خرید کاربری تجاری در شهرک راه آهن(گلستان)

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۵۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل خ میلاد چه..

قیمت روز

امکانات: گاز

۱۵ متر پارکینگ مستقل و ۴۰ متر فضای باز جلوی مغازه با کلیه لوازم کبابی و جواز کسب قیمت کل ۳ میلیارد و ۵۰۰ م ت

دفتر کار شهرک راه آهن(گلستان) سند تجاری دارای مغازه ۴ ساله

شهرک راه آهن بلوار کوهک خ ط..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۵۰ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۷۰ قیمت کل: ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۴ واحد پارکینگ

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۵۶ متر بر: ۸ متر

شهرک راه آهن بلوار کوهک بالاتر از طوبی خ سهراب سپهری بر..

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۳۰ متر انباری

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۷ متر بر: ۳ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل بلوار جوزانی خ ملوی نب..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شهرک راه آهن بلوار کاشانی میدان مو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن بلوار کوهک خ هوافضا پروژه ی..

قیمت کل: ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان)

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شهرک راه اهن بلوار امیرکبیر بالاتر از ت..

قیمت روز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل مجت..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۸۰ متر طبقه: اول بر: ۲۰ متر

شهرک راه آهن میدان اتریش..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور آب و برق

جواز آزاد

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن بلوار کوهک..

قیمت کل: ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

شهرک راه آهن زیبادشت بالا شهرک لاله پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۳۲ متر طبقه: همکف

شهرک راه آهن میدان اتریش خ بنفشه دهم مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملکیت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک راه آهن میدان اتریش بنفشه دهم پاس..

قیمت کل: ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر آسانسور

یک دهنه

دفتر کار شهرک راه آهن(گلستان) سند تجاری دارای مغازه ۴ ساله

شهرک راه آهن بلوار کوهک خ ط..

طبقه: اول زیربنا: ۱۷۰ قیمت کل: ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۵۰ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۴ واحد پارکینگ

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل مجت..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شهرک راه آهن دریاچه چیتگر م ساحل بلوار جوزانی ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

شهرک راه آهن بلوار کاشانی میدان موج ساختما..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۷۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل مجتمع تجاری مسکونی خیا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۳۲ متر طبقه: همکف

شهرک راه آهن میدان اتریش خ بنفشه دهم مجتمع ..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن زیبادشت بالاتر از میدان لاله ۱۶ متری عل..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش مغازه شهرک راه آهن(گلستان) بر: ۵ متر

شهرک راه آهن بلوار امیرکبیر بالاتر از ت..

طبقه: همکف زیربنا: ۴۸ قیمت کل: ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۳۸ قیمت کل: ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل مجت..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۱۰۰ متر بر: ۵ متر

شهرک راه آهن خ هاشم زاده ن..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۳ متر طبقه: همکف

شهرک راه آهن میدان موج بلوار موج پ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۴ متر بر: ۵ متر

شهرک راه آهن بلوار کوهک..

قیمت کل: ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل مجت..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل بلوار جوزانی خ ملوی نبش مولوی پیتزا..

قیمت کل: ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شهرک راه آهن(گلستان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شهرک راه آهن(گلستان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.