خرید کاربری تجاری در ولیعصر(ونک تا پارک وی)

خرید مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت بازار ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز پوشالک

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت نبش کوی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملکیت و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت بازار صفویه پ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز فن کوئل آب و برق

معاوضه با آپارتمان

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت بازار ص..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

۱۶ متربالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۲۴ متر

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت پلاک..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

۳۴ متر

خرید مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت بازار ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فن کوئل

بازدید با هماهنگی

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف

ولیعصرنبش میرداماد مرکز خرید اسکان پلاک..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

جوازآزاد-یک دهنه- ۸ پله به پائین-ازطول بر اطلاع نداشتند

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۳۷۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت ..

قیمت روز

در ۲ ورودی-اطلاع دقیق نداشتند-سرقفلی

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت بر..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر آب و برق

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت بر..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر

فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۴ متر

ولیعصر نبش میرداماد خرید ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت پلاک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پارک م..

قیمت روز

پایان کار معتبر

مستغلات ولیعصر(ونک تا پارک وی) دفتر کار سند تجاری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۱۲۰۰ متر - متراژها: ۳ * ۳۰۰م +۳۰۰م قدیمی

ولیعصر نرسیده به پل پارک وی جنب بانک مل..

قیمت کل: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت بازارچه صف..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

خرید مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت ورودی بر..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پارک مل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت نبش خ ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

قابل معاوضه

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت باز..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ . ۵ متر - سرقفلی - دارای ۲۰ متر بالکن که در قیمت کلی محاسبه نمی شود -دکوراسیون کامل - با آپارتمان در مناطق ۱ و ۳

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۳,۶۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت بازار ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت بر..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر آب و برق

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۴۷ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت برج..

قیمت کل: ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند تجاری ۲۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به پل پارک وی روبروی ایست..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پارک مل..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت نبش ک صداقت برج ملت درب و..

قیمت روز

امکانات: گاز فن کوئل

بالکن ۱۶ متر که در قیمت نصف حساب شده کلا ۵۵ متر- ۱۳ متر انباری محاسبه نمی شود-جواز پیتزا فروشی-ملک و سرقفلی

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پارک م..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

پایان کار معتبر-

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۴۰ متر

ولیعصر نیایش مجتمع مسکونی فجر بازارچه..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

باکلیه لوازم- جواز خشکشوئی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(ونک تا پارک وی) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(ونک تا پارک وی) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>