خرید کاربری تجاری در زعفرانیه

خرید مغازه زعفرانیه ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

زعفرانیه خ فیروزکوه شهید نیاززاده رو به روی مدر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه زعفرانیه ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

زعفرانیه خ بهزادی بن بست بهار پل..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

سوپرمارکت فعال

مغازه زعفرانیه ۷۳ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

زعفرانیه سه راه آصف پ..

قیمت کل: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه زعفرانیه ۴۵ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

زعفرانیه بین الف و ب مجتمع..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه زعفرانیه ۱۷۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

زعفرانیه سه راه آصف مجتمع تجاری ز..

قیمت کل: ۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور چیلر آب و برق

خرید مغازه زعفرانیه ۱۲۴ متر طبقه: زیربنا بر: ۷ متر

زعفرانیه خ آصف خ علی حسینی پلا..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: اسپلیت آب و برق

مغازه زعفرانیه ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

زعفرانیه ابتدای فلاحی جنب فروشگاه عالیجنا..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

ایرکاندیشر- ۲ ویترین- ۱۰ پارکینگ- ۳ انباری-بازدید با هماهنگی

مغازه زعفرانیه بر: ۴ متر

زعفرانیه مقدس اردبیلی نرسیده به پسیان ..

طبقه: الی زیربنا: ۱۷

زیربنا: ۷۰

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه زعفرانیه ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی روبروی پالادیوم..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه زعفرانیه ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

زعفرانیه خ فلاحی خ نیاززاده پلا..

قیمت کل: ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز خشکشویی-ملک و سرقفلی

فروش مغازه زعفرانیه ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی ..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه زعفرانیه ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

زعفرانیه بالاتر از خ آصف ابتدای فلاحی ..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

مغازه زعفرانیه ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

زعفرانیه نیاز..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه زعفرانیه ۱۹ متر بر: ۳ متر

زعفرانیه خ فیروزکوه شهید نیاززاده رو بروی مدرسه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

مغازه زعفرانیه ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

زعفرانیه خ آصف خ علی حسینی نبش..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۱۰ متر پارکینگ که در قیمت کلی محاسبه شده

خرید مغازه زعفرانیه ۱۲۵ متر طبقه: زیربنا بر: ۷ متر

زعفرانیه خ آصف خ علی حسینی روبروی ک..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه زعفرانیه ۷۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

زعفرانیه میدان الف پ..

قیمت کل: ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه زعفرانیه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

زعفرانیه نبش خ آصف پلاک ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه زعفرانیه ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

زعفرانیه خ بهزادی بن بست بهار پل..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

سوپرمارکت فعال

معاوضه / فروش مغازه زعفرانیه ۱۰ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

زعفرانیه مقدس اردبیلی م..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

فروش مغازه زعفرانیه ۱۹ متر بر: ۳ متر

زعفرانیه خ فیروزکوه شهید نیاززاده رو بروی مدرسه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

مغازه زعفرانیه ۱۷۵ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

زعفرانیه سه راه آصف مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۴۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور چیلر آب و برق

معاوضه / فروش مغازه زعفرانیه بر: ۵ متر

زعفرانیه میدان الف پ..

طبقه: همکف زیربنا: ۷۵ قیمت کل: ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ قیمت کل: ۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: گاز آسانسور

معاوضه با آپارتمان

مغازه زعفرانیه ۴۵ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

زعفرانیه مقدس اردبیلی بین خ الف ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه زعفرانیه بر: ۴ متر

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی بین میدان الف ..

زیربنا: ۷۰

زیربنا: ۱۰

متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور

۱۰ الی ۷۰ متر

خرید مغازه زعفرانیه ۱۲۴ متر

زعفرانیه خ علی حسینی نبش خ ز..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز کافی شاپ-کمیسیون کامل

مغازه زعفرانیه ۲۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۴ متر

زعفرانیه مقدس اردبیلی روب..

قیمت کل: ۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز فروش با مستاجر

اطلاع دقیق نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در زعفرانیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در زعفرانیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.