خرید کاربری تجاری در نیروی هوایی

خرید مغازه نیروی هوایی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیروی هوایی خ پنجم بین فلکه اول و دوم بین فرعی ۵ / ۲۷ ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه نیروی هوایی ۳۲ متر بر: ۷ متر

نیروهوایی خ چهارم نیروهوایی نبش فر..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه نیروی هوایی ۵۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیروی هوائی خ ششم بین فرعی ۵ / ۲ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

نیروی هوائی فلکه اول پاساژ و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه با آپارتمان

مغازه نیروی هوایی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیروی هوائی خ پنجم بین فلکه اول و دوم بین فرعی ۵ / ۲۷ ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

خرید مغازه نیروی هوایی ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیروی هوائی خ چهار..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

زیرزمین غیرسندی میباشد

مغازه نیروی هوایی ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیروی هوایی خ دوم روبروی نا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه نیروی هوایی ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

نیروی هوائی ۳۰ متری بالاتر از ایستگ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیروی هوائی خ ۵ / ۳۷ پلاک ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه نیروی هوایی ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

نیرو هوایی خ چهارم نبش ۳ / ۲۳ پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت

فروش مغازه نیروی هوایی ۲۳ متر بر: ۳ متر

نیروی هوایی خ چهارم بین فرعی ۳ / ۲۲ و ۳ / ۲۳ ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

کمیسیون کامل

مغازه نیروی هوایی ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیروی هوائی خ ۳۰ متری خ حافظیه خ گلپایگانی..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

در ۲ باب

مغازه نیروی هوایی ۵۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیروی هوائی خ ششم بین فرعی ۵ / ۲ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی ۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیروی هوائی خ پنج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی

مغازه نیروی هوایی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیروی هوائی ۲۱ متری دهقان کوی مهاجرانی قواره د..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

انشعابات مستقل

خرید مغازه نیروی هوایی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

نیروی هوائی فلکه اول پلاک ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه نیروی هوایی ۴۵ متر طبقه: همکف

نیروی هوائی خ چهارم پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیروی هوایی ۶۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیرو هوایی خ پنجم بین فلکه اول ..

قیمت کل: ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

جواز اغذیه - یک دهنه-سرقفلی

مغازه نیروی هوایی ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیروی هوائی میدان سبز (فلکه چها..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲ دهنه- ۳۷ سال سابقه پارچه فروشی

مغازه نیروی هوایی ۷۷ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

نیروی هوائی تقاطع چهارراه بی سیم پ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش مغازه نیروی هوایی بر: ۲۰ متر

نیروی هوایی نبش ۷ / ۲ ..

طبقه: همکف زیربنا: ۲۰۰

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۲۰۰

قیمت کل: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دفتر کار نیروی هوایی سند تجاری ۸۰ متر طبقه: همکف قدیمی

نیروی هوائی خ پنجم نبش شمال شرقی ف..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

آماده پرداخت فیش تجاری درحال حاضرتجاری میباشد

مغازه نیروی هوایی بر: ۶ متر

نیروی هوائی خ پنجم ۵ / ۳۷ پلاک..

طبقه: همکف زیربنا: ۳۲

طبقه: همکف زیربنا: ۳۲

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

کرکره برقی

مغازه نیروی هوایی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیروی هوائی خ چهار..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه نیروی هوایی ۱۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

نیروی هوائی خ پنجم فرعی ۵ / ۲۴ پل..

قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه نیروی هوایی ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیروی هوایی خ دوم نبش ۲ / ۲۳ نرسیده به ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ دهنه -جواز ازاد

مغازه نیروی هوایی ۲۲۰ متر بر: ۳۰ متر

نیروی هوائی خ ۳۰ متری نرسیده به میدان امامت نبش خ ه..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه نیروی هوایی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیرو هوائی خ امامت نبش قدیر و م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در نیروی هوایی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در نیروی هوایی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.