خرید کاربری تجاری در پاسداران

خرید مغازه پاسداران ۲۰۰ متر طبقه: همکف

پاسداران بالاترازچهارراه فرمانیه روبروی پمپ بنزین صاحب..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک اتاق استراحت- ۱۲ پارکینگ

مغازه پاسداران ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پاسداران روبروی بوستان هفتم مرک..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پاسداران ۱۶۷ متر بر: ۳۰ متر

پاسداران خ گل نبی خ زمرد نب..

قیمت کل: ۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه پاسداران ۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پاسداران خ گل نب..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پاسداران ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

پاسداران خ بوستان هفت..

قیمت کل: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

۱۲ پارکینگ-آماده تحویل

خرید مغازه پاسداران ۴۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پاسداران خ گیلان تقاطع خ فرخی یزدی پ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه پاسداران ۲۳۰ متر بر: ۱۱ متر

پاسداران بوستان ۲ خ گیلان پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۹ پارکینگ

مغازه پاسداران ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران شمالی روبروی بانک انصار جنب پم..

قیمت کل: ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه پاسداران ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

پاسداران نگارستان دوم خ مسجد جامع ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

دفتر کار پاسداران سند تجاری ۳۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

پاسداران روبروی گلستا..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار پاسداران سند تجاری ۳۰ متر طبقه: اول قدیمی

پاسداران روبروی گلستا..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۰ متر انبار تجاری

مغازه پاسداران ۱۳۴ متر طبقه: اول بر: ۲۷ متر

پاسداران نبش نگارستان پنجم پلاک ۱۳۴ طبقه ..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه پاسداران ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۵ متر

پاسداران نبش خ گل ن..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲۵۰ مترروف گاردن

مغازه پاسداران ۹۶ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پاسداران بهارستان سوم خ قیا..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

تهیه غذا فعال

مغازه پاسداران ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پاسداران شمالی پایین تر از سه راه اقدسیه جنب..

قیمت کل: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر فن کوئل

۱۴ متر بالکن در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۱۴۷ متر

خرید مغازه پاسداران ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران خ کشوری بالاتر از میدان فرخی یزدی ج..

قیمت روز

امکانات: کولر آب و برق

مغازه پاسداران ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پاسداران خ دشتستان ششم پلاک..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه پاسداران ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پاسداران روبروی بوستان پنجم بر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز وسایل ورزشی

مغازه پاسداران ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

پاسداران بوستان دهم نبش پای..

قیمت کل: ۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۱۲۸ متر

پاسداران شمالی پایین ترازسه ر..

قیمت کل: ۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر پکیج

فروش مغازه پاسداران ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

پاسداران بین بوستان سوم وچهارم پل..

قیمت کل: ۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پاسداران ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران خ داووداسلامی ج..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: برق 3 فاز آب و برق

دارای قدرالسهم

مغازه پاسداران ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پاسداران میدان احتشامیه پا..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

طلافروشی فعال

مغازه پاسداران ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پاسداران روبروی گلستان ششم و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملکیت و سرقفلی

مغازه پاسداران ۲۰ متر بر: ۴ متر

پاسداران شمالی نرسیده به کوهستان ۱۱ پاس..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فن کوئل پکیج

ملک و سرقفلی

خرید دفتر کار پاسداران سند تجاری دارای مغازه ۳۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

پاسداران روبروی گلستا..

قیمت کل: ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۴۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴۰ متر

پاسداران نبش بوستان دهم پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز تابلو خور

دارای جواز رستوران

مغازه پاسداران ۱۶۰ متر

پاسداران روبروی گلستان هفتم نبش..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۹۵ متر طبقه: اول بر: ۸ متر

پاسداران بین نگارستان ششم وهفتم پل..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه پاسداران ۳۰۰ متر طبقه: همکف

پاسداران خ داوود اسلامی بوستان ۲ ک گل..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی ۱۷۰ متر انباری ۳ پارکینگ که در قیمت کلی محاسبه شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پاسداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پاسداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.