خرید کاربری تجاری در ستارخان

خرید مغازه ستارخان ۱۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

ستارخان نبش تهران ویلا مجتمع تجار..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

معاوضه / فروش مغازه ستارخان ۲۱ متر طبقه: اول بر: ۸ متر

ستارخان زیر پل یادگار امام فاز دوم گلها..

قیمت کل: ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برق تک فاز

مغازه ستارخان ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستارخان خ شادمهر بالاتراز چهارراه خوشرو..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

مغازه ستارخان ۱۷ متر

ستارخان بازارسنتی فاز ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

سرقفلی شهرداری

دفتر کار ستارخان سند تجاری ۶۷ متر طبقه: اول قدیمی

ستارخان خ شادمان نرسیده به چهارراه نیک روش فرد جنب عینک..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

کمیسیون ۲ درصد

خرید مغازه ستارخان ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ستارخان جنب منصوری روبروی درب بیمارستان رسول ا..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه ستارخان ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستارخان خ دریان نو خ مسعود سروش پ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

جواز پوشاک- اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ستارخان ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ستارخان نبش باقرخان جنب بانک پاسارگاد ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه ستارخان ۲۲ متر طبقه: همکف

ستارخان جنب بانک مس..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

درحال حاضر موبایل فروشی-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ستارخان ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستارخان روبروی برق آلستوم خ کاشانی پور ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه ستارخان ۲۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۹ متر

ستارخان برق آلستوم..

قیمت کل: ۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ملکیت و سرقفلی

مغازه ستارخان ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

ستارخان برق آلستوم خ رحیمی اصل خ..

قیمت کل: ۴,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

ملک و سرقفلی

مغازه ستارخان ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستارخان نرسیده به ۴ راه خسرو..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه ستارخان ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستارخان کاشانی پور پاساژ توحید راهر..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز چیلر آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ستارخان ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستارخان روبروی برق آلستوم نبش خ صحرایی ..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ستارخان ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

ستارخان بازار سنتی فاز یک میلان ۲ پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه ستارخان ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

ستارخان بازارسنتی مجتمع تجاری پاس..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

با تجهیزات کافی شاپ-مالک تمایل به رهن ملک دارد

مغازه ستارخان ۲۶۰ متر بر: ۶ متر

ستارخان نرسیده به شهرآرا روبروی آ..

قیمت کل: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ستارخان ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستارخان نرسیده به میدان توحید روبروی بانک گردشگ..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

۱۶ مترانباری

مغازه ستارخان ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستارخان خ شادمان خ ذوالفقاری جنب مجتمع ..

قیمت کل: ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه - فاقدجواز

فروش مغازه ستارخان ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

ستارخان روبروی برق آلستوم خ صحرایی..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه ستارخان ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ستارخان بین خ اسدی و خسرو پاساژ..

قیمت کل: ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ . ۵ متر ملک و سرقفلی ۲۷ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمیشود

مغازه ستارخان ۲۰ متر بر: ۳ متر

ستارخان بازار سنتی ورودی همکف فاز ۴ پ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قولنامه ای شهرداری

مغازه ستارخان ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ستارخان خ خسرو جنوب..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ستارخان ۵۰ متر طبقه: همکف

ستارخان بالاتراز شادمان ۱۰ متری الهام ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

خرید مغازه ستارخان ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ستارخان خ نیایش نبش مازیار منصوری پ..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ستارخان ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ستارخان زیر پل یادگار مجتمع پارسیان طبق..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

ارتفاع ۳ متر-سرقفلی

مغازه ستارخان ۲۰ متر طبقه: همکف

ستارخان ابتدای فاز ۴ بازارسنتی ست..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز دوربین مداربسته آب و برق

جواز سکه-

مغازه ستارخان ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستارخان نبش چهارراه خسرو پاسا..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

طلافروشی فعال

مغازه ستارخان ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستارخان بازار سنتی مرکز خرید آپ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ستارخان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ستارخان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>