خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش)

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) بر: ۱۲ متر

شریعتی مقابل ظفر مجتمع نگی..

زیربنا: ۳۹ قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۴۲ قیمت کل: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی

امکانات: چیلر آب و برق

پله برقی یک دهنه

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۷۵ متر بر: ۱۴ متر

شریعتی بالاتر از پل رومی رستوران ت..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

گرمایش ازکف-ملکیت

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش)

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی ظفر مجت..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

شریعتی جنب پمپ بنزین اسدی پلا..

قیمت کل: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی نرسیده به میدان قدس نبش ماهرو زاده..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شریعتی روبروی خ ظفر مجتمع..

قیمت روز

امکانات: گاز چیلر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی بالاتراز ظفر بن بست..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی جنب پل صدر خ کشانی پلا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده برق 3 فاز آب و برق

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

شریعتی بالاترازمترو قلهک خ یزدانیان خ شکرآبی روبر..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

در ۲ دهنه

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۴۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر مجت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

شریعتی نرسیده به ظفر پاساژ ن..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی خ ظفر پاس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

جواز خرازی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی روبروی ظفر پاساژ نگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) بر: ۲ متر

شریعتی بالاتراز ظفر روبروی بیمارستان ایرانمه..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۵۰

طبقه: همکف زیربنا: ۱۵۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز ورودی مجزا

۲ سندمجزا -ملک وسرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۷۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شریعتی پایین تر از پل رومی جنب ..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) تفکیک شده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۸۴۰ متر - متراژها: ۱۲ * ۷۰م ۱۰ ساله

شریعتی نرسیده به میدان قدس روبروی درمانگاه طالقانی کوی م..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۳۰ متر تجاری

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شریعتی روبروی ظفر مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز چیلر آب و برق

۴ مترانباری

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی نرسیده به میدان قدس نبش ماهرو زاده..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از دولت جنب سینما ف..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش)

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۹۶ متر بر: ۴ متر

شریعتی روبروی دولت کوی میرز..

قیمت روز

امکانات: گاز

مشغول به کار-دوبلکس

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر پاساژ نگین ظفر پ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: چیلر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۹۰ متر طبقه: اول

شریعتی بالاتر از قلهک کوی ..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

کافه فعال

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر بر: ۸ متر

شریعتی بالاتر از پل روم..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز پکیج

سرقفلی تابلوخور ۱۰ متر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰۰ متر بر: ۱۴ متر

شریعتی نرسیده به پل رومی رست..

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز گرمایشی از کف اسپلیت آب و برق

رستوران با وسایل کامل

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۷۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شریعتی پایین تر از پل رومی جنب ..

قیمت کل: ۳۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند تجاری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی نرسیده به دولت کوی شیری..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج برق 3 فاز

قدرالسهم دارد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.