خرید کاربری تجاری در گیشا

خرید مغازه گیشا ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

گیشا خ فاضل پاساژ ن..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر آب و برق

مغازه گیشا ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

گیشا خ ۳۶ تقاطع ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه گیشا ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

گیشا پاسا..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

ازطول براطلاع نداشتند

مغازه گیشا ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

گیشا بین پل گیشا و آزمایش خ چها..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه گیشا ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

گیشا انتهای بازار نصر پا..

قیمت روز

خرید مغازه گیشا ۷۰ متر بر: ۸ متر

گیشا خ فاضل شمالی نبش چهارراه سوم خ..

قیمت روز

امکانات: گاز

۲ باب مغازه ۳۵ متری با هم برای اجاره-قابل تبدیل-جواز تاکسی سرویس و کترینگ

خرید مغازه گیشا

مغازه گیشا ۱۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

گیشا نبش خ ۱۳ ساختمان..

قیمت روز

امکانات: گاز

جواز خرازی

مغازه گیشا ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

گیشا کوی نصر پاسا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

مغازه گیشا ۶۲ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

گیشا خ بلوچستان ..

قیمت کل: ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز آژانس اتومبیل- ۲ دهنه مغازه ۳۵ و ۲۷ متر با هم جهت فروش -سرقفلی-ارتفاع ۳ متر

مغازه گیشا ۱۳ متر طبقه: همکف

گیشا بازار بزرگ گیشا ورودی..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

گیشا بازار نصر ورودی B ۵ پلاک ۳۵۷ ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

مغازه گیشا ۵۰ متر بر: ۶ متر

گیشا خ ۳۶ ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه گیشا ۱۴ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

گیشا بازار بزرگ نصر..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه گیشا ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

گیشا جواد فاضل پاساژ ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه گیشا ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

گیشا خ پیروزی غربی پاساژ ستاره ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۱,۶۶۶,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه گیشا ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

گیشا کوی نص..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۹,۴۱۱,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه گیشا ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

گیشا خ جواد فاضل پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک

مغازه گیشا ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

گیشا بین ۳۸ و ۴۰ پلاک ه..

قیمت کل: ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر

مغازه گیشا ۱۱ متر بر: ۳ متر

گیشا بازار بزرگ نصر راهرو ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک

خرید مغازه گیشا

مغازه گیشا ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

گیشا خ بلوچستان تهیه غذای ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۲,۱۶۲,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه گیشا ۶۰ متر بر: ۴ متر

گیشا خ پنجم نبش فروزانفر پلاک..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۲ باب مغازه ۳۰ متری کنار هم دارای ۱ سند

مغازه گیشا بر: ۴ متر

گیشا خ پیروزی غربی پاسا..

طبقه: ۲باب زیربنا: ۱۳ قیمت کل: ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۶ قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه گیشا ۱۱ متر طبقه: همکف

گیشا بازار بزرگ نصر ورود..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه گیشا ۱۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گیشا بازار ب..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه گیشا ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

گیشا بازارچه نصر..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان

خرید مغازه گیشا ۲۵۰ متر بر: ۱۰ متر

گیشا خ ۳۱ پلاک هنگ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۲۵۰ مترانبارتجاری-ملک سرقفلی

دفتر کار گیشا سند تجاری ۱۴۰ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

گیشا کوی نصر ابتدای سوم پلاک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده فلت

۸ پله به پائین

مغازه گیشا ۲۵ متر طبقه: همکف

گیشا کوی نصر خ ۱۵ پاساژ نوید پل..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار گیشا سند تجاری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

گیشا جلال بین شهرآراء و پاتریس طبقه فوقانی..

قیمت کل: ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده تابلو خور

۸ مترتابلوخور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در گیشا آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در گیشا شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.