خرید کاربری تجاری در فرمانیه

خرید مغازه فرمانیه ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه خ آریا ورودی پاساژ آریا پل..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده

مغازه فرمانیه ۱۱۰ متر طبقه: اول بر: ۱۴ متر

فرمانیه خ اندرزگو نبش مهرمحمدی جنوبی ..

قیمت کل: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۳,۶۳۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه فرمانیه

مغازه فرمانیه ۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرمانیه چهارراه فرمانیه پاساژ ..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر آب و برق

مغازه فرمانیه ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه غربی خ آری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه فرمانیه ۱۶۵ متر طبقه: ۹ بر: ۳۰ متر

فرمانیه خ اندرزگو نبش مهرمحمدی مجت..

قیمت کل: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

دارای برق

خرید مغازه فرمانیه ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

فرمانیه جنب پمپ بنزین نبش خ رز برج..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه فرمانیه ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فرمانیه بلوار اندرزگو خ سلیمی..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۳۷ متر پشت بام- سند ۶ دانگ وپایان کار جدید- ۲ کله-آماده محضر

خرید مغازه فرمانیه

معاوضه / فروش مغازه فرمانیه ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فرمانیه بلوار اندرزگو خ سلیمی شمالی خ مهدی زاده کو..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۱۰ متر پارکینگ تجاری-قابل معاوضه با ملک در تهران یا مازندران

مغازه فرمانیه ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه پائین تراز چهارراه فرمانیه ..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه فرمانیه ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرمانیه خ اندرزگو خ سلیمی ش..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز تاسیسات

فروش مغازه فرمانیه ۵۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۴ متر

فرمانیه اندرزگو نبش مهر مح..

قیمت کل: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

خرید مغازه فرمانیه

مغازه فرمانیه ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه نبش اشکستان پور روبروی شب زدگان..

قیمت روز

امکانات: گاز

فروش یک دانگ از شش دانگ-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه فرمانیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه خ مهدیزا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

مغازه فرمانیه ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

فرمانیه چهارراه فرمانیه ابتدای پاسدا..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش مغازه فرمانیه ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

فرمانیه روبروی کوه نور پلاک..

قیمت کل: ۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه با ویلا ومسکونی-پارکینگ سندی

خرید مغازه فرمانیه ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فرمانیه مهدیزاده (دربند..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۵ پارکینگ-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه فرمانیه ۱۰ متر بر: ۴ متر

فرمانیه خ لواسانی نبش آریا پا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه فرمانیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه اندرزگو خ شهید سلیمی خ مه..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فرمانیه ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

فرمانیه اندرزگو خ سلیمی جنوبی روبروی کو..

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۴۵ متر مغازه

معاوضه / فروش مغازه فرمانیه

فرمانیه خ عمار پاساژ ک..

طبقه: اول زیربنا: ۴۶

طبقه: اول زیربنا: ۳۷

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان-ملکیت و سرقفلی

فروش مغازه فرمانیه ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

فرمانیه ایستگاه زیبا روبروی و..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه فرمانیه ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرمانیه خ اندرزگو خ سلیمی ش..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز تاسیسات

مغازه فرمانیه ۱۴ متر طبقه: همکف

فرمانیه نبش بلوارکاوه پلاک..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه فرمانیه ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه غربی خ آری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه فرمانیه ۱۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

فرمانیه اندرزگو جنب رستوران شمشیری پی..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

خرید مغازه فرمانیه ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فرمانیه خ میرزائی خ کیا درب..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای جواز آژانس تاکسی

مغازه فرمانیه ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

فرمانیه پایین تر از چهارراه فرمانیه روبروی نارن..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۲۰ متر انباری

مغازه فرمانیه ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه خ لواسانی نبش آریا پاس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده آب و برق

دفتر کار فرمانیه سند تجاری ۳۷ متر طبقه: همکف نوساز

فرمانیه اندرزگو خ سلیمی ش..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه- ۴۰ مترپشت بام بصورت انباری دارای سند ۶ دانگ و پایان کار تجاری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در فرمانیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در فرمانیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.