خرید کاربری تجاری در میرداماد

خرید مغازه میرداماد ۱۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد نرسیده به خ شمس تبریزی نرسیده به میدان..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

چلوکبابی- ۱۰۰ متر انباری تجاری-در کل ۲۷۰ متر

معاوضه / فروش مغازه میرداماد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میرداماد مرکز خرید میردا..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت روز

امکانات: کولر آب و برق

سرقفلی-جواز پوشاک

مغازه میرداماد ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد میدان محسنی مرکز خرید مادر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

سرقفلی

مغازه میرداماد ۵۲۲ متر طبقه: درکل بر: ۱۶ متر

میرداماد روبروی آزمایشگاه مسعود ساخت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی برج ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه میرداماد ۱۴ متر

میرداماد مجتمع کامپیوتر پا..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میرداماد ۱۲۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

میرداماد بین میدان محسنی و خ ..

قیمت کل: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

مغازه میرداماد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میرداماد مرکزخرید آر..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۴۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری پاساژ..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

جواز پوشاک- ۹۰ متر مفید

مغازه میرداماد ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میرداماد میدان مادر پاس..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش مغازه میرداماد ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد نرسیده به میدان محسنی بازار بزر..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه میرداماد ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد نرسیده به خ نفت ج..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میرداماد میدان محسنی جنب بانک ر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

یک دهنه-بالکن کاذب-سرقفلی

مغازه میرداماد ۷۰ متر طبقه: همکف

میرداماد پاساژ میرداماد ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جوازدائمی/برق سه فاز ۱۵ آمپر/دیواردکور/آب- ۲ پارکینگ

مغازه میرداماد ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد نرسیده به میدان محسنی نبش پاساژ ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز ساعت فروشی - یک دهنه

خرید مغازه میرداماد ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان مادر پاساژ طلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۷۰ متر طبقه: دوم بر: ۱۰ متر

میرداماد میدان محسنی..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه میرداماد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد خ دفینه بازار بزرگ م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز آیس پک

مغازه میرداماد ۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میرداماد میدان محسنی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز دارد- قیمت روز

دفتر کار میرداماد دارای مغازه ۱۸ متر طبقه: اول ۱۵ ساله

میرداماد میدان محسنی ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه میرداماد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

میرداماد مرکز خرید میرد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر اسپلیت

سرقفلی

مغازه میرداماد ۱۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

میرداماد روبروی مترو شریعتی پاس..

قیمت روز

دارای برق

مغازه میرداماد ۱۵ متر طبقه: همکف

میرداماد بالاترازمیدان محسنی پاس..

قیمت روز

امکانات: گاز

دارای برق

مغازه میرداماد ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

میرداماد بالاتر از میدان مادر پاس..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملکیت و سرقفلی

خرید مغازه میرداماد

مغازه میرداماد ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میرداماد ضلع جنوبی بلوار روبروی مسجدالغدی..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه- ۶۰ متر سوئیت

خرید مغازه میرداماد ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میردامادمیدان محسنی خ شاه نظ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۷۱۴,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت

مغازه میرداماد ۲۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میرداماد مجتمع پاسارگاد جنب مسجد الغدیر..

قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

قیمت پارکینگ در قیمت کلی محاسبه شده مناسب برای صرافی

مغازه میرداماد ۵۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

میرداماد غربی نرسیده به ول..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۵ باب مغازه یکجا

مغازه میرداماد ۲۰۰ متر طبقه: اول

میرداماد بالاتر از میدان محسنی ..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: چیلر فن کوئل باز سازی شده آب و برق

کافه رستوران فعال-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میرداماد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میرداماد نرسیده به میدان مادر پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.