خرید کاربری تجاری در میرداماد

خرید مغازه میرداماد ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

میرداماد مرکز خرید..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: آب و برق

مغازه میرداماد ۶۳ متر بر: ۶ متر

میرداماد میدان محسنی خ وزیری پورنبش ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل فرش فروشی

مغازه میرداماد ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی برج ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۳۲ / ۵ متر پایان کار

مغازه میرداماد ۷۰ متر طبقه: دوم بر: ۱۰ متر

میرداماد میدان محسنی..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه میرداماد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد خ دفینه بازار بزرگ می..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز آیس پک

خرید مغازه میرداماد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد جنب مترو پاسا..

قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۲۶ متر طبقه: اول

میرداماد بالاتراز میدان محسنی پا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند-انباری تجاری

مغازه میرداماد ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری پل..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: باز سازی شده برق 3 فاز آب و برق

۲ کله

مغازه میرداماد ۸۰ متر طبقه: دوم بر: ۱۰ متر

میرداماد جنب مترو میرداماد مجتمع رز ..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه میرداماد ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

میرداماد میدان محسنی پاساژ می..

قیمت روز

امکانات: گاز

سرقفلی

فروش مغازه میرداماد ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد نرسیده به میدان محسنی نبش پاساژ ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز ساعت فروشی - یک دهنه

مغازه میرداماد ۱۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد نرسیده به خ شمس تبریزی نرسیده به میدان..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

چلوکبابی

مغازه میرداماد ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میردامادمیدان محسنی خ شاه نظ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت

مغازه میرداماد ۵۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

میرداماد غربی نرسیده به ول..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۵ مغازه یکجا- ملک سرقفلی

مغازه میرداماد ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

میرداماد بین میدان محسنی و شری..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه میرداماد ۲۱ متر طبقه: زیرهمکف

میرداماد بالاتر از میدان م..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میرداماد ۱۲۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

میرداماد بین میدان محسنی و خ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

مغازه میرداماد ۵۷ متر طبقه: همکف

میرداماد نرسیده به اسکان مجتمع ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میرداماد ۱۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

میرداماد روبروی مترو شریعتی پاس..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

دارای برق

مغازه میرداماد ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

میرداماد بالاتر از میدان مادر پاس..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ملکیت و سرقفلی

فروش مغازه میرداماد ۷۰ متر بر: ۱۱ متر

میرداماد میدان محسن..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه میرداماد ۱۴ متر طبقه: همکف

میرداماد میدان محسنی مرکز خرید ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز چیلر

۳ بر

مغازه میرداماد ۷۰ متر طبقه: دوم بر: ۸ متر

میرداماد میدان محسنی پاساژ ۷ ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

تابلوخور ۱۰ متر

خرید مغازه میرداماد

مغازه میرداماد ۲۲ متر بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میرداماد ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

میرداماد ابتدای پل پاساژ..

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: فن کوئل

جواز فتوکپی

خرید مغازه میرداماد ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری میدان کا..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

جوازآزاد-یک دهنه

مغازه میرداماد ۶۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

میرداماد میدان محسنی نبش کوی وزیری پور وک..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه میرداماد ۳۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

میرداماد ضلع شمالی م محسنی بر..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور آب و برق

مغازه میرداماد ۵۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۹ متر

میرداماد جنب آزمایشگاه مسع..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۵ باب مغازه سندتجاری- ۵ قواره مانده به اسکان

مغازه میرداماد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد خ وزیری پور خ خو..

قیمت کل: ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز مرغ فروشی-سرقفلی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.