خرید کاربری تجاری در میدان ولیعصر

خرید مغازه میدان ولیعصر ۱۷۳ متر طبقه: همکف

میدان ولیعصر نبش کوی مینو پلا..

قیمت کل: ۲۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه میدان ولیعصر ۵۳ متر طبقه: دوم

میدان ولیعصر چهارراه نرسیده به پارک ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه میدان ولیعصر ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان ولیعصر ضلع شمال میدان پاس..

قیمت کل: ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه میدان ولیعصر ۲۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میدان ولیعصر ضلع شرقی میدان د..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

داروخانه فعال- ۳۶ نتر انباری

مغازه میدان ولیعصر ۴۷ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

میدان ولیعصر پاساژ کامپیوت..

قیمت کل: ۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور فن کوئل

خرید مغازه میدان ولیعصر ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان ولیعصر نبش خ دمشق پلاک..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه میدان ولیعصر ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

میدان ولیعصر مرکز تجاری ای..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه میدان ولیعصر ۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان ولیعصر پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

دارای ۹ متر انباری غیر سندی-

خرید مغازه میدان ولیعصر

مغازه میدان ولیعصر بر: ۳ متر

میدان ولیعصر سینما قدس روبروی درب ..

زیربنا: ۱۶

زیربنا: ۲۲

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان ولیعصر ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میدان ولیعصر جنب بازار بزرگ موبایل ا..

قیمت کل: ۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه میدان ولیعصر ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

میدان ولیعصر پاساژ..

قیمت روز

امکانات: گاز فن کوئل

مغازه میدان ولیعصر ۲۳ متر بر: ۳ متر

میدان ولیعصر روبروی سینما آفریقا بازارچه ..

قیمت کل: ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دکوراسیون شده

مغازه میدان ولیعصر ۲۷ متر

ولیعصر پاساژنگین فروشگاه..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار میدان ولیعصر سند تجاری ۳۵ متر طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر بالاترازمیدان ساختمان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

از طول بر وارتفاع اطلاع نداشتند

مغازه میدان ولیعصر ۳۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

میدان ولیعصر پاساژ..

قیمت کل: ۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملکیت و سرقفلی-اسپیلت

خرید مغازه میدان ولیعصر ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان ولیعصر جنب بازاربزرگ موبایل ایران..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

درصورت تمایل جواز و وسایل منتقل میشود

مغازه میدان ولیعصر ۴۷ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

میدان ولیعصر پاساژ کامپ..

قیمت کل: ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور فن کوئل

مغازه میدان ولیعصر ۱۰۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میدان ولیعصر نرسیده به زرتشت روبروی فرو..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه میدان ولیعصر ۳۴ متر طبقه: اول

میدان ولیعصر نبش طالقانی مجتمع تجا..

قیمت روز

معاوضه با آپارتمان

مغازه میدان ولیعصر ۱۵ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

میدان ولیعصر مجتمع ابریشم پلا..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

فروش مغازه میدان ولیعصر ۹۸ متر طبقه: چهارم

میدان ولیعصر بازار ولیعصر مرک..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

سرقفلی

مغازه میدان ولیعصر ۳۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

میدان ولیعصر پاساژ..

قیمت کل: ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملکیت و سرقفلی-اسپیلت

مغازه میدان ولیعصر بر: ۴ متر

میدان ولیعصر ضلع جنوب غربی زیر سینما قدس روبروی درب اصل..

زیربنا: ۱۶

زیربنا: ۲۲

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت باهم سرقفلی

امکانات: باز سازی شده آب و برق

مغازه میدان ولیعصر ۱۶ متر طبقه: همکف

میدان ولیعصر جنب درب مترو پاس..

قیمت کل: ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه میدان ولیعصر ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میدان ولیعصر تقاطع ولیعصر و طالقانی..

قیمت کل: ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت دوربین مداربسته آب و برق

آب اشتراکی-برق تک فاز

خرید مغازه میدان ولیعصر ۲۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

میدان ولیعصر ضلع شمال غربی..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دارای ۳۶ متر انباری که در قیمت یک سوم محاسبه میشود-کلا ۲۵۲ متر-درحال حاضر داروخانه

دفتر کار میدان ولیعصر دارای مغازه ۲۲ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

میدان ولیعصر پاساژ..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل

۲۲ متر بالکن/

مغازه میدان ولیعصر ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میدان ولیعصر پاساژ نگین فروشگ..

قیمت کل: ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میدان ولیعصر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میدان ولیعصر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.