خرید کاربری تجاری در ولیعصر(ونک تا پارک وی)

خرید مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۳۰۰ متر

ولیعصر نرسیده به پارک ملت دوراهی...

قیمت کل: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

جواز نمایشگاه

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک مل...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فن کوئل

بازدید با هماهنگی

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت با...

قیمت روز

امکانات: گاز فن کوئل آب و برق

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۹ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ولیعصر روبروی پ...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۰ متر طبقه: همکف

ولیعصر روبروی پارک ملت پا...

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت دوربین مداربسته آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند-ملک و سرقفلی

خرید مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت...

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۷ متر بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر تهویه مطبوع آب و برق

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک م...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

با آپارتمان در مناطق ۱ و ۳ دکوراسیون کامل-دارای ۲۰ متر بالکن

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۴۲ متر بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت...

قیمت روز

فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۴۷ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت نبش ک صداق...

قیمت روز

امکانات: گاز فن کوئل

بالکن ۱۶ متر که در قیمت نصف حساب شده کلا ۵۵ متر- ۱۳ متر انباری محاسبه نمی شود-جواز پیتزا فروشی-ملک و سرقفلی

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

ولیعصر تقاطع نیایش بلوار ...

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز دوربین مداربسته آب و برق

۱۰ پارکینگ-آب و گاز اختصاصی

خرید مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی)

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پارک مل...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۳ متر

ولیعصر بالاتر از پارک وی روب...

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۵۳۸,۴۶۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۸۱ متر طبقه: همکف

ولیعصر نرسیده به میرداماد ج...

قیمت کل: ۱۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به ...

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پ...

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فن کوئل

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پار...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر

معاوضه با وبلا در شمال

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پار...

قیمت روز

امکانات: گاز

فروش دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند تجاری دارای مغازه ۲۲۰ متر طبقه: همکف ۱۸ ساله

ولیعصر بالاتر از ...

قیمت کل: ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۳۷۵ متر طبقه: همکف

ولیعصر روبروی پارک ملت پا...

قیمت کل: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

در ۲ ورودی-مناسب سفره خانه-سرقفلی/قابل تجمیع

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت پاساژ...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولیعصر روبروی پارک ...

قیمت روز

۳۴ متر

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر روبروی پارک ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر اعلام حریق اطفاء حریق دوربین مداربسته

خرید مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر ایستگاه ظف...

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پارک مل...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک-معاوضه با آپارتمان

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند تجاری ۲۸۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

ولیعصر چهار راه پارک وی بین...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۷ متر طبقه: همکف

ولیعصر روبروی پارک مل...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ولیعصر روبروی پ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(ونک تا پارک وی) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(ونک تا پارک وی) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • کاوه دو شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۳

  با درود، سوالی که دارم این هست که آیا اطلاعی (ولو تقریبی) از قیمت تراکم ساختمان در منطقه 2 تهران (سعادت آباد) دارین؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.

 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.