خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد نبش کوچه کا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۹ متر بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد برج..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

گرمایش مرکزی

معاوضه / فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد روبروی متروشریعتی م..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

معاوضه / فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۰ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد روبروی متروشریعتی ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۵ متر طبقه: دوم بر: ۱۲ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد روبروی ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر آب و برق

۳۵۰۰ تا پارکینگ-- ۸ رستوران و هایپر-پارکینگ عمومی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد نبش کوی کامیا..

قیمت روز

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۴۵ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد نبش کامیار..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۱ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

شریعتی روبروی مترو شریعتی برج ..

قیمت کل: ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

-برگه التزام به سند تجاری دارد-ارتفاع ۲ متر ملک و سرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳ متر طبقه: دوم

شریعتی بالاتر از میرداماد م..

قیمت روز

امکانات: گاز چیلر آب و برق

۴ طبقه تجاری_از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی ضلع شمال پل سیدخن..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۲۱ متر طبقه: اول ۷ ساله

شریعتی بالاتراز میرداماد نبش کوی زرین برج..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور پکیج

فعال برای کافی نت

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد نرسیده به پمپ بنزین ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

شریعتی روبروی مترو مرکز خر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی بالاتر از حسینیه ار..

قیمت کل: ۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۵۰ متر طبقه: همکف

شریعتی روبروی میرداماد پلاک..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز تهویه مطبوع آب و برق

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۵۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی روبروی مترو شریعتی مرکز خرید ..

قیمت روز

امکانات: گاز فن کوئل برق 3 فاز تابلو خور

جواز وشغل فست فود/مبایعه نامه دارد

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد روبروی مترو شریعتی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۶۹ متر طبقه: زیربنا بر: ۱۸ متر

شریعتی نرسیده به میرداماد پلا..

قیمت کل: ۶۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

شریعتی بین میرداماد و ظفر بر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۳,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۵۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲۴ متر

شریعتی پایین تر از حسینیه ار..

قیمت روز

امکانات: کولر آب و برق

ملکیت وسرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۷ متر بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به سیدخندان جنب بانک جهانگرد..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد روبروی ایستگاه مترو..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۸۰ متر طبقه: همکف

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد نبش ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از سه راه میرداماد نبش..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری دارای مغازه ۲۸ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

شریعتی جنب حسینیه ارشاد ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد برج مینا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۴ متر بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

شریعتی بالاترازمیرداماد نبش کوچه ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۱۵ متر تابلوخور - کمیسیون کامل

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.