خرید کاربری تجاری در میرداماد

خرید مغازه میرداماد ۷۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۰ متر

میرداماد میدان محسنی مرکز خری..

قیمت کل: ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه میرداماد ۷۰ متر بر: ۱۱ متر

میرداماد میدان محسن..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه میرداماد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد م محسنی خ شاه نظری مرکز ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

/صندوق ضد سرقت /ویترین شیشه و چوب دوربین مدار بسته / ۷ متر انباری / ۱۵ متر بالکن سندی / انباری ۱ .جواز پوشاک و خرازی

مغازه میرداماد ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

میرداماد میدان محسنی مجتمع تج..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه میرداماد ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری پل..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: باز سازی شده برق 3 فاز آب و برق

۲ کله

خرید مغازه میرداماد ۱۷ متر بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی خ بهروز مرکز خرید..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

خرید مغازه میرداماد

مغازه میرداماد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

میرداماد خ البرز بلوار مینا میدا..

قیمت کل: ۲۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

۱۴۰ مترانبارتجاری-

مغازه میرداماد ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی پاساژ مریم پل..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری کوچه نازآفری..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت

مغازه میرداماد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میرداماد نرسیده به میدان مادر پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه میرداماد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد جنب مترو پاسا..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میرداماد ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میرداماد میدان محسنی نرسیده به حصاری پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه میرداماد ۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میرداماد میدان محسنی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز دارد- قیمت روز

مغازه میرداماد ۱۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد نرسیده به خ شمس تبریزی نرسیده به میدان..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

چلوکبابی- ۱۰۰ متر انباری تجاری-در کل ۲۷۰ متر

مغازه میرداماد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی پاسا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه میرداماد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میرداماد بهروز کوی هفتم جنب ورودی مر..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت

مغازه میرداماد ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میرداماد ۵۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۹ متر

میرداماد جنب آزمایشگاه مس..

قیمت کل: ۸۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۵ باب مغازه سندتجاری-یک طبقه پارکینگ- ۹۰ مترلابی

مغازه میرداماد ۴۷۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲۰ متر

میرداماد ابتدای ولیعصر مجتم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲۰۰ متر آشپزخانه

دفتر کار میرداماد سند تجاری ۶۰ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

میرداماد نرسیده به میدان م..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فروش مغازه میرداماد ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

میرداماد پاساژ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه میرداماد

مغازه میرداماد ۶۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

میرداماد میدان محسنی نبش کوی وزیری پور وک..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار میرداماد سند تجاری ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف ۴ ساله

میرداماد روبروی مسجد الغدیر خ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سند ورزشی-باوسایل

مغازه میرداماد ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی پاساژ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه میرداماد ۴۳ متر بر: ۶ متر

میرداماد محسنی خ شاه نظری پاساژ م..

قیمت روز

امکانات: فن کوئل آب و برق

ملکیت و سرقفلی

خرید مغازه میرداماد ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

میرداماد جنب مسجد الغدیر مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بورس صرافی

مغازه میرداماد ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میرداماد بین مدرس و نفت ج..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه میرداماد

مغازه میرداماد ۲۸ متر طبقه: همکف

میرداماد خ حصاری خ دوم پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت برق 3 فاز آب و برق

بالابر برقی

مغازه میرداماد ۲۳ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میرداماد میدان محسنی خ بهروز بر..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

مغازه میرداماد ۱۰۰ متر بر: ۵ متر

میرداماد بین پل مدرس و خ ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

جواز مبلمان- ۶ متربالکن که درقیمت کل محاسبه شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.