خرید کاربری تجاری در پاسداران

خرید مغازه پاسداران ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران خ سروستان یکم روبروی پارک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور برق 3 فاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار پاسداران سند تجاری ۳۰ متر طبقه: دوم ۳۰ ساله

پاسداران روبروی گلستا..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

مغازه پاسداران ۲۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

پاسداران گلستان پنج..

قیمت کل: ۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پاسداران ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران شمالی روبروی بانک انصار جنب پم..

قیمت روز

امکانات: گاز

سرقفلی

مغازه پاسداران ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران نبش حجت سوری مرکزی خرید پ..

قیمت کل: ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید مغازه پاسداران ۲۸۱ متر طبقه: همکف بر: ۶۰ متر

پاسداران خ گل نبی نبش ناطق..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۱۵ پارکینگ

مغازه پاسداران ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

پاسداران بوستان دوم گیلان غربی پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر

درحال حاضر رستوران- ۱۲ پارکینگ

مغازه پاسداران ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

پاسداران روبروی گلستان هفتم نبش ..

قیمت کل: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ بر-بردیگر ۱۳ متر-دارای جوازفست فود

خرید مغازه پاسداران

مغازه پاسداران ۷۵ متر بر: ۵ متر

پاسداران نگارستان چه..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه پاسداران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پاسداران بین میدان فرمانیه و پاسد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملک وسرقفلی

فروش مغازه پاسداران ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پاسداران روبروی گلستان ششم و..

قیمت کل: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملکیت و سرقفلی

مغازه پاسداران ۳۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۱ متر

پاسداران نرسیده به بوستان دوم (گیلان) ..

قیمت کل: ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور برق 3 فاز

جواز آزاد - ۲ بر

معاوضه / فروش مغازه پاسداران ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پاسداران شمالی نرسیده به سه راه اقدسیه روبروی دبی..

قیمت کل: ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه با کلنگی

مغازه پاسداران ۱۵۳ متر طبقه: همکف بر: ۲۵ متر

پاسداران پشت پمپ بنزین روبروی بهس..

قیمت کل: ۴۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر فن کوئل اسپلیت آب و برق

۴ دهنه- فروش با مستاجر

مغازه پاسداران ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران خ نگارستان ه..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دارای ۵ متر بالکن

خرید مغازه پاسداران ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

پاسداران روبروی بوستان پ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر اسپلیت

مغازه پاسداران ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران خ کشوری بالاتر از میدان فرخی یزدی ج..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر آب و برق

مغازه پاسداران ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

پاسداران شمالی نرسیده به کوهستان یازدهم پ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز خرازی

مغازه پاسداران ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

پاسداران بر..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

مغازه پاسداران ۸۳ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پاسداران ابتدای دولت جنب بانک..

قیمت کل: ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه پاسداران ۱۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

پاسداران شمالی سه راه اقد..

قیمت کل: ۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران سروستان یکم پلاک ..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه پاسداران ۱۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

پاسداران گل نبی خ زمرد نبش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه با کلنگی

مغازه پاسداران بر: ۱۴ متر

پاسداران بوستان دهم پاید..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۴۸

زیربنا: ۱۶۸

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پاسداران شمالی پایین تر از ۳ راه اقدسیه جنب ..

قیمت کل: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر فن کوئل

۱۴ متر ک در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۱۴۷ متر

خرید مغازه پاسداران ۲۳۰ متر بر: ۲۰ متر

پاسداران خ امیر ابراهیمی روبروی بوستان سو..

قیمت کل: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۱۳۴ متر طبقه: اول بر: ۲۷ متر

پاسداران نبش نگارستان پنجم پلاک ۱۳۴ طبقه فوقانی بانک ص..

قیمت کل: ۲۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه پاسداران ۲۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

پاسداران خ اسلامی نبش گلستان دوم پ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پاسداران ۴۰۰ متر طبقه: همکف

پاسداران بوستان دوم نبش شرقی خ گیلان و فرخی یز..

قیمت کل: ۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پاسداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پاسداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.