خرید کاربری تجاری در ستارخان

خرید مغازه ستارخان ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ستارخان بازارچه سنتی پا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک

مغازه ستارخان ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۸ متر

ستارخان بالاتر از شادمان ۱۰ متری الهام ..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ستارخان ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستارخان حبیب اللهی ک محمود اصلان نبش پارسائی..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر

مغازه ستارخان ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستارخان حبیب اللهی خ بختی..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

مغازه ستارخان ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستارخان نبش چهارراه خسرو پاساژ..

قیمت کل: ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

طلافروشی فعال

خرید مغازه ستارخان ۹ متر طبقه: اول

ستارخان بازارسنتی ب..

قیمت کل: ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ستارخان ۳۴ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

ستارخان برق آلستوم بازار سنتی ستارخ..

قیمت کل: ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه ستارخان ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستارخان بازار سنتی ورود..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش مغازه ستارخان ۲۱ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ستارخان مجتمع تجار..

قیمت کل: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه ستارخان ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستارخان روبروی برق آلستوم نبش خ صحرایی ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه ستارخان ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستارخان نرسیده به فلکه اول پا..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی شده

مغازه ستارخان ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستارخان نرسیده به ۴ راه خسرو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ستارخان ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستارخان بین پل و برق آلستوم مج..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه ستارخان ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ستارخان خ نیایش نبش مازیار منصوری پ..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه ستارخان

ستارخان سازمان آب نبش خ ..

طبقه: همکف زیربنا: ۳۱ قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۳۳ قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ستارخان ۳۵ متر طبقه: اول بر: ۸ متر

ستارخان بازار سنتی فاز ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ستارخان ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستارخان فاز ۵ بازارچه سنتی مرک..

قیمت کل: ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: اسپلیت آب و برق

مغازه ستارخان ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ستارخان بین خ اسدی و خسرو پاساژ..

قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ . ۵ متر ملک و سرقفلی ۲۷ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمیشود

مغازه ستارخان ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ستارخان نبش باقرخان جنب بانک پاسارگاد ..

قیمت کل: ۲۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه ستارخان ۱۰ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

ستارخان بازارسنتی ف..

قیمت کل: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

فروش مغازه ستارخان ۱۲ متر طبقه: همکف

ستارخان خ کاشانی پور ..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۷ متر انباری

مغازه ستارخان ۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ستارخان خ رحیمی نبش رئیسی پلا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه ستارخان ۳۰ متر طبقه: اول

ستارخان بازارچه سنتی پا..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان

مغازه ستارخان ۲۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

ستارخان بین پل یادگار و چهارراه خسرو مجتم..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۱۲ متر پارکینگ

مغازه ستارخان ۱۳ متر طبقه: زیر همکف

ستارخان ۴ راه خسرو و پ..

قیمت کل: ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار ستارخان سند تجاری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

ستارخان خ شادمان نرسیده به آزادی جنب دارو..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه ستارخان ۳۰۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ستارخان سازمان آب بعد از ..

قیمت کل: ۵۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر پکیج

مغازه ستارخان ۲۳ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

ستارخان بازار سنتی فاز ۲ مجتمع گلها ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت

یک دهنه جواز آزاد ملکیت وسرقفلی

مغازه ستارخان ۴۳ متر بر: ۴ متر

ستارخان جنب بازارچه سنتی پاساژ پا..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ستارخان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ستارخان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.