خرید کاربری تجاری در نیاوران

خرید مغازه نیاوران ۶۰ متر طبقه: همکف

نیاوران ابتدای خ نیاوران فروشگاه فیاض ..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز تابلو خور آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نیاوران ضلع جنوبی پارک نیاوران مجتمع تج..

قیمت کل: ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

مغازه نیاوران ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران نخجوان خ همایون خ مریم کو..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

-مناسب کافی شاپ و رستوران

مغازه نیاوران ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران جنب کاخ نیاوران مج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۲۹۱ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیاوران مژده (مقدسی) پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه نیاوران ۱۰۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیاوران عمار پلاک هن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

نیاوران جنب میدان نیاوران مرکز ..

قیمت کل: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

۸ متر انباری

مغازه نیاوران ۵۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران..

قیمت کل: ۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل

مغازه نیاوران ۱۵ متر طبقه: اول

نیاوران نرسیده به روشا مجتمع تجاری موبایل کامپ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک پاساژ اطل..

قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه نیاوران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران قمی خ مرجان خ مریم کوچ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت فروش با مستاجر

یک دهنه-

مغازه نیاوران ۷۰ متر بر: ۸ متر

نیاوران نرسیده به مژده نبش خ..

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ پارکینگ مزاحم+ ۱ پارکینگ

مغازه نیاوران بر: ۷ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران م..

طبقه: همکف زیربنا: ۵۹ قیمت کل: ۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۵۵ قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۵۲ قیمت کل: ۳۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

بر و ۵۹ ۵۵ متری ۱۴ و ارتقاع ۶ متر میباشد- ۱۵۲ متری ۸ پارکینگ

مغازه نیاوران ۱۰۱ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیاوران کاشانک شیر..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

با تجهیزات رستوران

مغازه نیاوران ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران پاساژ اطلس ما..

قیمت کل: ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مغازه نیاوران ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران پاساژ ..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

معاوضه با ملک و ماشین

دفتر کار نیاوران سند تجاری ۱۸۰ متر طبقه: همکف ۸ ساله

نیاوران تقاطع دزاشیب فروشگاه..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: تابلو خور آب و برق

۲ کله-برق ۳ فاز-دو دهنه-جواز آزاد

مغازه نیاوران ۳۵۰ متر

نیاوران چهارراه مژده خ احمدزمانی خ شفیعی..

قیمت کل: ۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

۲ بر- ۳ پارکینگ

مغازه نیاوران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران م..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت

مغازه نیاوران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران م..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

فروش مغازه نیاوران ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

نیاوران جمارا..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۱۷ متر بر: ۱۲ متر

نیاوران خ باهنر نرسیده به مید..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

۱۱۹ مترانباری- بازدید با هماهنگی

مغازه نیاوران ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

نیاوران نرسیده به کاخ جنب کوچه عبدالهی ..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

در ۴ باب مغازه

خرید مغازه نیاوران

مغازه نیاوران ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

نیاوران مرجان پا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران جماران..

قیمت کل: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه نیاوران ۴۵ متر بر: ۴ متر

نیاوران نرسیده به سه راه یاسر جنب گل سنگ..

قیمت کل: ۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه نیاوران ۸۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

نیاوران بالاتر از مژ..

قیمت کل: ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه نیاوران ۳۷۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

نیاوران روبروی خ جماران جنب بان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.