خرید کاربری تجاری در ملاصدرا

خرید مغازه ملاصدرا ۲۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ملاصدرا جنب برج ونو..

قیمت روز

مغازه ملاصدرا ۴۳ متر بر: ۱۰ متر

ملاصدرا خ پردیس پلاک ه..

قیمت کل: ۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فروش با مستاجر آب و برق

جواز خواربارفروشی- درحال حاضرمستاجر قرارداد یکساله دارد

مستغلات ملاصدرا دارای مغازه ۷۸۰م - ۳ ط در کل ۱۴ واحد ۳۰ ساله

ملاصدرا روبروی بیمارستان پلا..

قیمت کل: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲۱۰ متر تجاری

مغازه ملاصدرا ۳۳ متر بر: ۶ متر

ملاصدرا خ شیرازجنوبی برج ونک پارک برج دماوند..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز اغذیه

مغازه ملاصدرا ۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ملاصدرا ابتدای پر..

قیمت کل: ۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ملاصدرا ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ملاصدرا پردیس پلاک هن..

قیمت کل: ۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه ملاصدرا ۴۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ملاصدرا نبش کردستان پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز برق اضطراری آب و برق

مغازه ملاصدرا ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ونک ملاصدرا پا..

قیمت کل: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ملاصدرا ۲۰۵ متر بر: ۷ متر

ملاصدرا بین شیراز و شیخ به..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ملاصدرا ۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ملاصدرا ابتدای پر..

قیمت کل: ۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه ملاصدرا ۲۷ متر بر: ۵ متر

ونک ملاصدرا خ شیرازجنوبی ۱۶ متری سامان فروشگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز کاشی و سرامیک-- ۲۳ متر بالکن

مغازه ملاصدرا ۱۸۰ متر بر: ۸ متر

ملاصدرا بین شیراز وشیخ به..

قیمت کل: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه ملاصدرا ۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ملاصدرا ابتدای پر..

قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ملاصدرا ۶۱ متر بر: ۴ متر

ملاصدرا جنب بیمارستان بقیه الله پل..

قیمت کل: ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

دارای ۲ سند-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ملاصدرا ۱۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ملاصدرا بین شیراز و شیخ به..

قیمت کل: ۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه ملاصدرا ۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ونک ابتدای ملاصدرا ابتدای..

قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ملاصدرا ۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ونک ابتدای ملاصدرا ابتدای..

قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ملاصدرا

مغازه ملاصدرا ۵۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

ملاصدرا شیراز جنوبی بن بست..

قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۱۴ پله به پایین- جواز کاشی فروشی - یک دهنه

مغازه ملاصدرا ۶۱ متر بر: ۴ متر

ملاصدرا جنب بیمارستان بقیه الله پل..

قیمت کل: ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

دارای ۲ سند-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ملاصدرا ۴۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ملاصدرا نبش کردستان پلاک ..

قیمت کل: ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز برق اضطراری آب و برق

برق هوشمند- ۳۰ پارکینگ- ۱۰۰۰ متر فضای آزاد

فروش مغازه ملاصدرا ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف

ملاصدرا خ شیراز جنوبی پاساژ ..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

دارای برق-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ملاصدرا ۲۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

ونک خ ملاصدرا نرسیده به چهارراه..

قیمت کل: ۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز پکیج

۲۸۶ مترپارکینگ-یک دهنه

خرید مغازه ملاصدرا

مغازه ملاصدرا ۴۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ملاصدرا نبش کردستان پلاک ..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز برق اضطراری آب و برق

برق هوشمند- ۳۰ پارکینگ- ۱۰۰۰ متر فضای آزاد

مغازه ملاصدرا ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ملاصدرا بین شیراز و شیخ به..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مناسب تمامی مشاغل

مغازه ملاصدرا ۲۰۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ملاصدرا بین شیراز و شیخ به..

قیمت کل: ۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه ملاصدرا ۱۸۰ متر بر: ۸ متر

ملاصدرا بین شیراز وشیخ به..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه ملاصدرا ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ملاصدرا بین شیراز و شیخ به..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مناسب همه مشاغل

مغازه ملاصدرا ۹ متر طبقه: زیرهمکف

ملاصدرا خ شیراز جنو..

قیمت کل: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ملاصدرا ۲۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

ملاصدرا نرسیده به چهارراه شیراز پل..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

مغازه ملاصدرا ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ملاصدرا شیرازجنوبی بن بست لاله پاس..

قیمت کل: ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ملاصدرا آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ملاصدرا شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.