خرید کاربری تجاری در پاسداران

خرید مغازه پاسداران بر: ۱۴ متر

پاسداران بوستان دهم پاید..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۴۸

زیربنا: ۱۶۸

قیمت روز

مغازه پاسداران ۲۸۱ متر طبقه: همکف بر: ۶۰ متر

پاسداران خ گل نبی نبش ناطق..

قیمت کل: ۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

۱۵ پارکینگ

مغازه پاسداران ۸۳ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پاسداران ابتدای دولت جنب بانک..

قیمت کل: ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پاسداران ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

پاسداران شمالی نرسیده به اقدسیه روبروی پم..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

دو نبش

مغازه پاسداران ۱۳۴ متر طبقه: اول بر: ۲۷ متر

پاسداران نبش نگارستان پنجم پلاک ۱۳۴ طبقه ..

قیمت کل: ۱۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

خرید مغازه پاسداران ۲۰ متر بر: ۳ متر

پاسداران خ کاشیها خ م..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت برق 3 فاز آب و برق

دارای لوازم فست فود فعال-هواکش صنعتی

مغازه پاسداران ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران نگارستان دوم خ مسجد پل..

قیمت کل: ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

۲ بر

مغازه پاسداران ۴۰۰ متر طبقه: همکف

پاسداران بوستان دوم نبش شرقی خ گیلان و فرخی یز..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار پاسداران سند تجاری ۳۰ متر طبقه: اول قدیمی

پاسداران روبروی گلستا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

پاسداران شمالی پایینتر از سه راه..

قیمت کل: ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه پاسداران ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

پاسداران روبروی بوستان پ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۲۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

پاسداران گلستان پنج..

قیمت کل: ۷۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پاسداران ۲۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

پاسداران خ گیلان نبش عراقی پلا..

قیمت روز

ملک و سرقفلی

مغازه پاسداران ۴۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پاسداران خ گیلان تقاطع خ فرخی یزدی پ..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه پاسداران ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پاسداران شمالی پایین تر از ۳ راه اقدسیه جنب ..

قیمت کل: ۵۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر فن کوئل

۱۴ متر ک در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۱۴۷ متر

خرید مغازه پاسداران ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

پاسداران روبروی بوستان پ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز وسایل ورزشی

رستوران پاسداران ۴۰۰ متر طبقه: همکف

پاسداران نبش بوستان دهم پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۲ کله-رستوران فعال

مغازه پاسداران ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران نبش سوری مرکز خ..

قیمت کل: ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

دفتر کار پاسداران سند تجاری ۳۳۰ متر طبقه: همکف نوساز

پاسداران نرسیده به بوستان دوم (گیلان) ..

قیمت کل: ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور برق 3 فاز

جواز آزاد - ۲ بر

مغازه پاسداران ۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران خ کشوری بعد از میدان فرخی یزدی ج..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر آب و برق

فروش مغازه پاسداران ۹۰ متر

پاسداران نگارستان..

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

مغازه پاسداران ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پاسداران خ نارنجستان هفتم جنب بر..

قیمت کل: ۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پاسداران ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پاسداران فرخی یز..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه پاسداران ۱۵۳ متر طبقه: همکف بر: ۲۵ متر

پاسداران پشت پمپ بنزین روبروی بهس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر فن کوئل اسپلیت آب و برق

۴ دهنه- فروش با مستاجر

مغازه پاسداران ۷۵ متر بر: ۵ متر

پاسداران نگارستان..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه پاسداران ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران خ سروستان یکم روبروی پارک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور برق 3 فاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه پاسداران ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پاسداران نرسیده به گل نبی پلا..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پاسداران ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

پاسداران شمالی نرسیده به کوهستان یازدهم پ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز خرازی

مغازه پاسداران ۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پاسداران خ گل نب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پاسداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پاسداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>