خرید کاربری تجاری در شهرک غرب

خرید مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شهرک غرب خ سپهر ساختمان ی..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: چیلر فن کوئل

مغازه شهرک غرب ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهرک غرب فرحزادی خ عباسی اناری م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز پوشاک

معاوضه / فروش مغازه شهرک غرب ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شهرک غرب سپهر مجت..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه با آپارتمان

مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شهرک غرب میدان صنعت پ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک غرب ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب خ حافظی تقاطع فخارمقدم پا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

معاوضه / فروش مغازه شهرک غرب ۲۴ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

شهرک غرب پاساژ پلاتین سنتر پلا..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

جهت معاوضه :---/ ۳۵۰ م متری

مغازه شهرک غرب ۵۷ متر طبقه: چهارم بر: ۶ متر

شهرک غرب بلوارفرحزادی پاساژ م..

قیمت کل: ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهرک غرب ایونک غربی گل افشان جنوبی مرکز تجاری گل ا..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۲,۸۵۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۵ متر انباری

مغازه شهرک غرب ۱۲ متر بر: ۴ متر

شهرک غرب خ فرحزادی مجتمع..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شهرک غرب ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شهرک غرب بالاتراز نیایش پاس..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای برق

فروش مغازه شهرک غرب ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک غرب خ ارغوان غربی خ اریکه ایرانیان..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

یک دهنه

مغازه شهرک غرب ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شهرک غرب بلوار فرحزادی پلاک..

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شهرک غرب ۳۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شهرک غرب خ ایران زمین مجت..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه شهرک غرب ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شهرک غرب ایران زمین مجتمع می..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور آب و برق

مناسب پوشاک-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شهرک غرب ۲۱ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شهرک غرب فرحزادی روبروی اریکه ایرانیان کوی عبا..

قیمت کل: ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

خرید مغازه شهرک غرب ۶۰ متر طبقه: همکف

شهرک غرب بلواردریا خ ۲۱ متری..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

دارای جواز خشکشوئی-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شهرک غرب ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب مرکز تجاری گلستان پلا..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

مغازه شهرک غرب ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک غرب خ سیمای ایران پاسا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

کلیدنخورده

مغازه شهرک غرب ۱۵۱ متر طبقه: همکف بر: ۲۴ متر

شهرک غرب خ سپهر خ گلبرگ ۳ کوچه ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۳ بر-سرقفلی

مغازه شهرک غرب ۱۸ متر

شهرک غرب خ ایران زمین پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه شهرک غرب ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک غرب خیابان سپهر گلبرگ دوم مجتم..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه شهرک غرب ۱۸ متر

شهرک غرب خ ایران زمین پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

مغازه شهرک غرب ۱۰۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شهرک غرب بلوار دادمان نبش کوچه..

قیمت کل: ۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک غرب ۲۹ متر بر: ۶ متر

شهرک غرب روبروی پاساژگلستان پلا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر آب و برق

۲ بر

مغازه شهرک غرب ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب بالاتر از میلاد نور نبش خ ایوانکی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

در حال حاضر سوپرمارکت فعال-سرقفلی

خرید مغازه شهرک غرب ۲۰ متر بر: ۶ متر

شهرک غرب ایران زمین مجتم..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک غرب ۱۲ متر طبقه: همکف

شهرک غرب نرسیده به میدان کتاب ..

قیمت کل: ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فن کوئل

مغازه شهرک غرب ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب بلوار خوردین خ توحید اول بلوار دادم..

قیمت کل: ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شهرک غرب فاز یک مجتمع تجاری ای..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

/برق تکفاز/جواز و فعالیت خرازی/

مغازه شهرک غرب ۲۸ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شهرک غرب روبروی میلادنور پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه - سرقفلی و ملکیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شهرک غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شهرک غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.