خرید کاربری تجاری در مفتح شمالی

خرید مغازه مفتح شمالی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مفتح شمالی بالاتراز بهار ش..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز آبمیوه بستنی

دفتر کار مفتح شمالی سند تجاری ۴۱۰ متر طبقه: همکف ۱۷ ساله

مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوی بخ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۸ پارکینگ

مغازه مفتح شمالی ۱۷ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

مفتح شمالی پاساژ مرجان برج ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مفتح شمالی پایین تر از چهارراه زهره ..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

سرقفلی و ملکیت

مغازه مفتح شمالی ۳۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

مفتح شمالی بعد از ۴ راه زهر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار مفتح شمالی دارای مغازه ۷۸ متر طبقه: همکف قدیمی

مفتح شمالی کافی شاپ آلبالو..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۴۶۱,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز آبمیوه و بستنی- ۵۰ متر روی ط همکف

مغازه مفتح شمالی ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مفتح شمالی بین کوی چهاردهم و شا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دارای وسایل آبیموه فروشی

مغازه مفتح شمالی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مفتح شمالی پاساژ مرجان برج ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۴۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوی بخ..

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مفتح شمالی نبش چهارراه زهره پلا..

قیمت کل: ۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش مغازه مفتح شمالی ۳۶ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

مفتح شمالی بعد از چهارراه زهر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

دفتر کار مفتح شمالی سند تجاری دارای مغازه ۷۸ متر طبقه: همکف قدیمی

مفتح شمالی کافی شاپ آلبالو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز آبمیوه و بستنی- ۵۰ متر روی ط همکف

مغازه مفتح شمالی ۳۷۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

مفتح شمالی نبش ۲۰ متری ..

قیمت کل: ۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

سفره خانه

مغازه مفتح شمالی ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مفتح شمالی نبش چهاراه زهره پلا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه مفتح شمالی ۲۶۰ متر بر: ۱۰ متر

مفتح شمالی خ زهر..

قیمت روز

ملک سرقفلی

خرید مغازه مفتح شمالی ۳۰ متر طبقه: همکف

مفتح شمالی نرسیده به میدان هفت تیر روبر..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر آب و برق

بر درب ۱ / ۲۰ متر راهرو میباشد

مغازه مفتح شمالی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین ک ب..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۳۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

مفتح شمالی بالاتر از چهارراه زه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مفتح شمالی بالاتر از چهارراه زهره روبروی..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده

جواز پوشاک زنانه-دارای ۳۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۵۹ متر

مغازه مفتح شمالی ۴۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوی بخ..

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۳۰۰ متر پارکینگ

فروش مغازه مفتح شمالی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

مفتح شمالی پایین تر از ۴ راه زهره ..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

جواز پوشاک -ارتفاع ۳ . ۵ متر- ملک و سرقفلی.متراژ دقیق ۱۸ . ۵ متر

مغازه مفتح شمالی ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مفتح شمالی نبش چهاراه زهره پلا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه مفتح شمالی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مفتح شمالی بالاتراز چهارراه زهره روبروی ..

قیمت کل: ۱۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

جواز پوشاک زنانه

مغازه مفتح شمالی ۱۷ متر بر: ۴ متر

مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوی ب..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده

مغازه مفتح شمالی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

مفتح شمالی پایین تر از چهار راه زهره..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز چیلر

جواز پوشاک

خرید مغازه مفتح شمالی ۳۷۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲۰ متر

هفت تیر خ مفتح شمالی خ زهره نبش مدر..

قیمت کل: ۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

خرید مغازه مفتح شمالی

مغازه مفتح شمالی ۱۰۸ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

مفتح شمالی چهارراه مطهری پ..

قیمت کل: ۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

۲ دهنه

مغازه مفتح شمالی ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

مفتح شمالی نرسیده به چهارراه زهره برج تجاری..

قیمت روز

امکانات: گاز

جواز پوشاک

مغازه مفتح شمالی ۳۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

مفتح شمالی بعد از ۴ راه زهر..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۱۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۵ متر

مفتح شمالی بین ملایری پور و کوی..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در مفتح شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در مفتح شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.