خرید کاربری تجاری در شهرک غرب

خرید مغازه شهرک غرب ۵ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شهرک غرب فاز ۱ خ ایران زمین پاسا..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برق تک فاز / جواز خرازی /

مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شهرک غرب فاز ۶ خ گل افشان شمالی نبش ک یکم مرکز..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شهرک غرب ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب بلوارفرحزادی ارغوان شرق..

قیمت کل: ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۲ نبش

مغازه شهرک غرب ۳۴ متر بر: ۴ متر

شهرک غرب مجتمع میلاد ..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

برق سه فاز//سرویس مشترک دارد/

مغازه شهرک غرب ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهرک غرب فاز ۷ توحید یک آژانس سلام..

قیمت کل: ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ متر ملک و سرقفلی

خرید مغازه شهرک غرب ۲۷ متر بر: ۵ متر

شهرک غرب گلستان جن..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک غرب ۱۸ متر

شهرک غرب خ ایران زمین پلاک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک غرب ۷۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک غرب مجتمع تجاری میلا..

قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: اسپلیت برق 3 فاز

جواز ندارد-مناسب تمامی مشاغل

مغازه شهرک غرب ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۱۰ متر

شهرک غرب خ ایران زمین..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شهرک غرب ۱۳۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

شهرک غرب میدان صنعت مرکز خرید ل..

قیمت کل: ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۳۳ متر انباری

فروش مغازه شهرک غرب ۲۴ متر طبقه: همکف

شهرک غرب خ ارغوان شرقی روبروی اری..

قیمت کل: ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه شهرک غرب ۶۴ متر بر: ۲۰ متر

شهرک غرب اریکه ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک غرب ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب بالاتر از میلاد نور نبش خ ایوانک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه شهرک غرب ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب فازیک پاساژ گلس..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۲۰ سال سابقه رستوران

مغازه شهرک غرب ۵۰ متر طبقه: پنجم بر: ۷ متر

شهرک غرب مجتمع میلاد ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه شهرک غرب ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهرک غرب مجتمع گلستا..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک غرب ۱۰ متر بر: ۳ متر

شهرک غرب بلوار فرحزادی خ شهید حاف..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه شهرک غرب ۲۹ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

شهرک غرب پاساژ کامپیو..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک غرب ۱۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

شهرک غرب بلوار دریا پلاک ..

قیمت کل: ۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت فروش با مستاجر آب و برق

۲ پارکینگ

مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: سوم

شهرک غرب مرکز تج..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه شهرک غرب ۲۲ متر

شهرک غرب فرحزادی کوی اناری پلا..

قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شهرک غرب ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک غرب روبروی پاساژگلستان پلا..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز چیلر آب و برق

مغازه شهرک غرب

شهرک غرب بلوار دادمان خ فخارمقد..

زیربنا: ۷۰

زیربنا: ۱۲

متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور آب و برق

۱۴۰ واحدتجاری که ازواحد ۱۲ الی ۷۰ متری-پله برقی-ملکیت

مغازه شهرک غرب ۳۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شهرک غرب بلوار فرحزاد خ ارغوان مجتمع تجاری ار..

قیمت روز

امکانات: کولر آسانسور چیلر

مغازه شهرک غرب ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهرک غرب فرحزادی خ عباسی اناری م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز پوشاک

خرید مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: پنجم بر: ۴ متر

شهرک غرب میدان صنعت مجتمع می..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز چیلر آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شهرک غرب ۱۰۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شهرک غرب بلوار دادمان نبش کوچه..

قیمت کل: ۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: فروش با مستاجر

مغازه شهرک غرب ۵۷ متر طبقه: چهارم بر: ۶ متر

شهرک غرب بلوارفرحزادی پاساژ م..

قیمت کل: ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه شهرک غرب ۲۵ متر بر: ۴ متر

شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار پونک باختری مرک..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شهرک غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شهرک غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>