خرید کاربری تجاری در دزاشیب

خرید مغازه دزاشیب ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

دزاشیب بالاتراز آتشنشانی پاسا..

قیمت کل: ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر آب و برق

مغازه دزاشیب ۱۹ متر بر: ۴ متر

دزاشیب نرسیده به دوراهی فرمانیه مجتمع موبا..

قیمت کل: ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز موبایل و کامپیوتر - ملک و سرقفلی

مغازه دزاشیب ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دزاشیب نرسیده به سه راه فرمان..

قیمت کل: ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر پکیج

مغازه دزاشیب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

دزاشیب خ رمضانی روبرو..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

معاوضه / فروش مغازه دزاشیب ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

دزاشیب بعد از آتشنشانی مجتمع موبایل ..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

خرید مغازه دزاشیب ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

دزاشیب نرسیده به سه راه عمار مجتمع موبای..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه دزاشیب ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

دزاشیب خ بوعلی خ کری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

سرقفلی

مغازه دزاشیب ۳۰۷ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

دزاشیب خ شهید کریمی پلاک ..

قیمت کل: ۳۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

مغازه دزاشیب ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

دزاشیب خ بوعلی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۲ متر بالکن غیر سندی -در طرح شهرداری میباشد

مغازه دزاشیب ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

دزاشیب نرسیده به سه راه فرمانیه مجتمع ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه دزاشیب ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

دزاشیب نرسیده به سه راه عمار مجتمع موبایل و کا..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه دزاشیب ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

دزاشیب روبروی آموزش و پر..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه دزاشیب ۱۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

دزاشیب نرسیده به خ عمار پاساژ ش..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه دزاشیب ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

دزاشیب بالاترازآتش نشانی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

۴ لاین آسانسور-ملک و سرقفلی

مغازه دزاشیب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

دزاشیب خ رمضان..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه دزاشیب ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

دزاشیب خ کبیری پاساژ کام..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه دزاشیب ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

دزاشیب خ کریمی نبش ده..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه دزاشیب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

دزاشیب خ رمضانی روبرو..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه دزاشیب ۱۸ متر بر: ۳ متر

دزاشیب روبروی آموزش و پر..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه دزاشیب ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

دزاشیب خ کریمی..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه دزاشیب ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

دزاشیب نرسیده به سه راه فرمانیه مجتمع ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مستغلات دزاشیب دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۱۷۶ متر - متراژها: ۱ * ۵۶م +۶۰م +۶۰م قدیمی

دزاشیب خ کریمی کوی عل..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری اسپلیت

۵۵ متر تجاری

مغازه دزاشیب ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

دزاشیب نرسیده به سه راه عمار مجتمع موبای..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۳,۳۳۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

دارای برق

مغازه دزاشیب ۱۶ متر بر: ۳ متر

دزاشیب خ رمضانی روبروی نان سنگکی پ..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

ازسن بنااطلاع نداشتند

مغازه دزاشیب ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

دزاشیب خ امیرحسین کریمی کو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

خرید مغازه دزاشیب ۱۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

فرمانیه دزاشیب نرسیده به سه راه فرمانیه مجتمع م..

قیمت کل: ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر

یک دهنه

مغازه دزاشیب ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

دزاشیب بالاتراز نجابت جو مجتمع ..

قیمت کل: ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر

دارای برق

مغازه دزاشیب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

دزاشیب خ رمضان..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در دزاشیب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در دزاشیب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>