خرید کاربری تجاری در جمال زاده

خرید مغازه جمال زاده ۱۶۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

جمالزاده شمالی بین نصرت و ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

شغل جواز رویه کوبی مبل

رستوران جمال زاده ۱۶۰ متر طبقه: همکف

جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز نبش چها..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

جواز رستوارن با لوازم- یک دهنه-سرقفلی و ملیکت

رستوران جمال زاده دارای مغازه ۸۵ متر طبقه: همکف

جمالزاده شمالی بالاتراز نصرت چهارراه قصر رستور..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

جواز رستوران -یک دهنه فروش با ملکیت

مغازه جمال زاده ۵۸ متر بر: ۳ متر

جمالزاده جنوبی بن بست مهاجر پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

بازسازی شده ارتفاع ۲ . ۸ متر ملک و سرقفلی

مغازه جمال زاده ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۱۵ متر

جمالزاده شمالی پاساژ جما..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه جمال زاده ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جمالزاده شمالی نرسیده به چهاررا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

دفتر کار جمال زاده سند تجاری ۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

جمالزاده شمالی بالاتر از باقری خان جنب دارو..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

آپارتمان جمال زاده دارای مغازه ۳۰ متر طبقه: همکف قدیمی

جمالزاده جنوبی خ چنگیزی خ زری..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه جمال زاده ۵۱ متر طبقه: همکف

جمالزاده شمالی بین فصرت و نصرت نبش کوی یزدان ش..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه جمال زاده ۱۶۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

جمالزاده شمالی بین نصرت و ..

قیمت کل: ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شغل جواز رویه کوبی مبل

فروش مغازه جمال زاده ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جمالزاده شمالی نبش چهارراه پاساژ ج..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز

سرقفلی و ملکیت- ۱ / ۲۵۰ میلیارد سندی

مغازه جمال زاده ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۱۵ متر

جمالزاده شمالی پاساژ جما..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جمال زاده ۳۰ متر بر: ۵ متر

جمالزاده شمالی نبش خ فرصت پلا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جمال زاده ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

جمالزاده شمالی بین فرصت و نصرت نبش یزدان شنا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه جمال زاده ۴۰ متر طبقه: همکف

جمالزاده شمالی بالاتراز سه راه باقرخان روبروی دار..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه جمال زاده ۱۶۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

جمالزاده شمالی بین نصرت و ..

قیمت کل: ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شغل جواز رویه کوبی مبل

مستغلات جمال زاده دفتر کار سنداداری-تجاری ۳ ط زیربنای کل: ۱,۵۰۰م قدیمی

جمالزاده شمالی نبش چهارراه ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز روف گاردن

اطلاع دقیق نداشتند- ۱۶ باب تجاری

مغازه جمال زاده ۱۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

جمالزاده شمالی نبش ۴ راه ق..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۸,۹۷۸,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فن کوئل

۲ پارکینگ اختصاصی

مغازه جمال زاده ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۱۵ متر

جمالزاده شمالی پاساژ جما..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه جمال زاده ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز روبر..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

فروش رستوران جمال زاده دارای مغازه ۸۵ متر طبقه: همکف

جمالزاده شمالی بالاتراز نصرت چهارراه قصر رستور..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

جواز رستوران -یک دهنه فروش با ملکیت

مغازه جمال زاده بر: ۳ متر

جمالزاده جنوبی نرسیده به جمهوری پل..

طبقه: اول زیربنا: ۲۶ قیمت کل: ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۲۸ قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جمال زاده ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

جمالزاده شمالی تقاطع آزادی ساختمان..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

یک دهنه

مغازه جمال زاده ۳۵ متر طبقه: همکف

جمالزاده شمالی نبش فرصت پلاک..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه جمال زاده ۱۶۲ متر طبقه: زیرهمکف

جمالزاده شمالی بین فرصت و ..

قیمت کل: ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

درحال حاضر جواز رویه کوبی مبل- کاربری صنعتی

خرید مغازه جمال زاده ۴۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جمالزاده جنوبی نرسیده به کوچه د..

قیمت کل: ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه جمال زاده ۷۰ متر طبقه: همکف

جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز روبر..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جمال زاده ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۱۵ متر

جمالزاده شمالی پاساژ جما..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جمال زاده ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جمالزاده جنوبی نرسیده به جمهوری پل..

متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در جمال زاده آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در جمال زاده شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.