خرید کاربری تجاری در جردن

خرید مغازه جردن ۱۷ متر بر: ۴ متر

جردن بلوارگلشهر پاساژ آی..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه جردن ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

جردن خ ناهید شرقی نبش پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲۰ متر آشپزخانه

مغازه جردن ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشه..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی- ۱۵ متر انباری که در قیمت محاسبه نمیشود-شغل سوپرمارکت

مغازه جردن ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

جردن نبش چهارراه ظف..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز فن کوئل آب و برق

مغازه جردن ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جردن تابان غربی نبش کوچه نور پل..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز دوربین مداربسته آب و برق

خرید مغازه جردن ۹۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

جردن نرسیده به چهارراه جهان کودک جنب سرخه باز..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه جردن ۴۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن تقاطع ظفر..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

معاوضه با ملک مسکونی جردن

مغازه جردن ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

جردن خ یزدان پناه غربی بالاتر از چهار راه اول جنب مدرن..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۲ پارکینگ- اطلاع دقیق نداشتند

مغازه جردن ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن گلفام پاساژ ام..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشهر مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت

فروش مغازه جردن ۵۹ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

جردن بلوارگلشهر پاساژ گل..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملک سرقفلی

مغازه جردن ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن بلوار گلشهر مرکز خرید..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن بر: ۶ متر

جردن ناهید شرقی باز..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۰

طبقه: همکف زیربنا: ۴۰

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز کولر گازی آب و برق

مناسب رستوران و کترینگ- ۴۶ متر مفید-با امتیاز بالکن ۳۶ متر

مغازه جردن ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

جردن نرسیده به مدرس مرکز..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز سوپر مارکت-درحال حاظر سوپر مارکت فعال

مغازه جردن ۲۵ متر بر: ۵ متر

جردن مرکز خری..

قیمت کل: ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل پوشاک-ارتفاع ۳ متر -ملک و سرقفلی

خرید مغازه جردن ۲۸ متر بر: ۳ متر

جردن بلوار گلشهر برج آی تک..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز فست فود-اسپیلت

مغازه جردن ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

جردن خ گلشهر برج آی..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

معاوضه / فروش دفتر کار جردن سند تجاری ۱۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

جردن چهارراه جهان کودک پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج باز سازی شده

قدرالسهم- ۲ سرویس-معاوضه با ملک درجردن-شیرینی مشاور

مغازه جردن ۱۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بین گلشهر و گلفام پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه جردن

مغازه جردن ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشهر پا..

قیمت کل: ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه جردن ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن تقاطع ظفر..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن بلوار گلشهر مرکز..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پارکینگ در قیمت کلی محاسبه شده-جواز کیف و کفش

مغازه جردن ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گل آذ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ گاز آب و برق

کولر گازی-جواز جواهرفروشی

مغازه جردن ۱۴ متر بر: ۶ متر

جردن نبش ظفر..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه جردن ۸۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

جردن بلوار ناهید پلاک ه..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه جردن ۱۷ متر طبقه: همکف

جردن بلوارصبا پا..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۱۳ مترانباری-ازطول براطلاع نداشتند- با جواز کیف وکفش

مغازه جردن ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بالاتر از اسفندیار نبش گ..

قیمت کل: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر آب و برق

۲۰ متر انباری-سرقفلی و ملکیت

مغازه جردن ۴۴ متر طبقه: همکف

جردن بلوار صبا ضلع جنوبی پاسا..

قیمت کل: ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه جردن ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بالاتر از پمپ بنزین بلوار صبا ب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز کسب خرازی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در جردن آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در جردن شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>