خرید کاربری تجاری در میرداماد

خرید مغازه میرداماد ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میر داماد میدان محسنی پاساژ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

میرداماد نرسیده به ولیعصر مرکز خرید اسکان..

قیمت روز

امکانات: کولر آب و برق

مغازه میرداماد ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی پاساژ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۵۷ متر طبقه: همکف

میرداماد نرسیده به اسکان مجتمع ..

قیمت کل: ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میرداماد ۷۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲۰ متر

میرداماد میدان محسنی پاساژ..

قیمت کل: ۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی ۴ بر

خرید دفتر کار میرداماد سند تجاری ۶۰ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

میرداماد نرسیده به میدان م..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه میرداماد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد خ وزیری پور خ خو..

قیمت کل: ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز مرغ فروشی-سرقفلی

مغازه میرداماد ۴۷۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲۰ متر

میرداماد مجتمع تج..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۲۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۰۰ متر آشپزخانه

مغازه میرداماد ۸۰ متر طبقه: همکف

میرداماد ضلع جنوبی بلوار روبروی مسجدالغدی..

قیمت کل: ۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه

مغازه میرداماد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد بازار بزرگ میرد..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه میرداماد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میرداماد میدان محسنی جنب بانک ر..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

یک دهنه-بالکن کاذب

خرید مغازه میرداماد

مغازه میرداماد ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد بالاتر از موزه دفینه پا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: فن کوئل اسپلیت تابلو خور

۵ مترانباری

مغازه میرداماد ۲۷ متر بر: ۶ متر

میرداماد نرسیده به میدان محسنی مرکز خری..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه میرداماد ۵۰ متر طبقه: همکف

میرداماد میدان مادر خ وزیری پور پل..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه میرداماد ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری پل..

قیمت روز

امکانات: باز سازی شده برق 3 فاز آب و برق

۲ کله

خرید مغازه میرداماد ۲۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۱۵ متر

میرداماد میدان محسنی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میرداماد میدان محسنی نرسیده به حصاری پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

طلافروشی- ۱۵ متر بالکن که نصف محاسبه شده است-کلا ۲۵ / ۵ متر-سرقفلی و ملکیت

مغازه میرداماد ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان مادر پاساژ..

قیمت روز

امکانات: اسپلیت آب و برق

مناسب پوشاک

مغازه میرداماد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میرداماد خ رودبار مرکز خرید می..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه میرداماد ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد بین پل مدرس و خ ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

فروش دفتر کار میرداماد دارای مغازه ۳۸ متر طبقه: زیر همکف ۲۰ ساله

میدان مادر پاساژ مر..

قیمت روز

مغازه میرداماد ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی پاساژ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میرداماد میدان مادر پاس..

قیمت کل: ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه میرداماد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی پاسا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۴ متر

میرداماد مرکز خرید اس..

قیمت کل: ۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه میرداماد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میرداماد مرکزخرید آر..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۷۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۱ متر

میرداماد میدان محسن..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه میرداماد ۶۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

میرداماد محسنی خ وزیری پور نبش..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۹,۶۷۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

جوازفرش فروشی

مغازه میرداماد ۲۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میرداماد جنب ساختمان اسکان ساخت..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میرداماد ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد نرسیده به خ نفت ج..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.