خرید کاربری تجاری در صادقیه

خرید مغازه صادقیه ۲۴ متر طبقه: اول بر: ۱۲ متر

صادقیه بزرگراه جلال آل احمد جنب پل یادگار ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت

مغازه صادقیه ۲۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۲ متر

صادقیه فلکه اول پاساژ اطلس ورودی اصلی نیم..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه صادقیه ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

صادقیه فلکه اول خ اسدی شم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ملک و سرقفلی

مغازه صادقیه ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

صادقیه فلکه دوم ضلع جنوب غربی می..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

صادقیه نرسیده به فلکه او..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید مغازه صادقیه ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

صادقیه خ سازمان آب خ جلال مرکزخرید پاسارگ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

سرقفلی

مغازه صادقیه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

صادقیه بین خ جلال و سازمان اب مرکزی اداری و تج..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۷۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

صادقیه فلکه اول نرسیده به ۲۴ متری خسرو نمایندگی..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

۲ دهنه- ملک وسرقفلی

مغازه صادقیه ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

صادقیه بین اسدی و خسر..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

دارای برق-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه صادقیه ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

صادقیه سازمان آب بالاتر از..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دارای ۱۰۰ متر بالکن

فروش مغازه صادقیه ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

صادقیه بین فلکه اول و دوم ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه صادقیه ۳۹ متر طبقه: همکف

صادقیه بالاتر از فلکه نب..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه صادقیه ۴۴ متر طبقه: دوم بر: ۷ متر

صادقیه جلال مجتمع تجا..

قیمت کل: ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: اسپلیت آب و برق

مغازه صادقیه ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

صادقیه جنب درمانگاه ابن سی..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه صادقیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

صادقیه بالاتر از فلکه اول..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۷ متر بالکن دارد

خرید مغازه صادقیه ۱۸۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

صادقیه فلکه اول خ سازمان..

قیمت کل: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

بالکن غیرسندی

دفتر کار صادقیه سند اداری ۴۲ متر طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

صادقیه برج..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه صادقیه ۴۹ متر طبقه: همکف

صادقیه فلکه دوم پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه صادقیه ۲۱ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

صادقیه پل یادگار مرکز خ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت

کرکره برقی-از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه صادقیه ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

صادقیه نرسیده به خسرو پاسا..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

فروش مغازه صادقیه ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

صادقیه فلکه اول پ..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه صادقیه ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

صادقیه فلکه اول پا..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملکیت

مغازه صادقیه ۲۴ متر بر: ۶ متر

صادقیه شایق بین کوی پنجم ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

ترجیحا اجاره به سوپرمارکت- سرقفلی

مغازه صادقیه ۱۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

صادقیه خسرو جنوبی نبش شهید گلاب جنب قنا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۵۶ متر زیرزمین دارد قیمت جداگانه محاسبه میشود-سرقفلی و ملکیت

مغازه صادقیه ۱۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

صادقیه بین فلکه اول و دوم صادقیه پاس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

برق تکفاز

خرید مغازه صادقیه ۱۷ متر طبقه: همکف

صادقیه فلکه دوم جنت درمانگاه ..

قیمت کل: ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

پله برقی

مغازه صادقیه ۴۵ متر بر: ۴ متر

صادقیه فلکه دوم پایین تر ا..

قیمت کل: ۱۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

صادقیه سازمان آب شرق پاساژ مهرگان پ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آسانسور فروش با مستاجر آب و برق

۱۶ مترانباری-فاقد جواز-یک دهنه

مغازه صادقیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

صادقیه بین چهارراه اسدی و چهارراه خسرو..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه صادقیه ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

صادقیه نرسیده به چهارراه خسرو پاسا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در صادقیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در صادقیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.