خرید کاربری تجاری در بلوار مرزداران

معاوضه / فروش مغازه بلوار مرزداران ۲۸ متر بر: ۶ متر

مرزداران ابراهیمی پ..

قیمت کل: ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

مرزداران خ ابراهیمی پ..

قیمت کل: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه بلوار مرزداران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مرزداران اطاعتی جنوبی مهدی سوم جنب جایگاه سو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

ملک و سرقفلی

مغازه بلوار مرزداران ۱۰۵ متر بر: ۱۰ متر

بلوار مرزداران روبروی قن..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۰ مترانباری

مغازه بلوار مرزداران ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مرزداران خ شهید ابراهیم..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۵۶۷,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند تجاری نوساز

مرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکزمخابرات بر..

طبقه: همکف زیربنا: ۵۰ قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۳۰ قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

دفتر کار بلوار مرزداران سند تجاری ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

مرزداران خ البرز سه راه دانش پل..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار مرزداران خ شهید ابراه..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار مرزداران خ ابراهیمی مجتمع تجاری ادا..

قیمت کل: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: تهویه مطبوع آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۲۳ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ لا..

قیمت کل: ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه بلوار مرزداران ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

مرزداران خ سازمان آب روبروی شیرینی فروشی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملکیت سرقفلی

مغازه بلوار مرزداران ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوارمرزداران خ شهید ابراهیمی ک الوند سوم..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مرزداران خ ابراهیمی روبروی مخا..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

مغازه بلوار مرزداران ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مرزداران خ اطاعتی شمالی پو..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۷ متر طبقه: اول

بلوار مرزداران شهرک ژاندارمری زیرپل یادگار امام پاساژ روبروی ..

قیمت کل: ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

۵۰ متر کاربری سرقفلی دارد

معاوضه / فروش مغازه بلوار مرزداران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

بلوارمرزداران شهرک پارس کوی یاس پل..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران بر: ۱۳ متر

بلوارمرزداران خ ابوال..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی - ۱۵۰ متر انباری که در قیمت کلی محاسبه شده

مغازه بلوار مرزداران بر: ۶ متر

مرزدارن خ ابراهیمی خ الوند روبروی خ مخابرا..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه بلوار مرزداران ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مرزداران ابراهیمی الوندی..

قیمت کل: ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دارای جوازتاکسی سرویس

مغازه بلوار مرزداران ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار مرزداران خ ابراهیمی مجتمع تجاری ادا..

قیمت کل: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: تهویه مطبوع آب و برق

فروش مغازه بلوار مرزداران ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مرزداران خ ابراهیمی پلاک ..

قیمت کل: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه بلوار مرزداران ۱۸۳ متر بر: ۱۵ متر

مرزداران نرسیده به اشرفی اصفهانی ضلع شمال..

قیمت کل: ۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دفتر کار بلوار مرزداران مناسب کار ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار جانبازان نبش کمال ل..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر فن کوئل پکیج

مغازه بلوار مرزداران ۳۸ متر

مرزداران روبروی خ مخابرات برج الو..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

مرزداران خ شهید ابراهیم..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سنداداری-تجاری ۸۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

مرزداران خ ابراهیمی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

پارکینگ عمومی

دفتر کار بلوار مرزداران دارای مغازه ۱۴۰ متر طبقه: همکف ۲ ساله

بلوارمرزداران انتهای خ اطاعتی جنوبی نبش ..

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر

ارتفاع ۴ . ۳ متر

مغازه بلوار مرزداران ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مرزداران ۲۰ متری ابوالفضل نبش بوستا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

۲ دهنه- ۲۰ مترانباری

مغازه بلوار مرزداران ۱۷ متر طبقه: اول

بلوار مرزداران شهرک ژاندارمری زیرپل یادگار امام پاساژ روبروی ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۵۰ متر کاربری سرقفلی دارد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار مرزداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار مرزداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>