خرید کاربری تجاری در انقلاب

خرید مغازه انقلاب ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

انقلاب روبروی دانشگاه تهران پاساژ فروزند..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۲,۲۲۲,۰۰۰ ت

خرید مغازه انقلاب

دفتر کار انقلاب کلنگی زمین: ۸۰۰ متر بر: ۲۱ متر

انقلاب روبروی درب دانشگاه خ فخر رازی خ وحید نظری جنب موسسه..

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۸ واحد حدودا ۱۰۰ متری-دارای موقعیت تجاری

انبار انقلاب ۱۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

انقلاب خ فخررازی خ شهدا..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

انقلاب بین چهارراه کالج و ولیعصر جنب بانک مسکن..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور آب و برق

جواز تعمیرات الکترونیکی- یک دهنه

مغازه انقلاب ۳۲ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

انقلاب بین کالج و ولیعصر جنب بانک ..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه انقلاب

خرید مغازه انقلاب ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

انقلاب روبروی خ راز..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه انقلاب ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

انقلاب ابتدای جمالزاده شمالی پل..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه انقلاب ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب جنب متروی امام حسین پاساژ ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۶۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب ضلع جنوبی شرقی م..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲۴ متر بالکن

مغازه انقلاب ۹۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

انقلاب ضلع شمال غربی میدان جنب ..

قیمت کل: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش مغازه انقلاب ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب روبروی دانشگاه تهران ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه انقلاب ۱۰۰ متر بر: ۶ متر

انقلاب ضلع شمالی میدان نبش ک علوی پ..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه انقلاب ۱۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

انقلاب خ ویلا نبش ک مر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۲۸ م بالکن

مغازه انقلاب ۶۰ متر طبقه: اول بر: ۸ متر

انقلاب روبروی دانشگاه تهران بین فروردین و فخررازی..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

مغازه انقلاب ۱۲ متر طبقه: همکف

میدان انقلاب ضلع جنوب شرقی پلاک..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه انقلاب ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

انقلاب ضلع جنوب غربی میدان ان..

قیمت کل: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

میدان انقلاب جنب ک جنتی بازا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه انقلاب ۱۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

میدان انقلاب ضلع شمال ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۹۲۳,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۴۴ متر بر: ۴ متر

انقلاب ۱۲ فروردین بعد از تقاطع..

قیمت کل: ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر-ملک و سرقفلی- ۲۴ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه شده در کل ۵۶ متر

مغازه انقلاب ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

انقلاب نرسیده به خ حافظ روبروی ..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده

معاوضه / فروش کلنگی انقلاب بدون جواز دارای مغازه زمین: ۳۰۴ متر بر: ۱۳ متر

انقلاب تقاطع ولیعصر..

قیمت کل: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای ۳ باب تجاری( ۵۰ متر)-دستور نقشه-پهنه s ۱۲۲ -

معاوضه / فروش مغازه انقلاب ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

انقلاب ضلع شمال غربی میدان پاسا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

در حال حاضر کتاب فروشی میباشد

مستغلات انقلاب دفتر کار سند تجاری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۱,۱۸۱م قدیمی

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج جنب ف..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۳ واحد ۱۶۰ ۲۰۰ ۳۰۰ م اداری و ۳۰۰ م تجاری ۲ باب مغازه ۱۱۱ متر باهم

مغازه انقلاب ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

انقلاب پاساژ نبوت و..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

جواز دفتر فنی

دفتر کار انقلاب دارای مغازه ۵۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب کوی مهرناز ساختمان..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده فلت

خرید مغازه انقلاب ۶۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

انقلاب استاد نجات ال..

قیمت کل: ۲۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز چیلر

مغازه انقلاب ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب روبروی خ بهار بین دروازه دو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۴۰ متر

انقلاب روبروی دانشگاه تهران کتابفروشی..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

انقلاب نرسیده به خ وصال شیرازی..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه انقلاب ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

انقلاب روبروی دانشگاه تهرن خ ۱۲ ..

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.