خرید کاربری تجاری در جردن

خرید مغازه جردن ۶۰ متر طبقه: اول بر: ۱۱ متر

جردن خ گلشهر پاساژ گل..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

سرقفلی

مغازه جردن ۶۱ متر طبقه: اول

جردن بلوارگلشهر پا..

قیمت کل: ۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه جردن ۹۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

جردن نرسیده به چهارراه جهان کودک جنب سرخه باز..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۷۰ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

جردن خ یزدان پنا..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر باز سازی شده آب و برق

۴۴ متر انبار - ۲ پارکینک-رستوران فعال

مغازه جردن ۱۱۴ متر بر: ۱۵ متر

جردن خ ناهید غرب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

خرید مغازه جردن ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

جردن بلوار گلشهر برج آی تک پلاک..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

از ارتفاع اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار جردن سند تجاری ۱۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

جردن نبش چهارراه جهان ک..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

۲ کنتوربرق- دارای قدرالسهم- معاوضه با ویلائی-دارای سوئیت- ۲ کله

مغازه جردن ۶۰ متر طبقه: اول بر: ۱۱ متر

جردن خ گلشهر پاس..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مغازه جردن ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن بلوار گلشهر مرکز..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

پارکینگ در قیمت کلی محاسبه شده-جواز کیف و کفش

مغازه جردن ۱۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشهر مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع از کف ۳ متر-اسپیلت-ملکیت و سرقفلی

فروش مغازه جردن ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن گلفام پاساژ ام..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشه..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جردن تابان غربی نبش کوچه نور پل..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز دوربین مداربسته آب و برق

مغازه جردن ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن ابتدای جردن پا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه جردن ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جردن بلوار گلشهر جنب پاساژگشهر پل..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه جردن ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن نرسیده به تقاطع مدرس مرکز خری..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

اسپیلت

مغازه جردن ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشهر پاساژ گ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای جواز

معاوضه / فروش مغازه جردن ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن روبروی پارک ملت بازار ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک-قابل با آپارتمان

مغازه جردن ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

جردن مرکز خری..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

جواز پوشاک

مغازه جردن ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

جردن مرکز خری..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

جواز پوشاک

فروش مغازه جردن ۱۲۲ متر بر: ۱۵ متر

جردن بلوار گلشهر مرکز..

قیمت کل: ۱۹,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ- ۲ باب تجمیع شده- ۷۳ متری و ۴۹ متری

مغازه جردن ۸۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

جردن بلوار ناهید پلاک ه..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

مغازه جردن ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوارگلشهر پاساژ آی..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه جردن ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جردن بلوار آرش خ دلیر..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

مغازه جردن ۴۱ متر

جردن بلوار گلستان بلوار گیتی ..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید مغازه جردن ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

جردن بلوار گلستان بلور گیتی ..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه جردن ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جردن خ ناهید شرقی باز..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۱۴ متر

جردن بلوار گلشهر پا..

قیمت کل: ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مغازه جردن ۱۴ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

جردن بلوار گلشهر پاساژ آی..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ فن کوئل

یک دهنه-فاقد جوازپیک موتوری کمیسیون کامل - معاوضه با ویلا

مغازه جردن ۱۴ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

جردن بلوار گلشهر پاساژ آی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در جردن آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در جردن شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.