خرید کاربری تجاری در دولت

خرید مغازه دولت ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

دولت روبروی یارمحمدی جنب قنادی نیشکر ..

قیمت کل: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت برق 3 فاز آب و برق

۱۳ پارکینگ

مغازه دولت ۱۶ متر بر: ۴ متر

دولت خ نعمتی کوی ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه دولت ۱۴۰ متر طبقه: همکف

دولت سه راه نشاط پلاک ه..

قیمت کل: ۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه دولت ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

دولت سه راه نشاط ک دری نجف آباد..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کلنگی دولت دارای مغازه زمین: ۱,۰۵۰ متر بر: ۷ متر

دولت چهارراه قنا..

قیمت کل: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۵۰ متر بنا- ۵۵۰ متر سوله-دارای پایان کار تجاری-قیمت زمین

خرید دفتر کار دولت سند تجاری دارای مغازه ۵۰ متر طبقه: همکف ۳۵ ساله

دولت ۴ راه دیباجی روبروی پمپ بنزین جنب ق..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۳۸۸,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

همکف مغازه به متراز ۵۰ متر ۷ متر ابدارخانه مسقف با دو درب مستقل با ملک و سرقفلی زیرهمکف دارای سوئیت به متراژ ۶۸ / ۵ متر با درب مستقل و

مغازه دولت ۳۴۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۹ متر

دولت سه راه نشاط خ اخلاقی غربی پل..

قیمت روز

مغازه دولت بر: ۵ متر

دولت خ اخلاقی غربی کوچه مطلبی نژاد جن..

زیربنا: ۲۳

طبقه: درکل زیربنا: ۲۳

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

بازسازی شده

مغازه دولت ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت ۴ راه دیباجی روبروی پمپ بنزین جنب ق..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

همکف مغازه به متراز ۵۰ متر ۷ متر ابدارخانه مسقف با دو درب مستقل با ملک و سرقفلی زیرهمکف دارای سوئیت به متراژ ۶۸ / ۵ متر با درب مستقل و

مغازه دولت ۸۱ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دولت سه را نشاط کوی دری نجف آبادی نانوایی سن..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

فروش مغازه دولت ۱۷ متر بر: ۹ متر

دولت خ رحمانی ..

قیمت روز

مغازه دولت ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

دولت نبش یارمحمدی پلاک ه..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

کلیدنخورده

مغازه دولت ۱۶ متر بر: ۴ متر

دولت خ نعمتی کوی..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه دولت بر: ۸ متر

دولت چهارراه قنات خ آقا ..

طبقه: همکف زیربنا: ۴۰

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۷

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲ دهنه-سرقفلی- با جواز خشکشویی

دفتر کار دولت دارای مغازه ۷۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: درکل ساله

دولت ۴ راه قنات..

قیمت کل: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۷۱۴,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۵۰ متر بنا ۵۰۰ متر سوله-دارای پایان کار تجاری-قیمت زمین

خرید مغازه دولت ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دولت بین چهاراره دیباجی و اختیاریه نبش کوچ..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه دولت ۸۱ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دولت سه را نشاط کوی دری نجف آبا..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دفتر کار دولت دارای مغازه ۷۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: درکل قدیمی

دولت چهارراه قنا..

قیمت کل: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۵۰ متر بنا ۵۰۰ متر سوله-دارای پایان کار تجاری-قیمت زمین

مغازه دولت ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دولت چهارراه دیباجی روبروی پمپ بنزین جنب ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک سوئیت ۶۹ متری -هر ۲ باهم دارای یک سند-کاربری انبار مسکونی

مغازه دولت ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دولت بین دیباجی و اختیاریه نبش کوی ع..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

فروش مغازه دولت ۹۰ متر بر: ۶ متر

دولت سه راه نشاط کوچه دری نجف آباد..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: اسپلیت آب و برق

مغازه دولت ۱۲ متر

دولت کوچه جلالی خ سجاد پلاک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز مبلمان

مغازه دولت ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت چهارراه قنات نبش رح..

قیمت روز

ملک و سرقفلی

مغازه دولت ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۲۷ متر

دولت نبش اختیاریه جنوبی کوی م..

قیمت روز

امکانات: برق 3 فاز آب و برق

۲ بر-بردیگر:( ۱۸ متر)- ۳ دهنه-جواز آزاد

مغازه دولت ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت روبروی کیکاوو..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲ نبش

خرید مغازه دولت

خرید مغازه دولت ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت چهارراه قنات روبروی بانک پ..

قیمت کل: ۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: داکت اسپلیت باز سازی شده آب و برق

مغازه دولت ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت چهارراه قنات نبش خ رحمانی پل..

قیمت کل: ۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای ۹ متر بالکن سندی ک در قیمت کلی محاسبه میشود

مغازه دولت ۱۷ متر

دولت چهارراه قنات خ برادران ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

هر مشاغلی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در دولت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در دولت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.