خرید کاربری تجاری در جردن

خرید مغازه جردن ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن بلوار صبا پاساژ آریا پلا..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه جردن ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن تقاطع ظفر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش دفتر کار جردن سند تجاری ۱۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

جردن چهارراه جهان کودک پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج باز سازی شده

قدرالسهم- ۲ سرویس-معاوضه با ملک درجردن-شیرینی مشاور

مغازه جردن ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشهر پا..

قیمت کل: ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۱۹ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشهر مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع از کف ۳ متر-اسپیلت-ملکیت و سرقفلی

خرید مغازه جردن ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

جردن خ گلشهر برج آی ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: باز سازی شده

دارای برق

مغازه جردن ۲۲ متر

جردن بالاتر از چهارراه جهان کودک ضلع شرقی چهار..

قیمت کل: ۱۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه جردن ۱۶ متر بر: ۴ متر

جردن بلوارگلشهر پاساژ آی..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش مغازه جردن ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن خ تابان غربی نبش نور پلا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

پارکینگ وبالکن غیرسندی- ۵۰ درصد تهاتر باآپارتمان مسکونی-از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه جردن ۱۴ متر طبقه: اول

جردن خ گلشهر ب..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه جردن ۱۲۲ متر طبقه: اول بر: ۱۵ متر

جردن بلوار گلشهر مرکز..

قیمت کل: ۱۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۱۱۰ متر

جردن بین میرداماد و ظفر نبش بلوارستاری ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز رستوران-ملک وسرقفلی-درحال حاضر طباخی-ازطول براطلاع نداشتند

مغازه جردن ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

جردن خ یزدان پناه غربی بالاتر از چهار راه اول جنب مدرن..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۲ پارکینگ- اطلاع دقیق نداشتند

مغازه جردن ۱۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بین گلشهر و گلفام پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه جردن

مغازه جردن ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گل آذ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ گاز آب و برق

کولر گازی-جواز جواهرفروشی

خرید مغازه جردن ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جردن تابان غربی نبش کوچه نور پل..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز دوربین مداربسته آب و برق

مغازه جردن ۸۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

جردن بلوار ناهید پلاک ه..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن گلفام پاساژ ام..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جردن ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن نبش شریفی پاساژ خشایار پلا..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر

معاوضه / فروش مغازه جردن ۴۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن تقاطع ظفر..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

معاوضه با ملک مسکونی جردن

فروش مغازه جردن ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بلوار گلشه..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۱۵ متر انباری که در قیمت محاسبه نمیشود-شغل سوپرمارکت

مغازه جردن ۴۱ متر

جردن بلوار گلستان بلوار گیتی ..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مغازه جردن ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

جردن بلوار گلستان بلور گیتی ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جردن ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جردن بلوار گلشهر مرکز..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

پارکینگ در قیمت کلی محاسبه شده-جواز کیف و کفش

مغازه جردن ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جردن بالاتر از اسفندیار نبش گ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر آب و برق

۲۰ متر انباری-سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه جردن ۵۰ متر طبقه: همکف

جردن خ ناهیدغربی..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده برق 3 فاز آب و برق

مغازه جردن ۱۴ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

جردن بلوار گلشهر پاساژ آی..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه جردن بر: ۶ متر

جردن ناهید شرقی باز..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۰

طبقه: همکف زیربنا: ۴۰

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز کولر گازی آب و برق

مناسب رستوران و کترینگ- ۴۶ متر مفید-با امتیاز بالکن ۳۶ متر

مغازه جردن ۷۰ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

جردن خ یزدان پنا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر باز سازی شده آب و برق

۴۴ متر انبار - ۲ پارکینک-رستوران فعال

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در جردن آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در جردن شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.