خرید کاربری تجاری در میرداماد

خرید مغازه میرداماد ۸۴ متر بر: ۳ متر

میرداماد میدان محسنی پاس..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۶۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۶۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

میرداماد میدان محسنی نبش کوی وزیری پور وک..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه میرداماد ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان مادر پاساژ تاپ پ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه - جواز جواهر فروشی

مغازه میرداماد ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

میرداماد میدان مادر شاه نظری ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فن کوئل

۲ پارکینگ-سرقفلی

مغازه میرداماد ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

میرداماد بالاتر از میدان ما..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه میرداماد ۷۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۰ متر

میرداماد میدان محسنی مرکز خری..

قیمت کل: ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه میرداماد ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میرداماد میدان محسنی پاساژ می..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد-ملکیت وسرقفلی

مغازه میرداماد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد بازار بزرگ میرد..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه میرداماد ۲۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میرداماد جنب ساختمان اسکان..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۷,۶۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

میرداماد رودبارغربی نبش کوی سوم پل..

قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه میرداماد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میرداماد بهروز کوی هفتم جنب ورودی مر..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت

مغازه میرداماد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد پاساژ آ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۶۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد خ وزیری پور خ خواجوی پ..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملکیت و سرقفلی

مغازه میرداماد ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد برج آری..

قیمت کل: ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل آب و برق

یک دهنه-جوازآزاد

مغازه میرداماد ۴۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری پاساژ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

جواز پوشاک

معاوضه / فروش مغازه میرداماد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد خ شاه نظری کوچه نازآف..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز دزدگیر دوربین مداربسته آب و برق

معاوضه با مسکونی-دارای ۳ جوازخرازی-پوشاک-جواهرفروشی- ۷ مترانباری

مغازه میرداماد ۱۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

میرداماد بین میدان محسنی و خ ..

قیمت کل: ۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۲۶ متر طبقه: سوم بر: ۳ متر

میرداماد میرداماد برج آرین پلا..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری پل..

قیمت روز

امکانات: باز سازی شده برق 3 فاز آب و برق

۲ کله

مغازه میرداماد ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه میرداماد ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد بالاتر از پاساژ پایتخت..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: آب و برق

مغازه میرداماد بر: ۴ متر

میرداماد میدان مادر خ شاه نظری خ وزیری پو..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۴۷ قیمت کل: ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۴۳ قیمت کل: ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

زیر همکف انبار تجاری

مغازه میرداماد ۱۷ متر

میرداماد نرسیده به ولیعصر پاساژ بزر..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه میرداماد ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی پاساژ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج

مغازه میرداماد ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی پاساژ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه میرداماد ۲۰ متر بر: ۲۰ متر

میرداماد روبروی برجهای اسکان ساختما..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

باکمیسیون کامل- ۱۳ متر در سندقید شده-از جهت ملک اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میرداماد ۸۰ متر طبقه: دوم بر: ۱۰ متر

میرداماد جنب مترو میرداماد مجتمع رز ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه میرداماد ۷۰ متر طبقه: دوم بر: ۱۰ متر

میرداماد میدان محسنی..

قیمت کل: ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه میرداماد ۵۴ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

میرداماد پاساژ پایتخ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۱۸۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آسانسور آب و برق

جواز کامپوتر یک دهنه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.