خرید کاربری تجاری در اختیاریه

معاوضه / فروش مغازه اختیاریه ۵۲ متر طبقه: همکف

پاسداران میدان اختیا..

قیمت روز

امکانات: کولر

بازسازی شده-ارتفاع از کف ۶ متر-از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مقا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه اختیاریه ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اختیاریه جنوبی کوی رازقی شم..

قیمت کل: ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه ضلع شمالی میدان سوپر..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

اختیاریه نبش کوی مس..

قیمت کل: ۱۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سند تک برگی

خرید مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ عابدینی نبش جه..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

جواز لبنیات

مغازه اختیاریه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

اختیاریه بالاتر از میدان نبش ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

مغازه اختیاریه ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

مغازه اختیاریه ۲۰۰ متر بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی اتوگالر..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ تسلیمی جنب پارک پلا..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

یک دهنه-جوازقنادی

فروش مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ داور خ تسلیمی جن..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اختیاریه جنوبی نبش کوی مسعود پل..

قیمت کل: ۱۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

۳ بر

معاوضه / فروش مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اختیاریه شمالی بالاتر از میدان خ شهی..

قیمت روز

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اختیاریه شمالی نبش کوچه مسعود پل..

قیمت کل: ۱۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۳ بر

مغازه اختیاریه بر: ۴ متر

اختیاریه خ تسلیم..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۲۰ قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۸۰ قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

خرید مغازه اختیاریه ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی اتوگال..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

اختیاریه بالاتر از میدان نبش ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر برق 3 فاز

مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مق..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فروش با مستاجر

جواز فست فود /یک دهنه

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی جنب پارک پ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه اختیاریه بر: ۷ متر

اختیاریه جنوبی بالاترازمسجد پلا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲ دهنه

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دولت اختیاریه جنوبی نبش چهارراه..

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۳ بر-بردیگر ۲۰ و ۶ متر

مغازه اختیاریه ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه- مناسب صرافی ها و طلافروشی

مغازه اختیاریه ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه جنوبی بالاتراز میدان خ فتاح ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ گاز اسپلیت فروش با مستاجر

یک دهنه - جواز کتاب فروشی

مغازه اختیاریه ۷۵ متر بر: ۵ متر

اختیاریه شمالی کوی..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز برق 3 فاز

ارتفاع ۳ - برق ۳ فاز- ملکیت وسرقفلی- ۶۵ متر انباری

خرید مغازه اختیاریه ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اختیاریه جنوبی بالاترازمسجد صاحب ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اختیاریه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اختیاریه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.