خرید کاربری تجاری در شهرک غرب

خرید مغازه شهرک غرب ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شهرک غرب جنب تره بار ساختمان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-

مغازه شهرک غرب ۳۳ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

شهرک غرب میدان صنعت مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

مغازه شهرک غرب ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شهرک غرب خ سپهر گلستان دوم مرکز خرید یادگارام..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک غرب ۶۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

شهرک غرب فخار مقدم نبش ب..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شهرک غرب ۸ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

شهرک غرب فاز یکم خ ایران زمین نبش مهستان مرکز تج..

قیمت روز

خرید مغازه شهرک غرب ۵۴ متر طبقه: همکف

شهرک غرب ابتدای سیمای ایران مجت..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شهرک غرب ۴۱ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شهرک غرب خ ایران زمین مجتمع پلات..

قیمت کل: ۱۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شهرک غرب ۱۶۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۸ متر

شهرک غرب بلوار دریا نبش ص..

قیمت کل: ۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه شهرک غرب ۵۵۵ متر طبقه: پنجم

شهرک غرب خ عباس اناری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز رستوران - آسانسور اختصاصی

مغازه شهرک غرب ۳۰ متر طبقه: همکف

شهرک غرب خ گل افشان شمالی نبش خ یک..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه شهرک غرب

شهرک غرب بلوار دادمان خ فخارمقد..

زیربنا: ۱۲

زیربنا: ۷۰

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آب و برق

۱۴۰ واحدتجاری که ازواحد ۱۲ الی ۷۰ متری-پله برقی-ملکیت

مغازه شهرک غرب ۲۲۵ متر بر: ۷ متر

شهرک غرب فرحزاد خ طاهر..

قیمت کل: ۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک غرب ۸ متر طبقه: دوم

شهرک غرب بلوار ایران زمین پا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

مغازه شهرک غرب ۲۸ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شهرک غرب روبروی میلادنور پ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۷,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه - سرقفلی و ملکیت

مغازه شهرک غرب ۱۲ متر بر: ۴ متر

شهرک غرب خ فرحزادی مجتمع..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه شهرک غرب ۴۰ متر طبقه: همکف

شهرک غرب خ ایران زمین..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شهرک غرب ۱۳۰ متر طبقه: دوم بر: ۱۸ متر

شهرک غرب ایران زمین پاساژ گ..

قیمت کل: ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک غرب ۹۸ متر طبقه: دوم

شهرک غرب پاساژ میلاد ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شهرک غرب ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب دادمان خ جهاد نبش ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه شهرک غرب ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شهرک غرب پاساژ ایران ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

قابل معاوضه با خودرو ملک

فروش مغازه شهرک غرب ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب مجتمع تجا..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شهرک غرب میدان صنعت پ..

قیمت روز

مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهرک غرب ایونک غربی گل افشان جنوبی مرکز تجاری گل ا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

۵ متر انباری

مغازه شهرک غرب ۶۴ متر بر: ۲۰ متر

شهرک غرب اریکه ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک غرب ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک غرب خ ارغوان غربی خ اریکه ایرانیان..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

یک دهنه

خرید مغازه شهرک غرب ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شهرک غرب ایران زمین مجتمع می..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور آب و برق

مناسب پوشاک-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شهرک غرب ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب ایران زمین پاسا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک وسرقفلی

مغازه شهرک غرب ۲۹ متر طبقه: همکف

شهرک غرب ایران زمین پاساژ ایران زمین ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر برق 3 فاز

دفتر کار شهرک غرب دارای مغازه ۳۱ متر طبقه: همکف ۳ ساله

شهرک غرب فاز ۷ توحید یک آژانس سلام..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شهرک غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شهرک غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.