خرید کاربری تجاری در نیاوران

خرید مغازه نیاوران ۱۵ متر طبقه: اول

نیاوران نرسیده به روشا مجتمع تجاری موبایل کامپ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نیاوران نرسیده به مژده نبش خ..

قیمت کل: ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۸ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند تجاری ۱۸۰ متر طبقه: همکف ۸ ساله

نیاوران تقاطع دزاشیب فروشگاه..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: تابلو خور آب و برق

۲ کله-برق ۳ فاز-دو دهنه-جواز آزاد

مغازه نیاوران ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران جنب کاخ نیاوران مج..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۵۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

نیاوران جنب میدان نیاوران مرکز ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

۸ متر انباری

خرید مغازه نیاوران ۲۹۱ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیاوران مژده (مقدسی) پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نیاوران ضلع جنوبی پارک نیاوران مجتمع تج..

قیمت کل: ۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

مغازه نیاوران ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک پاس..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران پاساژ اطلس ما..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۱۰۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیاوران عمار پلاک هن..

قیمت کل: ۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه نیاوران ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

نیاوران نرسیده به کاخ جنب کوچه عبدالهی ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

در ۴ باب مغازه

خرید مغازه نیاوران

مغازه نیاوران ۱۷ متر بر: ۱۲ متر

نیاوران خ باهنر نرسیده به مید..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

۱۱۹ مترانباری- بازدید با هماهنگی

مغازه نیاوران ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران نخجوان خ همایون خ مریم کو..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۴۲۲,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

-مناسب کافی شاپ و رستوران

مغازه نیاوران ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیاوران خ جماران پل..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۵۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران..

قیمت کل: ۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل

خرید مغازه نیاوران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک پاس..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

کلیدنخورده

مغازه نیاوران ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

نیاوران جمارا..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران خ باهنر پلاک ه..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۱۵۰ متر

نیاوران جماران..

قیمت کل: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران ۴۵ متر بر: ۴ متر

نیاوران نرسیده به سه راه یاسر جنب گل سنگ..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

فروش مغازه نیاوران ۳۵۰ متر

نیاوران چهارراه مژده خ احمدزمانی خ شفیعی..

قیمت کل: ۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

۲ بر- ۳ پارکینگ

مغازه نیاوران ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

نیاوران خ سعیدی روبروی درمانگا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه نیاوران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران م..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه نیاوران ۶۰ متر طبقه: همکف

نیاوران ابتدای خ نیاوران فروشگاه فیاض ..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز تابلو خور آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نیاوران بر: ۷ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران م..

طبقه: همکف زیربنا: ۵۹ قیمت کل: ۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۵۵ قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۵۲ قیمت کل: ۳۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

بر و ۵۹ ۵۵ متری ۱۴ و ارتقاع ۶ متر میباشد- ۱۵۲ متری ۸ پارکینگ

خرید مغازه نیاوران ۱۰۱ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیاوران کاشانک شیر..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

با تجهیزات رستوران

معاوضه / فروش مغازه نیاوران ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران پاساژ ..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

معاوضه با ملک و ماشین

مغازه نیاوران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیاوران روبروی پارک نیاوران م..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.