خرید کاربری تجاری در زرتشت

خرید مغازه زرتشت ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت کل: ۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲۵ متر انباری

مغازه زرتشت ۴۸ متر طبقه: همکف

ولیعصر بین زرتشت وفاطمی پلاک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

مغازه زرتشت ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

زرتشت غربی نرسیده به دا..

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۳۴ متر بالکن نصف محاسبه میشود کلا ۵۱ متر-ملک و سرقفلی

دفتر کار زرتشت سند تجاری ۲۶۱ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مغازه زرتشت ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکسان..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

شغل پارچه فروشی

خرید مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

زرتشت غربی جنب بانک مهر ا..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه زرتشت ۱۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

زرتشت جنب بیمارستان ..

قیمت کل: ۲۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه زرتشت ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

زرتشت غربی مجتمع تجاری ک..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب آرایشگاه

مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۹ متر

زرتشت غربی خ دائمی نبش ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۹ متر

زرتشت خ شهید دائمی نبش خ ملکی پل..

قیمت کل: ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای جواز خیاطی

فروش مغازه زرتشت ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت کل: ۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲۵ متر انباری

مغازه زرتشت ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

زرتشت بالاترازبیمارستان مهر پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز فروش با مستاجر آب و برق

۲ دهنه- ۲۰ متر زیرزمین تجاری

خرید مغازه زرتشت

دفتر کار زرتشت سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

زرتشت غربی خ کبکانی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

ملک و سرقفلی- ۱۲ پله به پائین

مغازه زرتشت ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت کل: ۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲۵ متر انباری

مغازه زرتشت ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

زرتشت غربی مجتمع تجاری ک..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب آرایشگاه

خرید مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۹ متر

زرتشت خ شهید دائمی ..

قیمت روز

دارای جواز خیاطی

مغازه زرتشت ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

زرتشت پاسا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۹,۰۵۱,۰۰۰ ت

مغازه زرتشت ۳۴ متر بر: ۴ متر

زرتشت غربی نرسیده به دائ..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳۴ م بالکن

مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

ولیعصر خ زرتشت غربی جنب بانک مه..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

//کمیسیون ۲ برابر/

مغازه زرتشت ۳۴ متر بر: ۴ متر

زرتشت غربی نرسیده به دا..

قیمت کل: ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳۴ م بالکن

فروش مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۹ متر

زرتشت غربی خ دائمی نبش کوی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه زرتشت ۳۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۹ متر

زرتشت غربی خ دائمی نبش ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار زرتشت دارای مغازه ۳۵ متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

زرتشت غربی خ دائمی نبش ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه زرتشت ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر زرتشت غربی ..

قیمت کل: ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه زرتشت ۱۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

زرتشت جنب بیمارستان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه زرتشت ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

زرتشت غربی بالاتراز بیمارستان ایرا..

قیمت کل: ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه زرتشت ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ولیعصر زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکس..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

شغل پارچه فروشی

مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

ولیعصر خ زرتشت غربی جنب بانک مه..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

//کمیسیون ۲ برابر//تخفیف

مغازه زرتشت ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ولیعصر زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکس..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

شغل پارچه فروشی

مغازه زرتشت ۲۷۱ متر طبقه: همکف بر: ۱ متر

ولیعصر زرتشت پ..

قیمت روز

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ملک و سرقفلی باشگاه بدنسازی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در زرتشت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در زرتشت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.