خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش)

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک شده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۳۰۰م ۱۷ ساله

شریعتی بالاتر از پل ص..

قیمت کل: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۴۰۰ مترتجاری- ۳۰۰ متراداری

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به دولت کوی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده فروش با مستاجر آب و برق

دارای بالابر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

شریعتی بالاترازمترو قلهک خ یزدانیان خ شکرآبی روبر..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

در ۲ دهنه

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی روبروی ظفر پاساژ ..

قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی روبروی ظفر پاساژ نگ..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر پاس..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: چیلر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی خ ظفر پاس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۷۰ متر بر: ۷ متر

شریعتی بالاتراز پل رومی بلوار صبا ابت..

قیمت کل: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۰۰ متر طبقه: همکف

شریعتی بالاتراز پل صدر پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر اسپلیت آب و برق

۳ بر-ملکیت-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف

شریعتی نبش ظفر پاساژ نگین ظفر گالری ..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

بازدید با هماهنگی

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی خ واعظی نبش ک اث..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۶۰ متر طبقه: همکف

شریعتی نرسیده به دولت کوی یزدانیان خ سیمای جنو..

قیمت کل: ۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

۶۰ مترآشپزخانه-اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش)

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی نرسیده به میدان قدس نبش ماهرو زاده..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از پل رومی نرسیده به موسیوند جنب م..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز پکیج

قابل تجمیع با ملک همجوار

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتراز پل رومی آبمیوه توچال جنب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) بر: ۱۲ متر

شریعتی مقابل ظفر مجتمع نگی..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۴۲ قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۳۹ قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی

امکانات: چیلر آب و برق

پله برقی یک دهنه

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

شریعتی نرسیده به ظفر پاساژ ن..

قیمت کل: ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شریعتی مقابل خ ظفر مجتمع..

قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز چیلر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شریعتی روبروی ظفر مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز چیلر آب و برق

۴ مترانباری

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از مترو قلهک ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۲ متر

شریعتی روبروی ظفر پاساژ ..

قیمت کل: ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۱۰ متر بر: ۱۴ متر

شریعتی بالاتر از پل صدر خ میرزاپور خ ..

قیمت کل: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی نرسیده به میدان قدس نبش ماهرو زاده..

قیمت روز

امکانات: گاز

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری نوساز

شریعتی بالاتراز پل صدر روبروی خ سهیل ..

زیربنا: ۲۰۰ قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۰۰ قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از پل رومی نرسیده به موسیوند جنب م..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۴۰ متر طبقه: زیرهمکف

شریعتی روبروی ظفر پاساژ نگ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: چیلر آب و برق

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی نرسیده به دوراهی قلهک خ پو..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز پیتزا و ساندویچ

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.