خرید کاربری تجاری در ظفر

خرید مغازه ظفر ۴۰ متر بر: ۹ متر

ظفر پاساژ ن..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ظفر ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ظفر فریدافشار دولتشا..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۵ پارکینگ سندی

مغازه ظفر ۲۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

ظفر زرگنده دانشگ..

قیمت کل: ۷۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۷۰ متر انباری- ۷۰ متر بالکن-مفید ۳۰۰ متر

مغازه ظفر ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف

ظفر پاساژ ن..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه ظفر ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

ظفر خ عمرانی نبش ک طالب..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه ظفر ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

ظفر تقاطع شریعتی مجتمع نگی..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

یک دهنه

مغازه ظفر ۲۶۵ متر بر: ۱۶ متر

ظفر خ آرش شرقی نبش عم..

قیمت کل: ۶۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۹ تا پارکینگ

مغازه ظفر بر: ۱۱ متر

ظفر نبش نساء پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مغازه ظفر ۲۳۰ متر بر: ۱۲ متر

ظفر زرگنده خ دانش..

قیمت کل: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۷۰ متر بالکن و ۷۰ متر انباری که در قیمت نصف محاسبه میشد کلا ۳۰۰ متر- ۶ پارکینگ سندی -ملکیت

مغازه ظفر ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ظفر پاساژ ظفر ط ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک- سرقفلی - ۱۳ متر بالکن که درقیمت محاسبه نمیشود .

فروش مغازه ظفر ۱۸۶ متر

ظفر خ رئیسی خ دولتشاد شرقی نب..

قیمت کل: ۳۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز سوپر مارکت

خرید مغازه ظفر

مغازه ظفر ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ظفر نبش نساء پ..

قیمت روز

امکانات: گاز

رستوران ظفر ۹۷ متر طبقه: همکف

ظفر خ فریدافشار خ آرش شرقی پلاک..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده ایرکاندیشن آب و برق

مغازه ظفر ۴۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

ظفر فرید افشار بلوار آرش غربی پل..

قیمت کل: ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

۸ پارکینگ-اسپیلت- هایپرمارکت-کلید نخورده

مغازه ظفر ۴۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

ظفر فرید افشار بلوار آرش غربی پل..

قیمت کل: ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

۸ پارکینگ-اسپیلت- هایپرمارکت-کلید نخورده

خرید مغازه ظفر ۶۱ متر بر: ۳ متر

ظفر جنب برگرذغالی نبش خ ا..

قیمت کل: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش با مستاجر

مغازه ظفر ۳۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۲ متر

ظفر پاساژ ن..

قیمت کل: ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ظفر ۲۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

ظفر خ آرش شرقی نبش عمران..

قیمت کل: ۶۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

۷ پارکینگ

مغازه ظفر ۷۰۰ متر بر: ۵۰ متر

ظفر نبش خ نفت ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دارای ۲ درب مجزا-دونبش-سرقفلی

مغازه ظفر ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ظفر خ عمرانی روبروی مسجد ابوالفضل پ..

قیمت روز

امکانات: گاز

فروش مغازه ظفر ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ظفر خ شهید عمران..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ظفر ۴۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

ظفر فرید افشار بلوار آرش غربی پل..

قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

۸ پارکینگ-اسپیلت- هایپرمارکت-کلید نخورده

مغازه ظفر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

ظفر نبش نساء پاساژ ..

قیمت کل: ۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کلنگی ظفر بدون جواز دارای مغازه زمین: ۱۶۰ متر بر: ۲۰ متر

ظفرابتدای نونهال..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای ۳ باب مغازه که سرقفلی آن واگذار شده است

مغازه ظفر ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ظفر خ شهید عمران..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ظفر ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

ظفر تقاطع شریعتی مجتمع نگی..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

یک دهنه

مغازه ظفر ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ظفر خ تخارستان..

قیمت روز

مغازه ظفر ۹۵ متر بر: ۷ متر

ظفر بلوار آرش ابتدای عم..

قیمت کل: ۲۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر

۲۰ متر بالکن نصف حساب شده کلا ۱۰۵ متر

مغازه ظفر ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

ظفر نبش نسا پا..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برق و آب

مغازه ظفر ۳۸ متر طبقه: همکف

ظفر آرش شرقی خ راجی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج آب و برق

۳۸ متر بالکن غیر سندی

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ظفر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ظفر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.