خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش)

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی روبروی ظفر پاساژ نگ..

قیمت کل: ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۷۵ متر طبقه: همکف

شریعتی نرسیده به پل روم..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند تجاری دارای مغازه ۹۰ متر طبقه: اول قدیمی

شریعتی بالاتراز قلهک کوی شیری..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج برق 3 فاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی ایستگاه یخچال جنب مرکز تجاری قلهک..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

جوازه میوه فروشی- سرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شریعتی جنب مترو قلهک خ کدویی کوچه مهشید..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی تقاطع صدر جنب بولینگ ک سیمیاری ..

قیمت روز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی بالاتر از ظفر بن بس..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی نرسیده به میدان قدس نبش ماهرو زاده..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شریعتی بالاتر از ظفر نبش مشکانی پل..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰۰ متر بر: ۱۴ متر

شریعتی نرسیده به پل رومی رست..

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز گرمایشی از کف اسپلیت آب و برق

رستوران با وسایل کامل

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی پل رومی ایستگاه رض..

قیمت کل: ۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

متراژ دقیق مغازه ۱۸ / ۵ میباشد - ۸ / ۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۲۳ متر تجاری-ملک و سرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتراز پل رومی آبمیوه توچال جنب ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۵,۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۲ متر- ملک و سرقفلی- ۱۴ متر انباری و ۱۸ متر زیر زمین در قیمت کلی محاسبه شده.

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی خ ظفر پاس..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز خرازی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر پاس..

قیمت کل: ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: چیلر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی جنب پل صدر خ کشانی پلا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده برق 3 فاز آب و برق

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی نرسیده دوراهی قلهک جنب بیمارستان ایران ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز دارد-سرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

شریعتی بالاترازمترو قلهک خ یزدانیان خ شکرآبی روبر..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

در ۲ دهنه

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) تفکیک شده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۸۴۰ متر - متراژها: ۱۲ * ۷۰م ۱۰ ساله

شریعتی نرسیده به میدان قدس روبروی درمانگاه طالقانی کوی م..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۳۰ متر تجاری

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۷۵ متر بر: ۱۴ متر

شریعتی بالاتر از پل رومی رستوران ت..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

گرمایش ازکف-ملکیت

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش)

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شریعتی جنب مترو قلهک خیابان کدویی کوچه مهشی..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش)

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

شریعتی نرسیده به ظفر پاساژ ن..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر بر: ۸ متر

شریعتی بالاتر از پل روم..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز پکیج

سرقفلی تابلوخور ۱۰ متر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی پل رومی ایستگاه رض..

قیمت کل: ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

- ۸ / ۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۲۳ متر تجاری-ملک و سرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۹ متر طبقه: زیر همکف بر: ۱۲ متر

شریعتی روبروی خ ظفر پاس..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۴۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر م..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی خ ظفر پاس..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز خرازی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتراز پل رومی آبمیوه توچال جنب ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۲ متر- ملک و سرقفلی- ۱۴ متر انباری و ۱۸ متر زیر زمین در قیمت کلی محاسبه شده.

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) بر: ۴ متر

شریعتی روبروی دولت ک میرزا..

زیربنا: ۴۳

زیربنا: ۵۴

قیمت کل: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه دوبلکس در مجموع ۹۶ متر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.