خرید کاربری تجاری در شیراز

خرید مغازه شیراز ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیراز جنوبی ۱۶ متری سامان فر..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دفتر کار شیراز سند تجاری ۱۸۲ متر طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

شیراز جنوبی خ ۱۶ متری س..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

۵ پله به پایین-بورس کاشی و سرامیک

مغازه شیراز ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ملاصدرا شیرازجنوبی کوی ل..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد- ۲ بر

مغازه شیراز ۲۷۶ متر طبقه: همکف

شیراز جنوبی بن بست میث..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

رستوران شیراز ۱۵۳ متر طبقه: همکف

شیراز شمالی خ حکیم اعظم مجتمع پارک پرنس ..

قیمت کل: ۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۸۰ متر انباری

خرید مغازه شیراز ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شیراز شمالی مرکز خرید پ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۷,۰۵۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز طلا و جواهر- ۱۰ پله به پائین

مغازه شیراز ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شیراز جنوبی خ ساما..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲۸ متربالکن-برق ۳ فازصنعتی-یک دهنه-جوازعکاسی

مغازه شیراز ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیرازجنوبی خ علیخانی مجت..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر اعلام حریق دزدگیر دوربین مداربسته آب و برق

مغازه شیراز ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیراز شمالی روبروی ایران سکنا ساخت..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سند دردست اقدام

مغازه شیراز ۵۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شیراز جنوبی خ ساما..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

۱۰ پله به پائین- جواز فست فود

فروش مغازه شیراز ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۱۰ متر

شیراز جنوبی بین گرمسار غربی وسامان کوی لاله..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شیراز ۲۶ متر بر: ۵ متر

شیراز جنوبی خ علیخانی خ ونک پ..

قیمت کل: ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فروش با مستاجر

۲ بر

کلنگی شیراز بدون جواز زمین: ۲۸۰ متر بر: ۱۲ متر

شیرازجنوبی کوی وحد..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شیراز ۱۲ متر طبقه: همکف

شیراز ابتدای برزیل غربی پلاک..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شیراز ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ونک ملاصدرا شیراز جنوبی بن بست لاله پاساژ لا..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

خرید مغازه شیراز ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شیراز جنوبی بین گرمسار و سامان پل..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

مغازه شیراز ۱۹ متر طبقه: همکف

شیراز جنوبی کوی لاله روبروی پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز فلت

مغازه شیراز ۱۸۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

شیرازجنوبی خ سامان..

قیمت کل: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر

مغازه شیراز ۱۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

ملاصدراشیرازشمالی مجتم..

قیمت کل: ۱۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت باز سازی شده آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

مغازه شیراز بر: ۵ متر

ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوچه لاله پاساژ لال..

زیربنا: ۲۰

طبقه: چندباب زیربنا: ۱۸

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

متراژها از ۱۸ الی ۲۰ متری موجود میباشد-ملک و سرقفلی

فروش مغازه شیراز ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شیرازجنوبی خ ساما..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شیراز بر: ۱۰ متر

شیراز شمالی روبروی بانک پاسا..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۶

طبقه: همکف زیربنا: ۳۶

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت برق 3 فاز آب و برق

دارای چاه فاضلاب - کرکره برقی

مغازه شیراز ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیرازجنوبی نبش کوچه میثم فروشگاه کاش..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شیراز ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شیراز جنوبی ونک پارک..

قیمت کل: ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شیراز ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیراز شمالی روبروی ایران سکنا ساخت..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سند دردست اقدام

خرید مغازه شیراز ۱۵۶ متر طبقه: همکف

شیرازشمالی خ زاینده رود مجتمع پارک پرنس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ انباری ۵۵ متری

مغازه شیراز ۲۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

شیرازشمالی کوی حکیم اعظم مج..

قیمت کل: ۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز ایرکاندیشن آب و برق

مغازه شیراز ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ونک شیراز جنوبی بلوار علیخانی ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز آزاد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شیراز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شیراز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>