خرید کاربری تجاری در انقلاب

خرید مغازه انقلاب ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب مقابل خ بهار جنوبی جنب تعا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند تجاری ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب پل چوبی روبروی ایستگاه ا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور تابلو خور

۲۰ مترتابلوخور

مغازه انقلاب ۶۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

انقلاب استاد نجات ال..

قیمت کل: ۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه انقلاب ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

انقلاب ابتدای جمالزاده شمالی پل..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه انقلاب ۹۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

انقلاب ضلع شمال غربی میدان جنب ..

قیمت کل: ۲۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه انقلاب ۱۲۰ متر بر: ۱۲ متر

انقلاب نرسیده به چهارراه ولیع..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

انقلاب خ ابوریحان بعد از ۴ راه..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۳۵ متر بر: ۳ متر

انقلاب چهارراه فلسطین جنوبی جنب با..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه انقلاب ۷۵ متر بر: ۵ متر

انقلاب ویلا پایین تر از خ سمیه پلاک ۳۳ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ارتفاع ۵ . ۵ متر - ۳۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۹۰ متر - ملک و سرقفلی - بازسازی شده

مستغلات انقلاب دارای مغازه ۳ ط ۲ واحدی درکل ۶ واحد ۵۹۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۰۰م +۹۰م قدیمی

انقلاب نبش میدان کوی حسینعلی پور پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۱۹۰ متر تجاری-از طول بر و جهت ملک اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه انقلاب ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب روبروی دانشگاه تهران ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه انقلاب ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

انقلاب ضلع شمال غربی میدان انقلاب جنب..

قیمت کل: ۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب دارای مغازه ۵۶ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

انقلاب خ دکتر قریب چهارراه..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۹,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه انقلاب ۴۴ متر بر: ۴ متر

انقلاب ۱۲ فروردین بعد از تقاطع..

قیمت روز

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر-ملک و سرقفلی- ۲۴ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه شده در کل ۵۶ متر

مغازه انقلاب ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب ضلع شمال غربی میدان جنب مسجد سیدالشهدا ب..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مستغلات انقلاب تفکیک نشده دارای مغازه ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد زیربنای کل: ۲,۴۶۰م قدیمی

انقلاب ابتدا خ استاد نجات ..

قیمت کل: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۲ بر- ۷۶۰ متر تجاری-دستور نقشه ۸ طبقه تجاری

مغازه انقلاب ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

انقلاب ابتدای بهار جنوبی مجتمع اداری ت..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

انقلاب جنب سینما مر..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۱,۲۱۲,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه انقلاب ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه انقلاب ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

انقلاب روبروی دانشگاه تهران پاساژ فروزند..

قیمت روز

خرید مغازه انقلاب

فروش مغازه انقلاب ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب شمال غربی م انقلاب جنب..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه انقلاب ۶۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

انقلاب ضلع جنوبی شرقی م..

قیمت کل: ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲۴ متر بالکن

مغازه انقلاب ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

انقلاب خ اردیبهشت ساختمان ار..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه انقلاب ۶۰ متر طبقه: اول بر: ۸ متر

انقلاب روبروی دانشگاه تهران بین فروردین و فخررازی..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

معاوضه / فروش مغازه انقلاب ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

انقلاب ضلع شمال غربی میدان پاسا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۳,۳۳۳,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه انقلاب ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

انقلاب خ روشندلان طباخی روشندلان پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ

۲ بر-کلیدی

مغازه انقلاب ۶۰ متر طبقه: اول

انقلاب نرسیده به میدان فردوسی پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

اطلاع نداشتند

مغازه انقلاب ۳۰ متر بر: ۳ متر

انقلاب نرسیده به ۴ راه کالج جنب بانک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز چاپخانه - ۱۰ متر بالکن که در قیمت کلی محاسبه شده- بازدید با هماهنگی

مغازه انقلاب ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

انقلاب بین چهارراه کالج و ولیعصر جنب بانک مسکن..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور آب و برق

جواز تعمیرات الکترونیکی- یک دهنه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.