خرید کاربری تجاری در فاطمی

خرید مغازه فاطمی ۱۵ متر طبقه: همکف

فاطمی روبروی پارک لاله مرکز خر..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک طبقه پارکینگ

مغازه فاطمی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فاطمی م گلها خ ۴ / ۱ یا راد افزون جنب م..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی روبروی وزارت کش..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۱۸۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: گاز

مغازه فاطمی ۱۸۰ متر طبقه: زیرهمکف

فاطمی روبروی نهضت سوادآموزی جنب بانک تجار..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

جواز رستوران باتمام وسایل رستوران

مغازه فاطمی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فاطمی میدان گلها خ کاج جنوبی بالاترا..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

خرید مغازه فاطمی ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی روبروی سازمان آب پروین ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز تابلو خور

دفتر کار فاطمی سند تجاری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی نبش خ جویبار پلاک ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه فاطمی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی روبروی وزارت ک..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه فاطمی ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

فاطمی روبروی هتل لاله خ با..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۸۵ متر بر: ۷ متر

فاطمی تقاطع کارگر جنب کفش ..

قیمت کل: ۲۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

۲ دهنه

خرید مغازه فاطمی

فروش مغازه فاطمی ۲۷ متر طبقه: همکف

فاطمی خ حجاب روبروی درب شرقی پارک لاله ..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه فاطمی ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

فاطمی تقاطع فاطمی و کاج پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۹۷ متر بر: ۸ متر

فاطمی روبروی سازمان ..

قیمت کل: ۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فاطمی روبروی خبرگزاری ایرن..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده

مغازه فاطمی ۹۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

فاطمی روبروی خ سازمان آب جنب..

قیمت کل: ۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه فاطمی ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی جنب بیمارستان امام سجاد ساختما..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه فاطمی ۲۱ متر بر: ۳ متر

فاطمی غربی بعداز سیند..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه فاطمی ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی مقابل سازمان آب نرسیده ب..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فاطمی نرسیده به میدان فاطمی سا..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه فاطمی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

فاطمی خ دائمی نبش ک طباطبایی پل..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۴ متر انباری کاذب-

معاوضه / فروش مغازه فاطمی ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی میدان گلها خ هشت ب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۴۴ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۶۶ متر- با آپارتمان

دفتر کار فاطمی سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

فاطمی خ کبکانیان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

دارای جواز - ۱۰ پله به پایین -سرقفلی و ملکیت

معاوضه / فروش مغازه فاطمی ۵۲ متر بر: ۲۲ متر

فاطمی میدان گلها بلوار گمنام نرسیده به ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۸,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب داروخانه - آژانس هواپیمائی و بانکها

مغازه فاطمی ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

فاطمی جنب پارکینگ بیمارستان س..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز کامپیوتر- سرقفلی

مغازه فاطمی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فاطمی ضلع شمال میدان ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

خرید مغازه فاطمی ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی ضلع جنوب شرقی میدان ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۱۰۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فاطمی روبروی وزارت ارشاد نبش خ پنجم ..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

بر دیگر ۱۲ متر

مغازه فاطمی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی خ کاج جنوبی نرسیده به سه ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه فاطمی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی گمنام جنب وزارت ک..

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه فاطمی ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان فاطمی بعدازمسجد نور نبش طباط..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دارای ۱۲ متر بالکن که در قیمت محاسبه نصف محاسبه میشود کلا ۳۵ متر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در فاطمی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در فاطمی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.