خرید کاربری تجاری در فاطمی

خرید مغازه فاطمی ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی مقابل سازمان آب نرسیده ب..

قیمت کل: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار فاطمی سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

فاطمی خ کبکانیان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

دارای جواز - ۱۰ پله به پایین -سرقفلی و ملکیت

مغازه فاطمی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی میدان گلها نبش ک فکوری ج..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فاطمی ضلع شرقی مید..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

فاطمی روبروی سازمان آب پروین ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه فاطمی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فاطمی روبروی خبرگزاری ایر..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار فاطمی سند تجاری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی نبش میدان فاط..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

فاطمی تقاطع فاطمی و کاج پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی روبروی پارک لاله جنب هتل ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه فاطمی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی روبروی کاج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز اسپلیت آب و برق

۱۰۰ مترزیرزمین جداگانه بفروش میرسد- ملکیت

فروش دفتر کار فاطمی سند تجاری دارای مغازه ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

فاطمی روبروی سازمان ..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه فاطمی ۴۰ متر بر: ۵ متر

فاطمی پاساژ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

۲۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۵۰ متردارای قدرالسهم

مغازه فاطمی ۲۱ متر بر: ۳ متر

فاطمی میدان گلها خ گلها تقاطع ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

دفتر کار فاطمی سند تجاری ۱۵۰ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

فاطمی روبروی مترو ج..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور باز سازی شده

۱۵ متر تابلو خور

مغازه فاطمی ۱۴ متر بر: ۱۴ متر

میدان فاطمی پاساژ هدیه جنب بیمارس..

قیمت کل: ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه فاطمی ۲۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

فاطمی زرتشت مرکز ت..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل

ارتفاع ۴ . ۵

مغازه فاطمی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان گلها خ مظفری خ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار فاطمی سند تجاری دارای مغازه ۲۰۵ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

فاطمی نرسیده به ولیعصر جنب قنادی توکلی فر پوشا..

قیمت کل: ۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

بالکن نصف محاسبه میشود

مغازه فاطمی ۱۵ متر بر: ۴ متر

فاطمی روبروی پارک لاله مرکزخرید ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی

خرید مغازه فاطمی

مغازه فاطمی ۱۵ متر بر: ۶ متر

فاطمی جنب پارکینگ بیمارستان سجاد پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز کامپیوتر

فروش مغازه فاطمی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فاطمی روبروی خبرگذاری ایرن..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده

مغازه فاطمی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی میدان گلها خ کاج جنوبی نبش فکور..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فاطمی میدان گلها کوی رادافزون جنب کب..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی پاساژ فاطمی..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

مغازه فاطمی ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فاطمی میدان گلها بلوار گلها خ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۲ متر انباری

خرید مغازه فاطمی ۹۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

فاطمی روبروی خ سازمان آب جنب..

قیمت کل: ۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲۰ متر حیاط خلوت که ۱ / ۴ محاسبه شده کلا ۱۰۳ متر

مغازه فاطمی ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فاطمی ضلع جنوب شرقی میدان فاطمی پل..

قیمت کل: ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه فاطمی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فاطمی ضلع شمال میدان ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

مغازه فاطمی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میدان فاطمی نرسیده به خ ولیع..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر

مغازه فاطمی ۴۷ متر بر: ۱۳ متر

فاطمی غربی جنب سفارت پاکستان خ اعت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۴۷ متر انباری که در قیمت محاسبه نمیشود

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در فاطمی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در فاطمی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.