خرید کاربری تجاری در بلوار مرزداران

خرید مغازه بلوار مرزداران ۳۸ متر طبقه: همکف

مرزداران خ بیژن ابراهیمی روبروی مخابرات برج الوند ۱۱ قسم..

قیمت کل: ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

مغازه بلوار مرزداران ۱۳۸ متر بر: ۱۳ متر

بلوارمرزداران خ ابوال..

قیمت کل: ۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۴۰ متر انباری که در قیمت کلی محاسبه شده

مغازه بلوار مرزداران ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار مرزداران خ شهید ابراه..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه بلوار مرزداران ۲۶ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ ابراهیمی روبروی مخا..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مرزداران خ شهید ابراهیم..

قیمت روز

امکانات: گاز

خرید مغازه بلوار مرزداران ۳۴ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ ابوالفضل پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۱۲ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار مرزداران خ ابراهیمی مجت..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه بلوار مرزداران ۳۸ متر طبقه: همکف

مرزداران خ بیژن ابراهیمی روبروی مخابرات برج الوند ۱۱ قسم..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه بلوار مرزداران ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف

مرزداران خ ابراهیمی مجتمع تجاری ادار..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه بلوار مرزداران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوار مرزداران خ ابوالفضل خ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه بلوار مرزداران ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مرزداران روبروی خ مخابرات بر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۵۱ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ ابوالفضل خ انتظاری نبش عباس..

قیمت کل: ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

ملکیت

مغازه بلوار مرزداران ۱۶ متر طبقه: اول

بلوار مرزداران خ ابراهیمی..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مرزداران اطاعتی جنوبی مهدی سوم جنب جایگاه سو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

ملک و سرقفلی

مغازه بلوار مرزداران ۱۰۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوار مرزداران روبروی قن..

قیمت کل: ۲۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۰ مترانباری

خرید مغازه بلوار مرزداران ۲۰۰ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران بین خ البرز و..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۱۸ متر

بلوار مرزداران شهرک ژاندارمری..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه بلوار مرزداران ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مرزداران ابراهیمی پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۷ متر طبقه: اول

بلوار مرزداران شهرک ژاندارمری زیرپل یادگار امام پاساژ روبروی ..

قیمت کل: ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

۵۰ متر کاربری سرقفلی دارد

مغازه بلوار مرزداران ۵۳ متر طبقه: همکف

مرزداران خ ایثار خ بهار نبش کوی مرضیه ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش مغازه بلوار مرزداران ۱۵۸ متر بر: ۱۵ متر

مرزداران نرسیده به اشرفی اصفهانی ضلع شمال..

قیمت کل: ۴۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه بلوار مرزداران ۸۶ متر

بلوار مرزداران روبروی درب اصلی مترو ..

قیمت کل: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مرزداران خ اطاعتی شمالی پو..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مرزداران خ ابراهیمی برج الوند..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۴ متر طبقه: دوم

بلوار مرزداران خ ابراهیم..

قیمت کل: ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند تجاری ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

مرزداران خ البرز سه راه دانش پل..

قیمت روز

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۳۸ متر طبقه: همکف

مرزداران خ بیژن ابراهیمی روبروی مخابرات برج الوند ۱۱ قسم..

قیمت کل: ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه بلوار مرزداران ۱۶ متر طبقه: اول

بلوار مرزداران خ ابراهیمی..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۱۸ متر

بلوار مرزداران شهرک ژاندارمری..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

مغازه بلوار مرزداران ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار مرزداران خ ابراهیمی پلا..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار مرزداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار مرزداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.