خرید کاربری تجاری در شهرک راه آهن(گلستان)

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک راه آهن میدان اتریش بنفشه دهم پاس..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۱۱۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر آسانسور

یک دهنه

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۷ متر بر: ۳ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل بلوار جوزانی خ ملوی نبش مولوی پیتزا..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۵۶ متر بر: ۸ متر

شهرک راه آهن بلوار کوهک بالاتر از طوبی خ سهراب سپهری بر..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۳۰ متر انباری

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان)

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۳۳ متر بر: ۴ متر

شهرک راه آهن نرسیده به دریاچه چیتگر ضلع شمال غربی میدا..

قیمت کل: ۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک راه آهن بلوار کوهک..

قیمت کل: ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن بلوار کوهک خ هوافضا پروژه ی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲ پارکینگ

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان)

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۶ متر بر: ۷ متر

شهرک راه آهن زیبادشت بالاتراز میدان لاله ۱۶ متری علیزاد..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۷۷ متر طبقه: همکف

شهرک راه آهن میدان ساحل مجتمع تجاری مسکونی خیا..

قیمت کل: ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۴ متر طبقه: چهارم

شهرک راه آهن بلوار کوهک مجت..

قیمت کل: ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

طلافروشی

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۳ متر طبقه: همکف

شهرک راه آهن میدان موج بلوار موج پ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شهرک راه آهن شهرک گلستان ورودی شرقی دریاچه جیت..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

یک دهنه

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

شهرک راه آهن بلوار کاشانی میدان موج ساختما..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۳۹ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل ..

قیمت کل: ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل مجت..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شهرک راه آهن دریاچه چیتگر م ساحل بلوار جوزانی ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۳۰ متر بر: ۵ متر

شهرک راه اهن ضلع جنوب غربی م موج پ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۷ متر بر: ۳ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل بلوار جوزانی خ ملوی نبش مولوی پیتزا..

قیمت کل: ۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شهرک راه آهن زیبادشت بالا شهرک لاله پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۱۷ متر بر: ۳ متر

شهرک راه آهن میدان اتریش خ بنفشه ۱۰ پا..

قیمت کل: ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن بلوار امیرکبیر پ..

قیمت کل: ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

فروش مغازه شهرک راه آهن(گلستان) بر: ۷ متر

بلوار کوهک مجتمع طو..

طبقه: چهارم زیربنا: ۳۰ قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۴۳ قیمت کل: ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۱ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شهرک راه آهن شهرک نمونه سپاه فاز..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز

برق تک فاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۱۷ متر بر: ۳ متر

شهرک راه آهن میدان اتریش خ بنفشه ۱۰ پا..

قیمت کل: ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شهرک راه آهن امیرکبیر جنب بانک م..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۳۸ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شهرک راه اهن مجتمع..

قیمت کل: ۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شهرک راه آهن زیبادشت بالا شهرک لاله پ..

قیمت کل: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۳۸ متر طبقه: اول

شهرک راه آهن خ امیرکبیر پلاک..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

درمرحله کف-تحویل ۱ سال آینده-سرقفلی-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل مجت..

قیمت کل: ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۷۷ متر بر: ۸ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل مجتمع تجاری مسکونی خیا..

قیمت کل: ۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شهرک راه آهن(گلستان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شهرک راه آهن(گلستان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>