خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

معاوضه / فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد مرکز خر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

یک دهنه-جوازآزاد -معاوضه با تهران فشم میگون و شمال ویلائی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد روبروی مترو شریعتی ..

قیمت کل: ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

روبروی حسینیه ارشاد بن بست..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

جواز تاسیسات

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از سه راه میرداماد نبش..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۵ متر طبقه: دوم بر: ۱۲ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد روبروی ..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر آب و برق

تحویل ۶ ماه آینده- ۳۵۰۰ تا پارکینگ-اتمام نازک کاری- ۸ رستوران و هایپر-تحویل ۶ ماه آینده-پارکینگ عمومی

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از خواجه عبدالله روبروی پ..

قیمت کل: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

شریعتی بالاترازمیرداماد نبش کوچه ..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

سرقفلی ۱۵ متر تابلوخور

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۱۰۲ متر طبقه: اول قدیمی

شریعتی بالاترازحسینیه ارش..

قیمت روز

امکانات: گاز آیفون تصویری پکیج فلت

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۰۰ متر بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از پل سیدخندان نرسیده به خواجه ع..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی پل سیدخندان خ میرمطهری پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۱ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد نبش کوی زرین بر..

قیمت کل: ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: پکیج

فعال برای کافی نت - نوع سند تجاری

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی بین ظفر و میرداماد پلا..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد نبش کوچه کا..

قیمت کل: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۹۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت کل: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر فن کوئل

دارای ۱۲۰ متر فضای پارکینگ ک قابلیت پارک ۹ خودرو دارد

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی جنب حسینیه ارشاد ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از سه راه میرداماد نبش ک..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

شریعتی بین میرداماد و ظفر بر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۳,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی مترو مرکز خر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سرقفلی و ملکیت

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی بالاتر از حسینیه ار..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملکیت وسرقفلی

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد نرسیده به پمپ بنزین ..

قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بر: ۱۲ متر

شریعتی بالاتراز میرداماد پاساژ نگین ظ..

طبقه: همکف زیربنا: ۴۲ قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۳۹ قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

۲ نبش

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۱۱۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده فلت

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد روبروی ایستگاه مترو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد برج مینا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد بن ب..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

جواز تاسیسات

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد روبروی مترو شریعتی ..

قیمت کل: ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۱ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

شریعتی روبروی مترو شریعتی برج ..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۲ متر ملک و سرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی ابتدای میرداماد مرکزخریدمیردام..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.