خرید کاربری تجاری در فرمانیه

خرید مغازه فرمانیه ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه خ آریا ورودی پاساژ آریا پل..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده

مغازه فرمانیه ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه خ لواسانی نبش آریا پاس..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده آب و برق

ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه فرمانیه ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

فرمانیه روبروی کوه نور پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه با ویلا ومسکونی- ۲ پارکینگ سندی

مغازه فرمانیه ۱۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

فرمانیه بالاتراز عسگریان ..

قیمت کل: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه فرمانیه بر: ۳۴ متر

فرمانیه اندرزگو نبش مهر مح..

طبقه: اول زیربنا: ۲۵۰

طبقه: همکف زیربنا: ۲۸۰

قیمت کل: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز لابی

خرید مغازه فرمانیه ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فرمانیه بلوار اندرزگو خ سلیمی..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۳۷ متر پشت بام انبار بصورت رو باز - سند ۶ دانگ وپایان کار جدید-در کل ۶۵ متر مفید

مغازه فرمانیه ۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرمانیه چهارراه فرمانیه پاساژ ..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر آب و برق

مغازه فرمانیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه اندرزگو خ شهید سلیمی خ مه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه فرمانیه ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

چهارراه فرمانیه ابتدای پاسداران..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه فرمانیه ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فرمانیه مهدیزاده (دربند..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

۵ پارکینگ

فروش دفتر کار فرمانیه دارای مغازه ۴۲۵ متر طبقه: همکف نوساز

فرمانیه اندرزگو بالاتر از تقاطع فرمانیه نبش کوی ابر..

قیمت کل: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه فرمانیه ۱۱۰ متر طبقه: اول بر: ۱۴ متر

فرمانیه خ اندرزگو نبش مهرمحمدی جنوبی مجتمع تجا..

قیمت کل: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه فرمانیه

مغازه فرمانیه ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فرمانیه بلوار اندرزگو خ سلیمی..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۳۷ متر پشت بام انبار بصورت رو باز - سند ۶ دانگ وپایان کار جدید-در کل ۶۵ متر مفید

خرید مغازه فرمانیه

مغازه فرمانیه بر: ۳۰ متر

فرمانیه خ اندرزگو نبش مهرمحمدی مجت..

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۱۶۵

طبقه: ۹ زیربنا: ۱۶۵

قیمت کل: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هر باب

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

دارای برق-سرقفلی و ملکیت

کلنگی فرمانیه زمین: ۵۰ متر بر: ۵ متر

فرمانیه اندرزگو اشکستان پور شمالی بن..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای ۲ طبقه ۴۰ متری ۱۲ متر نیم طبقه - قابل سکونت - قیمت زمین

خرید مغازه فرمانیه ۳۷ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

فرمانیه پایین تر از پمپ بنزین مجتمع تجا..

قیمت کل: ۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

جواز طلافروشی

معاوضه / فروش مغازه فرمانیه بر: ۴ متر

فرمانیه خ عمار پاساژ ک..

طبقه: اول زیربنا: ۴۶

طبقه: اول زیربنا: ۳۷

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان-ملکیت و سرقفلی

مغازه فرمانیه ۳۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

فرمانیه پائین تراز چهارراه فرمانیه ..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه فرمانیه ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

فرمانیه اندرزگو خ سلیمی جنوبی روبروی کو..

قیمت کل: ۴۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۴۵ متر مغازه

معاوضه / فروش مغازه فرمانیه ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فرمانیه بلوار اندرزگو خ سلیمی شمالی خ مهدی زاده کو..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۱۰ متر پارکینگ تجاری-قابل معاوضه با ملک در تهران یا مازندران

فروش مغازه فرمانیه ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرمانیه خ اندرزگو خ سلیمی ش..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز تاسیسات

مغازه فرمانیه ۱۰ متر بر: ۴ متر

فرمانیه خ لواسانی نبش آریا پا..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه فرمانیه ۳۷ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

فرمانیه شمالی چهارراه فرمانیه پایین تر از پمپ بنزین مج..

قیمت کل: ۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

جواز طلافروشی

مغازه فرمانیه ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

فرمانیه جنب پمپ بنزین نبش خ رز برج..

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه فرمانیه ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

فرمانیه چهارراه فرمانیه ابتدای پاسدا..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه فرمانیه ۳۷ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

فرمانیه چهارراه فرمانیه پایین تر از پمپ بنزین مجتم..

قیمت کل: ۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آسانسور چیلر

جواز طلافروشی

مغازه فرمانیه ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه غربی خ آری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در فرمانیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در فرمانیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.