خرید کاربری تجاری در پاسداران

خرید مغازه پاسداران ۳۳ متر طبقه: همکف

پاسداران سروستان یکم م..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پاسداران ۲۳۰ متر بر: ۲۰ متر

پاسداران خ امیر ابراهیمی روبروی بوستان سو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پاسداران میدان احتشامیه پا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

طلافروشی فعال

مغازه پاسداران ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران خ کشوری بعد از میدان فرخی یزدی ج..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر آب و برق

مغازه پاسداران ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

پاسداران نگارستان دوم خ مسجد جامع ..

قیمت کل: ۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پاسداران ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران شمالی روبروی بانک انصار جنب پم..

قیمت روز

امکانات: گاز

سرقفلی

مغازه پاسداران ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پاسداران شمالی پایین تر از سه راه اقدسیه جنب..

قیمت کل: ۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر فن کوئل

۱۴ متر بالکن در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۱۴۷ متر

مغازه پاسداران ۲۳۰ متر بر: ۱۱ متر

پاسداران بوستان ۲ خ گیلان پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۹ پارکینگ

مغازه پاسداران ۴۰۰ متر طبقه: همکف

پاسداران بوستان دوم نبش شرقی خ گیلان و فرخی یز..

قیمت کل: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پاسداران ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران خ داووداسلامی ج..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: برق 3 فاز آب و برق

دارای قدرالسهم

فروش مغازه پاسداران ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

پاسداران بوستان دهم نبش پای..

قیمت کل: ۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۱۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲۵ متر

پاسداران پشت پمپ بنزین روبروی بهس..

قیمت کل: ۴۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر فن کوئل اسپلیت آب و برق

۴ دهنه- فروش با مستاجر- قیمت پاسیو یک سوم محاسبه میشود

مغازه پاسداران ۲۸ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

پاسداران روبروی بوستان ششم بر..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۴,۲۸۵,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز پکیج

جواز و شغل خدمات کامپیوتری فعال

مغازه پاسداران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پاسداران بین میدان فرمانیه و پاسد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملک وسرقفلی

مغازه پاسداران ۱۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

پاسداران شمالی سه راه اقد..

قیمت کل: ۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پاسداران ۷۰ متر بر: ۱۲ متر

پاسداران نبش چهارراه د..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه پاسداران ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران خ کشوری بالاتر از میدان فرخی یزدی ج..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر آب و برق

مغازه پاسداران ۲۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

پاسداران خ پایدار فرد پلاک..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

۸ پارکینگ

مغازه پاسداران ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران خ سروستان یکم روبروی پارک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور برق 3 فاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه پاسداران ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

پاسداران شمالی پایین تر از سه راه..

قیمت کل: ۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه پاسداران ۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پاسداران خ گل نب..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پاسداران ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

پاسداران شمالی نرسیده به اقدسیه روبروی پم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دو نبش-ملک سرقفلی

مغازه پاسداران ۱۳۴ متر طبقه: اول بر: ۲۷ متر

پاسداران نبش نگارستان پنجم پلاک ۱۳۴ طبقه ..

قیمت کل: ۲۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه پاسداران ۲۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

پاسداران خ اسلامی نبش گلستان دوم پ..

قیمت روز

امکانات: گاز فروش با مستاجر آب و برق

مغازه پاسداران ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پاسداران نبش نیستان نهم جنب کباب..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه پاسداران ۹۶ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پاسداران بهارستان سوم خ قیا..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

تهیه غذا فعال

مغازه پاسداران ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران نگارستان دوم پلاک..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

کرکره برقی

مغازه پاسداران ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران سروستان ۴ پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز

۴ متر بالکن غیرسندی-ملک و سرقفلی

مغازه پاسداران ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران فرخی یز..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه پاسداران ۳۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۱ متر

پاسداران نرسیده به بوستان دوم (گیلان) ..

قیمت کل: ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور برق 3 فاز

جواز آزاد - ۲ بر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پاسداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پاسداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.