خرید کاربری تجاری در جردن

خرید مغازه جردن ۱۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

جردن خ گلشهر ب..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه جردن ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن گلفام پاساژ ام..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۳,۸۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جردن خ ناهید شرقی باز..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشهر پا..

قیمت کل: ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۷۰ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

جردن خ یزدان پنا..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر باز سازی شده آب و برق

۴۴ متر انباری - ۳ پارکینگ

خرید مغازه جردن ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

جردن خ ناهید شرقی نبش پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲۰ متر آشپزخانه

مغازه جردن ۵۰ متر

جردن نرسیده به مدرس مرک..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جردن ۵۰ متر طبقه: همکف

جردن خ ناهیدغربی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده برق 3 فاز آب و برق

ازطول براطلاع نداشتند

مغازه جردن ۲۰ متر بر: ۳ متر

جردن بلوار آرش خ دلیر..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

مغازه جردن ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن نرسیده به تقاطع مدرس مرکز خری..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

اسپیلت

معاوضه / فروش مغازه جردن ۴۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن تقاطع ظفر..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

معاوضه با ملک مسکونی جردن

مغازه جردن ۱۲۲ متر بر: ۱۵ متر

جردن بلوار گلشهر مرکز..

قیمت کل: ۱۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ- ۲ باب تجمیع شده- ۷۳ متری و ۴۹ متری

مغازه جردن ۶۱ متر طبقه: اول

جردن بلوارگلشهر پا..

قیمت کل: ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه جردن ۴۱ متر بر: ۸ متر

جردن بلوار گلستان بلور گیتی ..

قیمت کل: ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جردن ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن بلوار صبا پاساژ آریا پلا..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه جردن ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بالاتر از اسفندیار نبش گ..

قیمت کل: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر آب و برق

مغازه جردن ۹۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

جردن نرسیده به چهارراه جهان کودک جنب سرخه باز..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۶۰ متر طبقه: اول بر: ۱۱ متر

جردن خ گلشهر پاس..

قیمت روز

امکانات: گاز

جواز پوشاک -بازسازی شده- ارتفاع ۲ . ۲ متر ملک و سرقفلی

مغازه جردن ۲۵ متر بر: ۵ متر

جردن مرکز خری..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل پوشاک-ارتفاع ۳ متر -ملک و سرقفلی

مغازه جردن ۲۸ متر بر: ۳ متر

جردن بلوار گلشهر برج آی تک..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز فست فود-اسپیلت

فروش دفتر کار جردن دارای مغازه ۱۱۴ متر ۳۰ ساله

جردن خ ناهید غرب..

قیمت کل: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۷۰ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

جردن خ یزدان پنا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر باز سازی شده آب و برق

۴۴ متر انبار - ۲ پارکینک-رستوران فعال

مغازه جردن ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

جردن مرکز خری..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز پوشاک-ارتفاع ۳ متر ملک و سرقفلی

مغازه جردن ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن مرکز خری..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل پوشاک-ارتفاع ۳ متر -ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه جردن ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن روبروی پارک ملت بازار ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک-قابل با آپارتمان

خرید مغازه جردن ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جردن تابان غربی نبش کوچه نور پل..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز دوربین مداربسته آب و برق

مغازه جردن ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشهر پاساژ گ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای جواز

مغازه جردن ۱۹ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشهر مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع از کف ۳ متر-اسپیلت-ملکیت و سرقفلی

مغازه جردن ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشه..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۱۵ متر انباری که در قیمت محاسبه نمیشود-شغل سوپرمارکت

مغازه جردن ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن تقاطع ظفر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در جردن آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در جردن شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.