خرید کاربری تجاری در زعفرانیه

خرید دفتر کار زعفرانیه سند تجاری دارای مغازه ۲۵۰ متر طبقه: همکف نوساز

زعفرانیه ابتدای خ فلاحی جنب فر..

قیمت کل: ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۰ تاپارکینگ

مغازه زعفرانیه ۱۸۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

زعفرانیه انتهای آصف نبش ک ..

قیمت روز

امکانات: گاز

جواز رستوران

مغازه زعفرانیه بر: ۵ متر

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی بین میدان الف و ولیع..

زیربنا: ۱۵۰

زیربنا: ۱۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

متراژهای ۱۰ متر الی ۱۵۰ متر-

مغازه زعفرانیه ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

زعفرانیه خ آصف..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه زعفرانیه ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۱ متر

زعفرانیه خ آصف پلاک ه..

قیمت کل: ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر آب و برق

خرید مغازه زعفرانیه ۲۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی روبروی پالادیوم..

قیمت کل: ۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه زعفرانیه ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

زعفرانیه ابتدای فلاحی جنب فروشگاه عالیجنا..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر آب و برق

ایرکاندیشر- ۲ ویترین- ۱۰ پارکینگ- ۳ انباری-بازدید با هماهنگی

مغازه زعفرانیه ۱۹ متر بر: ۳ متر

زعفرانیه خ فیروزکوه شهید نیاززاده روبروی مدرسه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

مغازه زعفرانیه ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

زعفرانیه خ نیاززا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید مغازه زعفرانیه

مغازه زعفرانیه ۱۲۴ متر طبقه: زیربنا بر: ۷ متر

زعفرانیه خ آصف خ علی حسینی پلا..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: اسپلیت آب و برق

فروش مغازه زعفرانیه ۱۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۶ متر

زعفرانیه خ آصف میدان اعجازی خ بهزادی ب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز سوپر مارکت - یک دهنه

مغازه زعفرانیه ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

زعفرانیه خ آصف خ علی حسینی نبش..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۱۰ متر پارکینگ که در قیمت کلی محاسبه شده

مغازه زعفرانیه ۵۰ متر بر: ۵ متر

زعفرانیه چهارراه آص..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه زعفرانیه

مغازه زعفرانیه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

زعفرانیه نبش خ آصف پلاک ..

قیمت کل: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه زعفرانیه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

زعفرانیه نبش خ آصف پلاک ..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

خرید مغازه زعفرانیه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

زعفرانیه نبش خ آصف پلاک ..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

مغازه زعفرانیه ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی روبروی پالادیوم..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه زعفرانیه ۱۸۰ متر طبقه: همکف

زعفرانیه جنب آصف..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

سن بنا بی اطلاع

مغازه زعفرانیه ۱۲۵ متر طبقه: زیربنا بر: ۷ متر

زعفرانیه خ آصف خ علی حسینی روبروی کوهپایه..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه زعفرانیه ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش مغازه زعفرانیه بر: ۴ متر

زعفرانیه مقدس اردبیلی نرسیده به پسیان ..

زیربنا: ۷۰

زیربنا: ۱۰

متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه زعفرانیه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

زعفرانیه نبش خ آصف پلاک ..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه زعفرانیه ۱۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۵ متر

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی ..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه زعفرانیه بر: ۴ متر

زعفرانیه مقدس اردبیلی نرسیده به پسیان ..

زیربنا: ۱۰

زیربنا: ۷۰

متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه زعفرانیه ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

زعفرانیه مقدس اردبیلی ..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

معاوضه / فروش مغازه زعفرانیه ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

زعفرانیه جنب داروخانه زعفرانیه پل..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه با آپارتمان در منطقه یک

مغازه زعفرانیه ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

زعفرانیه نیاز..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید مغازه زعفرانیه

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در زعفرانیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در زعفرانیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.