خرید کاربری تجاری در زرتشت

خرید مغازه زرتشت ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت کل: ۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲۵ متر انباری

مغازه زرتشت ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

زرتشت غربی مجتمع تجاری ک..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب آرایشگاه

مغازه زرتشت ۷۷ متر

زرتشت غربی خ علیرضا دائمی نبش خ ش..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده

۳ دهنه-آژانس تاکسی سرویس-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار زرتشت سند تجاری ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۳۵

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۲۵

قیمت کل: ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

۱۲۵ متر انباری

مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

زرتشت غربی جنب بانک مهر ا..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه زرتشت ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

زرتشت غربی مجتمع تجاری ک..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب آرایشگاه

مغازه زرتشت ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

زرتشت غربی نرسیده به دا..

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۳۴ متر بالکن نصف محاسبه میشود کلا ۵۱ متر

مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۹ متر

زرتشت خ شهید دائمی ..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای جواز خیاطی

مغازه زرتشت ۱۳۵ متر طبقه: زیر همکف

خ زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲۵ متر انباری

دفتر کار زرتشت دارای مغازه ۱۲۶ متر طبقه: همکف ۷ ساله

زرتشت جنب بیمارستان ..

قیمت کل: ۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه زرتشت ۳۴ متر بر: ۴ متر

زرتشت غربی نرسیده به دا..

قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

۳۴ م بالکن

مغازه زرتشت ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

زرتشت پاسا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۹,۰۵۱,۰۰۰ ت

آرایشگاه زرتشت دارای مغازه ۲۵ متر طبقه: اول

زرتشت غربی مجتمع تجاری ک..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مناسب آرایشگاه

مغازه زرتشت ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت کل: ۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲۵ متر انباری

مغازه زرتشت ۴۸ متر طبقه: همکف

ولیعصر بین زرتشت وفاطمی پلاک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

خرید دفتر کار زرتشت سند تجاری ۲۶۱ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مغازه زرتشت ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکسان..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

شغل پارچه فروشی

مغازه زرتشت ۱۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

زرتشت جنب بیمارستان ..

قیمت کل: ۲۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه زرتشت ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

زرتشت غربی مجتمع تجاری ک..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب آرایشگاه

مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۹ متر

زرتشت غربی خ دائمی نبش ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۹ متر

زرتشت خ شهید دائمی نبش خ ملکی پل..

قیمت کل: ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای جواز خیاطی

مغازه زرتشت ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت کل: ۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲۵ متر انباری

مغازه زرتشت ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

زرتشت بالاترازبیمارستان مهر پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز فروش با مستاجر آب و برق

۲ دهنه- ۲۰ متر زیرزمین تجاری

خرید مغازه زرتشت

دفتر کار زرتشت سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

زرتشت غربی خ کبکانی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

ملک و سرقفلی- ۱۲ پله به پائین

مغازه زرتشت ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت کل: ۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲۵ متر انباری

خرید مغازه زرتشت ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

زرتشت غربی مجتمع تجاری ک..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب آرایشگاه

مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۹ متر

زرتشت خ شهید دائمی ..

قیمت روز

دارای جواز خیاطی

مغازه زرتشت ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

زرتشت پاسا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۹,۰۵۱,۰۰۰ ت

مغازه زرتشت ۳۴ متر بر: ۴ متر

زرتشت غربی نرسیده به دائ..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳۴ م بالکن

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در زرتشت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در زرتشت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.