خرید کاربری تجاری در سعادت آباد

خرید مغازه سعادت آباد ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

سعادت آباد روبروی بیمارستان باغ..

قیمت کل: ۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت آب و برق

مغازه سعادت آباد ۱۴۰ متر بر: ۶ متر

سعادت آباد بلوار دریا بعد از ص..

قیمت کل: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه سعادت آباد ۲۴ متر بر: ۴ متر

سعادت آباد بلوار فرحزاد خ انارکی شرقی ارغوان شرقی..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پارکینگ ۴ متر انباری که در قیمت محاسبه نمی شود

معاوضه / فروش مغازه سعادت آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سعادت آباد علامه جنوب..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

در حال حاضر بوتیک

معاوضه / فروش مغازه سعادت آباد

مغازه سعادت آباد ۶۶ متر طبقه: همکف

سعادت آباد خ علامه جن..

قیمت کل: ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه سعادت آباد ۳۳ متر طبقه: همکف

سعادت آباد میدان کاج پاساژ سر..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت فروش با مستاجر

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سعادت آباد ۱۲ متر

سعادت آباد بلوار پیام ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه سعادت آباد ۲۴ متر طبقه: چهارم بر: ۵ متر

سعادت آباد مجتمع تج..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

مغازه سعادت آباد ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سعادت آباد چهارراه سرو غربی خ..

قیمت روز

امکانات: پکیج آب و برق

درب ورودی برقی و کرکره برقی-آسانسور باربری-دارای سانتی فیوژ

مغازه سعادت آباد ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سعادت اباد سرو غربی ک آسمان دوم شرقی ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

با تخفیف

فروش مغازه سعادت آباد ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

سعادت آباد خ اناری پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه سعادت آباد ۲۰ متر طبقه: اول

سعادت آباد میدان کاج پا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

دارای آب-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سعادت آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

سعادت آباد میدان کتاب بلوار کوهستان ا..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه سعادت آباد ۲۵۶ متر طبقه: همکف

سعادت آباد میدان فرهنگ خ داوود رشید شهید ..

قیمت کل: ۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه سعادت آباد ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

سعادت آباد علامه شما..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

۷۰ مترکارگاه سند اداری ماشین رو - ۲ پارکینگ سرقفلی و ملکیت سند انبار اداری

خرید مغازه سعادت آباد ۲۰ متر طبقه: هفتم بر: ۵ متر

سعادت آّباد خ کوهستان مجتمع تجاری اوپال..

قیمت کل: ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آسانسور آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سعادت آباد ۳۸ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

سعادت آباد نرسیده به میدان بهر..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه سعادت آباد ۶۶ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

سعادت آباد خ علامه جن..

قیمت روز

امکانات: گاز

معاوضه / فروش مغازه سعادت آباد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سعادت آبادبلوارپاکنژاد بالاتراز چهارراه سرو بلوارپیام جنب..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه سعادت آباد ۵۰ متر طبقه: همکف

سعادت آباد آسمانها آسمان ۱۲ گلستان پ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه سعادت آباد ۲۶ متر طبقه: همکف

سعادت آباد میدان کاج بین خ دهم و دوازدهم..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه سعادت آباد ۲۵ متر طبقه: پنجم بر: ۵ متر

سعادت آباد خ کوهستان مرک..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آب و برق

مغازه سعادت آباد ۱۹ متر طبقه: دوم

سعادت آباد خ کوهستان ..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دفتر کار سعادت آباد دارای مغازه ۱۶۵ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

سعادت آباد بلوار فرحزاد ۱۸ متری ..

قیمت کل: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه سعادت آباد ۱۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۵ متر

سعادت آباد بالاتر از چهارراه سرو نبش آس..

قیمت کل: ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید مغازه سعادت آباد ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

سعادت آباد خ علامه جنوبی مجتمع ..

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه سعادت آباد ۲۲۰ متر طبقه: همکف

سعادت آباد بلوار دریا بین پاکنژاد و فرحزاد..

قیمت کل: ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه سعادت آباد ۳۳ متر طبقه: چهارم بر: ۳ متر

سعادت آباد بلوار فرحزادی ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه سعادت آباد ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

سعادت آباد میدان کاج پاساژ سروستان..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فن کوئل

جواز و شغل پوشاک

مغازه سعادت آباد ۹۲ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

سعادت آباد چهارراه خوردین مجت..

قیمت کل: ۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

یک دهنه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در سعادت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در سعادت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.