خرید کاربری تجاری در بلوار مرزداران

خرید مغازه بلوار مرزداران ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

مرزداران خ سازمان آب روبروی شیرینی فروشی..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۸ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ یاس فرهنگیان خ اطاعتی شمال..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار بلوار مرزداران سند تجاری ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

مرزداران خ البرز سه راه دانش پل..

قیمت روز

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۵۱ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ ابوالفضل خ انتظاری نبش عباس..

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

ملکیت

مغازه بلوار مرزداران ۳۸ متر

مرزداران روبروی خ مخابرات برج الو..

قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه بلوار مرزداران ۲۰۰ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران بین خ البرز و..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۱۸ متر

بلوار مرزداران شهرک ژاندارمری..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۱۳۸ متر بر: ۱۳ متر

بلوارمرزداران خ ابوال..

قیمت کل: ۲۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ . ۵ متر - ملک و سرقفلی - ۱۴۰ متر انباری که در قیمت کلی محاسبه شده

مغازه بلوار مرزداران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مرزداران اطاعتی جنوبی مهدی سوم جنب جایگاه سو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

ملک و سرقفلی

مغازه بلوار مرزداران ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مرزداران خ شهید ابراهیم..

قیمت روز

امکانات: گاز

فروش مغازه بلوار مرزداران ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مرزداران خ اطاعتی شمالی پو..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار مرزداران خ ابراهیمی پلا..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه بلوار مرزداران ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

بلوار مرزداران خ سپهر مرکز خرید پردیسان..

قیمت کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

۶ / ۵ متربالکن

مغازه بلوار مرزداران ۱۹۰ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار مرزداران بین سپهر و نارون پل..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۳۴ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ ابوالفضل پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه بلوار مرزداران ۱۰۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوار مرزداران روبروی قن..

قیمت کل: ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۰ مترانباری

مغازه بلوار مرزداران ۱۷۵ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران بین سپهر و دانش پل..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بلوار مرزداران ۵۱ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ ابوالفضل خ انتظاری نبش عباس..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملکیت

مغازه بلوار مرزداران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوار مرزداران خ ابوالفضل خ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار مرزداران خ شهید ابراه..

قیمت روز

امکانات: گاز

فروش مغازه بلوار مرزداران ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

مرزداران روبروی بانک سامان پلا..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۷ متر طبقه: اول

بلوار مرزداران شهرک ژاندارمری زیرپل یادگار امام پاساژ روبروی ..

قیمت کل: ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

۵۰ متر کاربری سرقفلی دارد

مغازه بلوار مرزداران ۱۴ متر طبقه: دوم

بلوار مرزداران خ ابراهیم..

قیمت کل: ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۱۲ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار مرزداران خ ابراهیمی مجت..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه بلوار مرزداران ۲۸ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ اطاعتی خ مهدی سوم پ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند تجاری نوساز

مرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکزمخابرات بر..

طبقه: همکف زیربنا: ۳۰ قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۵۰ قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

مغازه بلوار مرزداران ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مرزداران خ ابراهیمی روبروی مخا..

قیمت کل: ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

مغازه بلوار مرزداران ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مرزداران خ ابراهیمی برج الوند..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف

مرزداران خ ابراهیمی مجتمع تجاری ادار..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار مرزداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار مرزداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.