خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

شریعتی روبروی مترو شریعتی برج تجار..

قیمت کل: ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی ضلع شمال پل سیدخن..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی مترو مرکز خر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد روبروی متروشریعتی ..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آسانسور چیلر

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۷ متر بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد کو..

قیمت روز

امکانات: گاز

درحال بازسازی-ملک وسرقفلی

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد روبروی ایستگاه مترو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد نبش کوچه کا..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی سه راه ضرابخانه بین سروستان یکم و دو..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از سه راه میرداماد نبش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی بالاتراز میرداماد پلاک..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

شریعتی بین میرداماد و ظفر بر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۳,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۵ متر طبقه: دوم بر: ۱۲ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد روبروی ..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر آب و برق

تحویل ۶ ماه آینده- ۳۵۰۰ تا پارکینگ-اتمام نازک کاری- ۸ رستوران و هایپر-تحویل ۶ ماه آینده-پارکینگ عمومی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۹۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر فن کوئل

دارای ۱۲۰ متر فضای پارکینگ ک قابلیت پارک ۹ خودرو دارد

انبار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۷۴ متر طبقه: زیرهمکف

شریعتی بالاتر از سیدخندان روبروی پارک شریعتی ک پی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جهت انبار

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی بالاتر از حسینیه ار..

قیمت کل: ۳۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

شریعتی بین میرداماد و ظفر روبروی مترو شری..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۱۴ مترانباری

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

گرمایش مرکزی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی ابتدای میرداماد مرکزخریدمیردام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی تقاطع شریعتی مرکز خ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد برج مینا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی تقاطع میرداماد طبقه فوقانی پرده فروشی جلال ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۵۰ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

شریعتی بالاتر از پل سید خندان نرسیده به خواجه عب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۲۷۶ متر طبقه: زیربنا ۲۵ ساله

شریعتی بالاتراز میرداما..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد روبروی مترو شریعتی ..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) دارای مغازه ۲۸ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

شریعتی جنب حسینیه ارشاد ..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد مرکز خر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

یک دهنه-جوازآزاد -معاوضه با تهران فشم میگون و شمال ویلائی- ۷ عدد مغازه است

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد روبروی مترو شری..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۷ متر بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد کو..

قیمت کل: ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۲۱ متر ۷ ساله

شریعتی بالاتر از میرداماد نبش کوی زرین بر..

قیمت روز

امکانات: پکیج

فعال برای کافی نت - نوع سند تجاری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.