خرید کاربری تجاری در انقلاب

خرید مغازه انقلاب ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب ضلع جنوب شرقی م..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه انقلاب ۵۲ متر بر: ۱۳ متر

انقلاب نبش خ دوازدهم فروردین روبرو..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فن کوئل

دفتر کار انقلاب سند تجاری ۱۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

انقلاب نبش خ کرمی نو..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله پارتیشن

مغازه انقلاب ۱۰۶ متر طبقه: همکف بر: ۲۵ متر

انقلاب بالاتراز چهارراه نامجو نبش خ کرمی ن..

قیمت کل: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

جوازنمایشگاه اتومبیل

معاوضه / فروش مغازه انقلاب ۵۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف

انقلاب نرسیده به میدان فردوسی بین فرصت ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مناسب انبار تجاری

خرید مغازه انقلاب ۱۱ متر طبقه: زیر همکف بر: ۲ متر

انقلاب نبش خ جمالزاده پاسا..

قیمت کل: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فروش با مستاجر

ارتفاع ۳ متر ملک و سرقفلی -

مغازه انقلاب ۱۰۰ متر طبقه: همکف

انقلاب ضلع شمال غربی میدان انقلاب جنب..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

مغازه انقلاب ۲۲۰ متر طبقه: همکف

انقلاب ضلع جنوب غربی میدان جنب نان پار..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

با تجهیزات کامل تندیس افتخار از اتحادیه

مغازه انقلاب ۱۲۷ متر طبقه: همکف

انقلاب روبروی لاله زار ک..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

کارگاه تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار انقلاب سند تجاری ۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب بین کالج و ولیعصر جنب بانک ..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فروش مغازه انقلاب ۴۰ متر طبقه: همکف

انقلاب تقاطع خ دانشگا..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه انقلاب ۳۵ متر بر: ۳ متر

انقلاب چهارراه فلسطین جنوبی جنب با..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه انقلاب ۱۲۰ متر طبقه: ۴باب بر: ۱۲ متر

انقلاب نرسیده به چهارراه ولیع..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

انقلاب روبروی لاله زارنو ..

قیمت کل: ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه انقلاب ۶۰ متر بر: ۴ متر

انقلاب بین کارگر و جمالزاده روبرو..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار انقلاب سند تجاری ۱۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

انقلاب خ فخررازی خ شهدای ژاندارمری پ..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مناسب انبار- آب برق

مغازه انقلاب ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

انقلاب ضلع جنوب غربی میدان ان..

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میدان انقلاب نبش روان..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه انقلاب ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

میدان انقلاب نرسیده به خ آزادی..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

۴۰ متر بالکن

مغازه انقلاب ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب شمال غربی م انقلاب جنب..

قیمت کل: ۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه انقلاب ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

انقلاب ابتدای آزادی بازار بزرگ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

دو بر-قیمت پارکینگ در قیمت کلی محاسبه شده- ۱۱ متر ویترین

مغازه انقلاب ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب ضلع شمال غربی میدان جنب مسجد سید ال..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه انقلاب ۱۳۴ متر بر: ۵ متر

انقلاب بین خ حافظ و ولیعصربر خ ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه انقلاب ۶۰ متر طبقه: اول بر: ۸ متر

انقلاب روبروی دانشگاه تهران بین فروردین و فخررازی..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه انقلاب ۳۰۰ متر بر: ۱۰ متر

انقلاب چهارراه ولیعصر روبروی ..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

برق ۱۰۰ آمپر

خرید مغازه انقلاب ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

انقلاب بین چهارراه کالج و ولیعصر جنب بانک مسکن..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز فاقد آسانسور آب و برق

جواز تعمیرات الکترونیکی- یک دهنه- سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه انقلاب ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

انقلاب ضلع شمال غربی میدان پاسا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مستغلات انقلاب دفتر کار سند تجاری ۲ ط زیربنای کل: ۹۹م قدیمی

انقلاب نرسیده به جمالزاده شمالی جنب ک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه انقلاب ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

انقلاب نرسیده به میدان فردوسی م..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

دو نبش

مغازه انقلاب ۹۱ متر بر: ۶ متر

انقلاب بین خ اسکندری و قر..

قیمت کل: ۲۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۵۰ م بالکن

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.