خرید کاربری تجاری در پاسداران

خرید مغازه پاسداران ۳۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

پاسداران شمالی بالاتر از چهارراه فرمانی..

قیمت کل: ۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مغازه پاسداران ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پاسداران شمالی نرسیده به سه راه اقدسیه روبروی دبی..

قیمت کل: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه با کلنگی

مغازه پاسداران ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پاسداران میدان احتشامیه پا..

قیمت کل: ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

طلافروشی فعال

خرید مغازه پاسداران

مغازه پاسداران ۳۸ متر طبقه: اول

پاسداران نرسیده به چهارراه فرمانیه کوچه نارنجستا چه..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

دارای برق-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه پاسداران ۱۶۰ متر

پاسداران روبروی گلستان هفتم نبش..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پاسداران ۹۶ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پاسداران بهارستان سوم خ قیا..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

تهیه غذا فعال

مغازه پاسداران ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

پاسداران خ گلستان پنجم پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پاسداران ۲۶۰ متر

پاسداران نبش دشستان پنجم پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پاسداران ۱۵ متر طبقه: همکف

پاسداران تقاطع فرمانیه نبش کوهستان یازدهم مرک..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۵ متربالکن غیرسندی- درحال حاضر پوشاک

مغازه پاسداران ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پاسداران خ دشتستان ششم پلاک..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

فروش مغازه پاسداران ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

پاسداران بوستان دهم نبش پای..

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه پاسداران ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

پاسداران شمالی نرسیده به اقدسیه روبروی پم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دو نبش-ملک و سرقفلی

مغازه پاسداران ۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پاسداران خ گل نب..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پاسداران ۲۳۰ متر بر: ۱۱ متر

پاسداران بوستان ۲ خ گیلان پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۹ پارکینگ

مغازه پاسداران ۳۰۰ متر طبقه: همکف

پاسداران خ داوود اسلامی بوستان ۲ ک گل..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی ۱۷۰ متر انباری ۳ پارکینگ که در قیمت کلی محاسبه شده

خرید مغازه پاسداران ۱۶۷ متر بر: ۳۰ متر

پاسداران خ گل نبی خ زمرد نب..

قیمت کل: ۵۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۴۴ متر بر: ۹ متر

پاسداران روبروی نیستان ش..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز ورزشی-تجمیع دو مغازه ۱۷ / ۵ و ۲۶ / ۵ متری

مغازه پاسداران ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران خ سروستان یکم روبروی پارک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور برق 3 فاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه پاسداران ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پاسداران روبروی گلستان ششم و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملکیت و سرقفلی

مغازه پاسداران ۳۰ متر طبقه: اول

پاسداران روبروی گلستا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه پاسداران ۲۸ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

پاسداران روبروی بوستان ششم بر..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

مغازه پاسداران ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

پاسداران نگارستان دوم خ مسجد جامع ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

پاسداران نرسیده به چهارراه فرمانیه مرکز خ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: پکیج برق 3 فاز

چند پله به پایین

دفتر کار پاسداران سند تجاری ۳۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

پاسداران روبروی گلستان ۶ پلاک یک ( طبقه..

قیمت کل: ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پاسداران ۹۵ متر طبقه: اول بر: ۸ متر

پاسداران بین نگارستان ششم وهفتم پل..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

خرید مغازه پاسداران ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پاسداران شمالی پایین تر از سه راه اقدسیه جنب..

قیمت کل: ۶۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر فن کوئل

۱۴ متر بالکن در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۱۴۷ متر

مغازه پاسداران ۲۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

پاسداران شمالی نرسیده به کوهستان ۱۱ پاس..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فن کوئل پکیج

مغازه پاسداران ۱۲۸ متر

پاسداران شمالی پایین ترازسه ر..

قیمت کل: ۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر پکیج

مغازه پاسداران ۸۲ متر بر: ۴ متر

پاسداران خ سروستان یکم روبروی پار..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۱۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲۵ متر

پاسداران پشت پمپ بنزین روبروی بهس..

قیمت کل: ۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر فن کوئل اسپلیت آب و برق

۴ دهنه- فروش با مستاجر- قیمت پاسیو یک سوم محاسبه میشود

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پاسداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پاسداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.