خرید کاربری تجاری در بلوار کشاورز

خرید مغازه بلوار کشاورز ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار کشاورز بین کارگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

برق ۳ فاز/جوازاغذیه فروشی/مناسب هر شغلی

دفتر کار بلوار کشاورز سند تجاری ۲۳۶ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

بلوار کشاورز نبش جمالزاده شمالی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مناسب باشگاه و داروخانه و تصویربرداری

مغازه بلوار کشاورز ۸۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

بلوار کشاورز خ کبکان..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

دفتر کار بلوار کشاورز سند تجاری ۵۰ متر ۲۸ ساله

بلوار کشاورز جمالزاده روبروی آزمای..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار کشاورز ۲۳۶ متر بر: ۳ متر

بلوار کشاورز نبش جمالزاده شمالی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب باشگاه و داروخانه و تصویربرداری

خرید مغازه بلوار کشاورز ۸۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

بلوار کشاورز خ کبکان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت

دفتر کار بلوار کشاورز سند تجاری ۲۳۶ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

بلوار کشاورز نبش جمالزاده شمالی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مناسب باشگاه و داروخانه و تصویربرداری

دفتر کار بلوار کشاورز سند تجاری ۲۳۶ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

بلوار کشاورز نبش جمالزاده شمالی ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب باشگاه و داروخانه و تصویربرداری

مغازه بلوار کشاورز ۸۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

بلوار کشاورز خ کبکانیان پلاک..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۴,۸۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

مغازه بلوار کشاورز ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

بلوار کشاورز غربی روبروی سینما فلسطین پاس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار بلوار کشاورز سند تجاری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بلوارکشاورز خ فلسطین شمالی ساختم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار کشاورز ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوارکشاورز انتهای کشاورز خ قریب روبروی بیمارستان ک..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار کشاورز ۱۵ متر طبقه: همکف

بلوارکشاورز خ دکترقریب بالاترازچهارراه نصرت کف..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه بلوار کشاورز ۲۳۶ متر بر: ۳ متر

بلوار کشاورز نبش جمالزاده شمالی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مناسب باشگاه و داروخانه و تصویربرداری

مغازه بلوار کشاورز ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده ..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل عکاسی ۱۲ متر بالکن که درقیمت نصف محاسبه میشود کلا ۳۳ متر-سرقفلی

خرید مغازه بلوار کشاورز ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

بلوار کشاورز غربی روبروی سینما فلسطین پاس..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار کشاورز ۲۳۶ متر بر: ۳ متر

بلوار کشاورز نبش جمالزاده شمالی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مناسب باشگاه و داروخانه و تصویربرداری

مغازه بلوار کشاورز ۱۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوار کشاورز جنب بیمارستان پارس مج..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

۶۰ مترانباری- کافی شاپ فعال

دفتر کار بلوار کشاورز دارای مغازه ۲۳۶ متر طبقه: زیر همکف نوساز

بلوار کشاورز نبش جمالزاده رستوران ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۵۵۹,۰۰۰ ت

۳ انباری- ۱۵ متر دفترکار-با لوازم

مغازه بلوار کشاورز ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار کشاورز خ فلسطین شمالی نبش ک فرشید پلاک هنگام ب..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه بلوار کشاورز ۲۳۶ متر بر: ۳ متر

بلوار کشاورز نبش جمالزاده شمالی ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب باشگاه و داروخانه و تصویربرداری

مغازه بلوار کشاورز ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار کشاورز خ قریب روبروی بی..

قیمت روز

امکانات: گاز

دفتر کار بلوار کشاورز سند تجاری دارای مغازه ۲۳۶ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

بلوار کشاورز نبش جمالزاده رستوران ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه بلوار کشاورز ۲۳۶ متر بر: ۳ متر

بلوار کشاورز نبش جمالزاده شمالی ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مناسب باشگاه و داروخانه و تصویربرداری

مغازه بلوار کشاورز ۱۱۵ متر بر: ۵ متر

بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان جنب بانک ملت لواز..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

جوازوشغل لوازم خانگی

خرید مغازه بلوار کشاورز ۸۹ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار کشاورز خ کبکانی..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۲۶۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار کشاورز ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

بلوار کشاورز غربی روبروی سینما فلسطین پاس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار کشاورز ۲۳۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

بلوار کشاورز نبش جمالزاده رستوران ..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه بلوار کشاورز ۱۵ متر طبقه: همکف

بلوارکشاورز نرسیده به فاطمی بازارچه خوداشتغا..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار کشاورز ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل عکاسی ۱۲ متر بالکن که درقیمت نصف محاسبه میشود کلا ۳۳ متر-سرقفلی

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار کشاورز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار کشاورز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.