خرید کاربری تجاری در شیخ بهایی

خرید مغازه شیخ بهایی ۵۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۴ متر

شیخ بهائی شمالی نبش کوی ی..

قیمت کل: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۶ پارکینگ- ملکیت وسرقفلی

مغازه شیخ بهایی ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیخ بهایی شمالی بالاتر از میدان ..

قیمت روز

ملکیت

مغازه شیخ بهایی ۱۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

شیخ بهائی جنوبی نبش کوچه نصرتی پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

کلیدنخورده- پارکینگ اضافه موجود میباشد

مغازه شیخ بهایی ۵۲۰ متر طبقه: همکف

شیخ بهائی شمالی بالاتر از میدان نبش ..

قیمت کل: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

۲۵ پارکینگ -سیستم vrf

معاوضه / فروش دفتر کار شیخ بهایی سنداداری-تجاری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ نوساز

شیخ بهائی شمالی بالاتر از پل همت برج..

قیمت کل: ۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند-درمرحله ساخت-تحویل ۱۸ ماه آینده

خرید مغازه شیخ بهایی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شیخ بهایی جنوبی خ علیخانی مجتمع تجاری ونک پار..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

جواز صنایع دستی- قیمت پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

مغازه شیخ بهایی ۵۶ متر بر: ۴ متر

شیخ بهائی نبش اوس..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شیخ بهایی ۱۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شیخ بهائی نبش کوی نصرتی پلاک..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۸۶۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شیخ بهایی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیخ بهائی شمالی بالاتر از میدان مرکز..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۳ متر بالکن کاذب

دفتر کار شیخ بهایی سند تجاری ۸۰۰ متر ۵ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

شیخ بهایی بالاتراز میدان جنب بانک م..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مناسب بانک-فروشگاه وغیره

فروش مغازه شیخ بهایی ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیخ بهائی نبش خ اوس..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شیخ بهایی ۱۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

شیخ بهائی جنوبی نبش کوچه نصرتی پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

کلیدنخورده- پارکینگ اضافه موجود میباشد

مغازه شیخ بهایی ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شیخ بهائی نبش میدان شیخ بهائی مرکز ..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه شیخ بهایی ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شیخ بهایی مرکز خرید ..

قیمت روز

امکانات: گاز

سرقفلی

مغازه شیخ بهایی ۱۸۵ متر طبقه: همکف

شیخ بهائی بالاتر از تاج محل نبش چهارراه ساما..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۷ پارکینگ- ۷ دهنه

خرید مغازه شیخ بهایی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیخ بهائی نبش میدان شیخ بهائی مرکز ..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه شیخ بهایی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیخ بهایی شمالی بالاتر از میدان ..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه شیخ بهایی ۶۰ متر طبقه: همکف

شیخ بهائی شمالی نبش سلم..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شیخ بهایی ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شیخ بهایی مرکز خرید س..

قیمت کل: ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه شیخ بهایی ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شیخ بهائی جنوبی بلوارعلیخانی مجتمع ونک ..

قیمت کل: ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه شیخ بهایی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیخ بهائی مرکز خرید سئو..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شیخ بهایی ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شیخ بهائی جنوبی خ علیخانی مجتمع ونک پارک ..

قیمت کل: ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه شیخ بهایی بر: ۴ متر

شیخ بهائی مرکز خرید سئو..

طبقه: همکف زیربنا: ۳۰

طبقه: همکف زیربنا: ۳۰

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرباب

امکانات: گاز

مغازه شیخ بهایی ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیخ بهایی شمالی بالاتر از میدان ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رستوران شیخ بهایی ۳۳ متر طبقه: همکف

شیخ بهایی مرکز خرید س..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز فست فود

خرید مغازه شیخ بهایی ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شیخ بهائی نبش خ اوس..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

کلنگی شیخ بهایی بدون جواز زمین: ۲,۲۰۰ متر بر: ۳۲ متر

ملاصدرا شیخ بهائی کوی کولیوند پل..

قیمت کل: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شیخ بهایی ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شیخ بهایی مرکز خرید سئول پلاک..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه شیخ بهایی ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ونک خ شیخ بهایی مجتمع..

قیمت کل: ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شیخ بهایی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شیخ بهایی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.