خرید کاربری تجاری در فرمانیه

خرید دفتر کار فرمانیه سند تجاری دارای مغازه ۴۱۰ متر طبقه: همکف نوساز

فرمانیه اندرزگو بالاتر از تقاطع فرمانیه ن..

قیمت کل: ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه فرمانیه ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه غربی خ آری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه فرمانیه ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

فرمانیه روبروی کوه نور پلاک..

قیمت کل: ۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه فرمانیه ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه نبش اشکستان پور روبروی شب زدگان..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه فرمانیه ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه خ آریا ورودی پاساژ آریا پل..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده

خرید مغازه فرمانیه ۱۱۰ متر طبقه: اول بر: ۱۴ متر

فرمانیه خ اندرزگو نبش مهرمحمدی جنوبی مجتمع تجا..

قیمت روز

خرید مغازه فرمانیه

مغازه فرمانیه ۳۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

فرمانیه پائین تراز چهارراه فرمانیه ..

قیمت کل: ۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه فرمانیه ۴۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

فرمانیه خ لواسانی سا..

قیمت کل: ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مستاجر بانک تا ۶ ماه آینده

مغازه فرمانیه ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

فرمانیه روبروی کوه نور پلاک..

قیمت کل: ۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه فرمانیه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرمانیه غربی ایستگاه زیبا روبروی بانک..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: باز سازی شده آب و برق

۲۰ مترانباری

فروش مغازه فرمانیه بر: ۴ متر

فرمانیه بلواراندرزگو روبروی بیمارستان فرمانیه مجتم..

طبقه: همکف زیربنا: ۴۵ قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۳۵ قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر

دارای برق

مغازه فرمانیه ۱۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

فرمانیه خ کوهستان ۱۱ مرکز خرید کوهستان ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

مغازه فرمانیه ۲۴ متر طبقه: همکف

فرمانیه تقاطع کامرانیه پ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه فرمانیه

مغازه فرمانیه بر: ۳۰ متر

فرمانیه خ اندرزگو نبش مهرمحمدی مجت..

طبقه: ۹ زیربنا: ۱۶۵

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۱۶۵

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هر باب

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

دارای برق-سرقفلی و ملکیت

دفتر کار فرمانیه سند تجاری نوساز

فرمانیه اندرزگو نبش مهر محمدی پل..

طبقه: همکف زیربنا: ۲۸۰

طبقه: اول زیربنا: ۲۵۰

قیمت کل: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت باهم

امکانات: گاز لابی

۵۳۰ متر کل

خرید مغازه فرمانیه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرمانیه روبروی بانک پارسیان پلا..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه فرمانیه ۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرمانیه چهارراه فرمانیه پاساژ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر

مغازه فرمانیه بر: ۱۰ متر

فرمانیه اندرزگو بالاتر از تقاطع فرمانیه نبش کوی پ..

طبقه: همکف زیربنا: ۴۱۰ قیمت کل: ۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۴۳۵ قیمت کل: ۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه فرمانیه ۳۷ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

فرمانیه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع تجا..

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر

بصورت ۳ دانگ نیز بفروش میرسد

مغازه فرمانیه ۱۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

فرمانیه خ کوهستان ۱۱ مرکز خرید کوهستان ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

معاوضه / فروش مغازه فرمانیه ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

فرمانیه ایستگاه زیبا روبروی وط..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

سوپر مارکت

مغازه فرمانیه ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فرمانیه خ لواسانی نبش خ آریا پا..

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دارای ۱۵ متر قدرالسهم از زمین تجاری

مغازه فرمانیه ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

فرمانیه بالاتراز عسگریان ..

قیمت کل: ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه فرمانیه ۶۵ متر بر: ۵ متر

فرمانیه بلوار اندرزگو خ سلیمی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۴۰ متر انباری

مغازه فرمانیه ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه خ لواسانی نبش آریا پاس..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده آب و برق

ملک و سرقفلی

خرید مغازه فرمانیه ۶۵ متر بر: ۵ متر

فرمانیه بلوار اندرزگو خ سلیمی..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۴۰ متر انباری بازسازی

خرید مغازه فرمانیه

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در فرمانیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در فرمانیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.