خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش)

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی نرسیده به میدان قدس نبش ماهرو زاده..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از پل رومی نرسیده به ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

قابل تجمیع با ملک همجوار

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۰ متر بر: ۴ متر

شریعتی دوراهی قلهک پاساژ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به دولت کوی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده فروش با مستاجر آب و برق

دارای بالابر- فروش با مستاجر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر پاس..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: چیلر

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاترازپل صدر خ میرزاپور روبروی شی..

قیمت کل: ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی خ واعظی نبش ک اث..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر بر: ۶ متر

شریعتی نرسیده به دولت کوی..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۶۰ متر طبقه: همکف

شریعتی نرسیده به دولت کوی یزدانیان خ سیمای جنو..

قیمت کل: ۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

۶۰ مترآشپزخانه

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش)

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی مترو قلهک ..

قیمت کل: ۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز فست فود - ارتفاع ۷ متر - ۳۳ متر بالکن که در قیمت کل نصف محاسبه می شود ۴۹ . ۵ متر- ملک و سرقفلی

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی نرسیده به میدان قدس نبش ماهرو زاده..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

آب و و فاضلاب

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی تقاطع صدر جنب بولی..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۷۵۰,۰۰۰ ت

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شریعتی روبروی ظفر مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۶۲۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز چیلر آب و برق

۴ مترانباری

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی خ ظفر پاس..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از پل رومی نرسیده به ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

قابل تجمیع با ملک همجوار

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی دوراهی قلهک پاساژ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

۲ پارکینگ

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۴۰ متر طبقه: زیرهمکف

شریعتی روبروی ظفر پاساژ نگ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: چیلر

۲۰ متربالکن-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر مجت..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۷۵ متر طبقه: اول بر: ۳۰ متر

شریعتی پل رومی..

قیمت کل: ۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی خ واعظی نبش ک اث..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی روبروی ظفر پاساژ ..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاترازپل صدر خ میرزاپور روبروی شی..

قیمت کل: ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی نرسیده دوراهی قلهک جنب بیما..

قیمت کل: ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز آزاد

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۷۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر پارکینگ طبق..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) بر: ۴ متر

شریعتی روبروی خ ظفر پلاک ..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۴۲ قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی

امکانات: گاز چیلر آب و برق

جواز آزاد

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی مترو قلهک ..

قیمت کل: ۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز فست فود - ارتفاع ۷ متر - ۳۳ متر بالکن که در قیمت کل نصف محاسبه می شود ۴۹ . ۵ متر- ملک و سرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی نرسیده به تجریش خ و..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی جنب مترو قلهک انتهای خ کدویی ابتدای ک انص..

قیمت روز

امکانات: کولر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتراز پل رومی آبمیوه توچال جنب ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۲ متر- ملک و سرقفلی- ۱۴ متر انباری و ۱۸ متر زیر زمین در قیمت کلی محاسبه شده.

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

    جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


    ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

    با سلام و درود

    لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.