خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۲۱ متر ۷ ساله

شریعتی بالاتراز میرداماد نبش کوی زرین برج..

قیمت روز

امکانات: پکیج

فعال برای کافی نت - نوع سند تجاری

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۷ متر بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد کو..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی ضلع شمال پل سیدخن..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

شریعتی روبروی مترو شریعتی برج تجار..

قیمت کل: ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۰۰ متر بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از پل سیدخندان نرسیده به خواجه ع..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۵۰ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

شریعتی بالاتر از پل سید خندان نرسیده به خواجه عب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد روبروی مترو شریعتی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی بالاتراز میرداماد..

قیمت کل: ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

جوازشیشه بری - یک دهنه - سرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

شریعتی یالاتر از پمپ بنزین داوو..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد روبروی ایستگاه مترو..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۰۰ متر بر: ۷ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد نبش آ..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

باکمیسیون کامل

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۲ متر

شریعتی روبروی مترو شریع..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر دوربین مداربسته

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۸۰ متر طبقه: همکف

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد نبش ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

شریعتی بین میرداماد و ظفر بر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۳,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) دارای مغازه ۲۸ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

شریعتی جنب حسینیه ارشاد ..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد پاساژ مینا ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

گرمایش مرکزی

معاوضه / فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۱ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد بالاتر از پمپ بنزی..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز برق 3 فاز دوربین مداربسته آب و برق

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۱ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

شریعتی روبروی مترو شریعتی بر..

قیمت کل: ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

برگه التزام به سند تجاری دارد

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۷ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد کو..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد روبروی متروشریعتی ..

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر ازمیرداماد مجت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد برج مینا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد نبش کوچه کا..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: دوم

شریعتی روبروی مترو شریعتی ب..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی ابتدای میرداماد مرکزخریدمیردام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد نبش کوی کامیا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

شریعتی بالاترازمیرداماد نبش کوچه یاسرآهور..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.