خرید کاربری تجاری در میرزای شیرازی

معاوضه / فروش مغازه میرزای شیرازی ۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میرزای شیرازی روبروی ک..

قیمت کل: ۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳۴ متر بالکن-کلا ۱۲۸ متر تجاری-معاوضه با آپارتمان در منطقه ۱ و ۲ و ۳

مستغلات میرزای شیرازی دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۳۲۰م ۳۰ ساله

میرزای شیرازی نبش خ ناهید پلا..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار میرزای شیرازی سند تجاری دارای مغازه ۹۰ متر طبقه: همکف قدیمی

میرزای شیرازی جنب عینک فرو..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲ دهنه

مغازه میرزای شیرازی ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرزای شیرازی پایین تر از ک..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز خرازی-یک دهنه

مغازه میرزای شیرازی ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

میرزای شیرازی روبروی پمپ بنزین ..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مستغلات میرزای شیرازی دفتر کار سنداداری-تجاری ۳ ط زیربنای کل: ۳۲۰م ۱۵ ساله

میرزای شیرازی جنوبی نبش بیستم پل..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

۱۰۷ مترواحداداری - ۹۰ مترتجاری- ۱۰۳ مترانبار تجاری

مغازه میرزای شیرازی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرزای شیرازی تقاطع آبان شمالی پل..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار میرزای شیرازی سند تجاری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

میرزای شیرازی جنوبی پائین تراز مطهری جنب ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲ پله به پائین-بازسازی شده

مغازه میرزای شیرازی ۱۲۸ متر

میرزای شیرازی روبروی کوچه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز

مغازه میرزای شیرازی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میرزای شیرازی تهیه غذای م..

قیمت کل: ۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز و فعال تهیه غذا/برق ۳ فاز

فروش مغازه میرزای شیرازی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرزای شیرازی تقاطع آبان شمالی پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه میرزای شیرازی ۱۳۶ متر طبقه: همکف

میرزای شیرازی بالاتر از خ ..

قیمت کل: ۲۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرزای شیرازی ۵۲ متر بر: ۱۴ متر

میرزای شیرازی روبروی پمپ ب..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

ملک سرقفلی

مغازه میرزای شیرازی ۱۰۱ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

میرزای شیرازی بین خ نهم و ..

قیمت کل: ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه میرزای شیرازی ۱۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میرزای شیرازی بالاتر از خ ۱۳ بالاتر از خ نژاد..

قیمت کل: ۲۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۵۳ متر بالکن

خرید مغازه میرزای شیرازی ۱۳۶ متر

میرزای شیرازی بالاتراز خ ن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملک وسرقفلی

دفتر کار میرزای شیرازی سند تجاری قدیمی

میرزای شیرازی نبش ناهید پلاک..

زیربنا: ۸۰

طبقه: درکل زیربنا: ۸۰

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۳ سندتجاری - یک واحداداری-نیاز به بازسازی

مغازه میرزای شیرازی ۱۱۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۵ متر

میرزای شیرازی جنب خ ۲۰ پلاک..

قیمت کل: ۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کافی شاپ فعال

مغازه میرزای شیرازی ۱۱۵ متر طبقه: زیرهمکف

میرزای شیرازی جنب کوچه ۲۰ پلا..

قیمت کل: ۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

مناسب سفره خانه وکافی شاپ

مغازه میرزای شیرازی ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میرزای شیرازی بین کوی ۲۰ ..

قیمت کل: ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

فروش مغازه میرزای شیرازی ۱۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میرزای شیرازی بالاتر از خ ۱۳ بالاتر از خ نژاد..

قیمت کل: ۲۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۵۳ متر بالکن

دفتر کار میرزای شیرازی سند تجاری دارای مغازه ۴۰ متر طبقه: همکف قدیمی

میرزای شیرازی ابتدای خ میرزای ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی- ۳۰ متر بالکن دارد که در قیمت نصف محاسبه می شود جمعا ۵۵ متر- شغل تهیه غذا

مغازه میرزای شیرازی ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میرزای شیرازی بین کوی ۲۰ ..

قیمت کل: ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه میرزای شیرازی ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میرزای شیرازی بین ک ۲۰ ..

قیمت کل: ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه میرزای شیرازی ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میرزای شیرازی بین ک ۲۰ ..

قیمت کل: ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه میرزای شیرازی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میرزای شیرازی خ پانزد..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملک وسرقفلی

مغازه میرزای شیرازی ۱۰۱ متر بر: ۷ متر

میرزای شیرازی بین خ ۹ ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه میرزای شیرازی ۲۷ متر بر: ۵ متر

میرزای شیرازی نبش کوی هجدهم پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه میرزای شیرازی ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مطهری میرزای شیرازی جنوبی بین کوی بیستم و ..

قیمت کل: ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میرزای شیرازی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میرزای شیرازی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.