خرید کاربری تجاری در مطهری

خرید دفتر کار مطهری سند تجاری ۱۰۹ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

مطهری خ امیراتابک خ زیرک زاده ساخت..

قیمت کل: ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مغازه مطهری ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مطهری خ علی اکبر..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

جواز تاسیسات یک دهنه

دفتر کار مطهری سند تجاری ۳۴۰ متر ۹ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

مطهری بالاتر از هفت تیر نرسیده ب..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه مطهری ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مطهری ۴ راه سهروردی جنب بانک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل پکیج

ارتفاع ۵ متر- سرقفلی- ۴۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۷۷ . ۵ متر

مغازه مطهری ۲۰ متر بر: ۵ متر

مطهری ترکمنستان ک ناژ پلاک..

قیمت روز

خرید مغازه مطهری ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

مطهری روبروی سربداران بان..

قیمت کل: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری پکیج

ملک و سرقفلی

دفتر کار مطهری سند تجاری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

مطهری بالاتر از شریعتی روبروی موزه قصر ..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج فروش با مستاجر

معاوضه / فروش مغازه مطهری ۳۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

مطهری خیابان فجر (جم سابق) نبش خیاب..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر آب و برق

معاوضه با کلنگی - دارای ۵ پارکینگ 

مغازه مطهری ۱۰۰ متر بر: ۱۱ متر

مطهری روبروی ساختمان بورس پلا..

قیمت کل: ۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

خرید مغازه مطهری

مغازه مطهری ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

مطهری بالاتر از هتل بزرگ تهران بانک اقتصاد نو..

قیمت کل: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه-جواز آزاد-در حال حاضر بانک میباشد/

فروش مغازه مطهری ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مطهری خ لارستا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

جواز تاسیسات

مغازه مطهری ۳۶ متر بر: ۴ متر

مطهری خ لارستان رستوران ..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه مطهری ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مطهری نرسیده به چهارراه مطهری ابتدای..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ارتفاع اطلاع نداشتند-سرقفلی-معاوضه

مغازه مطهری ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مطهری خ سنائی ..

قیمت روز

امکانات: گاز

یک دهنه

مغازه مطهری ۲۹۲ متر طبقه: زیرهمکف

مفتح نرسیده به چهارراه مط..

قیمت کل: ۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده

با وسایل- ۴۰ متر انباری

خرید مغازه مطهری

خرید مغازه مطهری ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

مطهری خ لارستان نبش کوی نو..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۳ پارکینگ

مغازه مطهری ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مطهری روبروی خ لارست..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت

سرقفلی

مغازه مطهری ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

مطهری خ فجر..

قیمت کل: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ نبش- ۶ دهنه

مغازه مطهری ۳۰ متر

مطهری خ لارستان کوی پور..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز

مغازه مطهری ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مطهری نبش خ ولیعصر پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه مطهری ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

مطهری خ عضدی شمالی نرسیده به ک بیستم..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۳۶۳,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار مطهری سند تجاری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

مطهری نرسیده به بهشتی جنب تهران کلینیک خ آزادگ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

مغازه مطهری ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مطهری روبروی لارستا..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه مطهری ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

مطهری روبروی سربداران بان..

قیمت کل: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری پکیج

ملک و سرقفلی

دفتر کار مطهری دارای مغازه ۱۱۰ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

مطهری نرسیده به سهرور..

قیمت کل: ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه مطهری ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مطهری خ ملایری پ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه مطهری ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

مطهری خ فجر..

قیمت کل: ۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ نبش- ۶ دهنه

مغازه مطهری ۱۶ متر بر: ۵ متر

مطهری خ لارستان نبش خ نو..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه مطهری ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

مطهری خ فجر..

قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ نبش- ۶ دهنه

مغازه مطهری ۱۰۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مطهری نرسیده به سهرور..

قیمت کل: ۱۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲۰ متر بالکن-کلا ۱۱۷ متر تجاری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در مطهری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در مطهری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.