خرید کاربری تجاری در اختیاریه

خرید مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اختیاریه خ عابدینی نبش جها..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی نبش کوی غنیمی پل..

قیمت کل: ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۱۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۴۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

اختیاریه بالاتر از میدان نبش ..

قیمت کل: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۱ متر بالکن که نصف محاسبه شده- ۲۰ متر زیرزمین که در قیمت یک سوم محاسبه شده-کلا ۶۷ متر م

مغازه اختیاریه ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی کوی تسلیمی روبروی پارک قیطری..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه اختیاریه ۱۰۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ داور خ تسلیمی جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۷۵ متر بر: ۵ متر

اختیاریه شمالی کوی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز برق 3 فاز

ارتفاع ۳ - برق ۳ فاز - ۶۵ متر انباری

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه جنوبی خ تسلیمی جنب پارک پ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۷,۷۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

یک دهنه-جوازقنادی

مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه نبش کوچه جهانی ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه اختیاریه ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی چهارراه د..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش مغازه اختیاریه ۱۰۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی جنب..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف

اختیاریه خ جهان بین نبش خ عابدینی پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اختیاریه ۶۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی اتوگال..

قیمت کل: ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مقابل پارک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه نبش کوی جهانی ن..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سوپرمارکت فعال

خرید مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه جنوبی خ تسلیمی جنب پارک پ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

یک دهنه-جوازقنادی

مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مق..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فروش با مستاجر

مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ عابدینی نبش جها..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۰ متر زیرزمین که درقیمت محاسبه نمیشود

مغازه اختیاریه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

اختیاریه جنوبی بالاترازم..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت روز

امکانات: گاز

۲ دهنه

دفتر کار اختیاریه دارای مغازه ۳۵ متر طبقه: همکف ۲۶ ساله

اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مقابل پارک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

بازسازی جواز فست فود /یک دهنه

فروش مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اختیاریه خ عابدینی نبش جها..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اختیاریه جنوبی خ تسلیمی ح زار ج..

قیمت کل: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اختیاریه جنوبی نبش کوی مسعود پل..

قیمت کل: ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۲۷ متر

اختیاریه نبش کوی مسع..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

//سه نبش// سند تک برگی

معاوضه / فروش مغازه اختیاریه ۱۵۴ متر

اختیاریه شمالی خ جهان نیا کوی محسن پ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اختیاریه شمالی نبش کوچه مسعود پل..

قیمت کل: ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

۳ بر

مغازه اختیاریه ۹۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اختیاریه خ تسلیمی ح داور جن..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

معاوضه / فروش مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ داور ج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه نبش کوی جهانی ن..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سوپرمارکت فعال

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه جنوبی خ تسلیمی جنب پارک پ..

قیمت کل: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

یک دهنه-جوازقنادی

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اختیاریه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اختیاریه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.