خرید کاربری تجاری در نجات اللهی

خرید مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

مغازه نجات اللهی ۴۷ متر طبقه: همکف

نجات اللهی بالاتراز کلیسا پلا..

قیمت کل: ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بازدید با هماهنگی-اطلاع دقیق نداشتند-سرقفلی

مغازه نجات اللهی ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نجات اللهی نرسیده به چهاررا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه نجات اللهی ۲۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نجات الهی خ شاداب جنب هت..

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کافی شاپ

مغازه نجات اللهی بر: ۹ متر

نجات اللهی نبش کوی مر..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه نجات اللهی ۴۷ متر طبقه: همکف

نجات اللهی بالاتراز کلیسا پلا..

قیمت کل: ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بازدید با هماهنگی-اطلاع دقیق نداشتند-سرقفلی

مغازه نجات اللهی ۶۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

انقلاب استاد نجات ال..

قیمت کل: ۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز چیلر

مغازه نجات اللهی ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

نجات اللهی نبش کوی مر..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه نجات اللهی ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نجات اللهی نرسیده به چهاررا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار نجات اللهی سند تجاری ۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

نجات اللهی خ حافظ پل اول پلاک..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت

ورودی مستقل

فروش مغازه نجات اللهی ۱۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

نجات الهی نبش ک مرا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۱۷۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۱۷۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۱۷۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

مغازه نجات اللهی ۱۱۶ متر بر: ۷ متر

نجات الهی خ شادا..

قیمت کل: ۱۰,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

خرید مغازه نجات اللهی ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب ابتدای نجات الهی جنوبی پل..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۸۰ متر کارگاه تجاری در پشت مغازه - ۳ دهنه - جواز شیرینی فروشی

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۸۷۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۳۰ ساله

نجات اللهی نبش کوی مراغ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری

مغازه نجات اللهی ۱۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نجات الهی خ شادا..

قیمت کل: ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

مغازه نجات اللهی ۶۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

استاد نجات الله..

قیمت کل: ۲۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری کلنگی بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

نجات اللهی نبش کوی مراغه پلاک..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت برق 3 فاز

۱۸۷ مترتجاری - نیاز به بازسازی

فروش مغازه نجات اللهی بر: ۸ متر

نجات اللهی نرسیده به چهارراه سمیه ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۶

طبقه: همکف زیربنا: ۱۳۶

قیمت روز

مغازه نجات اللهی ۶۶ متر بر: ۶ متر

نجات اللهی نرسیده به ..

قیمت کل: ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

سرقفلی متری:(---/ ۱۵۰ م)

مغازه نجات اللهی ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نجات اللهی روبروی شرکت تعاونی سپه پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۱۷۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

مغازه نجات اللهی ۶۶ متر بر: ۶ متر

نجات اللهی نرسیده به ..

قیمت کل: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

خرید دفتر کار نجات اللهی سند تجاری ۹۰ متر قدیمی

نجات اللهی شمالی جنب کلیسا پلا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه نجات اللهی ۶۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نجات اللهی نرسیده به س..

قیمت کل: ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در نجات اللهی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در نجات اللهی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.