خرید کاربری تجاری در صادقیه

خرید مغازه صادقیه ۱۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

صادقیه بین فلکه اول و دوم صادقی..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱۶,۶۶۶,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

طلا فروشی

مغازه صادقیه ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

صادقیه سازمان آب شرق پ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۶ متر انباری تجاری

مغازه صادقیه ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

صادقیه بین فلکه اول و دوم روبروی بانک آ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه صادقیه ۲۴ متر طبقه: اول

صادقیه خ سازمان آب پاس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه صادقیه ۴۰ متر

صادقیه فلکه اول خ رحیمی خ اکرمی نبش کوی بهار..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه صادقیه ۱۸ متر طبقه: همکف

صادقیه فلکه دوم پا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۳,۳۳۳,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: اسپلیت آب و برق

کلنگی صادقیه دارای مغازه زمین: ۴۴۸ متر بر: ۰ متر

صادقیه خ خسروجنوب..

قیمت روز

مبلغ سرقفلی مغازه ها ازقیمت کل کسرمیگردد- ۲۲۸ متردر ۷ باب- ۲ باب رستوران

مغازه صادقیه ۱۳ متر بر: ۲ متر

صادقیه فلکه اول پ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه صادقیه ۳۳ متر بر: ۸ متر

صادقیه گلنازشمالی نبش کسرائی پل..

قیمت کل: ۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

مغازه صادقیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

صادقیه بین چهارراه اسدی و چهارراه خسرو..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش مغازه صادقیه ۳۳ متر

صادقیه فلکه اول گلناز شمالی پلا..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند- ۴۰ مترمفید

مغازه صادقیه ۱۹ متر طبقه: زیر همکف بر: ۵ متر

صادقیه فلکه دوم برج گ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۱۴ متر بر: ۴ متر

صادقیه بین فلکه اول و چهارراه خسرو پ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دیوار دکور ۵۰ میلیون شیرینی مشاور

مغازه صادقیه ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

صادقیه فلکه اول نبش خ ستارخان ط..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۳,۰۷۶,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۱۷ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

صادقیه فلکه دوم مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه صادقیه ۲۳ متر بر: ۳ متر

صادقیه فلکه اول پاساژ پر..

قیمت کل: ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک-تابلور خور

مغازه صادقیه ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

صادقیه بالاتر از فلکه اول خ اسد..

قیمت کل: ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر اسپلیت آب و برق

مغازه صادقیه ۱۸۰ متر بر: ۹ متر

صادقیه خ خسروشمالی خ سازمان آب پل..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک سرقفلی

مغازه صادقیه ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

صادقیه فلکه اول پاساژ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه صادقیه ۲۱ متر طبقه: همکف

صادقیه خ جلال نبش پاساژ پاسارگاد پ..

قیمت کل: ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه صادقیه ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

صادقیه فلکه دوم ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه صادقیه ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

صادقیه بین فلکه اول و دوم پاساژ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز دائمی کامپیوتری -ملک و سرقفلی

مغازه صادقیه ۱۶ متر ۱ خوابه طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

صادقیه فلکه دوم پاساژ صادقیه ط ..

قیمت کل: ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه صادقیه ۲۱ متر طبقه: اول

صادقیه خ سازمان آب تقاطع یادگار مر..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه صادقیه ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

صادقیه نرسیده به فلکه او..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید مغازه صادقیه

خرید مغازه صادقیه ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف

صادقیه فلکه اول پاساژ گ..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: چیلر آب و برق

مغازه صادقیه ۲۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

صادقیه بین فلکه اول و خ خسرو ج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه صادقیه ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

صادقیه خ سازمان آب خ جلال مرکزخرید پاسارگ..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه صادقیه ۴۵ متر طبقه: همکف

صادقیه فلکه دوم خ طاهر..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر آب و برق

دفتر کار صادقیه سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک شده ۵ ط درکل ۵واحد زیربنای کل: ۱,۳۷۵م نوساز

صادقیه خ سازمان آب نبش گلستان یکم پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲۰ پارکینگ - فلت- بر دیگر ۲۰ / ۲۰

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در صادقیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در صادقیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.