خرید کاربری تجاری در زرتشت

خرید مغازه زرتشت ۱۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

زرتشت جنب بیمارستان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه زرتشت ۳۴ متر بر: ۴ متر

زرتشت غربی نرسیده به دا..

قیمت کل: ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳۴ م بالکن

مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۹ متر

زرتشت غربی خ دائمی نبش کوی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه زرتشت ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

زرتشت بالاترازبیمارستان مهر پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز فروش با مستاجر آب و برق

۲ دهنه- ۲۰ متر زیرزمین تجاری

دفتر کار زرتشت سند تجاری ۲۶۱ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار زرتشت سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

زرتشت غربی خ کبکانی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

ملک و سرقفلی- ۱۲ پله به پائین

مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۹ متر

زرتشت غربی خ دائمی نبش ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار زرتشت دارای مغازه ۳۵ متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

زرتشت غربی خ دائمی نبش ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه زرتشت ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر زرتشت غربی ..

قیمت کل: ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه زرتشت ۱۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

زرتشت جنب بیمارستان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه زرتشت ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

زرتشت غربی بالاتراز بیمارستان ایرا..

قیمت کل: ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه زرتشت ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ولیعصر زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکس..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

شغل پارچه فروشی

مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

ولیعصر خ زرتشت غربی جنب بانک مه..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

//کمیسیون ۲ برابر//تخفیف

مغازه زرتشت ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ولیعصر زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکس..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

شغل پارچه فروشی

مغازه زرتشت ۲۷۱ متر طبقه: همکف بر: ۱ متر

ولیعصر زرتشت پ..

قیمت روز

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ملک و سرقفلی باشگاه بدنسازی

خرید مغازه زرتشت ۲۵ متر طبقه: اول

زرتشت غربی مجتمع ت..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه زرتشت ۲۷ متر

ولیعصر خ زرتشت غربی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

حرارت مرکزی- ملکیت

دفتر کار زرتشت سند تجاری دارای مغازه ۱۳۵ متر ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲۵ متر انباری-بر و ارتفاع نمیداند

باشگاه زرتشت دارای مغازه ۲۷۱ متر طبقه: زیرهمکف

زرتشت غربی بعد از بیمارست..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

باشگاه ورزشی- ۷۰ درصد سند تجاری دارد مابقی سند تویدی است

دفتر کار زرتشت سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: همکف قدیمی

ولیعصر زرتشت غربی خ کبکا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

فروش مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

ولیعصر خ زرتشت غربی جنب بانک مه..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

//کمیسیون ۲ برابر

معاوضه / فروش مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

زرتشت غربی خ دائمی نبش ک ملکی پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه زرتشت ۲۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

زرتشت مرکز تجا..

قیمت روز

امکانات: گاز فن کوئل

ملک و سرقفلی

مغازه زرتشت ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر زرتشت غربی م..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

زرتشت غربی جنب بانک مهر ا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

کمیسیون ۲ برابر

خرید باشگاه زرتشت دارای مغازه ۲۷۱ متر طبقه: زیرهمکف

ولیعصر زرتشت غربی بعد از بیمار..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

باشگاه ورزشی- ۷۰ درصد سند تجاری دارد مابقی سند تویدی است

مغازه زرتشت ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

زرتشت نرسیده به فاطمی نبش ..

قیمت کل: ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز بلور کریستال

مغازه زرتشت ۲۷۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

ولیعصر زرتشت غربی بعد از بیمار..

قیمت کل: ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

باشگاه ورزشی- ۷۰ درصد سند تجاری دارد مابقی سند تویدی است-بازسازی شده

مغازه زرتشت ۴۰ متر بر: ۴ متر

ولیعصر چهارراه زرتشت ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه زرتشت ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکسان..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

شغل پارچه فروشی-ملک و سرقفلی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در زرتشت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در زرتشت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.