خرید کاربری تجاری در فاطمی

خرید مغازه فاطمی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی روبروی وزارت کش..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۷,۷۷۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: گاز

مغازه فاطمی ۱۰۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فاطمی روبروی وزارت ارشاد نبش خ پنجم ..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

بر دیگر ۱۲ متر

مغازه فاطمی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

فاطمی خ دائمی نبش طباط..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی روبروی پارک لاله مرکز خرید ..

قیمت روز

امکانات: گاز

۱۵ متر بالکن که در قیمت یک سوم محاسبه میشود کلا ۲۰ متر

مغازه فاطمی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فاطمی ضلع شمال میدان ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

خرید دفتر کار فاطمی سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

فاطمی خ کبکانیان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

دارای جواز - ۱۰ پله به پایین -سرقفلی و ملکیت

مغازه فاطمی ۱۲ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

فاطمی نرسیده به ولیعصر..

قیمت کل: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار فاطمی سند تجاری ۶۳ متر طبقه: اول قدیمی

فاطمی روبروی سازمان ..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار فاطمی سند تجاری ۱۵۰ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فاطمی روبروی مترو ج..

قیمت کل: ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه فاطمی ۲۰۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

فاطمی نبش رهی معیری پلاک ..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل آب و برق

یک دهنه -ملک سرقفلی

فروش مغازه فاطمی ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان فاطمی بعدازمسجد نور نبش طباط..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دارای ۱۲ متر بالکن که در قیمت محاسبه نصف محاسبه میشود کلا ۳۵ متر

معاوضه / فروش دفتر کار فاطمی سند تجاری دارای مغازه ۳۵ متر طبقه: همکف قدیمی

فاطمی نبش خ دائمی ونهم پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز دوربین مداربسته آب و برق

یک دهنه-جوازمانتوفروشی و تهیه غذا-ملک و سرقفلی

مغازه فاطمی ۹۷ متر بر: ۸ متر

فاطمی روبروی سازمان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار فاطمی سند تجاری ۱۵۰ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فاطمی روبروی مترو جهاد جنب شیرینی فر..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده تابلو خور

۱۵ متر تابلو خور

مغازه فاطمی ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۸ متر

فاطمی خ باباطاهر..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۶۲۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه فاطمی ۷۰ متر بر: ۱۲ متر

فاطمی خ پروین اعتصامی پلاک..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۵ / ۵ متر- ۵۰ متر زیرزمین متری ۴۰ م - ۶ متر بالکن غیر سندی-ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه فاطمی ۵۵ متر

فاطمی روبروی وزارت کش..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه - معاوضه با کلنگی

مغازه فاطمی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی روبروی هتل لاله پلاک..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه فاطمی ۳۱ متر طبقه: همکف

فاطمی خ باباطاهر روبروی هتل لاله پ..

قیمت کل: ۲,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

ملکیت

مغازه فاطمی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

فاطمی روبروی پارک لاله مجتمع تج..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۳,۳۳۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

۲ بر

فروش مغازه فاطمی ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی نبش بیستون پاساژ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل

مغازه فاطمی ۲۶ متر بر: ۷ متر

فاطمی نرسیده به میدان..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ چیلر

مغازه فاطمی ۲۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

فاطمی زرتشت مرکز ت..

قیمت روز

امکانات: گاز فن کوئل

ملک و سرقفلی

مغازه فاطمی ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی پاساژ نئ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه فاطمی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فاطمی علیزاده ..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۹,۲۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع اطلاع نداشتند

خرید مغازه فاطمی ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

فاطمی خ باباطاهر..

قیمت کل: ۲,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه فاطمی ۲۰ متر

فاطمی روبروی هتل لاله خ بابا طاهر پ..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه فاطمی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی روبروی کاج..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز اسپلیت آب و برق

۱۰۰ مترزیرزمین جداگانه بفروش میرسد- ملکیت

مغازه فاطمی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فاطمی خ چهلستو..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دارای ۲۱ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود- ۶۰ / ۵ متر

مغازه فاطمی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

فاطمی روبروی سازمان آب خ..

قیمت روز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در فاطمی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در فاطمی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.