خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بر: ۱۲ متر

شریعتی بالاتراز میرداماد پاساژ نگین ظ..

طبقه: همکف زیربنا: ۴۲

طبقه: همکف زیربنا: ۳۹

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۸

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شریعتی تقاطع میرداماد مرکز..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شریعتی بالاترازسیدخندان روبروی خواجه عبدالل..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ملک وسرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد پاسا..

قیمت کل: ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد مرکز خر..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

یک دهنه-جوازآزاد

معاوضه / فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد پاساژ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور آب و برق

یک دهنه-جوازآزاد

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بر: ۳ متر

شریعتی روبروی مترو مرکزخری..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۷ قیمت کل: ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۲۰ قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد پل..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۹۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت کل: ۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر فن کوئل

دارای ۱۶۰ متر فضای پارکینگ ک قابلیت پارک ۹ خودرو دارد

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی روبروی مترو شریعتی برج تجا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی بالاتراز میرداماد روبروی مترو شری..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۱۰۲ متر طبقه: اول قدیمی

شریعتی بالاترازحسینیه ارش..

قیمت روز

امکانات: گاز آیفون تصویری پکیج فلت

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از سه راه میرداماد نبش..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی جنب حسینیه ارشاد ..

قیمت کل: ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۱۴ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۳۷ متر-

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شریعتی بین میرداماد وظفر برج مینا پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر آب و برق

۱ / ۸۰ متر ویترین خور

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد روبروی مترو شریعتی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۰۲ متر بر: ۶ متر

شریعتی بالاتر از حسینیه ار..

قیمت کل: ۳۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد پاسا..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد کوی ..

قیمت کل: ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر

شریعتی بین میرداماد و ظفر روبروی مترو شری..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور پکیج

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی بین میرداماد و ظ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

یک دهنه جواز آزاد

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۷ متر بر: ۳ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد نرسیده به شهردا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده فروش با مستاجر

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر ازمیرداماد مجت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۱۰۸ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی روبروی سه راه میردا..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از سیدخندان ابتدای خواج..

قیمت کل: ۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

جهت قنادی و رستوران

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از سه راه میرداماد نبش..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.