خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش)

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۴۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر مجت..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۲ متر

شریعتی روبروی ظفر پاس..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتراز پل رومی آبمیوه توچال جنب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از مترو قلهک ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر پاس..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: چیلر

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شریعتی روبروی ظفر مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز چیلر آب و برق

۴ مترانباری

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) تفکیک شده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۸۴۰ متر - متراژها: ۱۱ * ۷۰م +۷۰م ۱۰ ساله

شریعتی نرسیده به میدان قدس روبروی درمانگاه طالقانی کوی م..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۳۰ متر تجاری

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۹۶ متر

شریعتی روبروی دولت کوچه میرزا..

قیمت کل: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

درحال حاضر کافی شاپ- دارای ۲ جواز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی پل رومی ایستگاه رض..

قیمت کل: ۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

متراژ دقیق مغازه ۱۸ / ۵ میباشد کلا ۲۳ متر تجاری-ملک و سرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر بر: ۸ متر

شریعتی بالاتر از پل روم..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

ارتفاع ۴ متر سرقفلی تابلوخور ۱۰ متر

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) بر: ۱۲ متر

شریعتی مقابل ظفر مجتمع نگی..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۴۲ قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۳۹ قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی

امکانات: چیلر آب و برق

پله برقی یک دهنه

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

شریعتی نرسیده به ظفر پاساژ ن..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شریعتی بالاتر از مترو قلهک خ یزدانیان خ شکرابی روبروی کوچه..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۹۰ متر طبقه: اول

شریعتی بالاتر از قلهک کوی ..

قیمت کل: ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

کافه فعال

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتراز پل رومی آبمیوه توچال جنب ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۴ متر انباری

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی تقاطع صدر جنب بولینگ ک سیمیاری ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰۰ متر بر: ۱۴ متر

شریعتی نرسیده به پل رومی رست..

قیمت کل: ۴۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز گرمایشی از کف اسپلیت آب و برق

رستوران کامل

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

شریعتی نرسیده به میدان قدس ابتدای شریعتی ضلع جنوبی تامی..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر داکت اسپلیت

یک دهنه- ۶ پارکینگ

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش)

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر بر: ۸ متر

شریعتی بالاترازپل رومی نبش کو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز تهویه مطبوع

لوازم - سرقفلی

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک شده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۳۰۰م ۱۷ ساله

شریعتی بالاتر از پل ص..

قیمت کل: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۴۰۰ مترتجاری- ۳۰۰ متراداری

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به دولت کوی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده فروش با مستاجر آب و برق

دارای بالابر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

شریعتی بالاترازمترو قلهک خ یزدانیان خ شکرآبی روبر..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

در ۲ دهنه

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی روبروی ظفر پاساژ ..

قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی روبروی ظفر پاساژ نگ..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر پاس..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: چیلر

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی خ ظفر پاس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۷۰ متر بر: ۷ متر

شریعتی بالاتراز پل رومی بلوار صبا ابت..

قیمت کل: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.