خرید کاربری تجاری در فاطمی

خرید مغازه فاطمی ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

فاطمی جنب بیمارستان سجاد پاسا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز کارهای کامپیوتری و موبایل

مغازه فاطمی ۲۶ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

فاطمی نرسیده به میدان..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ چیلر

معاوضه / فروش مغازه فاطمی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فاطمی م گلها خ ۴ / ۱ یا راد افزون جنب م..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی روبروی وزارت ک..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۱۸۵,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه فاطمی ۱۰۰ متر بر: ۷ متر

فاطمی نرسیده به ولی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۰۷ م بالکن

خرید مغازه فاطمی ۹۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

فاطمی روبروی خ سازمان آب جنب..

قیمت کل: ۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲۰ متر حیاط خلوت که ۱ / ۴ محاسبه شده کلا ۱۰۳ متر

مغازه فاطمی ۲۱ متر بر: ۳ متر

فاطمی غربی بعداز سیند..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه فاطمی ۱۰۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فاطمی روبروی وزارت ارشاد نبش خ پنجم ..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۲,۳۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

بر دیگر ۱۲ متر

مغازه فاطمی ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

فاطمی روبروی باباطاهرنبش کوی کیوان پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مجتمع قضائی شهیدبهشتی-فقط مزایده میباشد -تاریخ مزایده ۱۴۰۰ / ۷ / ۰۴

خرید مغازه فاطمی

مغازه فاطمی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی روبروی پارک لاله مرکز خرید ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

معاوضه / فروش مغازه فاطمی ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی میدان گلها خ هشت ب..

قیمت کل: ۱۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۴۴ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۶۶ متر- با آپارتمان

مغازه فاطمی ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

فاطمی روبروی مترو ج..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۹۷ متر بر: ۸ متر

فاطمی روبروی سازمان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۶۴۰ متر طبقه: درکل بر: ۱۵ متر

فاطمی جنب بیمارستان سجاد پلاک..

قیمت کل: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای ۴۴ باب مغازه ۱۵ متری در طبقه همکف و اول-ملک سرقفلی

مغازه فاطمی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فاطمی نرسیده به کارگر شمالی پاس..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه فاطمی ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

فاطمی روبروی مسجد نورمرکز خرید ..

قیمت کل: ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه فاطمی ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی میدان گلها نبش ک فکوری جنب بانک صادرا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فاطمی ضلع جنوبی میدان جهاد پلا..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه فاطمی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فاطمی خ چهلستو..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

فاطمی روبروی پارک لاله مجتمع تج..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش مغازه فاطمی ۴۰ متر بر: ۴ متر

فاطمی برگمنام جنب وزارت ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی- ۴۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۶۰ متر

مغازه فاطمی ۲۵ متر بر: ۵ متر

فاطمی نبش خ بیستون ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فاطمی روبروی خبرگزاری ایرن..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده

مغازه فاطمی ۴۷ متر بر: ۱۳ متر

فاطمی غربی جنب سفارت پاکستان خ اعت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ارتفاع ۵ متر - ملک و سرقفلی - ۳۰ متر بالکن و ۴۷ متر انباری که در قیمت محاسبه نمیشود

مغازه فاطمی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

فاطمی خ دائمی نبش طباط..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه فاطمی ۳۱ متر طبقه: زیرهمکف

فاطمی روبروی هتل لاله خ با..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۸۵ متر بر: ۷ متر

فاطمی تقاطع کارگر جنب کفش ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۷,۳۹۱,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

۲ دهنه

مغازه فاطمی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی میدان گلها خ مظفری..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

مغازه فاطمی ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی مقابل سازمان آ..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۲ متر

مغازه فاطمی ۳۲ متر بر: ۴ متر

فاطمی نرسیده به مید..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای جواز کفش فروشی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در فاطمی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در فاطمی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.