خرید کاربری تجاری در آرژانتین

خرید مغازه آرژانتین ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

آرژانتین نبش میدا..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶۱,۹۰۴,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه آرژانتین ۲۸ متر طبقه: همکف

آرژانتین خ الوند پاساژ به..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۶,۴۲۸,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه آرژانتین

مغازه آرژانتین ۳۶ متر بر: ۴ متر

آرژانتین ضلع شمال غربی ابتدای خ..

قیمت کل: ۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳ متر بالکن که محاسبه نمی شود

مغازه آرژانتین ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آرژانتین خ الون..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

مغازه آرژانتین ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

آرژانتین خ زاگرس روبروی..

قیمت کل: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه آرژانتین ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میدان آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه آرژانتین ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

آرژانتین خ عماد مجتمع ت..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ت.ت/ ۲ باب تجاری ۱۸ و ۱۶ متری

مغازه آرژانتین ۳۴ متر طبقه: درکل بر: ۱۵ متر

آرژانتین خ عماد مجتمع ت..

قیمت روز

امکانات: گاز

۲ باب ۱۸ و ۱۶ متری

مغازه آرژانتین ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان مر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه آرژانتین ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

آرژانتین خ عماد مجتمع ت..

قیمت روز

امکانات: گاز

۲ باب تجاری ۱۸ و ۱۶ متری

فروش مغازه آرژانتین ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آرژانتین خ الون..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

مغازه آرژانتین ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

آرژانتین خ زاگرس روبروی کانون وکلا پ..

قیمت کل: ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه آرژانتین ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آرژانتین خ زاگرس روبروی کانون وکلا پ..

قیمت کل: ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه آرژانتین ۳۰ متر بر: ۸ متر

میدان آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه آرژانتین ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آرژانتین نبش خ الوند پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه-جواز آزاد-ملکیت-اطلاع دقیق نداشتند-سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه آرژانتین بر: ۱۵ متر

آرژانتین خ عماد مجتمع ت..

زیربنا: ۱۶

زیربنا: ۱۸

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت یکجا

امکانات: آب و برق

مغازه آرژانتین ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان مر..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

دارای ۱۶ متر بالکن

مغازه آرژانتین ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان مر..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه آرژانتین بر: ۱۵ متر

آرژانتین خ عماد مجتمع ت..

زیربنا: ۱۸

زیربنا: ۱۶

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت یکجا

امکانات: آب و برق

مغازه آرژانتین ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آرژانتین نبش خ الوند پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه-جواز آزاد-ملکیت-اطلاع دقیق نداشتند-سرقفلی و ملکیت

فروش مغازه آرژانتین ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آرژانتین ابتدای خ بی..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

سرقفلی و ملکیت

مغازه آرژانتین ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان مر..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر فن کوئل

مغازه آرژانتین ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

آرژانتین الون..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دو دهنه - جوازازاد

مغازه آرژانتین ۱۵ متر بر: ۴ متر

آرژانتین خ الون..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه آرژانتین ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان مر..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه آرژانتین

خرید مغازه آرژانتین ۱۲۹ متر بر: ۱۰ متر

آرژانتین زاگرس روبروی کانون وکلا پ..

قیمت کل: ۱۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه آرژانتین ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آرژانتین مرکز خرید آف..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آرژانتین ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آرژانتین مرکز خرید آفر..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در آرژانتین آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در آرژانتین شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.