خرید کاربری تجاری در مینی سیتی

خرید مغازه مینی سیتی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مینی سیتی شهرک نفت نبش کنگا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه مینی سیتی ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مینی سیتی شهرک محلاتی فاز ۳ بالاترازمسجدامیرالمومنین پاس..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر آب و برق

دو دهنه-معاوضه

مغازه مینی سیتی ۲۵ متر طبقه: دوم بر: ۷ متر

مینی سیتی شهرک محلاتی مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-سرقفلی ملکیت

خرید مغازه مینی سیتی

مغازه مینی سیتی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مینی سیتی شهرک محلاتی بلوار شاهد میدان صاحب الزمان خ ..

قیمت کل: ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه مینی سیتی ۳۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

مینی سیتی بزرگراه ارتش شرق بالاتر از مینی سی..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز چیلر

خرید مغازه مینی سیتی ۲۰ متر

مینی سیتی بلوار ارتش ضلع جنوبی پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش مغازه مینی سیتی ۴۲۰ متر طبقه: همکف

مینی سیتی ارتش خ نخل پلاک ..

قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه با آپارتمان یا کلنگی

مغازه مینی سیتی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مینی سیتی بلوار اوشان بلوار محک مجتمع تج..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آسانسور آب و برق

جواز آزاد - یک دهنه

مغازه مینی سیتی ۲۵ متر طبقه: همکف

مینی سیتی خ نخل جنب بانک تجارت پاس..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه مینی سیتی ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مینی سیتی شهرک محلاتی خ مروارید پاساژ سا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه مینی سیتی ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مینی سیتی شهرک محلاتی مجتمع تجا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

یک دهنه -قصابی

مغازه مینی سیتی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مینی سیتی بزرگراه ارتش نبش خ بهاران روبروی پاساژ ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه مینی سیتی ۱۵ متر بر: ۵ متر

مینی سیتی ارتش شهرک ابوذر خ..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی

مغازه مینی سیتی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مینی سیتی بلوار ارتش مجتم..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه- فاقد جواز

مغازه مینی سیتی ۳۵ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

مینی سیتی بلوارارتش جنب شهرک کو..

قیمت کل: ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه مینی سیتی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

مینی سیتی خ نخل پلاک ه..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه مینی سیتی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مینی سیتی خ نخل نبش کوی به..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه مینی سیتی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک قائم روبروی تره بار کوه..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه مینی سیتی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک قائم روبروی تره بار کوه..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه مینی سیتی ۵۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مینی سیتی سوهانک بلوار ارتش شهرک قائم ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

فروش کلنگی مینی سیتی دارای مغازه زمین: ۶۵۵ متر بر: ۱۹ متر

مینی سیتی روبروی دانشگاه پیام نور جن..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۱۳ متر مغازه -دارای دستور نقشه

مغازه مینی سیتی ۳۵ متر طبقه: دوم بر: ۶ متر

مینی سیتی بلوارارتش جنب برجهای کوثر..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز دوربین مداربسته آب و برق

۲ انباری-دارای جواز پوشاک-سیستم کامپیوتری

مغازه مینی سیتی ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک قائم جنب نان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه مینی سیتی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مینی سیتی شهرک نفت نبش بهاران ر..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه مینی سیتی ۴۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

مینی سیتی خ مروارید پاساژم..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز پوشاک- ۸ پله به پایین

خرید مغازه مینی سیتی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک قائم روبروی تره بار کوه..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه مینی سیتی ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مینی سیتی شهرک محلاتی خ مروارید پاساژ سا..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه مینی سیتی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مینی سیتی ارتش شهرک ابوذر خ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه مینی سیتی ۲۴ متر

مینی سیتی بلوارارتش شهرک محلاتی فاز ۲ مخابرات می..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملک وسرقفلی

مغازه مینی سیتی ۴۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

ازگل مینی سیتی خ مروارید پاساژ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز پوشاک- ۸ پله به پایین

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در مینی سیتی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در مینی سیتی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.