خرید کاربری تجاری در شهرک غرب

خرید مغازه شهرک غرب ۱۸ متر

شهرک غرب خ ایران زمین پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

مغازه شهرک غرب ۲۸ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شهرک غرب روبروی میلادنور پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه - سرقفلی و ملکیت

معاوضه / فروش مغازه شهرک غرب ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شهرک غرب سپهر مجت..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سرقفلی/معاوضه با آپارتمان

مغازه شهرک غرب ۴۲ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شهرک غرب خ ایران زمین پاسا..

قیمت کل: ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

یک دهنه -جواز آزاد

دفتر کار شهرک غرب سند تجاری دارای مغازه ۱۳۳ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

شهرک غرب میدان صنعت مرکز خرید ل..

قیمت کل: ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شهرک غرب میدان صنعت پاساژ ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: برق 3 فاز

پله برقی

مغازه شهرک غرب ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب گلستان جنو..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه شهرک غرب ۱۳ متر طبقه: همکف

شهرک غرب روبروی اریکه ایرانیان خ عباس انار..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۳۸۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مغازه شهرک غرب ۳۱ متر طبقه: سوم بر: ۹ متر

شهرک غرب میدان صنعت مجتمع ..

قیمت روز

مغازه شهرک غرب ۲۴ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شهرک غرب پاساژ ارغوا..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه شهرک غرب ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فرحزادی خ انارکی شرقی ک ارغوان شرقی پ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۴ متر پارکینگ

مغازه شهرک غرب ۳۱ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

شهرک غرب مرکز ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر برق 3 فاز

پارکینگ عمومی

مغازه شهرک غرب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهرک غرب خ ارغوان شرقی مجت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت

یک دهنه جواز ندارد

مغازه شهرک غرب ۲۲ متر طبقه: همکف

شهرک غرب بلوار دادمان ابتدای ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک غرب ۷ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

شهرک غرب بلوار فرحزادی نرسیده به مید..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر

خرید مغازه شهرک غرب ۳۲ متر طبقه: همکف

شهرک غرب میلاد نور پلاک ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شهرک غرب ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک غرب دادمان خ جهاد ن..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۸ مترزیرزمین

مغازه شهرک غرب ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شهرک غرب مجتمع میلاد نور ط هم..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

ملک و سرقفلی جواز کافی شاپ ۲۰ متر بالکن که در قیمت کل نصف محاصبه شده

مغازه شهرک غرب ۴۵ متر بر: ۵ متر

شهرک غرب خ گلستان جنوبی ک..

قیمت کل: ۱۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز فن کوئل

مغازه شهرک غرب ۸ متر طبقه: دوم

شهرک غرب بلوار ایران زمین پا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

فروش مغازه شهرک غرب ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۱۰ متر

شهرک غرب خ ایران زمین..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

شهرک غرب فاز ۶ خ گل افشان شمالی نبش ک یکم مرکز..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک غرب ۲۷ متر طبقه: اول

شهرک غرب روبروی گلستان مجتمع تجاری ا..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر آب و برق

ازطول براطلاع نداشتند

مغازه شهرک غرب ۵۰ متر طبقه: همکف

شهرک غرب روبروی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شهرک غرب ۳۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شهرک غرب بلوار فرحزاد خ ارغوان مجتمع تجاری ار..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور چیلر

خرید مغازه شهرک غرب ۲۸ متر طبقه: همکف

شهرک غرب فاز یک خ مهستان مجتمع تجا..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: آسانسور چیلر دوربین مداربسته

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه شهرک غرب

مغازه شهرک غرب ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار پونک باختری مرک..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شهرک غرب ۲۷ متر بر: ۱۰ متر

شهرک غرب مجتمع ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

دارای برق-از بنا اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش مغازه شهرک غرب ۲۰ متر طبقه: همکف

شهرک غرب انتهای سپهر مرکز خرید یاد..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شهرک غرب ۱۶۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۲ متر

شهرک غرب میدان صنعت نبش خ سیمای ۵ روبروی مسجدجام..

قیمت کل: ۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شهرک غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شهرک غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.