغازه هفت تیر ۳۲ متر بر: ۳ متر

هفت تیر پایین تر از م روبروی ایران خودرو..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

کولر گازی/برق ۳ فاز دارد/ معاوضه با ماشین و آپارتمان

مغازه هفت تیر ۸۵ متر طبقه: همکف

هفت تیر خ ملایری پور زیرک زاده نبش کوی آرا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

جهت فست فود- باتمام تجهیزات

مغازه هفت تیر ۴۰ متر بر: ۴ متر

هفت تیر سلیمان خاطر ملایری..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

خشکشوئی فعال-مناسب کافی شاپ-رستوران

خرید مغازه هفت تیر

آرایشگاه هفت تیر ۷۲ متر طبقه: همکف

هفت تیر ضلع شمالی میدان نبش بزرگراه مدرس ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

جواز و شغل آرایشگاه مردانه,جواز دائمی

مغازه هفت تیر ۳۴ متر بر: ۶ متر

هفت تیر بهار شمالی خ نیر..

قیمت کل: ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه هفت تیر ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

هفت تیر روبروی بانک ملی خ شهی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز میوه فروشی-سرقفلی

مغازه هفت تیر ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

هفت تیر سلیمان خاطر ملایر..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

جواز خشکشوی-فعال

مغازه هفت تیر ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هفت تیر خ مدرس آرایش م..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۷۱۴,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مناسب همه مشاغل

مغازه هفت تیر ۱۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۸ متر

هفت تیر بالاتر از م..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۷,۲۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه هفت تیر ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میدان هفت تیر ابتدای بزرگرا..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در هفت تیر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در هفت تیر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.