خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش)

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از دولت جنب سینما ف..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش)

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) بر: ۲ متر

شریعتی بالاتراز ظفر روبروی بیمارستان ایرانمه..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۵۰

طبقه: همکف زیربنا: ۱۵۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز ورودی مجزا

۲ سندمجزا -ملک وسرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی ظفر مجت..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شریعتی روبروی خ ظفر مجتمع..

قیمت روز

امکانات: گاز چیلر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۹۰ متر طبقه: اول

شریعتی بالاتر از قلهک کوی ..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

کافه فعال

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی بالاتراز ظفر بن بست..

قیمت کل: ۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۷۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شریعتی نرسیده به پل رومی جنب ..

قیمت کل: ۳۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی نرسیده به میدان قدس نبش ماهرو زاده..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

آب و و فاضلاب

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی تقاطع صدر جنب بولینگ ک سیمیاری ..

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۲ متر

شریعتی روبروی ظفر پاس..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

شریعتی بالاترازمترو قلهک خ یزدانیان خ شکرآبی روبر..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

در ۲ دهنه

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۴۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر مجت..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

شریعتی نرسیده به ظفر پاساژ ن..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند تجاری ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی نرسیده به چهارراه سپه پ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۷۵ متر طبقه: همکف

شریعتی نرسیده به پل رومی رست..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شریعتی بالاتر از مترو قلهک خ یزدانیان خ شکرابی روبروی کوچه..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی ظفر پاساژ نگین ظفر پ..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: چیلر

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی خ ظفر پاس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۸,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز خرازی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) بر: ۵ متر

شریعتی روبروی دولت ک میرزا..

طبقه: اول زیربنا: ۴۳

طبقه: همکف زیربنا: ۵۴

قیمت کل: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

دوبلکس

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شریعتی روبروی ظفر مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز چیلر آب و برق

۴ مترانباری

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی نرسیده به میدان قدس نبش ماهرو زاده..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

شریعتی نرسیده به میدان قدس ضلع جنوبی تامین ا..

قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

۶ پارکینگ-ملک و سرقفلی

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی نرسیده به دوراهی قلهک خ ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر پکیج

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) بر: ۱۲ متر

شریعتی مقابل ظفر مجتمع نگی..

زیربنا: ۳۹ قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۴۲ قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی

امکانات: چیلر آب و برق

پله برقی یک دهنه

مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) بر: ۱۰ متر

شریعتی روبروی ظفر جنب پاساژ نگین ظفر ..

زیربنا: ۲۵

زیربنا: ۲۵

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۲ باب-

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(ظفر تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.