خرید کاربری تجاری در نیاوران

خرید مغازه نیاوران ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران خ بوکا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

مغازه نیاوران ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

نیاوران خ جمار..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران جماران..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه نیاوران ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران پاساژ اطلس ما..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۲۱ متر بر: ۲ متر

نیاوران خ عمار روبروی پارک مه..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه نیاوران ۳۵۰ متر

نیاوران خ احمدزمانی خ شفیعی س..

قیمت کل: ۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران روبروی پارک نیاو..

قیمت کل: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه نیاوران ۳۰ متر طبقه: همکف

نیاوران خ مرجان پا..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران پاساز ..

قیمت کل: ۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

مغازه نیاوران ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

نیاوران خ نخجوان خ همایون خ مریم..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

۲۳ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه شده-مناسب کافی شاپ و رستوران-کلا ۳۵ / ۵ متر

فروش مغازه نیاوران ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

نیاوران ابتدای خ نیاوران فروشگا..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز لوازم بهداشتی ساختمان

مغازه نیاوران ۲۹۱ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیاوران مژده (مقدسی) پلاک ..

قیمت کل: ۱۳۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۴۶۰ متر تجاری ۲۹۱ متر محاسبه می شود

مغازه نیاوران ۱۶ متر

نیاوران ضلع شمالی تکیه نیاوران ک..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

دارای جوازسوپرمارکت-اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه نیاوران

مغازه نیاوران ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

نیاوران سه راه یاسر خ بوکان آ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه نیاوران ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران م..

قیمت کل: ۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه نیاوران ۱۵۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران جنب میدان نیاوران مرکز ..

قیمت روز

امکانات: گاز

دارای جوازکافی شاپ

مغازه نیاوران ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران پاساژ اطلس ما..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه نیاوران ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

نیاوران جمارا..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۵۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

نیاوران جنب میدان نیاوران مرکز ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

۸ متر انباری

مغازه نیاوران ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران نرسیده به چهارراه مژده جنب بان..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

کمیسیون کامل

فروش مغازه نیاوران ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیاوران ضلع جنوبی پا..

قیمت کل: ۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه نیاوران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک پاس..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

کلیدنخورده-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

نیاوران ابتدای خ نیاوران فروشگا..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز لوازم بهداشتی ساختمان

مغازه نیاوران ۲۲ متر

نیاوران سه راه یاسر خ صادقی قمی م..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

دارای جواز

مغازه نیاوران ۳۴ متر بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران پاساژ اطلس ما..

قیمت کل: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه نیاوران ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران جنب کاخ نیاوران مج..

قیمت کل: ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه نیاوران

مغازه نیاوران ۵۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران..

قیمت کل: ۳۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل

زمین نیاوران زمین: ۱۹۰ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران سه راه یاسر خ صادقی قمی خ بوکان..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۱۵۷,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

بدون جواز ساخت-زمین -بر تریبی می باشد-سند مشاع

مغازه نیاوران ۳۷۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

نیاوران روبروی خ جماران جنب بان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر فروش با مستاجر

مغازه نیاوران ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران باهنر نبش عر..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت

۲۳ متر بالکن که نصف محاسبه میشود کلا ۷۶ / ۵ متر-دارای ۲۳ متر انباری و ۲ پارکینگ

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.