خرید کاربری تجاری در مفتح شمالی

خرید مغازه مفتح شمالی ۸ متر طبقه: زیرهمکف

مفتح شمالی روبروی...

قیمت روز

امکانات: کولر آب و برق

مغازه مفتح شمالی ۲۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

مفتح شمالی خ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

دفتر کار مفتح شمالی سند تجاری ۴۱۰ متر طبقه: همکف ۱۶ ساله

مفتح شمالی روبروی پمپ ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار مفتح شمالی سند تجاری دارای مغازه ۳۷۱ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

مفتح شمالی نبش ...

قیمت کل: ۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سفره خانه

مغازه مفتح شمالی ۲۹۲ متر طبقه: زیرهمکف

مفتح نرسیده به چها...

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده

با وسایل- ۴۰ متر انباری

خرید مغازه مفتح شمالی ۲۸۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مفتح شمالی نرسیده به مطهری روب...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۳۰ متر طبقه: همکف

مفتح شمالی نرسیده به میدان ...

قیمت روز

امکانات: کولر آب و برق

بر درب ۱ / ۲۰ متر راهرو میباشد

دفتر کار مفتح شمالی سند تجاری دارای مغازه ۷۸ متر طبقه: همکف قدیمی

مفتح شمالی کافی شاپ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز آبمیوه و بستنی- ۵۰ متر روی ط همکف

مغازه مفتح شمالی ۳۷۱ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

مفتح شمالی مدرس نبش...

قیمت کل: ۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سفره خانه

مغازه مفتح شمالی ۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

مفتح شمالی کافی شاپ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز آبمیوه و بستنی- ۵۰ متر روی ط همکف

فروش مغازه مفتح شمالی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱ متر

مفتح شمالی نرسیده به م هفت تیر ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۴۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

مفتح شمالی روبروی پمپ بن...

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مفتح شمالی بالاتر از چهارراه...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز پوشاک زنانه-بازسازی کامل-دارای ۳۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۵۹ متر

مغازه مفتح شمالی ۲۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

مفتح شمالی خ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۱۹۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

مفتح خ سمیه بن ...

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه مفتح شمالی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱ متر

مفتح شمالی نرسیده به م هفت تیر ...

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مفتح شمالی نبش چهارراه...

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دفتر کار مفتح شمالی دارای مغازه ۳۷۱ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

مفتح شمالی مدرس نبش...

قیمت کل: ۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سفره خانه

مغازه مفتح شمالی ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مفتح شمالی نبش چهارراه...

قیمت کل: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه مفتح شمالی ۳۶ متر بر: ۶ متر

مفتح شمالی بعد از ۴ ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه مفتح شمالی ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مفتح شمالی نبش چهارراه...

قیمت کل: ۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه مفتح شمالی ۳۷۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

مفتح شمالی مدرس نبش...

قیمت کل: ۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سفره خانه

مغازه مفتح شمالی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مفتح شمالی بالاتر از چهارراه...

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده

جواز پوشاک زنانه-دارای ۳۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۵۹ متر

دفتر کار مفتح شمالی دارای مغازه ۳۷۱ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

مفتح شمالی نبش ...

قیمت کل: ۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سفره خانه

مغازه مفتح شمالی ۳۷۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

مفتح شمالی نبش ...

قیمت کل: ۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سفره خانه

خرید دفتر کار مفتح شمالی سند تجاری ۷۸ متر طبقه: همکف قدیمی

مفتح شمالی کافی شاپ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز آبمیوه و بستنی- ۵۰ متر روی ط همکف

مغازه مفتح شمالی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مفتح شمالی بالاتر از چهارراه...

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی دائم

امکانات: گاز باز سازی شده

جواز پوشاک زنانه-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه مفتح شمالی ۱۷ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

مفتح شمالی پاساژ مر...

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح شمالی ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مفتح شمالی روبروی مترو...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه مفتح شمالی ۳۷۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

مفتح شمالی نبش ۲ ...

قیمت کل: ۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

سفره خانه

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در مفتح شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در مفتح شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مالک سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۱

  باسلام، یک باب مغازه یر دونبش خیابان خیام روبری پارک شهر دارم، 33 زیرزمین، 33 کف، 16 بالکن ، سرقفلی هستش، نمیخوام آگهیش درج بشه، آیا امکان پیدا کردن مشتری وجود داره از طرف شما؟ هم نقد میفروشم و هم تهاتر با آپارتمان

 • کاوه دو شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۳

  با درود، سوالی که دارم این هست که آیا اطلاعی (ولو تقریبی) از قیمت تراکم ساختمان در منطقه 2 تهران (سعادت آباد) دارین؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.

 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.