خرید کاربری تجاری در صادقیه

خرید مغازه صادقیه ۱۸۰ متر بر: ۹ متر

صادقیه خ خسروشمالی خ سازمان آب پل..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک سرقفلی

مغازه صادقیه ۱۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

صادقیه فلکه اول پلاک ه..

قیمت روز

مغازه صادقیه ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

صادقیه بین فلکه اول و دوم پاساژ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز دائمی کامپیوتری -ملک و سرقفلی

مغازه صادقیه ۱۶ متر ۱ خوابه طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

صادقیه فلکه دوم پاساژ صادقیه ط ..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه صادقیه ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

صادقیه نرسیده به فلکه او..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید مغازه صادقیه

خرید مغازه صادقیه ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

صادقیه فلکه اول پ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲ متر بالکن کاذب

مغازه صادقیه ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

صادقیه بین فلکه اول و دوم روبروی بانک آ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه صادقیه ۱۲۲ متر

صادقیه فلکه اول خ گلنازشمالی نبش خ دهم ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۳ پارکینگ

مغازه صادقیه طبقه: همکف

صادقیه فلکه دوم برج گ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه صادقیه ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

صادقیه ضلع جنوب غربی مجتمع..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

حدودا ۳ / ۵ متر انباری که د رقیمت یک سوم محاسبه می شود-در کلا ۱۸ / ۱۶ متر-

فروش مغازه صادقیه ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

صادقیه فلکه اول نبش خ ستارخان ط..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۳,۰۷۶,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۲۱ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

صادقیه فلکه اول پا..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

صادقیه بین خ جلال و سازمان اب مرکزی اداری و تج..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه صادقیه ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف

صادقیه بین فلکه اول و دوم صادقیه مج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۲۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

صادقیه بین فلکه اول و خ خسرو ج..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید مغازه صادقیه ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

صادقیه ضلع جنوب غربی فلکه دوم پل..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

صادقیه فلکه دوم صادقیه پلاک..

قیمت کل: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه صادقیه ۱۴ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

صادقیه فلکه دوم ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

مغازه صادقیه ۲۶ متر طبقه: سوم

صادقیه فلکه دوم پ..

قیمت کل: ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه صادقیه ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

صادقیه فلکه اول پاساژ گ..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

فروش مغازه صادقیه ۲۷ متر طبقه: همکف

صادقیه فلکه دوم جنب بانک صادرات پل..

قیمت کل: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه صادقیه ۱۸ متر طبقه: همکف

صادقیه فلکه دوم پا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۳,۳۳۳,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: اسپلیت آب و برق

مغازه صادقیه ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

صادقیه پاساژ شبن..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه صادقیه ۱۸ متر

صادقیه بالاتراز فلکه اول خ هشتم جنوبی ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

ازطول براطلاع نداشتند

مغازه صادقیه ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

صادقیه سازمان آب شرق پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۶ متر انباری تجاری

خرید مغازه صادقیه ۱۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

صادقیه بین فلکه اول و دوم صادقی..

قیمت روز

امکانات: گاز

طلا فروشی

مغازه صادقیه ۱۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

صادقیه خسرو جنوبی نبش شهید گلاب جنب قنا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۵۶ متر زیرزمین دارد قیمت جداگانه محاسبه میشود-سرقفلی و ملکیت

مغازه صادقیه ۱۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

صادقیه فلکه دوم ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه صادقیه ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

صادقیه مترو صادقیه خ ولیعصر خ طاهریان جنب داروخ..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه صادقیه ۱۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

صادقیه فلکه دوم پاساژ اف..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز فتوکپی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در صادقیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در صادقیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.