خرید کاربری تجاری در دولت

خرید مغازه دولت ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت چهارراه قنات نبش رح..

قیمت کل: ۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

دفتر کار دولت سند تجاری ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

دولت سه راه نشاط خ نجف آبادی نب..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مغازه دولت بر: ۸ متر

دولت چهارراه قنات خ آقا ..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۷

طبقه: همکف زیربنا: ۴۰

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲ دهنه-سرقفلی- با جواز خشکشویی

آرایشگاه دولت ۲۰ متر طبقه: همکف

دولت نعمتی کوی د..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

جواز آرایشگاه مردانه-یک دهنه

مستغلات دولت دفتر کار سنداداری-تجاری نوساز

دولت سه راه نشاط پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ازتعداد کل واحدهااطلاع نداشتند

خرید سوئیت دولت ۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۳۵ ساله

دولت چهارراه دیباجی روبروی پمپ بنزین جنب ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک سوئیت ۶۸ متری ۳ خواب -هر ۲ باهم دارای یک سند-کاربری انبار مسکونی

مغازه دولت ۳۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

دولت بین یارمحمدی و دیباجی پلا..

قیمت کل: ۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج آب و برق

درکل ۱۲ پارکینگ

مغازه دولت ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت روبروی کیکاوو..

قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲ نبش

خرید مغازه دولت

مغازه دولت ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت چهارراه قنات روبروی بانک پ..

قیمت کل: ۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: داکت اسپلیت باز سازی شده آب و برق

مغازه دولت ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

دولت نبش اختیاریه جنوبی کوی م..

قیمت کل: ۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: برق 3 فاز آب و برق

۲ بر-بردیگر:( ۱۸ متر)- ۳ دهنه-جواز آزاد

فروش مستغلات دولت دفتر کار سند تجاری ۲ ط زیربنای کل: ۴۲۰م ۴ ساله

دولت چهارراه قنات جنب بانک مسکن پل..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فلت

۱۵ تا پارکینگ

دفتر کار دولت سند تجاری ۳۲۴ متر طبقه: همکف نوساز

دولت سه راه نشاط ابتدای اخلاقی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

مغازه دولت ۸۱ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دولت سه را نشاط کوی دری نجف آبادی س..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه دولت ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دولت بین چهاراره دیباجی و اختیاریه نبش کوچ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه دولت ۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت ۴ راه دیباجی روبروی پمپ بنزین جنب ق..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۹۴۹,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

همکف مغازه به متراز ۵۰ متر ۷ متر ابدارخانه مسقف با دو درب مستقل با ملک و سرقفلی زیرهمکف دارای سوئیت به متراژ ۶۸ / ۵ متر با درب مستقل و

خرید مغازه دولت بر: ۲ متر

دولت خ میری..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

آپارتمان دولت ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

دولت خ شهید سنجابی بن بس..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۷۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار دولت سند تجاری دارای مغازه ۵۴ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

دولت روبروی کیکاوو..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲ نبش-ملک و سرقفلی-ورودی از لابی

مغازه دولت بر: ۹ متر

دولت چهارراه دیباجی روبروی پمپ بنزین جنب ق..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۶۹

طبقه: همکف زیربنا: ۵۰

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر آب و برق

یک دهنه - ۲ درب ورودی مستقل- ۶۹ متر انبار مسکونی-سانترال- بازدید با هماهنگی

مغازه دولت ۴۰ متر بر: ۷ متر

دولت ۴ راه قنات خ آقا ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر سرقفلی ۱۷ متر زیر زمین که در قیمت کلی محاسبه شده

فروش مغازه دولت ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۲۱ متر

دولت نبش کوی مسعود..

قیمت کل: ۱۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: برق 3 فاز آب و برق

مغازه دولت ۴۹ متر طبقه: زیرهمکف

دولت سه راه منظریه ابتدای هنگامه شرقی ..

قیمت کل: ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

بازدید با هماهنگی-اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش دفتر کار دولت سند تجاری نوساز

دولت سه راه نشاط ابتدای اخلاقی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

معاوضه با کلنگی یا آپارتمان-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

مغازه دولت بر: ۹ متر

دولت بالاتر از چهارراه دیباجی نبش عین آباد..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

کلنگی دولت بدون جواز زمین: ۱۶۶ متر بر: ۹ متر

پاسداران دولت روبروی انصار..

قیمت کل: ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه دولت بر: ۱۳ متر

دولت بین چهارراه قنات و سنجابی جنب ب..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه دولت بر: ۴ متر

دولت روبروی کیکاوو..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در دولت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در دولت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>