خرید کاربری تجاری در نیاوران

خرید مغازه نیاوران ۵۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران..

قیمت کل: ۳۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل

مغازه نیاوران ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نیاوران ضلع جنوبی پارک نیاوران مجتمع تج..

قیمت کل: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

مغازه نیاوران ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران باهنر نبش عر..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت

۲۳ متر بالکن که نصف محاسبه میشود کلا ۷۶ / ۵ متر-دارای ۲۳ متر انباری و ۲ پارکینگ

معاوضه / فروش مغازه نیاوران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران م..

قیمت کل: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت

مغازه نیاوران ۶۰ متر طبقه: همکف

نیاوران ابتدای خ نیاوران فروشگاه فیاض ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز تابلو خور آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند-ملک و سرقفلی

خرید مغازه نیاوران ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران پاساژ اطلس ما..

قیمت روز

مغازه نیاوران ۱۵۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران جنب میدان نیاوران مرکز ..

قیمت کل: ۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

دارای جوازکافی شاپ

دفتر کار نیاوران سند تجاری ۵۹ متر طبقه: همکف نوساز

نیاوران روبروی پارک نیاور..

قیمت کل: ۲۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه نیاوران ۱۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیاوران روبروی پارک نیاور..

قیمت کل: ۵۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

دارای جوازکافه- ۸ پارکینگ

مغازه نیاوران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران قمی خ مرجان خ مریم کوچ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت فروش با مستاجر

یک دهنه-

فروش مغازه نیاوران ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران جنب کاخ نیاوران مج..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه نیاوران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک پاس..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

کلیدنخورده-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیاوران عمار پلاک هن..

قیمت کل: ۳۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران نخجوان خ همایون خ مریم کو..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

-مناسب کافی شاپ و رستوران

مغازه نیاوران ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

نیاوران جمارا..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه نیاوران ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران جماران..

قیمت کل: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه نیاوران ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیاوران خ جماران پل..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۳۷۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

نیاوران روبروی خ جماران جنب بان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر فروش با مستاجر

مغازه نیاوران ۲۹۱ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیاوران مژده (مقدسی) پلاک ..

قیمت کل: ۹۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

نیاوران تقاطع دزاشیب فروشگاه..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه نیاوران ۱۷ متر بر: ۴ متر

نیاوران خ مرجان پاساژ ال..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه نیاوران ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

نیاوران جمارا..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران نرسیده به چهارراه مژده جنب بان..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

کمیسیون کامل

مغازه نیاوران ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

نیاوران خ جماران..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۱۵ متر طبقه: اول

نیاوران نرسیده به روشا مجتمع تجاری موبایل کامپ..

قیمت روز

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه نیاوران ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نیاوران نرسیده به مژده نبش خ..

قیمت کل: ۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۴ پارکینگ سندی- ۴ مزاحم

معاوضه / فروش مغازه نیاوران ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران پاساژ ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

معاوضه با ملک و ماشین

مغازه نیاوران ۵۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

نیاوران جنب میدان نیاوران مرکز ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

۸ متر انباری

مغازه نیاوران ۴۵ متر بر: ۴ متر

نیاوران نرسیده به سه راه یاسر جنب گل سنگ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه نیاوران ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نیاوران ضلع جنوبی پارک نیاوران مجتمع تج..

قیمت کل: ۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.