خرید کاربری تجاری در دولت

خرید مغازه دولت ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دولت بین چهاراره دیباجی و اختیاریه نبش کوچ..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

سوئیت دولت ۵۰ متر طبقه: همکف ۳۵ ساله

دولت چهارراه دیباجی روبروی پمپ بنزین جنب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سوئیت ۷۰ متری با درب مستقل کاربری انبار مسکونی

مغازه دولت ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

دولت سه راه نشاط کوی دری نجف آباد..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه دولت ۳۰۰ متر بر: ۸ متر

دولت نرسیده به بلوار کاوه روبروی خ..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۱۲ پارکینگ

مغازه دولت ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت چهارراه قنات نبش رح..

قیمت کل: ۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه دولت ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دولت بین چهارراه دیباجی و اختیاریه نبش ..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه دولت ۱۴۰ متر طبقه: همکف

دولت سه راه نشاط پلاک ه..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه دولت ۳۴۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۹ متر

دولت سه راه نشاط خ اخلاقی غربی پل..

قیمت روز

مغازه دولت ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

دولت چهارراه قنات خ آقا ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

۱۷ متر زیر زمین که در قیمت کلی محاسبه شده

مغازه دولت ۱۲ متر بر: ۲ متر

دولت بین سنجابی و یارمحم..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

فقط به صنف کفاشی و تعمیرات اجاره داده میشود

فروش مغازه دولت بر: ۸ متر

دولت چهارراه قنات خ آقا ..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۷

طبقه: همکف زیربنا: ۴۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲ دهنه- با جواز خشکشویی

مغازه دولت ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

دولت روبروی یارمحمدی جنب قنادی نیشکر ..

قیمت کل: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت برق 3 فاز آب و برق

۱۳ پارکینگ

کلنگی دولت دارای مغازه زمین: ۱,۰۵۰ متر بر: ۷ متر

دولت چهارراه قنا..

قیمت کل: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۵۰ متر بنا- ۵۵۰ متر سوله-دارای پایان کار تجاری-قیمت زمین

مغازه دولت ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

دولت نبش یارمحمدی پلاک ه..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

کلیدنخورده

مغازه دولت ۸۱ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دولت سه را نشاط کوی دری نجف آبادی نانوایی سن..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه دولت ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

دولت خ میری جنب بانک پاسارگاد پل..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه دولت ۱۷ متر بر: ۹ متر

دولت خ رحمانی ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه دولت ۲۳ متر بر: ۵ متر

دولت خ اخلاقی غربی کوچه مطلبی نژاد جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

بازسازی شده

مغازه دولت ۳۰۰ متر

دولت خ کلاهدوز روبروی خ نع..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه دولت ۱۶ متر بر: ۴ متر

دولت خ نعمتی کوی ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه دولت ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت چهارراه قنات نبش رح..

قیمت کل: ۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

کلنگی دولت دارای مغازه زمین: ۱,۰۵۰ متر بر: ۷ متر

دولت چهارراه قنا..

قیمت کل: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۵۰ متر بنا- ۵۵۰ متر سوله-دارای پایان کار تجاری-قیمت زمین

مغازه دولت ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

دولت سه راه نشاط ک دری نجف آباد..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار دولت سند تجاری دارای مغازه ۵۰ متر طبقه: همکف ۳۵ ساله

دولت چهارراه دیباجی روبروی پمپ بنزین جنب ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

همکف مغازه به متراز ۵۰ متر ۷ متر ابدارخانه مسقف با دو درب مستقل زیرهمکف دارای سوئیت به متراژ ۶۸ / ۵ متر بادرب مستقل و

مغازه دولت ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

دولت سه راه نشاط ک دری نجف آباد..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه دولت ۲۳ متر بر: ۵ متر

دولت خ اخلاقی غربی کوچه مطلبی نژاد جن..

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

بازسازی شده

کلنگی دولت دارای مغازه زمین: ۱,۰۵۰ متر بر: ۷ متر

دولت چهارراه قنا..

قیمت کل: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۵۰ متر بنا- ۵۵۰ متر سوله-دارای پایان کار تجاری-قیمت زمین

مغازه دولت ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دولت ۴ راه دیباجی روبروی پمپ بنزین جنب ق..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

همکف مغازه به متراز ۵۰ متر ۷ متر ابدارخانه مسقف با دو درب مستقل با ملک و سرقفلی زیرهمکف دارای سوئیت به متراژ ۶۸ / ۵ متر با درب مستقل و

مغازه دولت ۱۶ متر بر: ۴ متر

دولت خ نعمتی کوی..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در دولت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در دولت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.