خرید کاربری تجاری در دزاشیب

معاوضه / فروش مغازه دزاشیب ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

دزاشیب بالاترازآتش نشانی پاساژ ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

۴ لاین آسانسور

معاوضه / فروش مغازه دزاشیب

مغازه دزاشیب ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دزاشیب سه راه فرمانیه ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه دزاشیب ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

دزاشیب بالاتراز آتشنشانی پاسا..

قیمت روز

امکانات: گاز چیلر آب و برق

مغازه دزاشیب ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

دزاشیب خ بوعلی خ کری..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

سرقفلی

مغازه دزاشیب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

دزاشیب خ رمضان..

قیمت روز

خرید مغازه دزاشیب ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

دزاشیب نرسیده به سه راه فرمانیه مجتمع ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مغازه دزاشیب ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

دزاشیب بعد از آتشنشانی مجتمع موبایل ..

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر

مغازه دزاشیب ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دزاشیب نرسیده به دوراهی فرمانیه مجتمع موبا..

قیمت کل: ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز موبایل و کامپیوتر

مغازه دزاشیب ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

دزاشیب نرسیده به سه راه عمار مجتمع موبایل و کا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه دزاشیب ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۸ متر

دزاشیب خ کبیری پاساژ کام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

فروش مغازه دزاشیب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دزاشیب روبروی خ بوعلی پلاک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اغذیه فروشی فعال

مغازه دزاشیب ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دزاشیب مجتمع کامیپوتر و موبایل ..

قیمت کل: ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه دزاشیب

مغازه دزاشیب ۱۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

دزاشیب نرسیده به خ عمار پاساژ ش..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه دزاشیب ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دزاشیب سه راه فرمانیه ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه دزاشیب ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

دزاشیب روبروی آموزش و پر..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه دزاشیب ۶۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دزاشیب خ کریمی کوی کاوه ع..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز تهیه غذا فعال

مغازه دزاشیب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

دزاشیب خ رمضانی روبروی نان سنگکی پ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه دزاشیب ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

دزاشیب خ بوعلی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۲ متر بالکن غیر سندی -در طرح شهرداری میباشد

مغازه دزاشیب ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

دزاشیب خ کریمی نبش ده..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه دزاشیب ۱۲ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

دزاشیب نرسیده به روشا پاساژ موبایل..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش مغازه دزاشیب ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

دزاشیب بعد از آتشنشانی مجتمع موبایل ..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آسانسور چیلر

معاوضه / فروش مغازه دزاشیب

مغازه دزاشیب ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

دزاشیب نرسیده به سه راه فرمانیه مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه دزاشیب ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دزاشیب سه راه فرمانیه ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر پکیج

مغازه دزاشیب ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دزاشیب خ امیرحسین کریمی کو..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه دزاشیب ۶۵ متر بر: ۹ متر

دزاشیب خ کریمی ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه دزاشیب ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

دزاشیب بالاتراز آتشنشانی پاسا..

قیمت کل: ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر آب و برق

مغازه دزاشیب ۱۹ متر بر: ۴ متر

دزاشیب نرسیده به دوراهی فرمانیه مجتمع موبا..

قیمت کل: ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز موبایل و کامپیوتر - ملک و سرقفلی

مغازه دزاشیب ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دزاشیب نرسیده به سه راه فرمان..

قیمت کل: ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر پکیج

مغازه دزاشیب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

دزاشیب خ رمضانی روبرو..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه دزاشیب ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

دزاشیب نرسیده به سه راه عمار مجتمع موبای..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در دزاشیب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در دزاشیب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.